Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

natmus.dk

Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

Projektnummer 1030-3018: Med Ryggen til fjeldet.

Dendrokronologiske undersøgelser i Vest-Agder fylke, Norge. Sørlandets kystnære områder hører

til de naturlige udbredelsesområder for egetræer (Quercus sp.) i Europa. På grundlag af materiale

fra levende træer kan der fremstilles en kronologi for eg, som dækker tilbage til begyndelsen af det

18. århundrede. Ved hjælp af historisk materiale fra Agder fylkerne vil kronologien blive forlænget

bagud i tid.

Ansvarlig: Niels Bonde.

Startdato: 1.7.2005.

Slutdato: 31.12.13.

Præsentation/rapportering: Artikler og rapporter.

Finansiering: Vest-Agder fylke.

Projektnummer 1082-1922: Die Funde der älteren Bronzezeit des Nordischen Kreises in

Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen

Projektets formål er en systematisk publicering af alle fund fra den ældre bronzealders i et bind for

hvert amt udstyret med tegninger af genstandene i høj detaljeringsgrad.

Ansvarlig: Poul Otto Nielsen

Startdato: 1987.

Slutdato: 2019.

Finansiering: Carlsbergfondet, P.L. Jørgensens Mindefond, Akademie der Wissenschaften und der

Literatur.

Samarbejdspartner: Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Georg-August-Universität.

Projektnummer 1123 -1008: Textile Crafts and Cultures (TECC)

The of this research programme is to investigate the development of northern European textile and

skin production until c. AD 400 by combining various approaches and methods in archaeology,

history, conservation and the natural sciences and to focus on the environment and the long-term

strategies, from breeding sheep and cultivating textile crops to the international trade and exchange

in textiles and their final destination in bogs, settlements and graves. Within this research platform

old and new analyses and information will form the basis for the discussion of past societies and

cultural history, and many different activities will take place.

Ansvarlig: Ulla Mannering.

Startdato: 1.7.2010.

Slutdato: 30.6.2015

Finansiering: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning.

Samarbejdspartnere: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning.

Projektnummer 1123-508: Farve- og proveniensbestemmelse af danske bronzealdertekstiler

Formålet er at lave fiber- og farveanalyse, samt stabile og strontium isotop analyser af et udvalg af

bronzealderegekistegrave, som er placeret i fire bronzealdergravhøje (Egtved, Borum Eshøj A og C,

Trindhøj, samt Muldbjerg) for herved at kunne karakterisere bronzealderens tekstilteknologi og

udvikling.

Ansvarlig: Ulla Mannering.

Startdato: 1.1.2011.

Slutdato: 1.9.2012.

Finansiering: KUAS Rådighedssum.

Samarbejdspartnere: Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning, KIK-IRPA,

Bradford University.

29

More magazines by this user
Similar magazines