2012-02 Skolebladet februar 2012 - Rådmandsgades Skole

rmg.kk.dk

2012-02 Skolebladet februar 2012 - Rådmandsgades Skole

Skolebladet

1

Rådmandsgades Skole februar 2012 35.årgang


Lucia

3. klasserne stod i 2011 for Luciadagen, der både

bød på luciaoptog og julesang. Derudover fortalte

tre af eleverne historien om Lucia, der måtte så

meget igennem, inden hun endte som helgen.

Farvel til René Machon

René har været ansat på Rådmandsgades Skole

siden 2007, men han har nu valgt at skifte skole.

Held og lykke til René.

Velkommen

Velkommen til Tommy Larsen, der startede hos

os som lærer d. 1. febriuar

2

Adham, 4.a viser her stolt en pude , som han har

lavet i håndarbejde.

Juleforestilling 2011

Traditionen tro er det skolens 2. klasser der står

for juleafslutningen.

I år blev vi underholdt med en meget rørende og

tårevædende udgave af ”den lille pige med

svovlstikkerne” (forsidebilledet)


Kære forældre på Rådmandsgades Skole!

S

kolen er en levende organisme, der hele

tiden bevæger sig, forandrer sig flydende,

samtidig med at visse ting forbliver, som de

er.

Vores skole er blevet mere blandet, hvilket

betyder, at vi har fået en større andel danske

elever ind nedefra. I 2007 var andelen af børn

med ikke-vestlig baggrund i 0. klasserne 68 %, i

2011 er tallet 48 %. Det er et fald på 20 % og

samtidig et udtryk for, at balancen mellem

vestlige og ikke-vestlige er blevet bedre. Det er

dejligt for skolen og for alle vores børn.

Når I læser dette blad, vil det fremgå, at der

arbejdes meget både med det faglige og musiske.

Begge dele er rigtige. Ingen skal være i tvivl om,

at på Rådmandsgades Skole er vores største og

vigtigste mål at gøre vores elever fagligt dygtige,

så de kan klare sig i fremtiden.

Når det er sagt, skal vi også nævne det musiske

og det kreative. At synge, dyrke musik, skabe

billeder, lave teater og at danse er noget af det,

der kan give glæde i livet. Vi synes, at den

kreative verden skal åbnes for vores børn.

Under det hører også idræt, madlavning og

håndarbejde og sløjd. Det er nyttige ting at

kunne, og det kan give stor tilfredsstillelse at

kunne producere egne ting og klare praktiske

opgaver i hjemmet.

Her op til jul var der to store oplevelser for

indskoling og mellemtrin, nemlig Luciadag den

13/12 og juleafslutningen den 20/12. Lucia stod

3. klasse pigerne for, og det gjorde de så fint. De

gik skolen rundt i deres hvide kjoler og sang flot.

De sluttede i tumlesalen, hvor de sammen med

drengene spillede og sang 3 Christmas carols.

Skønt!

Ugen efter var det 2. klassernes tur. Det er en

tradition, at 2. klasserne opfører en lille

3

forestilling for resten af skolen, og i år havde de

valgt ”Den lille pige med svovlstikkerne” af H.C.

Andersen. Det var meget sødt og fint. Med enkle,

men virksomme kulisser, med sang, stomp og

dans. En rørende fortælling.

Som en af eleverne sagde; ”Det her glemmer vi

aldrig”. Sådan er det med de store oplevelser – vi

glemmer dem aldrig!

Lene Rønje, souschef og Lise W. Egholm,

skoleleder


Indhold

Kære Forældre 3

Gårdvagtsteamet 5

Sundhedsplejen 5

Skitur til Norge 6

De mørke nætter 7

Børnehaveklasserne i Ghana 9

1.b i vinterskolehaven 9

Elevrådet 10

RSV 10

Gråhuggeren 11

Gyser tema 12

Små komponisters workshop 12

Dansk på 8. årgang 13

Dansk i 1.a og 1.c 15

Boganmeldelse , Coraline 16

Nytårsfest på 3. årgang 17

AKT-forløb i 3.a 18

Farvel du gamle legetøj 19

Billedskolen 20

Næste nummer af ”skolebladet”

udkommer lige inden sommerferien.

4

Glemmetøj ( RG1)

Mangler du din kasket ?

Fryser du om fingerne, fordi din ene vante er

væk ?

Hvor er din bedste trøje?

Hvor er det håndklæde, du plejer at bruge til

idræt ?

Kig i glemmekassen i kælderen.

Kassen står lige overfor eat-køkkenet.

Redaktion:

Revy 2012

Fest,farver og forår.

Der er forestilling onsdag d. 28. marts og

torsdag d. 29 marts.

På skolens hjemmeside og på

forældreintra, vil der komme flere

oplysninger.

Lone Nissen ( lone.nissen2@skolekom.dk)


Gårdvagtsteamet på Rådmandsgades Skole

Af gårdvagtsteamet

K

ære forældre!

I det lange frikvarter efter spisepausen er vi en lille

gruppe lærere (det såkaldte gårdvagtsteam), der

sørger for at være gårdvagter.Det betyder

at børnene kender os

at børnene hurtigt kan finde os, for vi tager

gule veste på

at vi giver os tid til at hjælpe børnene, når der

opstår konflikter

at vi (meget tit) går med op i klasserne, hvis

der er behov for at løse konfliktsstof fra

frikvarteret.

5

Alt i alt betyder det, at børnene , når de ser konflikter

opstå, så løber de hen til os og vi hjælper, så der ikke

bliver slåskamp eller større konflikter.

Børnene skal se os, som garanter for tryghed i gården.

Hvis børnene fortæller om kedelige episoder i gården

og I ikke synes, at det er løst, så vil vi meget gerne

høre om det.

Venlig hilsen Gårdvagtssteamet”

________________________________________________________________________________________________

Sundhedsplejen på Rådmandsgade skole.

S

undhedsplejersken på skolen følger børnenes

sundhed og trivsel gennem hele skoleforløbet og vi

ønsker et godt og tæt samarbejde med både børn og

forældre. Vi er tre sundhedsplejersker på

RåRådmandsgade skole og kan kontaktes på følgende

numre:

Rådmandsgade 1 (RG1) Merethe Laxager mobil: 27 77

02 01 Sanne Klinke mobil: 27 77 02 15

Rådmandsgade 2 (RG2): Helene Toksvang mobil: 27 77

02 30

Skolesundhedsplejen fordeles på 3 tilbud:

Individuelle samtaler og undersøgelser:I

børnehaveklassen og 1.klasse kommer børnene til

samtale og undersøgelse sammen med deres

forældre. I 5. og 8. klasse kommer børnene til samtale

og undersøgelse uden forældre.

Sundhedsundervisning: Sundhedsplejersken

underviser eller deltager i Sundhedspædagogiske

aktiviteter i klasserne eller med en mindre gruppe

børn på følgende årgange: 2., 3., 4., 6., 7. og 9..

Åben konsultation: Har man som barn, ung eller

forælder behov for, eller lyst til, at tale med

sundhedsplejersken, er man altid velkommen til at

kontakte os pr. telefon eller ved at lægge en seddel i

postkassen, der hænger udenfor sundhedsplejens

kontor. Nedenfor kan man se, hvem der er

sundhedsplejerske for de forskellige klasser.

Rådmandsgade 1: Merethe Laxager har i skoleåret

2011/12 følgende klasser: 0.Øst, 1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 4.a,

5.b, og 6.a.

Sanne Klinke har i skoleåret 2011/12 følgende klasser.

0.Syd, 0.Nord, 1.c, 2.b, 2.c, 3.b, 3.c, 4.b, 5.a og 6.b.

Rådmandsgade 2:

Helene Toksvang har alle klasser fra 7. til 9.


Skitur til Norge

Af Derya og Egzona 6.a

V

i blev valgt til en skitur i Norge. Nu vil

vi, Derya og Egzona, fortælle om

hvordan det har været i Norge.

Klokken var 19:22 - bussen var forsinket og vi

stod ude foran skolen så Mogens tog os ind i

gymnastiksalen. Klokken blev 19:30 og bussen

kom. Vi tog vores bagage ind i bussen og

sagde farvel til vores forældre. Vi skulle vente

på færgen. Mig og Egzona købte slik og

chokolade på færgen.

Vi kiggede på klokken og nu var den blevet

3:03. Vi skulle skynde os ned til bussen og da

vi kører, råbte Mogens højt ”Nu er vi i

Sverige”. Nu er der var gået nogle timer og

alle var trætte, så vi faldt i søvn. Nu er klokken

Indgang til ”Ruten Fjælstuen”

”Zone 2” som vi kalder det for Bendi og Arhtur

6

6 og vi ankom til Norge og vi stod foran

”Ruten Fjælstuen”. Mig og Egzona fik vores

værelses nummer. Det var 108. Det var

hyggeligt og stort det var ikke kun mig og

Egzona der skulle dele det, der var også to

piger, som hed Aida og souad. Da vi havde sat

vores tøj ind i vores skab så gik vi rundt og

sad i stuen, som vi alle kaldte ”Zone 2”. Vi alle

ville stå på ski og det måtte vi gerne lige, da

Egzona fik sine ski på faldt hun 5 gange.

Hendes sko var for store. Mogens kaldte os

ind, for at snakke med alle fordi at vi skulle

lære om hvordan man smører sine ski.

Vi stod på ski hver dag. Det har været en

spændende tur. Og det har været rigtig sjovt.

”EGZONA og JEG VIL GERNE TILBAGE”


De mørke nætter

Af Enisa Halilovic , 6.b

E

n mørk og storm fuld aften, sad familien

inde i huset og hyggede sig. De boede seks i

et stort hus, med mange værelser. De

flyttede ind for 2 år siden. Siden der er der sket

mange mærkelige ting de ikke kan forklare. Susan

er en af de ældste hun er 16, hun har en tvilling

bror som hedder Mads. Men de skal passe meget

på deres mindre søskende. Lene er deres lille

søster på 8 år. Og Tom er 10 år. De elskede at bo i

deres gamle hus, fordi der skete der ikke

mærkelige ting. De sad og talte sammen om de

mærkelige ting som sker i huset, de sagde mest at

de ville flytte hvis de fik en chance for det. Lille

Lene spurgte hvordan de købte det hus som lå ude

på landet og tæt på skoven. Faren fortalte at der

var en mand som ville sælge huset meget billigt.

Og da vi så det syntes vi det var et perfekt hus,

men da vi sagde vi ville købe det sagde manden, at

vi ikke kunne sælge det igen. Imens de talte kunne

man høre at nogen der gik på loftet. De blev lidt

bange. De ville have at en mand kom og kiggede

på huset, men de sagde at de ikke ville fordi det

var alt for farligt. Da Susan og Mads hørte det ville

de undersøge det. Lene fortalte at de har

sommerferie. Mads synes det var meget underligt,

fordi det er deres job at fortælle hvad der er i

vejen med huset. Susan skulle hen til sin veninde,

fordi hun ligger på hospitalet. Mads skulle køre

Susan derhen, fordi Mads er den eneste som har

kørekort. Men på vejen der hen skete der noget

meget mærkeligt. De kunne se en lille pige sidde

på bagsædet af bilen. De fik et chok. Mads og

Susan blev rigtigt bange, så Mads kiggede på pigen

og ikke på vejen, så de kørte ind i et stort træ.

Efter de kørte galt, forsvandt pigen. Susan kunne

høre en lille pige tale til hende. Og de lød som en

pige, måske var det pigen i bilen tænkte Susan.

Susan prøvede at rejse sig op, hun havde blod over

hele hovedet og på armene. Hun var selv i chok

over at hun kunne rejse sig op. Hun ringede til

politiet og fortalte hvad der var sket.

Hun lagde på, og gik hen til sin bror Mads og

prøvede at vække ham, men han var helt væk. Hun

begyndte at græde og fik et kæmpe chok. Susan

troede hendes bror var død. Politiet kom og Susan

7

fortalte hvad der skete. Men politiet troede hun

var dum fordi hun fortalte om den lille pige i bilen.

De kørte pigen på hospitalet og hjalp hende. Deres

forældre kom og lægen fortalte at Mads var i

koma, men kun til forældrene. De ville ikke sige

det til Susan fordi hun manglede meget blod og

hendes hjerne kunne ikke styre det. Så de ville ikke

fortælle det, fordi måske ville det gøre at hun ikke

kunne overleve. Susan lå i sin seng og sov. Hun

drømte om pigen i bilen, det lignede hende da hun

var en lille pige på 6 år. Og det synes hun var

meget mærkeligt og skummelt. Hun ville ikke

fortælle det vil nogen, hun ville hellere holde det

for sig selv. Hun tænkte meget på hvad der var

sket med hendes bror Mads. Hun prøvede at lade

være fordi ellers ville hun græde. Hun begyndte at

græde, men det var ikke vand som kom ud af

hendes øjne, men blod. Hun holdt hendes

hænderne over sine øjne og så lagde hun hendes

hænder på sine ben og så hun havde blod. Hun

skreg! Lægen skyndte sig at løbe ind til hende og

han tabte alt hvad han havde i hænderne, fordi

han aldrig har oplevet noget som det. Moren løb

ind og så på hendes datter og det samme gjorde

faren. Moren var med at besvime. Og det samme

med faren. De kørte sengen ud til et rum og holdt

pigen der. Men de eneste pigen kunne se var

mærkelig væsner overalt. Hun kunne se hendes

fortid som barn.

Lene og Tom var hjemme og de blev passet af

deres Farmor. Moren ringede hjem til dem og talte

med dem, og spurgte hvad de lavede. Farmoren

spurgte hvad der var sket og om de var kommet til

skade. Susan er hel væk i hendes egne tanker, og

Mads er i koma. Farmoren blev ked af det og lagde

på. Moren kig hen til faren og krammede ham og

græd. Susan kunne kun se hende som lille, hun

kunne se hende græde som barn fordi hun blev

mobbet. Og hun blev misbrugt som barn, og det

har hun ikke sagt til nogen. Hun har prøvet i nogle

år at glemme det, men det kunne hun ikke. Hun

tænkte stadig hvorfor han ikke bare havde dræbt

hende, ligesom han dræbte de andre piger. Det var

det hun tænkte meget på. Manden som gjorde det

så meget bekendt ud. Det lignede meget hendes

far. Men hun tænker bare at det ikke kunne være


ham. Moren og faren skulle hjem, men Mads og

Susan skulle sove på hospitalet.

Susan blev altid bange når der var mørkt fordi,

siden hun var lille har hun set mærkelig ting på

hendes værelse. Men det stoppede da hun fyldte

12 og nu hvor hun er 16 år, er det begyndt igen. Og

hun synes det er meget skummelt. Men hun er

den eneste i hendes familie som kan se de

mærkelige væsner. Og det er også meget

skummelt. Men pludselig begyndte Susan

begyndte at græde, men denne gang græd hun

ikke blod, men vand. Susan begyndte at få det lidt

bedre. Men hun ved stadig ikke hendes bror er i

koma. Hendes forældre og lægen vil ikke fortælle

det til hende. Hun vil gerne gå ind til hendes bror

Mads, men det må hun ikke af lægen. Lægen vil

først ringe til hendes forældre og spørge om hun

må. Lægen gik ind og ringede, moren tog telefonen

og lægen spurgte om Susan måtte gå ind til hendes

bror. Moren svarede, hvis det er bedst får hende

må hun gerne. Lægen svade at hun gerne måtte.

Lægen gik hen til Susan og sagde til hende hvis du

kan gå hen til mig uden at falde må du gerne.

Susan prøver og det gir helt fint. Hun gir hen til sin

bror og så at han lå helt stille og trækkede vejret få

gange. Hun prøver at tale til ham, men han

svarede hende ikke. Hun kiggede på lægen og

spurgte, hvad er der sket med ham. Lægen svarede

at han er i koma. Pigen bliver helt mundlam og

græd. Hun krammede sin bror og håbede på at han

overlever. Mads begynder at hoste og lægen

kigger på ham. Susan siger jeg tror at han

overlever. Lægen siger at, det tror han også. Mads

vågner og ser at han sover i en hospitalsseng, og

siger hvad fanden laver jeg her. Susan begynder at

grine og smile. Det eneste Mads mangler er blod.

Han mangler 2 liter blod. Susan siger at hun gerne

vil give ham noget blod. Lægen siger at hun ikke

må fordi hun selv mangler noget blod. Pigen spørg

lægen om hun må ringe hjem. Lægen svar at hun

gerne må. Lægen hentede telefonen og pigen

skrev nummeret og ringede.

Pigen siger til moren at Mads mangler blod. Mor,

Far, Line og Tom skyndte sig hen til hospitalet, de

kørte over til hospitalet af den samme vej som

Mads og Susan kørte. Men heldigvis skete der ikke

noget med dem der de kørte med bilen. Klokken

8

var 22.30 præcis der de ankom på hospitalet og

var inde på Susans rum der hvor hun sov. Susan

løb hen til hendes familie, og krammede dem. Hun

fortalte om Mads og hvad der var sket på

hospitalet imens de var der. Moren og far blev

forskrækket. Tom og Lene de troede ikke på det

fordi det var Halloween. Så de ville tro på det.

Moren og faren gik ind til Mads og gav ham noget

blod. Tom og Lene ville ikke der ind de synes det er

klamt. Efter det kørte de hjem og spiste noget

mad, Mads legede med hans små dejlige og søde

søskende Lene, Tom og Susan. Det var den sidste

gang Susan så de mærkelige væsner. Og Susan

fortalte sin barndom til hendes mor og Mads.

Mads vidste fra den dag at han aldrig skal køre i

den bil. Mads tror nemlig den er hjemsøgt! Men de

var den faktisk ikke. Tom og Lene blev gladere

hvergang familien var sammen. Mads gav bilen

væk til nogen som ødelægger biler, og købte en ny.

7 år senere.

Lene er 15 år og bor sammen med Mads og Susan.

Og nu går hun i 8 klasse. Tom er 17 år og går i 10

klasse og han bor også med Mads og Susan. Mads

og Susan er nu 23 og de er færdig med deres skole.

Susan er blevet lærer og Mads er blevet læge. De

bor alle sammen samen. Og deres forældre er

desværre døde. Men de klare sig fint. Og nu bor de

ikke i det samme hun som de boede i med deres

forældre. De fandt ud af at deres hus var bygget

oven på en kirkegård. De syntes det lød klamt. Og

hver anden lørdag besøger de deres mor og far i

kirkegården. De har det meget bedre og det Mads

og Susan forhold er blevet med bedre siden det

der skete.

Før skændes de rigtig meget, og var altid uvenner.

Men nu er det meget meget sjældent. Susan og

Mads skændes ikke rigtigt mere. Og de er rigtig

glade for at det er overstået. De er rigtig stolte af

hinanden. Og alle har det meget bedre. De havde

ikke oplevet noget som det i deres liv. Og du

ønsker at ingen skal prøve det, som de var

igennem. De har ikke sagt det til så mange, de vil

ikke ha’ at folk skal snakke om det fordi det var det

værste i hele deres liv. Der er nogle fra familien

som ved det.

Men nu skal historien slutte.


Børnehaveklasserne i Ghana

Af Birte Agensø, børnehaveklasseleder

I

børnehaveklasserne gik turen i januar til

Ghana. Der skulle opdages, hvordan det er at

være et barn i Ghana?

Alle prøvede at være klædt som et ghanesisk

barn. Hverdagstøjet har mange flotte farver.

1.b i vinterskolehave

Af Lisa Bruland, klasselærer 1.b

V

i var på fuglesafari i haven, hvor vi så

mange forskellige fugle,Vi hilste på havens

tamme fugle, og lavede fuglemad til de

vilde fugle. Det var en dejlig dag.

9

Skoleuniformen er bare brun og orange, og

drengene har tre lommer, men pigerne kun en.

Der er dejligt varmt i Ghana og der er meget

arbejde. Mange børn må tjene penge for at få lov

til at gå i skole. Det koster nemlig "skolepenge",

og det er ikke alle børn, der har en far eller mor,

der har råd til at betale. Nogle forældre sælger

endda deres børn til børnekøbmænd for at få

penge


Elevrådet

Af Amalie (5.a) og Ann Marie (elevrådslærer RG1)

H

vad laver vi egentlig i elevrådet?Her er et

udpluk af referatet fra elevrådsmødet på

RG1 d.27.januar 2012 :

Elevrådet godkendte, at elever uden for

elevrådet fra 5.a, 5.b, 6.a og 6.b skal være med i

en arbejdsgruppe, som skal lave en trivselsdag og

en skolefest på RG1 og evt. RG2.

Arbejdsgruppemødet finder sted onsdag d. 8.

marts kl. 14.00 på RG1 – lokale 217

Elevkontaktlærerne (Mojtabah og Ann Marie) er i

gang med at etablere en større kontaktflade

mellem eleverne i de to afdelinger.

KESO-møde torsdag d. 1. marts:

Mojtabah tager til dette møde med elever fra

begge afdelinger.

Her skal eleverne skal bl.a. deltage i forskellige

work-shops og blive klogere på, hvad der rør sig

blandt eleverne på de andre Københavnske

skoler og hvad de selv kunne tænke sig at byde

ind med på deres egen skole.

Eleverne har fået udleveret en håndbog og et

idehæfte.

De skal fortælle om dagen og deres oplevelser på

det kommende elevrådsmøde,

10

hvor der også er valg til 3 pladser i bestyrelsen –

elever fra 5. og 6. klasse – så vi kan få gang i

hjulene igen!

Legepatrulje:

Alle elevrødderne er enige om, at styrke

samværet og trivslen i gården.

Egzona, Yusuf, Amalie, Klara, Emilie (5. og 6.

klasse) vil gerne stå for legepatruljen. Elevrådet

kommer med ideer, gårdvagtsteamet undersøger

midler, mm. og den overordnede arbejdsgruppe

samler trådene og holder tingene i gang.

Noget ganske særligt på Rådmandsgades Skole

Den 8. november 1937 blev der stiftet en fond (RSV) på skolen.

Det er altså 75 år siden.

Formålet var at kunne give eleverne noget ved fælles arrangementer.

Fonden eksisterer stadig og eleverne får:

Juice ved sportsarrangementer, julebolle, fastelavnsbolle, præmier ved diverse

konkurrencer, tilskud til sidste skoledags morgenmad, tilskud til lejrskole m.v

RSV får sine indtægter ved:

Overskud fra revy, banko, åbent hus, loppemarked og ikke mindst fra, at der bliver betalt

kontingent ( 25 kr. pr. år)


Gråhuggeren

Af SCARFACE/Josef 6.b

På en mørk og stormfuld aften gik Mathias hjemad fra

træning. Pludselig ringede hans mobil. Han tog den op

af lommen og besvarede opkaldet. ”Hvem er det

”.sagde en hæs stemme. ”det er Mathias hvem taler

jeg med ”.sagde Mathias undrende. ”det er det sidste

menneske du nogensinde vil se i live! hehehehe ”.

Mathias skyndte sig at lukke opkaldet. Han troede

opkaldet var en joke. Han gik videre hjemad.

Derhjemme var det heller ikke bedre. Det endte med

at Mathias sov hjemme hos en ven. Da han mødte op

ved dørtrinnet hos sin ven, var det hans mor der

lukkede op. Moderen sagde at Tobias ikke var dukket

op efter træning. Mathias gik videre til klubhuset, og

der fandt han Tobias i rummet hvor de plejede at lave

lektier sammen. Først troede Mathias at han sov, men

der han så tøjet og blodet vidste han at Tobias var

død…

En fantasillion år senere

Mathias var blevet rigtig stille siden Tobias døde. Han

var blevet afhørt af politiet og han fik dårlig mave til

Tobias`s begravelse. Politiet gik ud fra at det var en

serie-morder som er kommet hertil fra en landsby ikke

langt fra dem. Mathias fik et nummer fra politiet, så

hvis der skete ham noget, kunne han bare ringe, men

Mathias ville tage sagen i egen hånd. Det var fredag og

Mathias var til fodbold-træning. De havde lige fået en

pause og Mathias gik hen til sin taske. Han drak lidt

vand fra sin flaske og tjekkede eventuelle beskeder.

Han havde fået en besked fra ”GRÅHUGGEREN” der

stod: Din sidste plads i livet vil blive ved ællingetræet.

Ællingetræet? Nårh jo! Det ligger jo et sted på hans

rute på vej hjem,men hvem er ”GRÅHUGGEREN”- det

skulle snart vise sig hvem det er. Mathias gik hjem

efter træning uden nogen forhindring. Da han kom op

på sit værelse så han at vinduet stod på vidt gab det

plejer det ikke at være og værst af alt nogen havde

gennemrodet hans værelse. Alt lå spredt ud på gulvet

og det lignede BOGSTAVELIGT talt en svinesti. Det tog

halvanden time for Mathias at rydde det hele op. Lidt

senere gik Mathias ned til sin far og fortalte hvad der

sket og spurgte så om han havde noget med det at

11

gøre, men Mathias´s far begyndte bare at grine og

sagde at han ikke havde været deroppe og at ingen

andre havde været i huset. Pludselig ringede

hjemmetelefonen og Mathias´s far tog den og sagde

hallo,men ingen tog den på den anden side af røret. På

et tidspunkt da Mathias og hans far så fjernsyn banker

det på deres hoveddør. Mathias går ud og lukker op,

men der er ingen?Mathias lukker døren og går over for

at se fjernsyn sammen med sin far. Da de er midt i en

film går Mathias´s far ud i køkkenet for at lave

popcorn. Imens ser Mathias film og pludselig synes

han at han kunne se et helt hvidt hoved med

skræmmende øjne stå og kigge på ham. Wupti! Så var

det væk. Mathias gik hen til vinduet og prøvede at se

efter det ”hvide hoved”, men han kunne ikke få øje på

det. Mathias og Mathias´s far var dybt optaget af at se

film og spise popcorn da der på tvét kommer

reklamer. Mathias følte pludselig en underlig trang til

at tisse og gik på toilettet. Da han kom tilbage fra

toilettet , syntes han at han kunne se det ”hvide

hoved” igen og i det øjeblik Mathias ser det ”hvide

hoved” går strømmen fra huset. Mathias´s far

begynder at brokke sig og tænder et par stearinlys og

lommelygter. Der gik et stykke tid så rejste Mathias´s

far og gik hen til sikringsboksen. Imens sad Mathias og

tjekkede om alt var som det skulle være. Pludselig lød

noget rumlen henne ved sikringsboksen ud i

baghaven. Mathias skyndte sig for at se hvad det var.

Da han kommer ud i baghaven ser han sin egen far

ligge død. Mathias skynder sig at ringe til politiet og

lytter til hans fars puls. Han kan pludselig høre et

meget hæsligt grin oppe i luften og Mathias kigger op

for at se hvem der kunne finde på at grine nu, men der

er ikke nogen at se( gråhuggeren sidder oppe i et træ

og griner). Den aften er der mange ambulance og

politifolk på den gade. Igen blev Mathias afhørt af

politiet og fordi hans mor allerede i forvejen er død

skulle han bo på et børnehjem. Hvergang han tænkte

på hans vens død og hans fars død og det ”hvide

hoved” fik han kuldegysninger og en kold rislen ned ad

ryggen. Et par uger senere blev morderen fundet og

dømt til livstid,men det ændrer ikke på Mathias´s

fortid. Mathias fik nye venner og et nyt liv.


Gyser-tema

Af Clara. 6.a

I December arbejdede vi med gysere, formålet

med det var at vi i sidste ende skulle skrive

vores egen gyser. I dansklektionerne læste vi i

en bog der hed ”Et kæmpe stort sort hul”.

Først lærte vi om de tre gysergenre:

spøgelseshistorier, splatter og psykologisk

gyser. Da vi havde lært om det begyndte vi på

noget nyt. Nemlig at arbejde i grupper og lave

plancher om det vi læste om, til sidst havde vi

omkring 12 plancher med forskellige ting om

gysere ex.: falske slutninger, chokeffekter,

virkemidler, vildspor, tænk hvis det var sandt

og virkemidler2. I bogen var der også nogle

små historier og uddrag fra historier, dem

læste vi, og da vi havde læst dem talte vi om

historierne og fandt forskellige virkemidler i

dem. Som sagt skulle vi jo til sidst skrive

gyserhistorier, de skulle mindst vare 2 sider og

man skulle bruge det man havde lært til at

skrive dem. Vi havde alle hele juleferien til at

Små komponisters workshop.

Af Lone Nissen, klasselærer 3.a

E

n del af skolens klasser har i løbet af de

første uger i februar deltaget i "små

komponisters workshop".

12

skrive dem, og da vi alle kom i skole om

onsdagen havde vi vores gysere med. Her er

et udpluk fra min gyser:

”Jeg blev afbrudt af et skingert skrig ude fra

gangen, fuck tænkte jeg. Det her er ligesom en

virkelig plat gyser-historie, først fortæller min

moster mig at der sker noget mystisk

nytårsaften, så hører jeg et skrig. Hvad bliver

det næste? At det banker på og en

psykopatisk lejemorder kommer ind? Jeg

nåede ikke en gang at tænke min tanke

færdigt før det ringede på. ”Mærkeligt”,

mumlede jeg irriteret ”Meget mærkelig”. Jeg

gik ud i gangen og kiggede tvivlende på døren.

Der var desværre ingen dørspion. Hvis der

havde været, ville jeg vide om jeg skulle ringe

til politiet og fortælle dem at der stod en

mand med en blodig kniv ude foran min dør

eller om jeg skulle lukke den uventede gæst

ind og byde den på en kop varm kakao. Men

nu var der jo ingen dørspion så den eneste

udvej var at åbne døren.”

Forløbet sluttede af med en koncert, hvor 3.a

spillede musik , som de selv havde komponeret.


Dansk på 8.årgang

V

i har arbejdet med at skrive kommentar i

dansk i 8. klasse. Vi har lært, at en

kommentar er ens egen mening om et

emne, og at man argumenterer for sin

mening ved at bruge

Hvorfor er man kriminel?

Af Hanah Hussein

M

an bliver ofte kriminel pga. at ens

venner er det. Efter min mening kan

jeg ikke tage det, jeg synes det er for

barnligt. Jeg forstår bare ikke hvorfor de gør

sådan nogle ting, hvad får de ud af det? De

stjæler, dræber folk, slås osv. De gør folk bange,

man føler sig ikke tryg når man er på gaden. Der

er mange der er døde uskyldige, man ved aldrig

om det ikke er en selv der også bliver dræbt på

gaden pga. de kriminelle der går ud på gaden

med våben. F.eks. de indvandrere og danskere

der går på gaden og overfalder folk for at tage

Mobning i skolen

Af Alice Daly Hansen

M

obning er noget forbandet noget,

som på ingen måde skal

accepteres. Men efter mine

erfaringer er ’mobberne’ ikke det største

problem, det er lærerne derimod. Jeg har flere

gange oplevet lærere, der bare se passivt til, når

en elev bliver mobbet. Lærerne er så gode til at

tale om, hvor stort et problem mobning er, men

når det så kommer til stykket, aner de ikke, hvad

13

følelses- og fornuftsargumenter og evt. egne

erfaringer. Det skulle I gerne kunne spotte i de

fire eksempler her:

deres ting. Man bliver bange for at gå med noget

der er dyrt. Man ved aldrig om man bliver

overfaldet af de kriminelle, de går rundt og spiller

smarte med deres venner fordi de går i grupper.

Det er jo bare ét bevis på at de ikke kan noget

uden deres venner, og nogle gange får jeg ondt af

disse mennesker der kan være sådan. De tænker

aldrig på deres fremtid eller på deres forældre,

har de ikke tænkt sig at blive gift? Er der

overhovedet nogen der gider have et forhold til

en kriminel? Fra min side af ønsker jeg dem held

og lykke med deres fremtid. Det ville glæde mig

hvis de en dag ku’ få styr på deres liv.

de skal gøre. De har ikke nok erfaringer, og de

ved ikke, hvordan de skal handle. Dette kan have

en stor konsekvens for de børn, der er udsat for

mobning. Lærerne burde blive bedre vejledt, med

hensyn til hvordan de skal takle mobning. Her

mener jeg selvfølgelig ikke, at alle lærere har det

her problem, men man burde sørger for, at alle

lærere uden undtagelse vidste præcist, hvordan

de skulle håndtere problemet. Hvis man vil

komme mobning til livs, skal lærerne kunne finde

ud af at gøre noget drastisk. Det er nemlig noget

drastisk, der skal til, hvis man stoppe mobning

helt.


Ingen lejrtur

Af Mohamad Hamid

J

eg er meget uenig i skolens beslutning om at

aflyse vores længeventede lejrtur i år, da det

er noget, vi har set frem til i de seneste 3 år.

Det er ufatteligt trist at få at vide, at man ikke

kommer på lejrtur overhovedet, især fordi

vi(eleverne) allerede havde planlagt, hvor i

Europa vi skulle hen.

Jeg tror, at hvis vi havde været på lejrtur i år, ville

klassens sammenhold blive forhøjet med mindst

20 %, da man når at snakke med alle fra klassen.

Det ville også være til gavn for klassen, når vi fx

Hvorfor ryger folk hash og tager stoffer?

Af Amiira Omar Ahmed, 8.a

J

eg personligt forstår simpelthen ikke,

hvorfor folk går rundt og tager stoffer og

spilder penge på det pjat! Det er noget

værre noget, og de ved udemærket godt,

at de får alvorlige bivirkninger af det, og hvilke

konsekvenser det har. Jeg vil især gerne vide,

hvorfor man ryger hash/stoffer og går ind for

de ting, når man sagtens kan se, det er

forkert. Jeg kan se, at det mere er de unge

mennesker, der (i denne generation) ryger

hash, tager stoffer, mm. Jeg kan ikke rigtig se

den store grund til at gøre det! Man er ung og

er det kun én gang. Ja, jeg er det også, og

forstår godt man skal nyde det, men hva'

fanden?, er de unges "sjov" nu hash og

stoffer? Dette er noget, jeg virkeligt bekymrer

mig om. - Tanken om at jeg selv gerne vil få

børn, som vokser i den alder, tanken om at

størstedelen af den unge befolkning, ryger

14

skal lave en CL. Ville det være nemmere at

arbejde sammen, når man allerede er kommet

tættere på hinanden.

Når vi nu går ud af skolen, ville det være en

begivenhed, vi ville se tilbage på.

En lejrtur med klassen ville også give en smule

luft fra undervisningen, som til tider kan være

meget tung.

Jeg synes, at man skal til udlandet i 8. klasse, da

det er den sidste lejrtur, klassen kommer til at

opleve sammen. Når det nu ikke kunne blive i

udlandet, forstår jeg absolut ikke, at vi ikke

engang kan tage til Jylland i 3 dage eller lignende.

hash, tager stoffer eller ryger cigaretter, og at

mine børn skal leve i sådan et miljø, dræber

mig næsten indvendigt. Jeg snakker ikke kun

om de unge, der er også mange voksne

mennesker, som gør de samme ting. Og jeg

kan ikke lade være med at tænke på, hvor

ulovligt i Danmark det er at sælge hash, men

hvor nemt det egentligt kan være at få fat på

det. I disse tider skal man da bare gå på

Christiania, og så kan man få, hvor meget man

har lyst til. Politiet ved det udmærket godt, og

det ved Folketinget og regeringen også! Hvad

med at de tager stilling til, at der rent faktisk

sælges ulovlige ting ude rundt omkring, i

stedet for at "patruljere civilt"? Det gør da

ingen forskel. ALLE og enhver ved da, hvad

der foregår ude på Christiania.


1.a har lavet tegninger over de gamle græske

sagn.

1.c skriver og tegner:

15

Det var meget uhyggeligt da klykopen Polyfem fik

stukket en pæl i øjet. Heldigvis var Odysseus så

klog, at han slap væk fra øen med livet i behold.


Coraline en

flot fortalt gyser

af Niel Gayman

Boganmeldelse skrevet

af Freja 6.a

Coraline handler om en

pige der finder en

hemmelig dør og kommer

til en parallel verden hvor

hun kommer ud for

masser af fare.

Det er en graphic novel. Skrevet af

Niel Gayman. Den hedder Coraline.

Oversat til dansk fra amerikansk af

Camilla Christensen forlag: Høst og

søn sideantal: 1-186 min

bedømmelse er:

Freja Katrine Mo Marple

ud af seks

Coraline er meget spændende og

uhyggelig. Det er meget svært at

stoppe med at læse når man først er

startet. Nå men Coraline er en pige

der lige er flyttet til et nyt hus med

sine forældre (hun har ingen

søskende). De bor i et kæmpe hus

som så er blevet til fire lejligheder.

Den ene står bare tom. Under dem

bor miss spink og miss forcible og

oven over bor der en mand der

hedder Hr. Bobo.

Coraline er speciel samme tid

med at hun er meget

almindelig …

Coraline er speciel på den måde at

hun selvfølgelig hedder Coraline

selvom Caroline er mere normalt

men navne er jo ikke noget man selv

bestemmer men også på den måde

at hun fx på et tidspunkt i bogen

siger om nøgle meget skrigegrønne

handsker: ”De er rigtig flotte”.

Efterfulgt af at moren så siger ”nej”

og så er det hun siger ”men mor

ingen i skolen har grønne handsker

jeg ville være den eneste”. Så er

man jo også på en måde lidt

anderledes men det er da også

sundt.

Jeg tror Budskabet i Coraline er

at man skal være glad for hvad

man har og at man ikke bare

skal have alt man vil når man

vil…

En bogs budskab er vigtigt det kan

gøre at man har lettere ved at forstå

bogen og dens handling. Jeg syntes

det er vigtigt at man ikke prøver at

16

opsøge alt det man ikke har men i

stedet være glad for alt det man

har. Der når Coraline opdager at

døren ikke bare var mursten tænker

hun at den nok bare førte ind til den

anden lejlighed(selfølig syntes hun

det var mærkeligt at der ikke var

mursten længere men bare en lang

sort gang). Den førte bare ikke til

den ubeboede lejlighed men til et

parallelt univers hvor den anden

mor lever. Det er hende der narre

børn der ikke har det godt så de får

alt de vil ha’ og så lade hende sy

knapper i deres øjne så de er under

hendes magt. Jeg syntes Niel

Gayman har en god fantasi det

kræver at man kan tænke

kreativt at lave en så god tekst

som den her.

Niel Gayman har skrevet mange

gode fantasi fortællinger de er

meget magiske eller/og gyser

agtige.

Jeg elsker Niel Gayman og hans

mange gode tekster gør du? Hvis du

aldrig har hørt om Niel Gayman så

læs en af hans bøger der er GODE.

Coraline er også blevet

filmatiseret. Den er meget god

og lidt anderledes men den er

også helt fantastisk. Den er værd

at se men jeg ville anbefale at

man læser bogen først.


Nytårsfest 3. årgang

3. årgang holdt i starten af januar nytårsfest.

M

odou, Reza og Marigona holdt

årets nytårstale, som de selv

havde skrevet:

Velkommen til nytårsfest i

3.klasse. Vi er nu godt i gang

med 2012, men lad os starte festen med at se

tilbage på det år, som er gået – lad os se tilbage

på 2011. 2011 var et spændende år for både 3.a,

b og c. Vi oplevede en del forskellige ting

sammen. For et år siden var vi samlet her til

nytårsfest – det var en dejlig dag med tale og et

teaterstykke, som vi selv lavede.

I løbet af foråret, da vi stadig gik i 2.klasse, var vi

med til revyen. Igen i 2011 var vi fantastisk

dygtige til at stå på scenen – måske endda DE

bedste…

Senere hen på året var der street parade hvor vi

gik to og to, mens vi sang skolens bedste sange.

I 2.klasse var vi på lejrskole. Det var en lang tur

med bussen, men da vi endelig kom der ud, så var

det ikke så træls. Lidt senere fandt vi en meget

mørk hule. En af eleverne prøvede at vælte sten

ned over hulen. Bagefter spiste vi snobrød. Vi gik

i seng kl. 9, men vi faldt i søvn kl. 12.

Vi plejer normalt at holde eid fest på skolen, men

det gjorde vi ikke. I stedet var vi i biografen og se

en hollandsk film om en dreng og hans far, som

ville være tryllekunstnere. Filmen var sjov og

endte lykkeligt.

Vi startede 3.klasse med et emne om København.

Vi lærte en masse ting om byen og sluttede af

med at være på kanalrundfart. Det var meget

koldt og det regnede. Det tog lang tid at gå der

over, men da vi endelig var der, var det sjovt at

sejle rundt og se byen fra vandet.

17

Vi startede julen med Klippe/klistre-dag. Det var

meget sjovt at klippe og klister, men til sidst da vi

skulle rydde op, var det knapt så sjovt.

I december lavede alle 3.klasserne Lucia og

optrådte for de andre klasser. Da pigerne skulle

optræde med Lucia, var lærerne Mette og

Inemette meget strenge, men de er skyld i at

pigerne fik en rigtig smuk optræden. Så lad os

takke dem. Der var også 3 drenge, som var rigtig

gode til at læse historien om Lucia op - lad os give

dem en hånd.

I 2011 havde vi selvfølgelig også almindelige

timer og nogen gange var det kedeligt, men man

kan godt sige, at vi har verdens bedste lærere.

Til slut vil vi sige tak til vores klassekammerater

og vores lærere. Vi vil også sende en hilsen til alle

vores familier og til Lise.

Gud bevarer os alle sammen…

Skål og godt nytår!!!


AKT- forløb i 3 a

Af Lone Nissen, klasselærer 3.a

I januar måned havde 3.a et længere AKT-forløb

med Mette Grahn.I forløbet var der fokus på :

at løse konflikter på en god måde,

at få klassen til at fungere endnu bedre

sammen

at frikvartererne skal være gode stunder

for alle

at være opmærksom på, hvordan man

selv er som ven.

Efter forløbet skrev børnene lidt om hvad de

havde lært:

Salliel skrev:

Jeg har lært at man ikke skal drille, slå og spytte

og bande. Det vil jeg gerne prøve at lade være

med.

Jeg skal øve mig i at sidde stille og lave mine

lektier. Fra nu af vil jeg ikke lave konflikter og jeg

vil gerne være en artig pige.

Vi har lavet en ” legekasse” for hele klassen og

alle skal være med i legen. Man må ikke sige nej.

Så nu leger alle drengene og pigerne sammen i

frikvartererne.

Jeg vil bare sige, at hvis I andre også vil lave sådan

en kasse, kan I også det. Jeg vil takke Mette

Grahn for alle de ting hun har gjort for 3.a.

Noor skrev:

Jeg har lært om venskab og hvad der gør en trist.

Jeg har lært, at man ikke skal holde en udenfor,

fordi måske kommer der en dag, hvor man selv

kommer til at blive holdt udenfor.

Jeg har lært, at hvis man skriver en masse lege

som hele klassen kan lege, så har man det rigtigt

sjovt og så bliver man ikke holdt udenfor.

18

Jeg har lært ”massage-historier”, hvor man

bruger sin krop og så bliver man afslappet. Jeg

har også lært at spille fodbold med drengene.

Jeg har tænkt over, at drengene er blevet sødere

ved pigerne, end de var før.


Farvel du gamle legetøj

”Billedkunst er fra nu af, mit yndlingsfag”

Af Karen Larsen Klasselærer 2.b

E

n af de første uger i januar, tog 2b afsted

til billedskolen i Tvillingehallen. Her skulle

eleverne i tre dage arbejde med en

kunstfortælling om deres gamle legetøj.

Hekse og Marie tog godt imod os i de smukke

lokaler på Vesterbro. Her læste Marie den

spændende historie,”Rejsen til Trippoli”, højt for

os.

Bagefter lavede alle elever en fortælling om deres

gamle legetøj, der skulle ud på en lang rejse.

Legetøjet blev herefter lavet om til at tage ud på

rejsen.

Aqibs røde lastbil drog af sted til Pakistan med et

stort læs af farvet uld oven på taget. Nu kunne

alle mødrene strikke fine trøjer til deres børn.

Adam lavede sit legetøj om til en sjov figur, der

hed Job Job.

19

Job Job tog af sted til Afrikas horn, for at sprede

sjov og glæde!

Dilaras fine babyrangle fik flotte hvide fjer på og

fløj på en lang og fantastisk rejse ud i

himmelrummet til alle stjernerne,

Alt legetøjet tog på rejse og imens malede

eleverne flotte billeder af deres rejsefortællinger.

Hekse og Marie hjalp os med at blande farver og

kom med gode malertips.

Midt i januarkulden gav Hekse og Marie os en

fantastisk farverig oplevelse. De varmede vores

hjerter. Eleverne, Martin og jeg, vil sent glemme

den gave vi fik med fra Tvillingehallen på

Vesterbro.

En glad elev sagde lige inden, vi sagde farvel til de

to søde damer og resten af billedskolen,

”Billedkunst er fra nu af, mit yndlingsfag!”

Onsdag d 8. februar skulle vi til fernisering på

Billedskolen. To andre klasser havde også sendt

deres legetøj afsted på rejse. Hvad mon de havde

fundet på ?


Rådmandsgades Skoles lille billedskole

Af Lone Nissen, billedskolelærer

D

er er stadig fuld fart på billedskolen.

Vi fortsætter indtil uge 11. Onsdagsholdet

stopper dog først d. 28. marts, da holdet har

haft nogle aflysninger i løbet af sæsonen.

20

Mange af de billeder som børnene har lavet i løbet af

sæsonen vil blive hængt op rundt omkring på skolen.

Tak for en dejlig sæson.

Hilsen

Karen Hammond Krogh,Kirsten Rosenquist og Lone

Nissen

More magazines by this user
Similar magazines