EltraPSO_slutrapport_final.doc - Energinet.dk

energinet.dk

EltraPSO_slutrapport_final.doc - Energinet.dk

Figur 11. Halvcelleovn med stabelplader af SiC, hvorpå

halvcellerne ligger under sintring.

Da der i den oprindelige katodefremstillingsproces indgik tre sintringer, var det

nødvendigt med en større kapacitet for denne ovn, der kan rumme ca. 600 celler.

Håndtering af procesdata

Som et nødvendigt led i produktionsoptimeringen og reproducerbarhedsanalyserne er

der etableret en omfattende database, hvor alle relevante procesparametre og

kontroldata for de enkelte deltrin bliver lagret elektronisk. For de enkelte deltrin

indgår der proces- og kontroldata som illustreret for fremstilling af anodesupporttapes

i figur 12. Udgangspunktet for processerne er etableringen af elektroniske proceskort,

der trin for trin beskriver de enkelte procestrin med angivelse af acceptable afvigelser,

hvor disse kendes. Undervejs i fremstillingsprocessen kvitterer operatøren for

udførelse af forskellige operationer, og proces- samt kontroldata indtastes manuelt

eller overføres elektronisk. Der er etableret link mellem de relevante delprocesser

gennem hele fremstillingsforløbet, hvilket gør det muligt at søge efter

procesoplysninger for de enkelte celler.

14

More magazines by this user
Similar magazines