Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

natmus.dk

Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

Filial af CTR -Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning

En del af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning (CTR) har siden 2010 været

indlejret i Nationalmuseet. CTR udforsker i perioden 2010-2015 forholdet mellem tekstil/skind,

miljø og samfund. I forskningsprojektet Textile Crafts and Cultures vil forhistoriens tekstil- og

skindteknologi og -produktion blive undersøgt. Særlig fokus er Nationalmuseets unikke samlinger

af tekstiler- og skinddragter fra bronzealderen og ældre jernalder.

1.4. Forskerstillinger og forskningsår

Forskningen på Nationalmuseet udøves af forskningsprofessorer, seniorforskere, forskere,

seniorrådgivere, projektseniorforskere, projektforskere, forskningsassistenter og kandidatstipendiater

(om ph.d.stipendiater, se nedenfor) inden for den videnskabelige stillingsstruktur.

Tabel 2. Fordeling af forskerkategorier på museets forskningsenheder inden for den videnskabelige stillingsstruktur*

ForskningsProjekt- Projektse- Senior- SeniorForsknings- Forskningsenhed Forsker assistenterforsker niorforsker forsker rådgiverprofessor I alt

Danmarks Oldtid

- Arkæologi

1 1 1 1 2 1 1 8

Danmarks Oldtid

- Naturvidenskab

1 2 2 5

Danmarks

Middelalder og

Renæssance

1 5 1 7

Danmarks Nyere

Tid

1 4 5

Frihedsmuseet 1 1

Den Kongelige

Mønt- og

Medaillesamling

2 2

Antiksamlingen 1 1

Etnografisk

Samling & SILA

1 1 3 3 1 9

Frilandsmuseet 1 1

Bevaringsafdelingen

2 6 1 9

I alt 5 1 4 5 26 5 2 48

*Tabellen er opgjort som antal ansatte personer i de forskellige stillingskategorier inden for den videnskabelige stillingsstruktur 31.

dec. 2011.

** De ph.d.-studerende, i alt 10, er ikke talt med i ovenstående tabel, idet de ikke er indbefattet af den videnskabelige stillingsstruktur

for ABM-institutionerne.

I forhold til 2010, hvor museet havde 43 stillinger inden for den videnskabelige stillingsstruktur har

der været en vækst i antal forskere inden for stillingsstrukturen med 5 til 48 i 2011, primært ved

ansættelser i projektkategorierne. Ved besparelserne i marts 2011 vil antal forskere inden for den

videnskabelige stillingsstruktur dog blive reduceret med 1 seniorforsker og 1 seniorrådgiver med

udgangen af 2011.

AC-ansatte uden for den videnskabelige stillingsstruktur

Forskning finder også sted blandt AC-medarbejdere uden for den videnskabelige stillingsstruktur,

primært blandt redaktørerne på værket Danmarks Kirker og konservatorerne. Desuden er der

forskningsaktive blandt såvel afdelingschefer som enhedsledere samt andre i kategorien

museumsinspektører. Forskningsindsatsen for disse medarbejdere aftales særskilt ved

arbejdsplanlægningen i forbindelse med de årlige arbejdsplaner og kan variere fra år til år.

8

More magazines by this user
Similar magazines