Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

natmus.dk

Forskningsberetning 2011 - Nationalmuseet

I forbindelse med Nationalmuseets deltagelse i EU FP-7 projektet POPART (Preservation Of

Plastic ARTefacts in museums) blev der i april -maj vist en fleksudstilling om nedbrydning og

konservering af plast i forhallen.

Beskrivelse af projektaktiviteter under 4 uger

(skal blot nævnes med projekttitel og projektansvarlig evt. andet der skal fremhæves).

I samarbejde med Jannie Christensen, Arkæologi, Aarhus Universitet/Moesgaard har Morten Ryhl-

Svendsen deltaget i projektet “Mennesket og huset: indeklima og levevis i vikingetidshuse”.

Bedømmelsesvirksomhed, censorvirksomhed og andre videnskabelige tillidshverv

Henning Matthiesen var formand for fagligt bedømmelsesudvalg vedr. forskerstilling ved

Nationalmuseet (pollenanalyse) og reviewer for tidsskrifterne Conservation and Management of

Archaeological Sites og Quaternary International.

Morten Ryhl-Svendsen har i 2011 udført peer review for: e-Preservation Science (tidskrift); Indoor

Air (tidskrift); INDOOR AIR 2011 (konference preprints); Journal of Cultural Heritage (tidskrift);

PARIS4 (konference proceedings) og IAQ2012 (konference bidrag).

Yvonne Shashoua var reviewer på papers til ICOM-CC Trinneal Conference i Lissabon.

Isabelle Brajer har foretaget review og redigering af 18 papers til Theory and History Working

Group til ICOM-CC Triennial Conference i Lissabon og været peer reviewer på to papers til Studies

in Conservation i 2011.

Medarbejdere inden for forskningsområdet i 2011

Medarbejdere inden for den videnskabelige stillingsstruktur

Isabelle Brajer, seniorforsker, konservator.

Jens Glastrup, seniorforsker, cand. scient.

David John Gregory, seniorforsker, ph.d.

Jørgen Hollesen, forsker, ph.d.

Poul Jensen, seniorforsker, ph.d.

Poul Klenz Larsen, seniorrådgiver, ph.d.

Martin Nordvig Mortensen, forsker, ph.d.

Morten Ryhl-Svendsen, seniorforsker, ph.d.

Yvonne Shashoua, seniorforsker, ph.d.

Karin Vestergaard Kristiansen, ph.d.-studerende, konservator.

Medarbejdere uden for den videnskabelige stillingsstruktur

Jan Bruun Jensen, konservator.

Benny Bøhm, konsulent, dr. techn.

Lars Aasbjerg Jensen, konservator.

Mads Chr. Christensen, enhedsleder, cand. scient.

82

More magazines by this user
Similar magazines