DUGSNyt nr. 1. 2012 - Dansk Urogynækologisk Selskab

dugs.dk

DUGSNyt nr. 1. 2012 - Dansk Urogynækologisk Selskab

Dugs

til jordemødres viden og læring om diagnostisering

og suturering af sfinkterruptur.

Sidst men ikke mindst sluttede Niels Klarskov

dagens foredrag af med at give os et

overblik over hans store arbejde med udviklingen

af Urethral Tryk Reflektometri. Forskning

som har bidraget til videnskaben med

informationer, vi ikke tidligere har haft og

med en målemetode, som indtil nu har haft

videnskabelig anvendelse, men som vi med

mere viden om utrehras fysiologi og biofysik

måske i fremtiden kan applicere som en måleparameter

på patienterne.

Hele mødet blev afsluttet med et par ord

fra den afgående formand Susanne Axelsen

samt med overrækkelse af DUGS’ IUGA pris,

som gik til Niels Klarskov og prisen for bedste

frie foredrag, som gik til Marie Louise Saaby.

Tak for et godt møde endnu engang og

HUSK at tilmelde dig næste DUGS årsmøde

4. januar 2013.

fortsat

Susanne Axelsen lukker mødet efter

kunstens regler.

Opmærksomme deltagere ved Årsmødet

6 DUGSNyt nr. 1. 2012

More magazines by this user
Similar magazines