Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

natmus.dk

Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

Symposium om billedsten, Visby 6.-9. september.

Symposium ”Early Christian symbols”, Bergen 11. – 13. september.

Runologmøde, Uppsala 22.-25. september.

Arkæologisk orienteringsmøde, Nyborg Strand, 16.-18. november.

Johannsen, Hugo:

Art and Ritual in Early Modern Europe, Talinn, 1.-3. september. Med foredrag.

Endvidere afholdt foredrag i lokalhistoriske foreninger i Vestjylland.

Johannsen, Birgitte Bøggild:

Le prince, la princesse et leurs logis. Logis masculins et féminins dans l’élite de l’aristocratie

europénne

(1450-1650)”, Palatium, Paris 27.-30. juni. Med foredrag.

Monuments and monumentality in Medieval and Early Modern Europe, Stirling University 13.–14.

August.

Art and Ritual in Early Modern Europe, Talinn, 1.-3. september. Med foredrag.

Sorø-studier, Sorø, november. Med foredrag.

The Habsburg and their Courts in Europe 1400-1700. Between Cosmopolitism and Regionalism,

Palatium, Wien 7.-10. december.

Endvidere afholdt diverse foredrag I lokalhistoriske foreninger I Vestjylland og Nordsjælland.

Kaaring, David Burmeister:

Krakow Summer Institute under Getty Panal Painting Initiative, 27. august- 11. september.

Workshop i teknisk kunsthistorie.

Kjær, Ulla:

Restaureringsseminar på arkitektskolen i Aarhus, januar.

Herregårdspuljemøde på Krengerup på Fyn, marts. Med foredrag.

Seminar om kirkers brug i Thaulow, september. Med foredrag.

Herudover foredrag ved Forskningens Døgn på Danmarks Kunstbibliotek og for forskellige

foreninger.

Madsen, Christian Koch:

International and Interdisciplinary Student Symposium on Old-Norse Subjects, Aarhus University,

3. Marts. Med foredrag.

Green Greenland Kick-off Meeting, Gif-surYvette, Paris, 31. marts – 1. april. Med foredrag.

Ph.d.-dagen på Saxo-instituttet, KUA, 8. april. Med foredrag.

Environmental Archaeology and Sience in Archeology – Concepts, Methods, Practice, The Nordic

Graduate School in Archaeology, Turku, Finland. 11.-15. april. Med foredrag.

An Isotopic View of Colonisation – Carlsberg Akademi, april.

NatArk-konference. Geologisk Museum, august.

NABO IPY summary meeting, North Atlantic Biocultural Organization, Edingburgh, 24.-25.

september. Med foredrag.

Digitazation in archaeology and (re)presentations of the past, The Nordic Graduate School in

Archaeology, Athens, Greece, 24.-28. oktober. Med foredrag.

Nyborg, Ebbe:

Sorø-studier. Ny forskning omkring kirkens og klostrets historie. Sorø, 24. november. Med

foredrag.

38

More magazines by this user
Similar magazines