78 · ÅRGANG · NR. 3 · JUNI - JULI - AUGUST · 2012 - Asnæs Kirke

asnaeskirke.dk

78 · ÅRGANG · NR. 3 · JUNI - JULI - AUGUST · 2012 - Asnæs Kirke

Asnæs Kirke

Kamilla Karina Jensen

7 8 · Å R G A N G · N R . 3 · J U N I - J U L I - A U G U S T · 2 0 1 2


Aktiviteter i kirke og sognegård

Forsidebilledet

Forsidebilledet er malet af den unge lokale kunstner Kamilla

Karina Jensen. Kamilla rejser i juli til Colombia

i 11 måneder, hvor hun skal være udvekslingsstudent.

Når hun kommer hjem, har hun planer om at begynde

på Odsherreds Gymnasium for så senere måske at søge

ind på Kunstakademiet.

Kamilla skrev om billedets tilblivelse: ”Jeg overvejede

længe hvilke farver og hvilke af pinsens mange motiver,

jeg kunne gøre til min egne og male ind i billedet. Det

kom lidt efter lidt, mens jeg malede billedet, og lige

pludseligt var det færdigt.”

Billedet blev i øvrigt brugt som altertavle til årets friluftsgudstjeneste

i pinsen.

Kamilla Karina Jensen

Du kom med alt det der var dig!

Salmesangsaften med Jens Rosendal

Tirsdag den 10. juli kl. 20.00

I rækken af salmedigtere,

som har gjort sommeraftener

endnu lysere og lunere her i

Asnæs kirke de sidste år, er vi

i år så heldige at kunne byde

velkommen til Jens Rosendal.

De fleste kender især Jens

Rosendal for hans forelskelsessang

”Du kom med alt det

der var dig” – om den grænsesprængende

kærlighed. Men

flere af hans sange og salmer

tilhører for mange af os vores sang- og salmeskat.

Hvem skulle have troet, at grundstenen for alle disse smukke sange og salmer

blev lagt den gang for længe længe siden, hjemme i grisestalden på gården i

vendsyssel, da soen fødte sine 10 små grise…

Velkommen til salmesangsaften med Jens Rosendal i Asnæs kirke!


Aktiviteter i kirke og sognegård

Sommerfest i præstegårdshaven

Verdensmusikken skal lyde

Søndag den 19. august kl. 14.00

Betty og Peter Arendt – det multimusikalske ægtepar fra Haslev (landskendt

bl.a. for deres medvirken ved nytårsgudstjenesten i DR for et par år siden) –

kommer på besøg i kirke og præstegårdshave.

Ved andagten i kirke skal verdenskirkemusikken lede os igennem på det latinamerikanskprægede

lydspor – og i haven efterfølgende, vil nordiske sommersange

også få plads – ligesom meget andet skøn musik fra ægteparrets repertoire.

Ud over Betty (vokal) og Peter (orgel/piano) består musikgruppen denne søndag

også af Jesper Henning Pedersen, multistrengespiller. Fra hans hånd skal vi både

høre spil fra guitar, mandolin, bouzouki (et græsk strenge-instrument - bruges

meget i irsk folkemusik) og autoharpe (et amerikansk strengeinstrument som

blandt andet i bruges i

blue grass og country

music).

Det bliver en sommerdag

med et strejf af musik fra

alle verdenshjørner….

Under koncerten er det

muligt at købe øl, vand

og vin.

Ta´ evt. et tæppe med og

find en plads i det grønne.

Vel mødt alle!

Krydser der skal sættes

Nyhedsbrev

Kunne du tænke dig at følge med i, hvad der sker i Asnæs kirke,

så meld dig til at få nyhedsbreve på e-mail fra kirken. Send en

mail til jarn@km.dk og kom på Asnæs kirkes mailliste.

Høstgudstjeneste med efterfølgende høstfrokost søndag den 30.

september kl. 10.30

Onsdagscafeens datoer i efterårets sæson: 26. september, 10. oktober,

24. oktober, 7. november, 21, november og 5. december.

Programmet følger i næste kirkeblad.

Sogneaften om Hildegard tirsdag den 2. oktober kl. 19.00

Kulturnat fredag den 26. oktober


Konfirmation den 4. maj kl.

10.00

Stående fra venstre: Kian Hansen,

Oliver Slott Reher, Karin

Bundgaard Nielsen, Mark Viekær

Andersen og Simon Per

Pedersen.

Siddende fra venstre: Amanda

Liz Hansen, Isabella Lykke

Sørensen, Julie Valsgaard Mathiassen,

Rikke Høj Pedersen,

Celine Hannemann Madsen og

Sara Kryger Karlsen.

Konfirmation 2012

Konfirmation den 15. april kl.

10.00

Stående fra venstre: Jonathan Frimann

Visler, Søren Hald Olsen, Karin

Bundgaard Nielsen, Aske Michas

Klausen, Rasmus Bangsgaard og

Daniel Børsting Skødsbæk

Siddende fra venstre: Camilla Krum

Nielsen, Frederikke Valentin Larsen,

Amanda Fjeldsted Ingvordsen,

Frederik Per Moestrup, Frederikke

Marie Kullmann Andersen og Ida

Cæcilie Bjergaard Aggeboe.

Konfirmation den 4. maj kl.

12.00

Stående fra venstre: Casper Jonathan

Hansen Mønsted, Mads

Bobjerg Kirkhoff Larsen, Simon

Sebastian Odgaard Jensen, Karin

Bundgaard Nielsen, Mathias

Elmhauge Petersen og Phillip

Valentin Hansen.

Siddende fra venstre: Liv Bach

Mikkelsen, Sarah Amalie Kock

Pedersen, Rebekka Bundgaard

Pfeffer, Christine Sofie Schalck

Jensen, Cecilie Nørskov Lorentsen

og Laura Vejlgaard Boesen.


Konfirmation den 6. maj kl.

10.00

Stående fra venstre: Oliver

Christian Koldkjær Jørgensen,

Jesper Arnmark, Natascha

Louise Brøsch Jørgensen og

Rasmus Bybjerg Jensen

Siddende fra venstre: Rasmine

Knudsen, Sofie Birch Reingaard

Johannesen, Maria Katrine

Eiland Kirk og Dittemarie Jensen

Glisbo.

Konfirmation 2012

Konfirmation den 6. maj kl.

10.00

Stående fra venstre: Alexander

Vognstrup Jäger, Anders Juelshøj

Jensen, Oliver Birk Juhl

Jensen, Jesper Arnmark, Frederik

Ruhr Jensen og Christian

Madsen.

Siddende fra venstre: Cecilie

Mai Højgaard Hansen, Josefine

Sams Hannibal Rasmussen,

Christoffer Tonsgaard Lehmann

Petersen, Emil Blom Nielsen,

Louise Kryger og Mille Fjalland.

Indskrivning af næste års konfirmander

Tirsdag d. 26. juni kl. 17-18 er der indskrivning af næste års konfirmander. I kan

hente en indmeldingsblanket på kirkens hjemmeside (http://www.asnaeskirke.dk/).

Her kan I også læse mere om opstart, konfirmationsdatoerne og reglerne for

undervisningen.

Husk at medbringe jeres barns dåbs- eller navneattest.


Minikonfirmander

Aktiviteter i kirke og sognegård

Øverst fra venstre: Amalie Andersen, Alexander Valsgaard Mathiassen, Thor Schütt Schjermer

Voss, Cecilie Sjøgren og Svend Benjamin Tedy Knudsen.

Nederst fra venstre: Luna Nordskov Nielsen, Emma Caroline Damgaard Jensen, Zara Wendel

Andersen, Felina Emilie Noe, Thea Kurtzweil Dresler, Silas Aarup Zakrisen, Julius Christian

Bjørnshøj, Daniel Christiansen, Jessica Graversen, Ida Langhoff, Sarah Sjøgren Baun og Julia

Rosa Mangaard. Emily Wednesday Stirling var fraværende.

Palmesøndag fyldtes Asnæs kirke i den grad med suset fra palmens grene og hyldestsangen

toner, da årets minikonfirmander deltog i gudstjenesten med deres indtog,

dans og sang som afslutning på årets minikonfirmandundervisning.

Her ses minikonfirmanderne fotograferet i sognegården mens kirkeklokkerne udenfor

talte sine ni bedeslag ud over byen.

Tak for et rigtig dejligt forløb sammen med jer minikonfirmander – og tak for hjælpen

og indsatsen til Astrid Madsen, Rebekka Bundgaard Pfeffer, Merete Andersen og

Vibeke Bjergaard Aggeboe.

Karin Bundgaard Nielsen

Jubilæum

Det er med glæde, at vi den 1. juli kan fejre, at Bent Nielsen

har været ansat i 25. år som organist ved Asnæs Kirke.

Bent er en imødekommende og vellidt medarbejder, og der

sættes pris på hans betjening af orgel og klaver både i kirken

og i sognegården. Bent vil blive fejret den 1. juli med en

reception efter gudstjenesten.


Tirsdag den 26. juni kl. 19.00

Indskrivning af næste års

konfirmander

Tirsdag den 10. juni kl. 20.00

Salmeaften med Jens Rosendal

Søndag den 29. juli kl. 10.30

Gudstjeneste som i gamle dage...

Søndag den 19. august kl. 14.00

Sommerfest i præstegårdshaven

Aktiviteter i kirke og sognegård

Gudstjeneste som i gamle dage...

Søndag den 29. juli kl. 10:30 fejrer vi gudstjeneste i Asnæs kirke, hvor de

gamle tekster og gode gamle salmer får nyt liv. Gudstjenesten er målrettet

ældre mennesker i sognet og beboerne på Asnæs Hvile, men alle er selvfølgelig

velkomne til at deltage. Vi mangler i øvrigt nogle gamle sort-hvid

billeder af Asnæs kirke, så hvis I ligger inde med billeder eller postkort af

kirken, må I meget gerne kontakte sognepræst Jesper Arnmark.

Efter Gudstjenesten er der kirkekaffe i sognegården.

SOGNEKALENDER

Søndag den 30. september kl. 10.30

Høstgudstjeneste

Onsdag den 26. september, 10. oktober,

24. oktober,7. november, 21.

november og 5. december

Onsdagscafe

Tirsdag den 2. oktober kl. 19.00

Sogneaften om Hildegard

Fredag den 26. oktober

Kulturnat

Næste deadline er tirsdag den 7 august


Søndag d. 3. juni kl. 9:00

Fromesse. Trinitatis søndag ved Jens Kirk

Søndag d. 10. juni kl. 10:30

Højmesse. 1. s. e. trin. ved Karin Bundgaard Nielsen

Søndag d. 17. juni kl. 10:30

Højmesse. 2. s. e. trin. ved Jesper Arnmark

Søndag d. 24. juni kl. 9:00

Fromesse. 3. s. e. trin. ved Jens Kirk

Søndag d. 1. juli kl. 10:30

Højmesse. 4. s. e. trin. ved Karin Bundgaard Nielsen.

Efter gudstjenesten fejres organist Bent Nielsens 25 års

jubilæum i sognegården

Søndag d. 8. juli kl. 9:00

Fromesse. 5. s. e. trin. ved Karin Bundgaard Nielsen

Søndag d. 15. juli kl. 10:30

Højmesse. 6. s. e. trin. ved Karin Bundgaard Nielsen

Sognepræst (kbf): Karin Bundgaard Nielsen, Asnæs

Kirkevej 10, 4550 Asnæs.

Tlf. 59 65 00 76. E-mail: kbn@km.dk

Træffes bedst formiddage. Mandag fri.

Sognepræst: Jesper Arnmark, Asnæs Kirkevej 10, 4550

Asnæs. Tlf. 25 71 02 15. E-mail: jarn@km.dk

Mandag fri.

Asnæs kirkekontor: Asnæs Kirkevej 10, 4550 Asnæs.

Tlf. 59 65 00 76. E-mail: kontoret@asnaeskirke.dk

Graver: Bjarne Fiil, Asnæs Kirkevej 10a, 4550 Asnæs.

Træffes tirsdag til fredag på tlf. 59 65 03 19.

Email: graveren@asnaeskirke.dk

Mandag fri.

Organist: Bent Nielsen, Brummesvej 16, 4540 Fårevejle.

Tlf. 59 65 59 58

Gudstjenester i Asnæs Kirke

Gudstjeneste på Asnæs Hvile

Adresser og træffetider

TrundholmTryk.dk

Søndag d. 22. juli kl. 10:30

Højmesse. 7. s. e. trin. ved Jesper Arnmark

Søndag d. 29. juli kl. 10:30

Højmesse, ældregudstjeneste. 8. s. e. trin. ved Jesper

Arnmark. Kirkekaffe i sognegården efter gudstjeneste

Søndag d. 5. august kl.10:30

Højmesse. 9. s. e. trin. ved Jens Kirk

Søndag d. 12. august kl. 9:00

Fromesse. 10. s. e. trin. ved Jens Kirk

Søndag d. 19. august kl. 14:00

Højmesse. 11. s. e. trin. ved Karin Bundgaard Nielsen.

Efterfølgende sommerfest og koncert i præstegårdshaven

Søndag d. 26. august kl. 9:00

Fromesse. 12. s. e. trin. ved Jesper Arnmark

Søndag d. 2. september kl. 10:30

Højmesse. 13. s. e. trin. ved Karin Bundgaard Nielsen

Torsdag d. 28. juni kl. 15:00 Plejehjemsgudstjeneste ved Karin Bundgaard Nielsen

Søndag d. 29. juli kl. 10:30 Højmesse i Asnæs kirke med fokus på ældre i sognet ved Jesper Arnmark.

Efterfølgende kirkekaffe i sognegården

Torsdag d. 30. august kl. 15:00 Plejehjemsgudstjeneste ved Karin Bundgaard Nielsen

Sanger: Vibeke Monberg, Rugvænget 12, 4550 Asnæs.

Tlf. 40 46 64 48

Menighedsrådsformand: Inger Frimann, Bygvænget 9, 4550

Asnæs. Tlf. 59 65 04 96

Kasserer: Susanne Selle Jensen, Vesterbro 4, 4500

Nykøbing Sj. Tlf. 59 91 90 06

Kirkeværge: Per Løgager, Mellemvangen 10, 4550 Asnæs.

Tlf. 59 65 04 46

Sognegårdsleder: Astrid Madsen. Tlf. 59 65 02 34

Kirkebilen:

Kirkebilen bestilles hos Astrid Madsen på tlf. 59 65 02 34.

Kirkebilen kører til alle gudstjenester i kirken, og til alle arrangementer

i sognegården, som er markeret med dette logo:

www.asnaeskirke.dk

More magazines by this user
Similar magazines