Kirkebladet dec. 2012, jan., feb. 2013 - dalerkirke.dk

dalerkirke.dk

Kirkebladet dec. 2012, jan., feb. 2013 - dalerkirke.dk

Kirkebladet

Højer og Daler sogne dec. 2012, jan., feb. 2013


Adventsmøde

Søndag den 9. december kl. 14.00 afholdes De 9 læsninger

i Daler kirke. Årets konfirmander vil stå for

læsningerne og seniorkoret Højer synger ind imellem

fællessangen og orgelstykkerne.. Efterfølgende er

der adventsmøde i Daler gamle skole med start kl.

15.00. Her byder Daler menighedsråd byde på kaffe

og kage, og Mette og Poul Nørup, der tidligere har

boet i Daler og som har gjort mange ture på cykel i

Danmark og Europa. Denne eftermiddag fortæller

de om en af deres ture nemlig ”På cykel langs Donau -

fra Budapest til Sortehavet”. Vi ser frem til en hyggelig

eftermiddag i Daler gamle skole.

Nytårsgudstjenesten afholdes i Højer kirke mandag

den 31. december, kl. 14.00, og, så alle kan nå at komme

i kirke inden blikket vendes mod det nye år. Efter

gudstjenesten skåler vi for det nye år i vådenhuset.

Minikonfirmander

Minikonfirmandundervisningen starter onsdag den

16. januar 2012 og foregår derefter onsdage mellem

13.30 og 15.00 frem til og med onsdag den 20. marts.

Til slut deltager minikonfirmanderne i gudstjenesten

palmesøndag den 24. marts. Undervisningen handler

om kirke og kristendommen i bred forstand. Vi besøger

kirkerne i Højer, Daler og Emmerlev, synger, leger

og læser udvalgte fortællinger fra biblen.

Filmklub

Alle er velkomne til aftenerne, hvor der er gratis adgang,

og vi ser en film i konfirmandstuen. Derefter vil

jeg holde et kort diskussionsoplæg, og så vil der være

kaffe, kage og diskussion. I denne omgang har jeg

valgt at vise tre danske film, enten film, der er produceret

i Danmark, eller film hvor instruktøren er

dansk.

Den første film er ”Hvidstengruppen” om modstandsgruppen

af samme navn. Filmen skildrer familien

Fiils indsats og kamp imod den tyske besættelsesmagt,

som de i et par år under anden verdenskrig

udførte med udgangspunkt i Hvidsten kro. og de omkostninger,

som familien Fiil måtte betale for deres

indsats. En vigtig film i en tid, hvor alting synes at opløses

og relativeres, og en film som giver anledning til

eftertanke fx kan man tænke over, hvad der var sket,

hvis ikke der var blevet ydet modstand under besættelsen.

Vises tirsdag den 22. januar kl. 19.00.

Den næste film bliver ”Drive” instrueret af danskeren

Nicolas Winding Refn. Filmen handler om en

mystisk navnløs mekaniker, stuntman og chauffør,

som kan hyres til at køre en væk fra et hvilket som

helst sted, uanset hvad man har været involveret i,

bare man betaler den aftalte sum og er der til tiden.

Man kan gætte på, at han er på flugt fra fortiden, men

det nævnes aldrig. En dag indhenter nutiden ham

imidlertid, da han falder for sin nabo, der passer sit

barn alene, fordi hendes mand er i fængsel. Han føler

nu, at det er hans pligt at passe på den familie uanset

hvad der sker. Filmen er meget roligt fortalt og spillet,

men den efterlader en åndeløs og med hjertet i

halsen. Filmen vises torsdag den 21. februar kl. 19.00

Forbønsgudstjeneste for Forfulgte Kristne

Over hundrede millioner kristne lever i lande, hvor

de bliver forfulgt på grund af deres tro. Vi tror på den

samme Herre og Mester – Jesus Kristus – som dem.

Vi har det godt vi vores land og der er kristne, der er

flygtet hertil, fordi de ikke kunne leve som kristne i

deres hjemlande. Derfor indbyder Biskop Elisabeth

Dons Christensen i samarbejde med Ribe stifts mellemkirkelige

råd og Stiftsudvalget for mission og religionsmøde

til en forbønsgudstjeneste for forfulgte

kristne i. Ribe Domkirke søndag den 24. februar

2013, Kl. 16.30

Folkeligt samfund

Straffelejren - Fårhuslejren

Mere end 60 år efter efter besættelsen har Henrik

Skov Christensen, der er overinspektør ved Frøslevlejrens

Museum, formået at nuancere det sorthvide

billede, der har eksisteret i grænselandet i mere end


60 år. På den ene side var Frøslevlejren et symbol på

nazistisk barbari. På den anden side var Fårhuslejren

(samme lejr) symbolet på en rigsdansk hævn over krigens

tabere og et uretfærdigt retsop-gør med den tyske

folkegruppe, hvis medlemmer gik i krig for fædrelandet.

Henrik Skov Kristensen har dels behandlet emnet i

en vægtig bog og dels deltaget i en række skelsættende

debatter. Det er ikke for meget sagt, at han har

gjort det muligt for grænselandets befolkning at tale

om Fårhuslejren på en ny og konstruktiv måde.

Foredraget her i Højer, vil i øvrigt være et godt afsæt

til et besøg i Frøslevlejren, som i slutningen af 2012

forventes udvidet med en ny afdeling om den såkaldte

”Straffelejr”.

Sted: Højer Præstegård

Tid:Torsdag den 31. januar kl. 19.00

Kirkelige handlinger i sognene

Døbte

Daler kirke 2. september Julie Marie Frausing Kaspersen

Højer kirke den 16. september Ida Rahbek Teglskov

Ohlsen og Anne Rahbek Teglskov Ohlsen

Daler kirke den 7. oktober Kasper Petersen

Højer kirke den 14. oktober Abigail Morgan Nielsen

Vielser og kirkeligt velsignede

Højer kirke den 7. september Gitte Sejdenfaden Bendixen

og Peter Neuerburg

Begravede og bisatte

Højer kirke den 16. august Lorens Hansen Jepsen

Højer kirke den 11. september Anni Margrethe Nielsen

Højer kirke den 6. oktober Irma Bossen

Højer kirke den 25. oktober Inger Marie Gylling

Højer kirke den 2. november Carl Anker Winnerskjold

Højer kirke den 7. november Johannes Paulsen

Kirkelige handlinger

Dåb

Anmeldes til præsten senest 8 dage før dåben skal finde

sted. Barnets cpr-nummer oplyses endvidere

navne og adresser på faddere.

Vielse

Aftales med præsten i god tid inden vielsen skal foregå.

Parternes cpr-numre oplyses. Endvidere skal man

medbringe en prøvelsesattest, som udstedes på rådhuset

i den kommune, hvor en af parterne er bosiddende.

Attesten må højst være 4 måneder gammel på

vielsesdagen.

Begravelse/bisættelse

Sted og tid for handlingen aftales med sognepræsten.

Kirkebil

Til alle gudstjenester kan bestilles kirkebil hos Højer

Taxi på tlf. 74 78 20 40

Adresser

Sognepræst Claus Egelund, Nørrevej 2, Højer

tlf.74 78 24 25 (fridag mandag)

Graver (Højer) Kurt Olsen, Østerende 16, Højer

tlf. 74 78 29 60, mobil 20 13 37 71

Graver (Daler) Jens Hermann, Sønderbyvej 3, Daler

tlf. 74 78 35 51, mobil 20 27 20 16

Kirkebladet

Kirkebladet er skrevet og redigeret af sognepræst

Claus Egelund, Nørrevej 29, 6280 Højer. Tlf. 74 78 24

25

Forsidebilledet er denne gang Gerrit van Honthorst

”Kristi fødsel” 1622.


Gudstjenester i Højer og Daler sogne

December

Søndag den 9. december (2. s. i advent)

Daler 14.00 (De 9 læsninger)

Søndag den 16. december (3. s. i advent)

Højer kl. 10.30 – Daler kirkebil til Højer

Søndag den 23. december (4. søndag i advent)

Højer kl. 10.30

Mandag den 24. december (Juleaften)

Digegården kl. 10.30

Rudbøl kl. 14.00

Daler kl. 15.00

Højer 16.00

Tirsdag den 25. december (Juledag)

Højer kl. 10.30 – Daler kirkebil til Højer

Onsdag den 26. december (2. juledag)

Daler kl. 10.30 – Højer kirkbil til Daler

Mandag den 31. december (Nytårsaftensdag)

Højer kl. 14.00 – Daler kirkebil til Højer

Januar

Søndag den 6. januar (Helliggtrekongers søndag)

Daler kl. 9.00 (Anne Marie Baun)

– Højer kirkebil til Daler

Søndag den 13. januar (1. s. e. h. 3 k.)

Højer kl. 10.30 – Daler kirkebil til Højer

Søndag den 20. januar (Sidste. s. e. h. 3 k.)

Daler kl. 10.30 – Højer kirkebil til Daler

Søndag den 27. januar (Septuagesima)

Højer kl. 10.30 – Daler kirkebil til Højer

Februar

Søndag den 3. februar (Seksagesima)

Højer kl. 9.00

Daler 10.30

Søndag den 10. februar (Fastelavn)

Højer kl. 10.30 - Daler kirkebil til Højer

Søndag den 17. februar (1. s. i fasten)

Højer kl. 10.30 – Daler kirkebil til Højer

Søndag den 24. februar (2. s. i fasten)

Højer kl. 10.30

Daler kl. 9.00

Marts

Søndag den 3. marts(3. s. i fasten)

Højer kl. 9.00 – Daler kirkebil til Højer

Søndag den 10. marts(Midfaste)

Daler kl. 10.30 – Højer kirkebil til Daler

More magazines by this user
Similar magazines