EltraPSO_slutrapport_final.doc - Energinet.dk

energinet.dk

EltraPSO_slutrapport_final.doc - Energinet.dk

Konklusion

Projektets hovedformål – at muliggøre produktion af et stort antal ensartede celler af

høj kvalitet, som er en forudsætning for at kunne demonstrere en rent dansk

brændselscelleteknologi – er nået. Der er etableret og demonstreret en produktionsproces

og et produktionsanlæg til fremstilling af anodesupporterede brændselsceller,

som omfatter:

• Indretning af 400 m 2 produktionslokaler

• Design, etablering og indkøring af produktionsudstyr

• Beskrivelse, udvikling og optimering af fremstillingsprocesser, der tillader

fremstilling af ensartede celler i batchstørrelser op til 500 stk. med lav

kassationsrate

• Etablering af elektroniske procesbeskrivelser og dataopsamling, som løbende

har bidraget til analyse og forbedring af reproducerbarhed

• Etablering af metoder til ikke-destruktiv kvalitetskontrol

Der er således skabt grundlag for yderligere ydelses- og procesoptimering samt

opskalering til pilot- og masseproduktionsanlæg.

Et reproducerbarhedsstudie har søgt at afdække årsagerne til variationer i nominelt

ens cellers ydelse og har vist, at katodefremstillingen er en kritisk proces. Studiet har

givet anledning til allerede gennemførte optimeringer og forbedringer og vil også

danne grundlag for den videre celleudvikling, som er påkrævet for at følge med i den

internationale konkurrence indenfor SOFC teknologien.

De udviklede og opskalerede celler er konkurrencedygtige på verdensplan både, hvad

angår elektrisk ydelse og levetid, og hvad angår mekanisk styrke. Der er leveret et

stort antal celler til stakudvikling hos HTAS, hvor der er opnået særdeles gode

resultater. Desuden er der leveret celler til elektriske test hos en række eksterne

stakudviklere med gode resultater.

25

More magazines by this user
Similar magazines