EltraPSO_slutrapport_final.doc - Energinet.dk

energinet.dk

EltraPSO_slutrapport_final.doc - Energinet.dk

ASR (Ωcm 2 ) (Corrected for FU) 2,5 2 1,5 1 0,5 Best pre-pilot, PSC4590 Best Lab-Cell, C0631 5-layer Cell, C0475 0 600 650 700 750 Temperature ( 800 850 900 o C) Figur 10. ASR som funktion af testtemperatur. Parallelt med opskaleringen af femlagskatoden blev der i EFP-projektet DK-SOFCb arbejdet med udvikling og optimering af en etlags LSM-katode mhp. en simplificering af fremstillingsprocessen. Dette arbejde resulterede i en rekordcelle med en ASR på 0,12 Ωcm 2 ved 850 o C. Opskaleringen af denne katode blev iværksat ultimo 2002. Som det fremgår af figur 10, er præpilotcellerne med den opskalerede etlagskatode bedre end celler med femlagskatode, men endnu ikke så gode som den håndlavede laboratoriecelle. Ydelsen ved 850 °C er næsten identisk, men præpilotcellen har en større temperaturafhængighed, og ved 650 °C er ASR mere end fordoblet. Katodeoptimeringen videreføres i andet projekt. Udskæring Der er etableret metoder til udstansning af grønne emner enten før eller efter pålægning af anode og elektrolytlag, og herudover er der også udviklet en laserskæreproces til skæring af sintrede emner. Laserskæring har den store fordel i forhold til stansning før brænding, at der kan fremstilles komplicerede geometrier med tolerancer på mindre end 100 µm. Ovne til brænding Fremstillingsprocessen omfatter brænding af halvceller (anodesupport, anode og elektrolyt) ved 1200-1400 °C samt brænding af helceller (halvceller og katode) ved temperaturer under 1200 °C. Halvcelleovnen er specialdesignet således, at der i temperaturintervallet 200-600 °C maksimalt er en temperaturforskel i ovnen på ±10 °C, hvilket er vigtigt, idet halvcellerne indeholder relativt meget organisk stof, der brænder under 400 °C. Ovnen har en maksimal driftstemperatur på 1500 °C. Kapaciteten af denne proces er gradvist øget fra ca. 100 emner pr. batch til i dag at omfatte 480 halvceller pr. batch. En kortlægning af temperaturfordelingen i ovnen viser variationer på under ±10 °C under organikafbrænding for temperaturer både under 500 °C og ved den endelige sintringstemperatur. 13

More magazines by this user
Similar magazines