Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

natmus.dk

Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

Bartholin, Thomas S.: Dendrokronologiske undersøgelser af historiske bygninger i Grønland.

Undersøgelser udført 2010-11. NNU rapport 34 - 2011.

Henriksen, Peter Steen; Hansgaard, Caroline Polke: Nordboernes agerbrug i Grønland. Feltarbejdet

i Grønland 2010. NNU-rapport nr. 18. Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab: 1-15,

2011.

Jessen, Catherine A.; Christensen, Charlie: Palaeoenvironmental investigations at Sosteli Iron Age

farm (1948-2011). Nationalmuseets Naturvidenskabelig Undersøgelser Rapport 09 / 2011, p. 1-7.

Paulsen, Helge: Rapport Grønland. Bygingsteknisk – Dendrokronologisk arbeid. NNU rapport 35,

2011.

Bidrag til bog/antologi/rapport

Axboe, Morten: Vorwort (p. VII-X), Zur Chronologie der Brakteaten-Inschriften (p. 279-296),

Katalog der Neufunde (p. 893-999, Taf. 1-102). In: Heizmann, Wilhelm; Axboe, Morten (red.): Die

Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit – Auswertung und Neufunde (RGA-E 40), De Gruyter,

Göttingen 2011 (XV + 1026 + 102 pp.).

Axboe, Morten: The third gold bracteate from Helgö. In: Arrhenius, Birgit; O’Meadhra, Uaininn

(eds): Excavations at Helgö XVIII. Conclusions and New Aspects. Kungl. Vitterhets Historie och

Antikvitets Akademien / Almqvist & Wiksell, Stockholm, p. 93-96, 2011.

Boulanger-Lapointe, Noémie; Baittinger, Claudia: Arctic willow and Arctic bell-heather growth and

populations’ dynamic in four community types. In: Jensen, L.M. and Rasch, M. (eds). Zackenberg

Ecological Research Operations, 16th Annual Report 2010. Aarhus University, DCE – Danish

Centre for Environment and Energy, p. 85, 2011.

Pentz, Peter: The Three Age System, the Age of Man, Denmark and Berlin. In: Bergvelt, Ellinoor;

Meijers, Debora J.; Tibbe, Lieske; van Wezel, Elsa (red.): Museale Spezialisierung und

Nationalisierung ab 1830: das Neue Museum in Berlin im internationalen Kontext. Berliner

Schriftenreihe zur Museumsforschung Bd. 29, p.105-118. G+H Verlag, Berlin, 2011.

Sørensen, Lasse; Casati, Claudio: Maglemosekulturens østlige udbredelse – et opgør med de

mesolitiske kulturer i det polske lavland. In: Lyngstrøm, Henriette; Foss, Pernille; Storgaard, Birger

(red.): Døre til en anden virkelighed – specialer i forhistorisk arkæologi 2010 fra Københavns

Universitet, Saxo-Instituttet, p. 21-44, København 2011.

Konferencebidrag

Baastrup, Maria Panum: Kommunikation, kulturmøde og kulturel identitet – tingenes rejse i

Sydskandinaviens vikingetid. Gulløv, Hans Christian; Paulsen, Caroline; Rønne, Birgit (red.):

Nordlige Verdener - ændringer og udfordringer. Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29.

September 2010, p. 59-68, 2011.

32

More magazines by this user
Similar magazines