Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

natmus.dk

Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

Nyt stort forsknings-, dokumentations-, restaurerings- og formidlingsprojekt igangsat i 2011

I slutningen af december 2011 fik Nationalmuseet den glædelige meddelelse at Realdania havde

besluttet at indgå en partnerskabsaftale med Nationalmuseet i forbindelse med Serampore, den

tidligere danske koloni (1756-1845) i Indien, med det formål gennem forskning og dokumentation

samt anlægs- og restaureringsarbejder og formidling at skabe ny viden om livet i Serampore både

ud fra et historisk og nutidigt perspektiv. Foruden Realdania, som har afsat ca. 24 mio. kr. til

Initiativet, støtter Kulturministeriet med en bevilling på 4 mio. kr. Serampore Initiativet vil løbe fra

2011 og frem til 2018.

Konsortieaftale mellem British Museum, Glyptoteket og Nationalmuseet

Nationalmuseet har sammen med British Museum og Glyptoteket indgået en konsortieaftale i juni

2011om forskningssamarbejde under overskriften ”MUSEUMS IN THE 21st CENTURY –

Crossing borders and boundaries to create a future for the past”. Aftalen er underskrevet af de 3

museers direktører med det formål at skabe fælles forskningsprojekter, der kan tiltrække store

fondsmidler og derigennem skabe resultater som det enkelte museum alene ikke ville kunne opnå.

Store forskningsprojekter forsat fra tidligere år

Nationalmuseets første tværgående forskningssatsningsområde ’Nordlige verdener’ er fortsat i

2011, takket være en stor bevilling fra Augustinus Fonden på 28 mio. kr. Satsningsområdet omfatter

ca. 20 delprojekter og involverer en stor del af museets faste forskerstab plus en række

projektforskere, og varer til udgangen af 2013.

Ligeledes er projektet ’Førkristne kultpladser’, fortsat i 2011, igangsat med en bevilling i 2010 fra

A.P. Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med et beløb på 11,2

mio. kr. og løber til 2015.

’Jellingprojektet – et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning’, påbegyndt i 2008 efter

at have modtaget en stor bevilling fra Bikubenfonden på 22,7 mio. kr., fortsatte i 2011 sine

forsknings- og formidlingsprojekter i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og Vejle

Museum.

’Pots, Potters and Society’ er forankret i museets Antiksamling blev påbegyndt i 2008 er fortsat i

2011. Udgangspunktet er Nationalmuseets Antiksamlings store og varierede samling af græsk

keramik, der er uden sidestykke i Nordeuropa. Projektet er finansieret af Gösta Enboms Fond.

’The Carpenter Meldgaard Endowment’, som blev etableret i 2009 i Etnografisk Samlings regi, har

fortsat projektet i 2011. Det varer frem til 2013 og har som formål at analysere og publicere

tidligere museumsinspektør Jørgen Meldgaards efterladte arkivalier, som stammer fra arkæologiske

undersøgelser i Arktisk Canada og Grønland. Projektet er støttet af The Rock Foundation med ca.

7,5 mio. kr.

’Tranquebar Initiativet’ som er et samarbejdsprojekt mellem Nationalmuseet og Tværkulturelle og

Regionale Studier, Københavns Universitet, har fortsat sine aktiviteter i 2011. Projektet har gennem

en lang række delprojekter sat fokus på de danske kolonier i Indien og deres betydning for dansk

historie i det 17. til 19. århundrede. 2011 har været præget af publicering af en række af

delprojekternes resultater samt indvielse af det nyrestaurerede Guvernørhus i Tranquebar som

resultat af en bevilling fra en anonym fond på 3 mio. kr.

7

More magazines by this user
Similar magazines