Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

natmus.dk

Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

Ansvarlig: Peter Vang Petersen

Startdato: 1. juni 2006

Slutdato: 1. jul 2011

Præsentation/rapportering: Nydam bind 4: Jernalderens våbenofre i Nydam Mose. Bemalede

skjolde og udskårne træsager. Arkæologiske, geologiske og bevaringsmæssige undersøgelser

1989-99

Finansiering: Carlsbergfondet

Projektnummer 10303016: Kongemosen - Settlement, Technology and Art

Færdiggørelse af manuskript og illustrationer til en publikation af fundene fra Nationalmuseets

udgravning af bopladsen Kongemosen i den vestsjællandske Åmose, som fandt sted i 1955-56, og

som har givet navn til den atlantiske Kongemosekultur.

Ansvarlig: Peter Vang Petersen

Startdato: 1. apr 1999

Slutdato: 31. dec 2011

Finansiering: Intern støtte

Projektnummer 510217: Bioarkæologiske undersøgelser af jernalderfund-pladsen

Fuglsøgårds Mose, Randers, DK

Den arkæologiske fundplads Fuglsøgards Mose ved Mariager Fjord i Østjylland er enestående for

anlæggene og det arkæologiske fund: Gruber der har været brugt som tørvegrave og senere til

ofring, eller opbevaring af madvarer. Intakte lerkar stammer fra midten af den førromerske

jernalder. Bioarkæologiske fund som frø, pollen og insekter er blevet analyseret af forskellige

specialister. Disse analyser hjælper til at forstå, hvordan de enkelte lag er opstået of med hvilket

materiale lerkarene har været fyldt. I de kommende år, vil den afsluttende publikation af de

naturvidenskabelige resultater bliver forberedt.

Der er gennemført prøveudtagning og analyser af bioarkæologisk materiale af forskellige gruber.

SK har koordineret de enkelte analyser og organiseret et første møde, hvor alle specialister kunne

udveksle og diskutere deres resultater. Der er store muligheder for at rekonstruere et detaljeret

billede af miljøet omkring fundpladsen. Der foreligger rapporter og allerede fire publikationer. En

samlet publikation af alle naturvidenskabelige analyser er nu i planlægningsfasen.

Ansvarlig: Charlie Christensen

Startdato: 1. maj 2003

Slutdato: 31. dec 2011

Finansiering: KUAS og University of Innsbruck. Plus intern financiering

Projektnummer 10872800:Tømmerhuse på de nordatlantiske øer og i Grønland - diffusion og

innovation

I det 18. og 19. århundrede påvirkes husbyggeriet på Færøerne, Island og Grønland af den norske

byggetradition af tømmerhuse. Nærværende forskningsinitiativ vender sig mod bygninger opført i

denne periode og skal belyse den påvirkning, der fandt sted indenfor husbygning i det

nordatlantiske område. Norges tømmerrigdom og centrale beliggenhed i det nordatlantiske og

vesteuropæiske område betyder, at tømmereksport fra Norge til dette område “til alle tider” har

fundet sted. Projektets første fase vil være, omlægge og videreudbygning af det norske net af

dendrokronologiske grundkurver for fyrretræ for nøjere at kunne datere bygninger og fastlægge

eksporttømmers oprindelsessted: ‘hvor kom tømmeret fra?’ Efterfølgende vil bygningsarkæologiske

og etnologiske studier søges inddraget. Projektet hører til blandt Nordlige Verdeners

udviklingsprojekter.

26

More magazines by this user
Similar magazines