Forår 2012 - Sct. Mortens Kirke

sctmortenskirke.dk

Forår 2012 - Sct. Mortens Kirke

KIRKEBLADET

SCT. MORTENS SOGN

32. årgang · Nr. 1 · Marts 2012


Forsidebilledet

I anledning af den forestående påske er motivet denne gang et detailbillede hentet fra kirkens

prægtige altertavle. Det forestiller disciplen Judas Iskariot, som har en væsentlig rolle i påskens

fortælling. For at få nærmere indsigt i denne figurs plads og betydning i altertavlens nadverbillede,

har vi hentet faglig assistance hos konsulent Annelise Thomsen, der ud over at være tidligere

mangeårig formand for Sct. Mortens menighedsråd også er en sand Abel Schrøder-kender. Vi har

dermed fornøjelsen af i dette blad at kunne bringe en lærerig kommentar til forsidebilledet, og

vi siger samtidig Annelise Thomsen stor tak for bidraget.

/EF

Judas-figuren på Sct. Mortens altertavle

Når man står foran Sct. Mortens altertavle falder ens blik umiddelbart ind

på nadverscenen, hvor Jesus bagerst i relieffet sidder bag bordet sammen

med de fleste af sine disciple. Både kalken med vin og brød samt et fad

med lam står på bordet foran dem. Umiddelbart skulle man tro, at dette

er relieffets hovedmotiv, men ser man nærmere efter, opdager man, at

der ved bordets to ender er placeret nogle persongrupper, som begge dels

er en del større end de andre figurer, og dels er trukket frem i forgrunden.

Det må der være en mening med.

Til højre sidder to mænd i ivrig samtale, og den ene peger tydeligt over

imod venstre. Det er som om de har fornemmelsen af, at der foregår

Annelise Thomsen

noget i det skjulte ved den anden bordende. Til venstre sidder en høj slank mandsperson med

en lille kalot på hovedet. Der er tydeligt, at han er optaget af at modtage en pose af en lille djævlelignende

figur, der sidder på gulvet. Mandspersonen vender tydeligt ryggen til resten af selskabet,

- de andre må ikke opdage, hvad der foregår.

Kender man sin bibelhistorie, som billedskæreren Abel Schrøder meget tydeligt har gjort, er man

ikke i tvivl om at figuren, der modtager posen, henviser til Judas, - den discipel, der forrådte Jesus

for en pose sølvpenge. Judasskikkelsen, der her modtager pengeposen, er fremstillet i en skikkelse,

som var ret velkendt på den tid, da altertavlen blev skåret, hvilket man kan se ud fra hans

hovedbeklædning. Personen, der henvises til, er Korfitz Ulfeldt, kong Christian d. 4.s svigersøn,

som forrådte Danmark til Sverige under svenskekrigene.

På de fleste kendte malerier af Korfitz Ulfeldt, der var gift med Kongens datter Leonora, er han

afbildet med en rund kalot på hovedet, magen til den, som figuren på altertavlen er udstyret med.

Meningen med skildringen af Judas figuren må være, at skildre, hvordan fællesskabet svigtes,

når penge modtages for egen vindings skyld.

Altertavlen er dateret til 1667. (Christian d. 4. 1577 – 1648).

Gudstjenester på ”Munkebo”

2

Annelise Thomsen

Den første torsdag i hver måned holdes der gudstjeneste på Plejecentret Munkebo. Det

er en kort gudstjeneste med altergang. Datoerne for den kommende tid er: d. 1. marts,

d. 12. april og d. 3. maj. Gudstjenesterne begynder kl. 10.30. Der indledes med kaffebord

kl. 10.00, hvor alle også er hjerteligt velkomne.


Menighedsudvalget - Forår 2012

Tirsdag d. 6. marts kl. 14.15

”Før, nu og i fremtiden”

En eftermiddag med tidligere borgmester

Henning Jensen. I sin borgmestertid har Henning

Jensen haft mange fantastiske oplevelser.

Han har været ude på mange rejser og

besøgt en række lande i embeds medfør.

Hvilke spændende udfordringer vil han tage

op i sin pensionisttilværelse?

Alt det kommer vi til at høre om, når vi denne

eftermiddag får besøg af Næstveds tidligere

borgmester Henning Jensen.

Tirsdag d. 3. april kl. 14.15

Foredrag i Sct. Mortens Gaard

Peter Mønsted, som mange måske kender

som skibsreder fra Næstved, har ved siden af

sine år i byens erhvervsliv, også en helt anden

historie at fortælle, nemlig arbejdet for de

svage og udstødte. Han har lokalt været en-

Frivillige søges til kampen mod sult

3

gageret i Næstved, men også ude i fjerne

egne. Han kommer og fortæller spændende

om Sydamerika og om oplevelser og sit frivillige

arbejde med at hjælpe - på nye måder - i

projekter mod fattigdom i Argentina netop nu.

Sogneudflugt

Tirsdag d. 1. maj kl. 13.30 - ca. 20.00

Turen går rundt i det skønne Midtsjællandske

landskab. Vores mål er Galleri Emmaus i Haslev,

den tidligere Udvidede Højskole.

Her drikker vi kaffe med lækkert brød. Derefter

er der rundvisning ved Grethe Olsen, der

er kendt som en meget vidende og levende

fortæller.

Kl. 18.00 er middagen klar på Hotel Kirstine.

Pris for bustur, kaffe og middag er 150 kr.

Drikkevarer til middagen betaler man selv.

Der sælges billetter på kordegnekontoret fra

d. 17. - 24. april i den sædvanlige åbningstid.

Sct. Mortens Sogn vil gerne have flere frivillige indsamlere, når

der den 4. marts skal bankes på så mange døre som muligt for

at bekæmpe sult blandt verdens fattigste

Det kan være svært at forestille sig, hvordan det er at leve med sult

hver eneste dag. I Danmark er vi vant til, at supermarkedet bugner

med fødevarer, som vi kan fylde i vores køleskabe. Maden er til rådighed,

og vi tager den som en selvfølge. Men i verdens fattigste

lande er sult en del af hverdagen mange steder. Omkring 1 milliard

mennesker – hvert syvende menneske på jorden – lever i daglig sult.

Næring er et menneskeligt grundbehov og det er oprørende, at så mange sulter, mens vi selv

har mere, end vi behøver. Derfor er vi med til at lave sogneindsamling her i Sct. Mortens Sogn.

Og vi håber, at rigtigt mange mennesker vil melde sig til at gå en tur med raslebøssen søndag

den 4. marts. Vi har brug for alle villige hænder og ben. Selv den mindste indsats gør en stor

forskel. Så hvad enten du har mod på en stor eller en lille rute, vil hjælpe til i Sognegården på

indsamlingsdagen eller vil bage en kage til vores flittige indsamlere, som bliver godt og festligt

forplejet når de kommer hjem fra dagens indsamling, så har vi brug for dig! Så kom og vær med

til igen i år at gøre SLUT SULT sogneinsamlingen til Danmarks hyggeligste. Meld dig til hos indsamlingsleder

Kai Madsen, på tlf. 26 17 38 64, eller email indsamlingsleder@gmail.com.

Du kan læse om sogneindsamlingen på www.SanktMortensKirke.dk og læs mere om Folkekirkens

Nødhjælp og dens arbejde på www.noedhjaelp.dk


Kontakt

Hyggeklubben i Sct. Mortens Gaard

Vi mødes hver anden torsdag, i ulige uger, kl. 13.30.

Kom og vær med! Vi har det rart, får kaffe/ the og hygger os.

Evt. henvendelse til Annie Jørgensen på tlf. 55 72 56 21.

Se også www.sanktmortenskirke.dk hvor du kan tilmelde dig

et nyhedsbrev, så du får dugfriske nyheder direkte til din mail-box!

Sct. Mortens Kirke

Kirken er sædvanligvis åben tirsdag - fredag

9 – 13, dog med forbehold.

Tlf.: 55 73 57 39

Kirkekontor/Kordegn

Else Jensen

Sct. Mortens Gaard

Ostenfeldtsvej 18

4700 Næstved

(indgang fra Sortebrødreparkeringen)

Tlf.: 55 72 31 03

E-mail: elj@km.dk

Åbent: mandag til fredag kl. 10–13, torsdag

tillige kl.16-18

Sognepræst (kbf)

Søren Fahnøe

Træffetid: Hverdage kl. 11-12 (undtagen

onsdag) Tlf.: 55 72 07 16. E-mail: sfj@km.dk

Sognepræst

Erling Friis

Træffetid: Hverdage kl. 11-12 (undtagen

fredag) Tlf.: 55 77 90 01

Kirketjener

Pia Dyhrberg Hansen

Tlf: 28 73 80 45 (hverdage undtagen mandag)

2. kirketjener/Sognegårdsassistent

Helle Nygaard

Tlf.: 20 83 54 87 (hverdage undtagen mandag)

4

Organist

Kurt Levorsen

Tlf.: 55 77 62 78

Menighedsrådets formand

Hanne Rasmussen

Tlf. 55 72 51 82

Kirkegårdskontoret

Østre Kapelvej 10

4700 Næstved

Tlf. 55 78 05 00, hverdage kl. 9-13,

undtagen lørdag

Vejledning vedr. kirkelige handlinger

Der henvises til sognets hjemmeside:

www.sanktmortenskirke.dk

Menighedsrådsmøder

Der afholdes menighedsrådsmøde d. 1.

marts, d. 29. marts, d. 26. april og d.

24. maj. Alle gange kl. 19.00 i Sct. Mortens

Gaard.

Dagsordener og beslutningsreferater vil

blive fremlagt i kirken, i sognegården og

på hjemmesiden og kan tillige rekvireres

sammen med evt. relevante bilag

hos kordegnen i dennes åbningstid.

Menighedsrådsmøderne er offentlige, og

enhver er velkommen.


Musik- og sangaften

Torsdag den 8. marts 2012 kl. 19.30, i Sct. Mortens sognegård,

med sangduoen Polyhymnia

Duoen Polyhymnia består af de to søstre Clara (18) og Terese (22) Poulsen og de spiller begge

klaver og tværfløjte samt synger.

Repertoiret er meget varierende fra let genkendelige numre bl.a. evergreens, danske og irske

folkemelodier samt et par klassiske indslag. Clara og Terese har optrådt siden 2007 og har spillet

til diverse arrangementer bl.a. konfirmationer, receptioner, bryllupper, loge-aftener mv.

Fri entre. Kaffe og kage 20 kr.

Kultusserne - Forår 2012

Sct. Mortens Sogns kulturklub skydes

i gang med en række gode og tankevækkende

film om nogle af livets

store temaer.

Vi kobler os på Bio12345’s seniorbio-forestillinger, hvor

vi mødes i forhallen, ser en god film sammen og efterfølgende

samles om en god kop kaffe og får en snak om

filmen og de tanker, den har vækket i os. Alle kan være

med i ”klubben”. Det koster ikke noget, og du deltager

kun i de arrangementer, du har tid og lyst til.

Biografbilletterne købes direkte i Bio12345 til kr. 50 pr. stk.

Ønsker du at se alle film, kan du med fordel købe rabatkort til alle film hos Bio12345 til kr. 150.

Lørdag 25. Februar kl. 13: Woody Allens ”Midnight in Paris”

Lørdag 17. Marts, kl. 13: Oskarnominerede “Tree of Life”

Lørdag 21. April, kl. 13: Dokumentaren ”Svend”

Lørdag 12. Maj, kl. 13: Filmatiseringen af Time bestseller romanen ”Niceville”

Lørdag 16. Juni, kl. 13: “En overraskelse”

Til forestillingen i maj offentliggør Bio titlen på forårets overraskelsesfilm.

Er du også glad for opera, så har du måske lyst til at tage med i Bio12345 midt i marts og se

en direkte transmission af Puccinis ”La Boheme” fra Gran Teatre del Liceu i Barcelona. Bio12345

har endnu ikke offentliggjort spilledatoen. Men følg med på kirkens hjemmeside.

Inden næste kirkeblad udkommer, vil der løbende blive tilbudt flere fælles kulturarrangementer,

så tilmeld dig Sct. Mortens Kirkes nyhedsbrev, så du kan følge med.

Du kan læse mere om filmene og om ”kulturklubben” på www.SanktMortensKirke.dk, hvor du også

kan tilmelde dig kirkens nyhedsbrev og dermed modtage mail, når der sker noget nyt i sognet.

Du kan tilmelde dig det enkelte arrangement hos Jannitara Skjoldborg på tlf.: 26 18 55 87 eller

på mail: jannitara@skjoldborg.info.

5

Gode film skal ses i biografen

- i godt selskab


Gudstjenesteliste

Marts - Maj

Marts

4. marts 2.s.i fasten Kl. 10.00 Friis

11. marts 3.s.i fasten Kl. 10.00 Fahnøe

18. marts Midfaste Kl. 10.00 Friis

25. marts Marias Bebudelsesdag Kl. 10.00 Fahnøe Kirkekaffe

April

1. april Palmesøndag Kl. 10.00 Friis

5. april Skærtorsdag Kl. 10.00 Fahnøe

6. april Langfredag Kl. 10.00 Friis Liturgisk gudstj.

8. april Påskedag Kl. 10.00 Fahnøe

9. april 2. påskedag Kl. 10.00 Friis

15. april 1.s.e.påske Kl. 10.00 Fahnøe

22. april 2.s.e.påske Kl. 10.00 Friis

29. april 3.s.e.påske Kl. 10.00 Friis Konfirmation

Maj

4. maj Bededag Kl. 10.00 Fahnøe Konfirmation

Kl. 12.00 Fahnøe Konfirmation

6. maj 4.s.e.påske Kl. 10.00 Friis Konfirmation

13. maj 5.s.e.påske Kl. 10.00 Fahnøe

17. maj Kr. Himmelfartsdag Kl. 10.00 Friis

20. maj 6.s.e.påske Kl. 10.00 Fahnøe

27. maj Pinsedag Kl. 10.00 Friis

28. maj 2. pinsedag Kl. 10.00 Fahnøe Kirkekaffe

Kirkebilen kan benyttes af alle i sognet, der har svært ved at komme

til og fra gudstjenester og arrangementer i kirke og sognegård.

Ring til Taxa 55 77 72 72 senest 1 time før. Liftbus dog senest dagen før kl. 16.00.

Kirkebladet udgives af Sct. Mortens Menighedsråd. Bladudvalg: Annie Jørgensen, Søren Fahnøe

og Erling Friis (redaktør). Næste nummer dækker perioden juni-juli-august.

Indlæg til bladet modtages med tak.

Sidste frist for indlevering af stof: 14. maj 2012 til redaktionen (EF@KM.DK)

Trykt hos Faxe Bogtryk/Grafisk

More magazines by this user
Similar magazines