Kirkenyt nr. 1 2013 - Filskov

filskov.infoland.dk

Kirkenyt nr. 1 2013 - Filskov

Kirken

– bygget af levende sten ...

Blåhøj og Filskov Kirker

Årgang 15 · Nr. 1 · 2013

April-Maj-Juni-Juli

F + B Konfirmation 2013 se s. 4

F + B Konfirmandindskrivning af konfirmander 2013-14 se s. 4

F + B Konfirmand gudstjeneste 2013 se s. 5

Præstens side se s. 8

Siden sidst se s. 9

F + B Sommerfest Søndag den 16. juni kl. 14.00 se s. 10

F + B Sogneudflugt se s. 10

Indre mission Arrangementkalender se s. 11

Gudstjenesteliste se s. 12


2

Sognepræst Karin Engmarksgaard, Præstegårdsvej 11, Blåhøj, 7330 Brande

(bedst 13-14, mandag fri), tlf. 7534-5061, fax 7534-5361, e-mail: ken@km.dk

Blåhøj Menighedsråd

Formand: Charlotte Borum Nielsen Brun,

nordby@mvb.net tlf. 3028-0327

Kirkesanger

Sonja Kongsted tlf. 9718-0602

Ellen Andersen tlf. 9718-7132

Organist

Regina Madsen tlf. 8161-0320

Blåhøj Kirkegård blaahoejkirke@gmail.com

Jens-Ejlert Jensen tlf. 2010-3463

Medhj. Jacob Nielsen tlf. 2178-4255

Kirkeværge graver-kontoret@mail.dk

Jesper Goth tlf. 7580-3138 / 2323-6359

■ Ønsker man at komme til gudstjeneste i Blåhøj Kirke og

ikke har mulighed for selv at køre, kan man ringe til

Frydensbjerg i Brande tlf. 9718 1555 senest en time

før gudstjenestens start.

Filskov Menighedsråd

Formand Carsten Rosenberg,

carsten.rosenberg@mail.dk tlf. 7534-8275

Kirkesanger

Sonja Kongsted tlf. 9718-0602

Ellen Andersen tlf. 9718-7132

Organist

Regina Madsen tlf. 8161-0320

Filskov Kirkegård filskovkirke@gmail.com

Janus Mønsted Høyer tlf. 4096-8035

Medhj.

Kirkeværge graver-kontoret@mail.dk

Jesper Goth tlf. 7580-3138 / 2323-6359


KIRKEN TIL TJENESTE

FØDSEL

Anmeldelse:

Er forældrene gift, skal man ikke foretage

sig noget, da der kommer elektronisk besked

fra sygehuset om fødslen, og indberetningen

til folkeregisteret sørger præst/

kirkekontor for.

Er man ikke gift, skal man inden 14 dage

aflevere/indsende en ”Omsorgs og ansvarserklæring”

til sognepræsten, Præstegårdsvej

11, Blåhøj, 7330 Brande. Denne blanket

findes på hjemmesiden: www.personregistrering.dk

under fødsel/faderskab.

Anmeldelse med digital signatur

eller NemID

Man kan også anmelde en fødsel elektronisk.

På adressen www.personregistrering.dk

kan en borger med digital signatur eller

NemID foretage en elektronisk anmeldelse af

fødsel samt ”omsorgs og Ansvars erklæring”.

DÅB

Ved dåb henvender man sig til sognepræsten

og aftaler tid til dåb. Inden selve dåben

mødes man med præsten. Barnets

navn meddeles samt navn og adresser på

mindst 2 faddere.

NAVNGIVNING

Barnet kan også få navn ved navngivning.

Blanketten hentes på hjemmesiden www.

personregistrering.dk og afleveres/indsendes

til sognepræsten. Ifølge navneloven,

skal et barn have navn inden 6 måneder

efter fødslen.

NAVNEÆNDRING

Hvordan får jeg et nyt navn?

For at en navneændring kan udføres, skal

der betales et gebyr på 490 kr. (2013) Man

kan betale via hjemmesiden www.personregistrering.dk

– navneændring – betale med

dankort, eller man kan betale på posthus.

MEN ALDRIG VIA NETBANK. Betaler man

på posthus skal kvitteringen sendes med

navneændringsblanketten til sognepræsten.

BRYLLUP

Bryllup aftales med sognets præst i god tid

før den ønskede dato. Derefter henvender

man sig til kommunens borgerservice i den

kommune, hvor bruden har bopæl. Man

kan også gå på kommunens hjemmeside og

finde link til de aktuelle blanketter der skal

bruges. Parret skal udfylde en ægteskabserklæring,

og kommunen udfærdiger en ”Prøvelsesattest”,

som skal afleveres til præsten.

DØDSFALD

Ved et dødsfald henvender man sig til sognets

præst for at aftale tidspunkt til bisættelse/begravelse

og samtale. Bedemanden

plejer at sørge for de nødvendige papirer.

REDAKTION:

Karin Rahbek-Engmarksgaard

Stof til næste nr. af bladet, der kommer

beg. af august 2013 skal afleveres

beg. af juli 2013 til redaktionen,

gerne pr. mail: ken@km.dk

3


4

KONFIRMATION 2013

Christina Arvad og

Lykke May Henriksen

var fræværende.

BLÅHØJ KIRKE 5. MAJ KL. 10.00

1. Jonas Albin Blynning, Stigbjergvej 5, Blåhøj, 7330 Brande

2. Line Maja Christensen, Blåhøj Kirkevej 6, Blåhøj, 7330 Brande

3. Johnny Ladefoged Jensen, Sdr. Ommevej 90, Blåhøj, 7330 Brande

4. Jonas Hove Nielsen, Sdr.Karstoftvej 3, Blåhøj, 7330 Brande

5. Maja Nonbo, Kratlundvej 11, 7330 Brande

6. Mille Haugaard Sørensen, Engebækvej 95, Blåhøj, 7330 Brande

7. Jonas Tornbjerg, Nørrevang 10, Blåhøj, 7330 Brande

FILSKOV KIRKE 12. MAJ KL. 10.00

1. Anders Pårup Adelsbøll, Engdraget 5, Filskov, 7200 Grindsted

2. Charlotte Arvad, Gyvelvænget 19, Filskov, 7200 Grindsted

3. Christina Arvad. Gyvelvænget 19, Filskov, 7200 Grindsted

4. Lykke May Henriksen, Kærtoften 15, Filskov, 7200 Grindsted

5. Lykke Lerche Holm, Ravlundvej 20, Filskov, 7200 Grindsted

6. Katrine Haugaard Hviid, Blåhøj Kirkevej 41, Blåhøj, 7330 Brande

7. Cecilie Stampe Kragh, Hjortlundvej 2, Filskov, 7200 Grindsted

8. Line Mikkelsen, Sognegårdsvej 6, Filskov, 7200 Grindsted

9. Jessica Ford Schmidt, Skolegyden 1, Filskov, 7200 Grindsted

10. Isabella Raksafa Steffensen, Gyvelvænget 29, Filskov,

7200 Grindsted

11. Tobias Ellegaard Sørensen, Vilhelmsmindevej 8, Filskov,

7200 Grindsted

KONFIRMANDINDSKRIVNING

AF KONFIRMANDER 2013-14:

Filskov: Onsdag den 28. august kl. 19.00 i Filskov kirke

Blåhøj: Torsdag den 29. august kl. 19.00 i Blåhøj kirke.

NB!! Der tages forbehold for dato for konfirmandindskrivning i Blåhøj

kirke grundet, at der på nuværende tidspunkt, desværre kun én elev i

nuværende 6. kl. på Blåhøj skole. Derfor er sandsynligheden for, at der

ikke kan oprettes et konfirmandhold i Blåhøj stor, og at konfirmandundervisningen

foregår i Brande sammen med eleverne fra Præstelundskolen.

Men konfirmation i Blåhøj kirke den 4. maj er stadig en mulighed.


KONFIRMAND

GUDSTJENESTE 2013

Blåhøj konfirmander den 11. april kl. 19.00 i Blåhøj kirke

Filskov konfirmander den 18. april kl. 19.00 i Filskov kirke

Årets konfirmander er i fuld gang med at forberede deres egen

gudstjeneste.

Temaet for årets konfirmand gudstjeneste er:

At finde retning i livet – at have et sted at måtte spejle sig –

eller pejle efter.

Det kommer der er en spændende og anderledes gudstjeneste ud af.

Så kom og vær med til en anderledes gudstjeneste i konfirmandernes

tegn.

KONFIRMATION 2014:

Blåhøj Kirke: 4. maj kl. 10.00

Filskov Kirke: 11. maj kl. 10.00

5


PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE

Pinse

Et forår kan vække sløve sanser. Når grøden

damper af den regnvåde jord, træerne

grønnes, og solsorten synger i skumringen,

så lugter, ser og hører man som for første

gang – og kan være ”lykkeligt nær ved at

græde”.

Han havde siddet mange måneder i arresten,

og fordi han var bange for de andre

indsatte, var det kun blevet til ganske få

gårdture. En dag blev han sat til at bære

affald ud. Ikke ud i gården, men ud på gaden.

Senere fortalte han: ”Du kan ikke forestille

dig, hvor skønt det var at få vinden i

ansigtet. Jeg var nødt til at stå stille og

bare mærke det. Mærke, at jeg er levende”.

For ham blev blæsten en hilsen fra livet

selv. Han måtte ind bag tremmerne igen,

men vindens hilsen havde han med sig.

Pinse, det er Guds vind, der puster liv i det

hensovede og hengemte. Det er Helligånden,

der lader os forstå mere, end man kan

forstå med sin forstand. Lader os høre med

ører og med hjerte, at Gud i sin Søn, den

korsfæstede og opstandne, stadig er hos os.

Som liv, så nyt og stærkt som noget forår.

Så nær som vinden, der smyger sig om ansigtet

og sender frisk luft ned i vore lunger

og ud i hver eneste ilt hungrende blodbane.

Det skete første gang i Jerusalem. Disciplene

sad bag lukkede døre, og havde det elendigt.

Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag,

og så den dag, den opstandne forsvandt

for deres øjne: To måneders rutsjetur

fra glæde til gru – til glæde – til forladthed.

Den forladthed de var strandet i. ”Minderne

har vi da lov at ha’ ”...

Så brager Helligånden ind til dem som en

forårsstorm, der blæser al frygt og forbehold

omkuld. Det er som flammer af liv og

nærvær. Og det hele er blevet NU.

Det er ikke bagklogskabens ulideligt klare

lys, der har nået dem. Men visheden om, at

Jesus ikke bare var – men er.

De har ikke alene minder at hæge om. De

har levende virkelighed at give videre: at

Jesus med sin død og opstandelse har sat

sit fortegn for ethvert indespærret menneskes

liv: Jeg VIL dig.

Med din skyld, din frygt, dit mindreværd....

Kom som du er og find dig i min frihed.

For min frihed er min kærlighed, og kun i

kærligheden kommer du til dig selv.

Ånd ind og mærk, at du lever.

Glædelig pinse.

Korshærspræst Lena Bentsen, Aalborg


KIRKELIGE HANDLINGER

SIDEN SIDST

■ VIEDE I BLÅHØJ KIRKE:

12/12: Charlotte Thisted Back og

Torben Back

■ DØDE/BEGRAVEDE I BLÅHØJ:

30/11: Ejnar Reenberg Olesen

30/11: Hans Kurt Larsen Berg

7/12: Erna Marie Christensen

16/12: Hugo Lauridsen

29/12: Erling Brink Pedersen

10/2: Bjarne Fisker

28/2: Poul Hildebrandt-Lind

■ VIEDE/ VELSIGNEDE I FILSKOV KIRKE:

23/2: Susanne Søndergaard Pedersen og

Stefan Møller Pedersen

■ DØBTE I FILSKOV:

31/3: Lærke Dyrehauge Christiansen

7/4: Mathias Guldbrand Duedahl

■ DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV

30/11: John Almy

1/12: Nanny Stougaard Munkholm

Collet

10/12: Niels Henry Kristensen

16/12: Hugo Lauridsen

3/1: Dan Fogtmann Pedersen

12/1: Erna Jensen

2/2: Ditte Kirstine Ingemann Sørensen

God pinse

9


10

ARRANGEMENTER

BLÅHØJ KONFIRMANDER DEN 11. APRIL KL. 19.00 I BLÅHØJ KIRKE

FILSKOV KONFIRMANDER DEN 18. APRIL KL. 19.00 I FILSKOV KIRKE

KONFIRMAND GUDSTJENESTE

Temaet for årets konfirmand gudstjeneste er: At finde retning i livet

– at have et sted at måtte spejle sig – eller pejle efter.

SØNDAG DEN 16. JUNI KL. 14.00 I PRÆSTEGÅRDSHAVEN

SOMMERFEST

SOL! SOMMER! TELT! SJOV!

Vi begynder med en festlig friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven

kl. 14.00. Derefter fortsætter vi i teltet til underholdning, trylleri og

sjov, kaffe, kage, is og meget mere.

Der er også i år lagt op til sjov og spas – og en dejlig eftermiddag.

HOLD ØJE MED UGEAVISERNE FOR NÆRMERE INFORMATION

SOGNEUDFLUGT

HUSK HUSK HUSK SOGNEUDFLUGT FOR BLÅHØJ OG FILSKOV

Så nærmer tiden sig for den årlige sommerudflugt for alle interesserede

i Blåhøj og Filskov. Det endelige program ligger endnu ikke

fast, men hold øje med ugeaviserne for nærmere information for

dato og sted, og hvor de endelige afgangstider også vil fremgå.

Forventet afgang ca. kl. 9.00-9.15.

Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00.


2013

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUGUST

INDRE MISSION

Hvis ikke andet er nævnt er møderne kl. 19.30

i missionshuset i Filskov Enhver er velkommen

4. Soldatervennestævne

8. Kredsmøde/generalforsamling i Billund.

Taler: præst Jan Mortensen, Kolding 18.

Familieaften med fællesspisning kl. 18.00.

Taler: Jens Kristian Plougman.

2. Møde m. Oscar Filtenborg, Vejen. Tidl. dansk præst i

Canada. Emne: “Jeg tror på Gud den almægtige” Joh.Åb.

1,8 16. Sangaften med koret Kildespring fra Timring.

24. Udflugt. Vi mødes ved missionshuset kl. 18.00.

Medbring selv kaffekurv.

6. Møde m. Roar Steffensen, præst Hedensted

Valgmenighed. Indsamling til IM.

7.-8. IM’s Årsmøde i Skjern.

Sommerferie.

22. Opstart m. grill kl. 18.30 hos Asta og Heine, Brunbjergvej

44. medbring selv kød til grillen, drikkevarer og

service 26. Kredsmøde i Gesten med DBI 29.

Møde med Dansk Bibel Institut (DBI).

11


APRIL

AUGUST

KIRKELIGE HANDLINGER

GUDSTJENESTER

Blåhøj Filskov

7/4 1. s.e. påske 09.00 10.30

14/4 2. s.e. påske Ingen 09.00 (Lasthein)

21/4 3. s.e. påske 10.30 Ingen

26/4 Bededag 9.00 10.30

28/4 4. s.e. påske 10.30 09.00

5/5 Konfirmation 10.00 Ingen

9/5 Kristihimmelfart 09.00 10.30

12/5 Konfirmation Ingen 10.00

19/5 Pinsedag: 10.30 09.00

20/5 2. pinsedag Ingen 10.30

25/5 Byfestgudstjeneste Ingen 08.30

26/5 Trinitatis 09.00 10.30

2/6 1. s.e. trinitatis 10.30 09.00

9/6 2. s.e. trinitatis Ingen 09.00 (Lasthein)

16/6 3. s.e. trinitatis 14.00 Ingen

(friluftsgudstjeneste)

23/6 4. s.e. trinitatis Ingen 10.30

30/6 5. s.e. trinitatis 10.30 09.00

7/7 6. s.e. trinitatis Ingen 09.00 (Lasthein)

14/7 7. s.e. trinitatis 10.30 Ingen

21/7 8. s.e. trinitatis Ingen 10.30

28/7 9. s.e. trinitatis 10.30 Ingen

4/8 10. s.e. trinitatis Ingen 09.00 (Lasthein)

11/8 11. s.e. trinitatis 09.00 (Lasthein) Ingen

18/8 12. s.e. trinitatis Ingen 09.00 (Lasthein)

25/8 13. s.e. trinitatis 09.00 10.30

28/8 Konfirmandstart Ingen 19.00

29/8 Konfirmandstart 19.00 Ingen

1/9 14. s.e. trinitatis 10.30 09.00

Gudstjenester på Filskov friplejehjem: Sidste torsdag i hver måned kl. 15.00.

More magazines by this user
Similar magazines