Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

natmus.dk

Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

‘Dating and a lot more. Dendrochronological tesearch on historical shipwrecks from the Viking

period in Scandinavia.’

Peter Steen Henriksen deltog 7. – 9. april 2011 i workshoppen ’Siedlungen der älteren Bronzezeit’, i

Sankelmark, Slesvig, arrangeret af Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, med

foredraget ’Agriculture and land use in Danish Bronze Age’.

Peter Steen Henriksen deltog 22.-23. august 2011 i NATARK (Naturvidenskab i arkæologien)’s

konference om nye metoder & nye resultater, København.

Peter Steen Henriksen deltog 14.-18. september 2011 i European Association of Archaeologists

(EAA)’s 17 th Annual Meeting i Oslo, hvor han præsenterede posteren ’Norse farming in

Greenland’.

Peter Steen Henriksen deltog 1. november 2011 i Nordlige Verdeners workshop nr. 2:

’Udfordringer og løsninger’, på Nationalmuseet med foredraget ’Agerbrug på grænsen. De første

fund af korn i det norrøne Grønland.’

Peter Steen Henriksen deltog 16.-17. november i ODM’s orienteringsmøde i Nyborg med

foredraget ’Nordboernes agerbrug i Grønland. Et agerbrug på nordgrænsen.’

Catherine Jessen deltog 21.-27. juli 2011 i XVIII INQUA Congress, Bern, Switzerland.

Poster: Mortensen, Morten Fischer; Odgaard, Bent Vad; Jessen, Catherine:

‘Limiting factors for vegetation development during the early late glacial in Denmark’.

Catherine Jessen deltog 22.-23. august 2011 i NatArk-mødet ’Nye metoder og Nye resultater’ på

Geologisk Museum, København.

Catherine Jessen deltog 14.-18. september 2011 i EAA 17th Annual Meeting, Oslo, Norge.

Catherine Jessen deltog 1. november 2011 i Nordlige Verdeners workshop: ’Ændringer og

løsninger’ på Nationalmuseet, København. Præsentation: Senistidens Danmark og Lundby Mose.

Catherine Jessen deltog 16.-18. november 2011 i ODM’s orienteringsmøde i Nyborg.

Præsentation: ’Lundby Mose: Præboreale dyrofringer i en periode med store klimaskift’.

Lars Jørgensen deltog 6.-7. januar 2011 i Workshop ‘Viking Age Economics’ på Kulturhistorisk

Museum, Oslo, med foredraget ’Pre-Christian cult-places’.

Lars Jørgensen deltog 23.-25. marts 2011 i Workshop ’Birka – Hovgården’, på Statens Historiska

Museum i Stockholm med foredraget ’The manorial Complex at Lake Tissø, Denmark’.

Lars Jørgensen, Sofie Drotner, Josefine Franck Bican og Inge Schjellerup deltog 6.-8. maj 2011 i

den internationale konference ’Religion and Material Culture’, på BiCuM, Københavns Universitet,

og Nationalmuseet.

20

More magazines by this user
Similar magazines