Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

natmus.dk

Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

1.2. Ressourcer anvendt til forskning i 2011

Tabel 1

Finanslovsbevilling

anvendt

til forskning i 2011

(udgifter)

Eksterne midler anvendt til

forskning i 2011

(udgifter)

24.731.872 kr. 36.207.770 kr.

Heraf

29.397.900 kr.

fra private fondsmidler.

Andre inkl. statslige

6.809.870 kr.

1.3. Organisering af forskningen

Kerneområde for Nationalmuseets forskning

6

I alt anvendt til forskning

i 2011

(udgifter)

60.939.642 kr.

Kerneområdet for Nationalmuseets forskning er Materiel og immateriel kulturarv - bevaring,

fortolkning og fortælling

Forskningen inden for Kerneområdet varetages af museets forskende enheder som tilsammen

dækker en række fagområder med tilhørende grundforskning og anvendt forskning:

Forsknings- og Formidlingsafdelingens enheder:

Danmarks Oldtid – Arkæologi og Naturvidenskab

Danmarks Middelalder og Renæssance

Danmarks Nyere tid

Den Kgl. Mønt- og Medaljesamling

Antiksamlingen

Etnografisk Samling

Frihedsmuseet

Frøslevlejrens Museum

Frilandsmuseet

Musikmuseet

Center for Formidling

Bevaringsafdelingens enhed:

Forskning, analyse & Rådgivning (FA&R)

Status for forskningsområderne

I disse enheder foregår den faglige forskningsindsats sammen med den forskning, der går på tværs

af forskningsområderne ved etablering af fælles forskningsprojekter, ofte samtidig med at der er

etableret netværk med eksterne, faglige samarbejdspartnere, herunder også internationale

samarbejdspartnere. Store projekter omtales kort nedenfor, mens mindre projekter og delprojekter

omtales under de enkelte faglige enheder.

More magazines by this user
Similar magazines