Nr. 4-2003 - Konservative Folkeparti

konservative.dk

Nr. 4-2003 - Konservative Folkeparti

ODENSE KONSERVATIVE

AVIS

MEDLEMSMØDE OM

KOMMUNENS ØKONOMI

MANDAG DEN 11. AUGUST

Det Konservative Folkeparti

Danmarks borgerlige parti


NÆSTE

NUMMER

250 var til årets grundlovsmøde i Svanninge

Bakker - læs mere.

Kofoed stoppede som zoo-direktør - Det

Grønne Blad var til afskedsreception!

120 hørte Bendt på Ærø - heriblandt

godt en håndfuld odenseanere!

Det Grønne Blad/ODENSE KONSERVATIVE AVIS

E-mail dgb@steen-m.dk.

Udgives af: Odense Konservative Vælgerforening, Filosofhaven 42, 2. sal,

5000 Odense C. Tlf/fax 66 11 09 09. E-mail okv@get2net.dk

Internet: www.konservative.dk/odense

Økonomi: Jan Hedegaard, tlf. 66 14 71 66 / Rune Kallager, tlf. 26 83 12 55

Fotos: Johnny B. Iversen (hvor intet andet er angivet)

Næste nummer forventes udgivet primo september og deadline hertil er 14. august. Ar tikler mv. til Det Grønne

Blad kan sendes på e-mail dgb@steen-m.dk eller til Det Grønne Blad, Villestoftemarken 20, 5210 Odense NV. Re daktionen

for beholder sig ret til at forkorte i indsendte artikler. Forsidebilledet: Johnny B. Iversen.

Det Grønne Blad udsendes til alle medlemmer af Odense Konservative Væl gerfore ning, Odense KU og Odense KS,

samt en række andre kon servative.

Lars Christensen

lc@konservativungdom.dk

Lars Havelund

havelund@indbakke.dk

Johnny B. Iversen

jbi@oncable.dk

„BØRGES SOMMERKLUMME”

Budget 2004 står

for døren

De årlige budgetforhandlinger er igen lige om hjørnet og vil

som altid jage minderne om en god sommerferie på fl ugt.

Forhandlingerne om det næste års budget er hvert år de alvorligste og mest

dybdegående drøftelser, der foregår i byråd og udvalg, og heller ikke budgettet

for 2004 tegner til en blive nogen dans på roser. Der skal igen fi ndes besparelser

- ikke så store som for et år siden, men det er slemt nok, og det er derfor

helt afgørende, at vi i Det konservative

Folkeparti har gjort

vores stilling klar i god tid. Vi

skal både tegne vor klare politiske

profi l og holdninger, og vi

skal have helt styr på, hvor vi

kan fi nde spiselige besparelser,

og hvor vi ikke vil være med. Og

så er der den meget vigtige gråzone,

hvor der kan forhandles.

Derfor er det godt, at vi allerede har aftalt et medlemsmøde - mandag den

11. august, kl. 19.30 - og på byrådsgruppens vegne skal jeg så indtrængende,

som det er mig muligt, opfordre vore medlemmer til at møde op denne aften

og være med til at præge den konservative, økonomiske politik for det kom-

mende år i Odense.

Niels J. Langkilde

nielsj@langkilde.dk

Søren Mølgård

sm@galnet.dk

2

Michael Nielsen

michael@ku-fyn.dk

REDAKTION

Ansvarshavende

Redaktør

Venlig hilsen

på byrådsgruppens vegne

Børge Wagner

Gruppeformand

“Børges klumme” er et fast indslag i Det Grønne Blad, hvor gruppe for mand Børge Wagner har lejlighed til at

ytre sig om stort og småt i relation til byrådsarbejdet og andre politiske emner.

N. C. Larsen

ncl@mail.tele.dk

Lasse Bork Schmidt

lasse.bork.schmidt@mail.dk

Opsætning og layout

Steen Møller

steen@steen-m.dk

John Wozny

wozny@nal-net.dk

Rune Kallager

rune@kallager.dk

Merete Østerbye

mgo@odense.dk


MEDLEMSMØDE 11. AUGUST, KL. 19.30

Det er igen ved at være tid til budgetforhandlinger i Odense kommune. Normalt læser vi om den i den lokale avis,

og tænker ” kunne vi ikke have gjort det anderledes”. I år får du en enestående mulighed for at give dine meninger

til kende, før budgetforhandlingerne afsluttes og underskrives. Byrådsgruppens medlemmer kommer med hver et

indlæg fra deres udvalgsområde, derefter er den samlede byrådsgruppes lydhør over for dine forslag.

Odense Konservative Vælgerforening og Odense Konservative Byrådsgruppe indbyder til medlemsmøde

i de nye lokaler Filosofhaven 42, 2 sal - mandag den 11. august kl. 19.30.

Mød op på denne aften og være med til at udforme en anden politik end den, socialdemokraterne står for, og som

de nærmest enevældigt kan gennemtrumfe. Kort sagt, gør en forskel.

ÅBENT HUS 22. AUGUST FRA KL. 16

Filosofhaven 42, 2. sal – indgang fra Skt. Anne Plads

Vi er nu kommet på plads i vore nye, dejlige lokaler, og vil derfor gerne præsentere dem for vore medlemmer.

Samtidig vil vi præsentere og demonstrere vor nye Hjemmeside.

* Vælgerforeningens formand John Wozny og KUs formand Rasmus Flindt byder velkommen

* På et passende tidspunkt herefter vil partiets næstformand, rådmand Søren Møller tale.

Vi har bedt Søren Møller om, først og fremmest som partiets næstformand, dels at komme ind på betydningen af politikernes

organisatoriske bagland, og dels at give en kort, aktuel politisk status.

Vi glæder os meget til at se rigtig mange af foreningens nuværende og kommende medlemmer, samt »venner af huset«, til en

afslappet og uformel sammenkomst.

Der bydes på »vådt og tørt« til legemets vederkvægelse.

Aktivitetetsudvalget

3


KONSERVATIVE ARRANGEMENTER

Mandag den 11. august, kl. 19.30

Medlemsmøde om kommunens økonomi

Det er igen ved at være tid til budgetforhandlinger i Odense

kommune. Normalt læser vi om den i den lokale avis, og tænker

” kunne vi ikke have gjort det anderledes”. I år får du en

enestående mulighed for at give dine meninger til kende, før

budgetforhandlingerne afsluttes og underskrives. Byrådsgruppens

medlemmer kommer med hver et indlæg fra deres udvalgsområde,

derefter er den samlede byrådsgruppes lydhør

over for dine forslag. Mødet afholdes i de nye lokaler Filosofhaven

42, 2 sal den 11. august kl. 19.30.

Søndag den 17. august, kl. 14.00

Sommermøde i »Den gamle Have«

Arrangementet er AFLYST

Fredag den 22. august, kl. 16.00

Reception i de nye lokaler

Partiet inviterer sammen med KU og KS til reception i de nye

lokaler, beliggende Filosofhaven 42, 2. sal. Alle er velkomne.

Torsdag den 11. september, kl. 20.00

Ølsmagning

En spændende aften, hvis du kunne tænke dig at smage på og

lære lidt om dansk og udenlandsk øl krydret med lidt politik.

Det foregår hos Rune Kallager, Villestoftemarken 12. Kontakt

Rune og tilmeld dig senest 8. september på tlf. 26 83 12 55 eller

på mail rune@kallager.dk Prisen er 75 kr. og tilmeldingen er

bindende. Alle er velkomne. Arrangør: Paarup Vælgerforening.

Søndag den 14. september kl. 13.00

Besøg på Johannes Larsen Museet i Kerteminde

Besøget koster 40 kr. per person. Efter rundgang i museet kan

der købes kaffe. Tilmelding senest onsdag den 10. september til

Tove Bech, tlf. 66 15 01 73 eller Grethe Christensen, tlf. 66 18

17 89. Arrangør: Kvindekredsen.

Alle konservative er velkomne til alle arrangementer. Bemærk, at

nogle kræver tilmelding. Reservation af lokalerne i Filosofhaven

42, 2.sal skal ske til Rasmus Flindt, der koordinerer al brug. Rasmus

kan kontaktes på tlf. 29 91 33 73, eller mail@rasmusfl indt.dk.

Lørdag den 13. september, kl. 9.00

Besøg på Christiansborg.

Turen køres med turistbus med afgang fra Odense kl. 9 med

hjemkomst kl 18. Vi lægger ud med mulighed for at slentre en

tur på Strøget. I tilfælde af dårligt vejr kører bussen os en tur

rundt på Københavns havnefront. Kl. 11.30 har vi bestilt bord

på den politisk kendte restaurant Rio Bravo, hvor vi får lidt at

spise - husets specialitet ”stegt fl æsk med persillesovs”. Kl. 13

mødes vi på Christiansborg, hvor vi vil blive vist rundt af Carina

Christensen, MF, som vi derefter holder møde med. Pris incl.

bustransport, spisning og rundvisning i alt 350 kr. Tilmelding til

Klaus Rehkopff, tlf. 40 62 76 66, gerne på mail

klaus@rehkopff.dk. Arrangør: Dalum-Hjallese Vælgerforening.

Onsdag den 8. oktober, kl. 19.00

Vinsmagning i lokalerne

Vinsmagning med Ole Madsen fra vinhandel EL CAVA - VIN

OG TAPAS i partiets lokaler, Filosofhaven 42, 2. sal. Prøvesmagningen

omfatter spanske vine, dertil skinke, brød og ost. Pris 70

kr., der er betinget af minimum 30 deltagere. Tilmelding senest,

den 1. oktober til Tove Bech tlf. 66 15 01 73 eller Grethe Christensen,

tlf. 66 18 17 89. Arrangør: Kvindekredsen.

Lørdag-søndag den 1.-2. november

Partiets landsrådsmøde

I år fi nder landsrådsmødet sted i Herning. Kontakt kontoret på

tlf. 66 11 09 09 for yderligere information.

Tirsdag den 18. november, kl. 19.00

Besøg og rundvisning på amtsgården

Besøg med rundvisning på amtsgården. Efterfølgende vil amtsborgmester

Jan Boye give en politisk orientering med oplæg til

debat. Pris for deltagelse 25,- kr. Alle er velkomne. Nærmere information

hos Klaus Rehkopff på tlf. 40 62 76 66 eller e-mail

klaus@rehkopff.dk. Arrangør: Dalum-Hjallese.

4. Januar 2004

Odense KUs 100 års jubilæum

Læs mere i næste nummer af Det Grønne Blad.

Arrangementer til datoplanen: lasse.bork.schmidt@mail.dk

More magazines by this user
Similar magazines