Views
5 years ago

Kirkebladet juni, juli, august 2013

Kirkebladet juni, juli, august 2013

Hvor skal kirken hen?

Hvor skal kirken hen? Dette spørgsmål bliver ofte stillet i aviserne og den øvrige presse. Det er som end også lige før man kan høre det på gaderne. Det ligger i tiden, at man skal have en retning og den skal helst være fremad, har man ikke det, så må man bede et reklamebureau om hjælp. Så kan man få defineret, hvem man er, og så er det lettere at få solgt sit image og sine produkter. Det kan jo også være fint og godt, at tænke over den slags og fra og med menighedsrådsvalgt 2008 er menighedsrådene forpligtet til at invitere alle beboere i et givent sogn til et møde en gang om året for at diskutere, hvad der er sket, og hvad der skal ske i fremtiden i sognet. Der er fint, når bare man husker på, at kirken ikke er en koncern, der for en hver pris skal samle så mange mennesker som muligt, men at kirken har et ganske bestemt formål. Nemlig at holde gudstjeneste med dåb og nadver, at vie folk, der gerne vil leve sammen til døden dem skiller, at begrave vores døde, at undervise konfirmander og konfirmere dem. Alt dette skal kirken gøre, og selvfølgeligt kan man vælge at gøre det på forskellige måder efter lyst og temperament som tiderne skifter, men dog kan alt ikke kaldes en gudstjeneste, dåb eller en begravelse. Der er en rettesnor for alt, hvad foregår i kirken, en hovedhjørnesten, sådan kalder det nye testamente det i hvert fald, nemlig en herre Jesus Kristus og en Gud, hans fader og en Helligånd, der udgår fra disse, som vi fejrer det i pinsen. Derfor kan man ikke bare fylde kirkebygningerne med, hvad vi nu synes er godt og behageligt, og så kalde det for kristendom. I det nye testamente findes følgende beretning i Apostlenes gerninger: Peter sagde: »Jesus befalede os at prædike for folket og vidne om, at det er ham, Gud har bestemt til at være dommer over levende og døde. Om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn.« Mens Peter endnu talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet. Og de troende af jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undrede sig over, at Helli- gåndens gave også blev udgydt over hedninger; for de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Da tog Peter til orde: »Mon nogen kan hindre disse mennesker i at blive døbt med vand, når de har fået Helligånden ligesom vi?« Han befalede da, at de skulle døbes i Jesu Kristi navn. Her var der altså en forsamling, der blev kirke, men det blev de ikke af sig selv (fordi de var forsamlet), de blev det fordi, de blev døbt og så blev de kirke. Forsamlingen er altså ikke kirken i sig selv, men der, hvor de døbte og dem som ønsker dåb forsamler sig, der er kirken. Derfor kan det også undre såre, at vi her i pinsen har været vidne til, at en imam skulle tale i en københavnsk kirke, for jeg må gå ud fra, at han hverken var døbt eller ønskede dåb, hvorfor hans tilstedeværelse gjorde kirken til en ikke-kirke. Kirken er altså den som samles om Guds ord, og som sådan er kirken ikke på vej noget sted hen, men står på jorden et konkret sted og hører dette ord. Skulle man endeligt sige, at kirken var på vej noget sted hen, da måtte det være mod paradis. Fællesgudstjeneste i Møgeltønder kirke Søndag den 11. august kl. 10.30 Som beskrevet i det sidste kirkeblad vil Ubjerg, Møgeltønder, Visby, Emmerlev, Højer og Daler sogne hvert år fejre 6 fællesgudstjenester. Møgeltønder kirke og menighedsråd er denne dag vært for årets anden fællesgudstjeneste. Kom og lær hinandens kirker at kende og hils på vores naboer. Har du brug for kørsel så ring til Claus Egelund på 74 78 24 25. Orgelkoncert Som en del af Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig og i samarbejde med Kulturstation Zollhäuser. Indbydes hermed til orgelkoncerten ”Bach im Carrée” i Højer kirke onsdag den 21. august kl. 20.00. Organist er Ulrich Ekhardt (Berlin) og programmet er som følger.:

Johann Sebastian Bach (1685-1750): „Toccata und Fuge in d-moll“ BWV 565 „Von Gott will ich nicht lassen“BWV 658, Präludium in EsBWV 552,1 „Schmücke dich, o liebe Seele“BWV 654 Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Sonate f-moll op. 65 Nr. 1 (1844) „Was mein Gott will, das g’scheh allzeit“ Allegro moderato e serioso – Adagio – Andante – Allegro assai e vivace Der er gratis entré! Konfirmandundervisning 2013-14 Som i år falder konfirmandundervisningen på 7 fredage fordelt ud over året datoer for disse er 6/9, 4/10, 1/11, 29/11, 17/1, 21/2, og 4/4. Disse dage foregår undervisning fra kl. 8.00-14.00, herudover skal konfirmanderne også møde følgende onsdag eftermiddage den 24/4, 30/4, 7/5, 14/5 (kun Daler), 28/5 (kun Højer) tidspunktet vil blive fastlagt, når 7. klasses skemaer kendes. Der er indskrivning den 25. august ved gudstjenesten i Højer kl. 10.30. Indre Mission Oplysninger om møder fås hos Martin Petersen, Søndergade 67, Højer - tlf. 74 78 27 20 Kirkelige handlinger i sognene Døbte Højer kirke den 3. februar Daniel Okholm Brodersen Højer kirke den 9. marts Nadia Annabelle Bjørnskov Daler kirke den 28. marts Dagmar Lydiksen Petersen Højer kirke den 21. april Emil Jakobsen Højer kirke den 9. maj Casper Greve Lysgaard Begravede og bisatte Højer kirke den 14. marts 2013 Johannes Pörksen Daler kirke den 14. marts 2013 Villy Petersen Højer kirke den 11. april Lis Didriksen Højer kirke den 6. april Gisela Schmidt Højer kirke den 9. april Ella Johanne Lund Højer kirke den 12. april Ervin Eskildsen Højer kirke den 20. april Christine Dusine Langballe Højer kirke den 25. april Karen Margrethe Jensen Højer kirke den 27. april Andreas Müller Højer kirke den 4. maj Finn Holm Højer kirke den 8. maj Andreas Mathias Christensen Kirkelige handlinger Dåb Anmeldes til præsten senest 8 dage før dåben skal finde sted. Barnets cpr-nummer oplyses endvidere navne og adresser på faddere. Vielse Aftales med præsten i god tid inden vielsen skal foregå. Parternes cpr-numre oplyses. Endvidere skal man medbringe en prøvelsesattest, som udstedes på rådhuset i den kommune, hvor en af parterne er bosiddende. Attesten må højst være 4 måneder gammel på vielsesdagen. Begravelse/bisættelse Sted og tid for handlingen aftales med sognepræsten. Kirkebil Til alle gudstjenester kan bestilles kirkebil hos Højer Taxi på tlf. 74 78 20 40 Adresser Sognepræst Claus Egelund, Nørrevej 2, Højer – tlf.74 78 24 25 (fridag mandag) Graver (Højer) Kurt Olsen, Østerende 16, Højer – tlf. 74 78 29 60, mobil 20 13 37 71 Graver (Daler) Jens Hermann, Sønderbyvej 3, Daler tlf. 74 78 35 51, mobil 20 27 20 16 Kirkebladet Kirkebladet er skrevet og redigeret af sognepræst Claus Egelund, Nørrevej 29, 6280 Højer. Tlf. 74 78 24 25 Forsidebilledet er denne gang ”Korsfæstelsen set fra koret” af James Tissot, 1890.

Kirkeblad juni-august 2013 - Ulfborg Sogn
Se kirkeblad Juni-August 2013
juni, juli og august 2013 - Torup Sogn
april - maj - juni - juli - august 2013 - Tønning-Træden
Husavis for Bostedet Thea, juni & juli & august 2013
Juni, Juli og august 2013 . Årgang 57 - Hasseris Kirke
Kirkeblad juni-juli-august 2012 - Sønderby og Kærum Kirker
Kirkeblad for april til juli 2013 - Hans Egedes Kirke
79 · ÅRGANG · NR.3 · JUNI - JULI - AUGUST · 2013 - Asnæs Kirke
Kirkeblad nr. 2 - juni - juli - Brædstrup Kirke
JUNI - JULI - AUGUST 2013 - Kirke Saaby Kisserup pastorat
2013 juni-juli-august - Glumsø, Bavelse og
Juni, juli og august 2011 - Næstelsø og Mogenstrup sogne
juni · juli · August 2013 · nr. 106 · årg. 68 Kirke&Sogn - Brorstrup og ...
Juni, Juli og August 2012 - Mariendal kirke
Juni - Juli - August 2010 - Herslev kirke
2 Juni /Juli August 2011 - Alt er vand ved siden af Ærø
Juni - juli - august 2007 - Kastelskirken
2 Juni Juli / August 2012 - Alt er vand ved siden af Ærø
Kirkeblad juni-juli-august 2012 - Sønderby og Kærum Kirker
Juni - Juli - August 2010 - Balle Kirke
April September Jänner März Juli Feber August Mai Juni
Juni - juli - august2013 - Bogense kirke
Kirkeblad nr. 2, april - juli 2013 - Sankt Nicolai Sogn
April, maj, juni og juli 2009 - Seest Kirke