Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

natmus.dk

Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

yrum, den urbane praksis og diskursen om området, der forstås som “laboratorium” for væsentlige

forhandlinger om den moderne by. Projektet følger fire spor:

Skift i tyngdepunktet for det offentlige rum. Inden for en kort årrække opbygges fra 1880’erne et

nyt centrum omkring den nuværende rådhusplads. Opbygningen indbefatter det nye

underholdnings- og natteliv, knudepunkter for ny offentlig og privat trafik, forretnings- og

virksomhedsbygninger, hovedsæder for den ny presse og industrisamfundets

interesseorganisationer. Dette offentlige rum undersøges som ramme for en ændring af den

offentlige kultur.

Socioteknisk udvikling af den Indre By. Gasbelysningen fik konkurrence fra elektriciteten,

kloaksystemet blev udviklet, sporvogns- og telefonnettet åbnede for en ny mobilitet. Genstande og

installationer i det offentlige rum ændres: lys i butiksruder og automater, elektriske ure og

telefonkiosker vinder frem.

’Offentliggørelse’ og regulering af hverdagslivet. Den offentlige praksis og synet på denne ændrede

sig i perioden. Dele af det selskabelige liv foregik i højere grad offentligt. Det offentlige blik,

flanøren og “offentlighedssygdomme” som neurastheni og agorafobi er i centrum, og

myndighederne regulerer aktiviteter i byrummet. Politiet får rollen som håndhæver af offentlig

orden, og byen organiseres i zoner med forskellig regulering. Disse forhold gør sig særlig gældende

i området omkring Indre By.

Intensivering af diskursen omkring Den Gode By. Netop det offentlige liv og diskussionen om

regulering af byen til samfundets bedste var genstand for voksende opmærksomhed omkring 1900 i

Danmark og Vesten. De diskursive spor omkring byens udvikling spænder over hygiejne,

kriminalitet, byplanlægning og politik, og der sker en voldsom udvikling i alle disse spor, der på

hver sin vis behandler forestillinger om Den Gode By. De diskursive spor kommer til at

“forhærdes” som dele af det fysiske rum, og denne sammenhæng undersøges i projektet.

Undersøgelsen baseres på diskussioner i Borgerrepræsentationen og diverse udvalg, tekniske

arkiver i Stadsarkivet, kort- og billedmateriale samt erindringsmateriale fra Det Kongelige

Bibliotek, Stadsarkivet og Danmarks Nyere Tid. Offentlig debat, videnskabelige tekster og

skønlitterære kilder benyttes også.

Ansvarlig: Mikkel Thelle

Startdato: 1. feb 2010

Slutdato: 31. jan. 2013

Finansiering: Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation

Projektnummer 11211103: HERA - Fashioning the Early Modern

Ansvarlig: Mikkel Venborg Pedersen

Startdato: 1. juni 2010

Slutdato: 1. juni 2013

Publikationer

Bidrag til tidsskrift/avis

Jensen, Einar Lund; Møller, Anthon; Møller, Magdalene; Olsen, Paarnannguaq: Nunap Isuata eqqaa

ukiut qulikkaat ikittut ingerlaneranni inuerummat. / Da Kap Farvel området blev affolket - en

interviewundersøgelse i Sydgrønland, Atuagagdliutit /Grønlandsposten, p. 18-21, nr. 4, 2011.

55

More magazines by this user
Similar magazines