17.07.2013 Views

januar2010 (pdf-1,89Mb) - Fredericia Kommune

januar2010 (pdf-1,89Mb) - Fredericia Kommune

januar2010 (pdf-1,89Mb) - Fredericia Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nr. 100 Januar kvartal 2010 26. årgang Fredericia Kommune

Avisen

Pensionist

Sundhedstjek af ældre

Et liv i psykiatrien

Nyt fra Pensionsafdelingen

1


2

Læs i dette nr. SidE

Forsidefoto:

Billedet er venligst udlån af

Middelfart Museum. Billedet er

fra Psykiatrisk Hospital

KLummEN

Tak for denne gang

Kære læsere,

Det er med vemod jeg nu efter

12 års arbejde i Socialudvalget

her i Fredericia må sige farvel.

Det har været den måske mest

spændende og til tider måske

også mest udskældte politiske

plads i Fredericia Kommune.

Det har været 12 fantastiske

år, jeg har skrevet omtrent 45

klummer i PensionistAvisen.

Klummer, hvor jeg altid har

bestræbt mig på at udtrykke

Socialudvalgets fælles holdninger

til de mange opgaver, som

udvalget har stået overfor.

Tak for denne gang ..................2

dialogen er vigtig .....................3

Et liv i psykiatrien ....................4

Nyt fra

pensionsafdelingen .................6

Pensionen afhænger af

indtægterne ..............................6

Pensionsydelser der

bortfalder ved overgang til

folkepension .............................7

Pensionen er til rådighed på

følgende dage i år 2010 ...........8

Aktuelle satser pr.

1. januar 2010 ............................9

mere plads,

bedre faciliteter ......................10

Cafégruppen er for

polioramte og

deres pårørende .....................12

Fokus på pårørende ...............13

Sundhedstjek af ældre ..........14

Støttecenter fejrede 15 års

jubilæum .................................15

det sker ...................................16

Jeg vil tillade mig at skrive

mere personligt denne sidste

gang. Det har været en utrolig

stor glæde, sammen med mange

gode politiske kolleger, både

fra mit eget parti men sandelig

også fra ”politiske modstandere”.

Og når jeg har svært ved

at bruge udtrykket modstandere,

så er det fordi, jeg altid har

stræbt efter det brede flertal.

Det har heldigvis været muligt

ved stort set alle beslutninger.

Det skyldes, at kollegerne i udvalget

har været fokuseret på

løsninger frem for ideologi. Det

er jeg overbevist om, har bragt

forholdene for pensionisterne

rigtig langt og givet resultater,

som vi kan være stolte af.

Jeg vil også gerne give udtryk

for stor taknemmelighed

for alle de mange frivillige,

som gennem årene har været

et uvurderligt bidrag i beslutningsprocessen.

Det frivillige

engagement i Fredericia er enestående

og misundes os meget.

Det har jeg oplevet mange gange,

når jeg har været ude blandt

politikere fra andre byer.

Der er masser af projekter,

som jeg vil se tilbage på med

både glæde og stolthed. F.eks.

”Længst muligt i eget liv”, plejeboligplanen

med bl.a. Othello,

Stævnhøj. Sct. Joseph- projektet,

Tavlhøj, som blev reddet i

sidste sekund, korttidsafsnittet i

Vestbyen. Den særlige indsats

for vore demente, herunder de

to særlige afsnit Skovbrynet og

Strandkrogen, der var bane-

brydende for kommunal indsat

over for de grupper af demente.

Socialpsykiatrien, sikringen af

unge-projektet, og en misbrugsbehandling,

der rager tårnhøjt

op over alle andre her i landet.

Ingen af disse projekter har

kunnet gennemføres uden et

fantastisk inspirerende og motiverende

personale, der med

ildhu og engagement har været

den helt store drivkraft. Jeg har

gennem årene lært rigtig mange

at kende, og det har været befriende

at kunne tale direkte med

personalet og få råt for usødet,

og engang imellem måske få en

snert af anerkendelse til bage.

Tak til jer alle for et rigtig godt

og loyalt samarbejde.

Den 1. januar 2010 overtager

min mangeårige byrådskollega

Hanne Lumby formandsstolen,

og jeg vil ønske Hanne alt

mulig held og lykke. Det er en

kæmpe opgave, du overtager

Hanne. Den vil give dig glæder

og ærgrelser og sidst, men

ikke mindst, vil det kræve en

kæmpe arbejdsindsats. Held og

lykke.

Med venlig hilsen

Henning Due Lorentzen


dialogen er vigtig

1. januar 2010 trækker et nyt

Byråd i arbejdstøjet, og den nye

formand for Socialudvalget bliver

Hanne Lumby.

– Jeg glæder mig rigtig meget

til arbejdet som udvalgsformand.

Det er et stort område

med mange spændende udfordringer,

siger Hanne Lumby.

Socialudvalget er ikke et nyt

område for Hanne Lumby, da

hun har været medlem af udvalget

i forrige valgperiode.

Det er tredje valgperiode Hanne

Lumby tager fat på, og hun

har for længst erkendt, at hun

ikke vil være byrådspolitiker

på deltid. Det er meget svært at

kombinere et job i den private

sektor med byrådsarbejde. Der

er altid nogle møder, som kommer

ubelejligt. Derfor valgte

hun at kvitte jobbet i banken

sidste sommer. Privat er Hanne

Lumby gift, har tre børn og to

små børnebørn.

Fokus på den frivillige

kontakt

Det er rigtig rart at løfte nogle

succeser sammen med andre

mennesker, sige Hanne Lumby

og henviser til det frivillige

arbejde. Det arbejde har altid

fyldt meget i Hanne Lumbys

liv, og hun er stadig aktiv i flere

foreninger. Derfor er det også

vigtigt for hende, som formand

3

for Socialudvalget, at få en god

kontakt til de frivillige foreninger

i byen. – De yder en kæmpe

og uvurderlig indsats. Det

netværk, der dannes gennem

frivilligt arbejde, betyder rigtig

meget for deltagerne, men det

er endnu mere værdifuldt for

dem, der nyder godt af arbejdet

og sandelig også for kommunen,

siger Hanne Lumby.

mere helhedssyn

Den tankegang, der ligger bag

”Længst muligt i eget liv”, tiltaler

Hanne Lumby. – Dette

”helhedssyn” kunne jeg godt

tænke mig, at vi brugte meget

mere på andre områder, f.eks.

integration og ved sygdom. I et

sygdomsforløb er det vigtigt,

at der er én indgang til ”systemet”.

Når man er i en presset

situation, kan det være svært at

overse, hvilke tilbud der findes,

og hvor man skal gå hen for at

få hjælp, siger Hanne Lumby.

min dør er altid åben

Synlighed og kontakt til borgere

og medarbejdere er vigtig

for Hanne Lumby. – Jeg siger

gerne, at gennem samtaler og

kontakt, bliver man meget klogere,

for der er ingen, der kan

vide alt. Ideer til forbedringer

og meget andet vil jeg altid gerne

have, derfor vil min dør vil

altid være åben for borgere og

medarbejdere – også gerne bare

for en lille snak, siger Hanne

Lumby.


4

Et liv i psykiatrien

Siden 1953 har Vera Hansen

arbejdet med psykiatriske

patienter. Stor menneskelig

forståelse kombineret med en

praktisk og jordnær tilgang

til de syge kendetegner hendes

arbejdsliv – og hendes

person.

”Jeg husker blandt andet Elly

Oda. Hun ville tituleres som

dronning, og hvis nogen sagde

til hende, at hun ikke var dronning,

så hvæsede hun ’elektrikerkælling’

– det var Elly Odas

værste skældsord”.

Af de mange mennesker, som

Vera Hansen har taget sig af

gennem sine 40 år i psykiatrien,

har nogle sat sig tydeligere

fast i hukommelsen end andre.

Tilbage i 1953 står 20-årige

Vera Hansen på Sindsyghospitalet

i Middelfart på sin første

dag som elev. Det var lidt af et

chok.

”Patienterne var noget mærkværdige.

Det var før medicinen,

så mange var meget urolige.

Det var mangeårige patienter,

og de havde ingen kontakt til

deres familier. De var jo tossede

– sådan sagde man. Folk var

bange for dem”.

De psykisk syge patienter har

heller ikke fyldt meget i gadebilledet

i halvtredserne, for de

kommer ikke uden for hospitalsområdet.

De mandlige patienter

arbejder med gartneri på

området, og kvinderne arbejder

i køkken og vaskeri. Det er en

lukket selvkørende by.

”Det ugentlige bad foregik i

kælderen på samlebånd. En af

plejerne vaskede patienternes

hår, en vaskede kroppen og en

ordnede neglene. Det tog en

formiddag, når der var 30 patienter”.

Kriminelle patienter

Fra 1955-1959 arbejder Vera

Hansen på mentalobservatorieafdelingen.

Her er de indlagte

kriminelle dømt til anbringelse,

og indlagte, hvor afdelingen

skal bedømme, om de indlagte

er egnede til fængselsstraf.

”Det var en enormt spændende

afdeling. Det var mennesker,

som havde begået meget alvorlige

forbrydelser – også nogen

der havde taget liv. Jeg fik mit

første barn, mens jeg var på

den afdeling. Patienterne var så

søde og hjalp mig meget. Desværre

synes oversygeplejersken

ikke, at jeg kunne rende rundt

med min gravide mave blandt

de her patienter, så hun satte

mig på nattevagt, og som højgravid

var jeg ikke så glad for

at sidde oppe hele natten”.

Vera Hansens mand arbejder

ved postvæsnet og i 1959 flytter

familien til Ballerup, fordi

manden skal uddannes. Vera

arbejder på et nybygget plejehjem

og går hjemme i en periode,

efter familiens tredje barn

kommer til.

de blev aldrig raske

Vera Hansen arbejder også i

otte år på Koldings Julemærkesanatorium

under Åndsvageforsorgen.

Her er hun på en afdeling

med 12 blinde, psykotiske

og autistiske børn. De fleste er

for tidligt fødte børn med en

fødselsvægt på 7-800 gram.

”Børnene blev lagt i kuvøse,

men de fik skader på nethinderne,

når man tog dem ud, og

derfor var de blinde. Jeg havde

nogle gange mine børn med på

arbejde, når det kneb med pasningen

om lørdagen. Der var

jo gode faciliteter med blandt

andet en legeplads. De indlagte

børn syntes, det var sjovt, at

der kom andre børn. Jeg tror,

børnene havde et udmærket liv.

De havde kontakt med deres

forældre, og vi gjorde det for


dem, vi kunne. Men de blev

jo aldrig raske. Så efter otte år

ville jeg gerne videre til noget

andet”.

Fra gartneri til

industriterapi

I 1974 vender Vera Hansen tilbage

til Middelfart på en åben

afdeling, og meget havde forandret

sig siden 1953. Medicinering

hjælper på manierne,

stemmerne bliver dæmpet, og

patienterne har et bedre liv – og

bliver raske.

”Vi hjalp flere med at etablere

sig i egne lejligheder. Vi brugte

tit genbrugscentret i Frederi-

cia, når vi skulle købe møbler.

Mange klarede sig rigtig

godt. Men når nogle ikke fik

taget deres medicin, så kunne

det pludselig gå helt galt, og de

kunne rasere en lejlighed temmelig

voldsomt”.

Men alt i alt er hjælpen til patienterne,

som fx er voldsomt

depressive eller skizofrene,

bedre end Vera Hansen oplevede

fra starten. Arbejdet ændrer

sig ikke kun med muligheden

for medicinering. Også omverdenens

syn på de indlagte er

forandret.

”Patienternes arbejde med

gartneri, køkken og vaskeri

blev pludselig betragtet som

5

uværdigt. I stedet lavede man

industriterapi, hvor patienterne

pakkede skruer, lys o.l. på

et værksted. Afdelingen måtte

selv beholde de penge, vi tjente.

Vi holdt også loppemarked en

gang om året og solgte ting,

som patienterne selv havde lavet.

For pengene begyndte vi at

tage på rejser til udlandet. Vi

kom blandt andet steder som

Italien, Norge og Mallorca. Og

patienterne nød rejserne”.

Senere bliver reglerne ændret,

så pengene i stedet går i hospitalets

fælleskasse, og så er

det slut med udenlandsrejserne.

Men der er stadig plads til

feriekolonier inden for landets

grænser.

Altid tryg

Man kunne tro, at et helt arbejdsliv

med psykisk syge sætter

sine spor, men Vera Hansen

afviser, at det er tilfældet.

”Jeg har altid været glad for

mit arbejde og føler mig utrolig

privilegeret. Jeg har aldrig gået

og tænkt over, at det er trist og

sørgeligt med patienterne. Jeg

har aldrig været utryg på mit

arbejde. Heller ikke på nattevagter.

Jeg har aldrig været

udsat for vold eller overfald, og

det var der jo en del kolleger,

som oplevede. Jeg tror, jeg har

haft en meget stor tålmodighed

og udvist respekt.”

I 1993 stopper Vera Hansen

som 61-årig med at arbejde.

Hun bliver aktiv i Ældresagen

og leder et telefonnetværk med

i øjeblikket 88 tilmeldte, som

hver morgen får et telefonopkald

– et tryghedskald. For det

er det, Vera Hansen har arbejdet

med hele sit liv og er så

dygtig til: Tryghed.


6

NYT FRA PENSIONSAFDELINGEN

Pensionen afhænger

af indtægterne

Fradragsbeløbene fra 1. januar

2010

Pensionister, som har arbejde,

tjenestemandspension, renteindtægter

eller andre indkomster

ved siden af den sociale

pension, kan risikere en reduktion

i pensionsbeløbene.

Som hovedregel beregnes pensionen

ud fra en årsindtægt,

som omfatter 12 gange den månedlige

indtægt. Hvis man ikke

har en indtægt hele året, slettes

indtægten igen ved pensionsberegningen.

Ved beregningen af pensionen

gælder en række definitioner,

f.eks.:

En reelt enlig bor alene. Fra 1.

marts 1999 ligestiller lovgivningen

samlevende med gifte,

når pensionstillæg og den personlige

tillægsprocent skal beregnes.

Betegnelsen enlig kan

godt dække samboende, hvis de

er omfattet af overgangsregler.

Folkepensionens

grundbeløb

Det er kun arbejdsindtægter,

som kan føre til nedsættelse af

folkepensionens grundbeløb,

både for enlige og gifte pensionister.

Grundbeløbet reduceres

med 30 procent af det, man tjener

ud over 277.700 kroner årligt,

og grundbeløbet forsvinder

helt, hvis den årlige indtægt er

over 495.620 kroner årligt.

Grundbeløbet ved

førtidspension

Alle former for indtægt reducerer

grundbeløbet ved førtidspension

med 60 procent. For

enlige og samlevende beskæres

grundbeløbet med det, den

årlige indtægt når over 277.700

kroner, og grundbeløbet bortfalder,

hvis man når en årlig

indtægt på 386.660 kroner.

Indtægtsgrænsen for gifte er på

188.400 kroner, og grundbeløbet

er på 0, hvis årsindtægten

når op på 297.360 kroner.

Pensionstillæg

For enlige reduceres pensionstillægget

med 30,9 procent.

Enlige har ret til en indtægt på

61.300 kroner, mens pensionstillægget

forsvinder helt ved en

årlig indtægt på 281.028 kroner

eller mere. For dem, der var

enlige før 1. marts 1999, skæres

pensionstillægget væk ved en

årlig indtægt på 167.513 kroner.

For ægtepar, hvor kun den ene

er pensionist, reduceres pensionstillægget

med 32 procent.

Gifte og samlevende med ikkepensionister

kan have en årsindtægt

på 123.000 kroner, før

der skæres i pensionstillægget

med 32 procent af indtægtsoverskridelsen.

For dem bortfalder

tillægget ved en årlig

indtægt på 225.562 kroner.

Er man gift eller samlevende

med en anden pensionist, beskæres

pensionstillægget med

16 procent. Her er minimumsgrænsen

123.000 kroner, inden

pensionstillægget reduceres og

man har mulighed for en årsindtægt

på 328.125 kroner, før

pensionstillægget falder helt

væk.

Personligt tillæg

På ”lønsedlen” fra Fredericia

Kommune fremgår det, hvad

procentsatsen er for personligt

tillæg. Hvis en enlig har en

indtægt på under 17.700 kroner

årligt, er tillægsprocenten 100.

Den beskæres med 1 procent,

hver gang indtægten stiger med

436 kroner, og ved en årlig indtægt

på 61.300 kroner er tillægsprocenten

0

For gifte er der mulighed for en

indtægt på 34.900 kroner om

året, uden at tillægsprocenten

reduceres. Derefter nedsættes

den med 1 procent for hver

gang, indtægten øges med 881

kroner, og ved en årlig indtægt

på 123.000 kroner er tillægsprocenten

0.


Varmetillæg

Egenbetalingen for varme er

4.300 kroner årligt for enlige og

6.450 kroner årligt for gifte.

Varmeudgiften, som tillægget

beregnes ud fra, må højst være

19.200 kroner årligt.

Hvis der er mere end to personer

i husstanden, forhøjes den

maksimale varmeudgift ved

beregning af varmetillæg med

5.700 kroner årligt. Varmetillæg

reguleres i henhold til tillægsprocenten.

Det skal dog oplyses, at når der

er tale om fjernvarme, skal varmeudgiften

på varmeregnskabet

reduceres med 10%, som er

driftsomkostninger for at lave

fjernvarmen. Det er kun den

reelle varmeudgift der kan gives

tillæg til. Hvis man også får

boligstøtte, kan der i boligstøtten

være et tillæg til varmen.

Pensionsydelser, der

bortfalder ved overgang

til folkepension

Personer, der fyldte 60 år den 1.

juli 1999 eller efter denne dato,

overgår til folkepension, når

man fylder 65 år. De personer

i denne gruppe, der er tilkendt

en førtidspension før 1. januar

2002, og som umiddelbart før

overgangen til folkepension

modtager førtidsbeløb, invaliditetsbeløb

eller erhvervsudygtig-

Dette tillæg skal også fratrækkes

inden, der kan beregnes

varmetillæg.

Nyt bundfradrag for

folkepensionister med

arbejdsindkomst

Der er indført et fradrag på kr.

30.000 årligt ved opgørelsen af

det grundlag, hvoraf man beregner

pensionstillæg. Hvis der

for hele året tjenes en arbejdsindkomst

på kr. 30.000, kan der

ses bort for denne indkomst,

når der skal beregnes, hvor meget

man kan få i pensionstillæg.

For at få det fulde udbytte af

fradraget, er det meget vigtigt,

at der gives besked, når

arbejdsindkomsten starter, og

ikke mindst inden den stopper

igen. Hvis man ikke får givet

disse oplysninger til tiden, er

hedsbeløb vil bevare disse særlige

tillæg indtil de fylder 67 år.

For personer, der fylder 60 år

den 1. jui.1999 eller senere, og

som først har fået tilkendt førtidspension

fra 1. januar 2002

eller senere, gælder det, at de

alene modtager folkepension

uden særlige tillæg.

7

det ikke muligt at lave reguleringer,

hvis man skulle have

”snydt” sig selv.

§ §

§ § §

§§

For dem, der modtager den

ekstra tillægsydelse, som blev

tilkendt pr. 01. januar 2006, til

modtagere af almindelig førtidspension

og forhøjet almindelig

førtidspension, gælder det

dog, at denne ydelse bortfalder,

når man fylder 65 år.


8

Pensionen er til

rådighed på følgende

dage i år 2010

Pension, der er tilkendt efter 1. februar 1999, skal udbetales månedsvis bagud. Derfor er der forskellige

datoer for, hvornår pensionen er til disposition for den samme måned.

Forud Bagud

Januar 30.12.2010 29.01.2010

Februar 29.01.2010 26.02.2010

Marts 26.02.2010 31.03.2010

April 31.03.2010 29.04.2010

Maj 29.04.2010 31.05.2010

Juni 31.05.2010 30.06.2010

Juli 30.06.2010 30.07.2010

August 30.07.2010 31.08.2010

September 31.08.2010 30.09.2010

Oktober 30.09.2010 29.10.2010

November 29.10.2010 30.11.2010

December 30.11.2010 30.12.2010

Pensionen er først til disposition, når den er registreret i pengeinstituttet.

Du skal regne med, at registreringen først sker i løbet af dagen, og ikke

nødvendigvis, når pengeinstituttet åbner.

Boligydelse er til disposition på følgende datoer:

Januar 02.01.2010

Februar 01.02.2010

Marts 01.03.2010

April 06.04.2010

Maj 01.05.2010

Juni 01.06.2010

Juli 01.07.2010

August 02.08.2010

September 01.09.2010

Oktober 01.10.2010

November 01.11.2010

December 01.12.2010


Aktuelle satser pr.

1. januar 2010

Folkepension samt alm. førtidspension

Reelt enlige Andre enlige Pensionister hvis

pensionister. og gifte hvis ægtefælle også

ægtefælle ikke får pension

får pension

Grundbeløb 5.448 5.448 5.448

Pensionstillæg 5.658 2.735 2.735

I alt pr. måned 11.106 8.183 8.183

Højeste førtidspension

Grundbeløb 5.448 5.448 5.448

Pensionstillæg 5.658 2.735 2.735

Invaliditetsbeløb (skattefri) 2.650 2.650 2.650

Erhvervsudygtighedsbeløb 3.657 3.657 3.657

I alt pr. måned 17.413 14.490 14.490

Mellemste førtidspension

Grundbeløb 5.448 5.448 5.448

Pensionstillæg 5.658 2.735 2.735

Invaliditetsbeløb (skattefri) 2.650 2.650 2.650

I alt pr. måned 13.756 10.833 10.833

Forhøjet almindelig førtidspension.

Grundbeløb 5.448 5.448 5.448

Pensionstillæg 5.658 2.735 2.735

Førtidsbeløb (skattefri) 1.386 1.386 1.386

Extra pensionsydelse (skattefri) 1.264 1.264 1.264

I alt pr. måned 13.756 10.833 10.833

Invaliditetsydelse (skattefri) 2.666 2.666

Bistandstillæg (skattefri) 2.768

Plejetillæg (skattefri) 5.525

Extra pensionsydelse stopper når man fylder 65 år.

Ny pension tilkendt efter 1.1.2003. 16.285 13.842

Minimumsbeløb til udbetaling 407 346

9


10

Mere plads, bedre faciliteter

Lejlighederne i Hannerup

Park har netop gennemgået

en større renovering, og

bestyrelsen er nu klar med

aktuelle planer, der skal føre

til en sammenlægning af en

række af foreningens mindre

lejligheder. Målgruppen er de

modne og ældre lejere, som

desværre ofte har en misforstået

opfattelse af, hvordan

man kommer i betragtning til

en bolig i foreningen.

- Vi hører ofte midaldrende

mennesker sige, at de da ”hverken

er så gamle eller så syge,

at de skal flytte ind på Hannerup

Park”, men det er nok en

af de største misforståelser, der

findes om os. For i princippet

kan enlige eller par i alle aldre

komme i betragtning til en bolig

her, forklarer foreningens

formand, J.N. Kaae.

Thora Henriksen er en flittig bruger af ”biblioteket” i stueetagen, og hun glæder

sig over, at der er så trygt.

- Misforståelsen skyldes nok,

at Fredericia Kommune i årtier

har haft både plejeafdelinger og

plejehjemsfaciliteter i tilknytning

til matriklen her, men det

har altså intet med Hannerup

Park eller os som boligforening

at gøre, pointerer J.N. Kaae.

Flere større lejligheder

Lejlighederne og gangarealerne

gennemgår i øjeblikket en

omfattende istandsættelse, som

i første omgang har resulteret

i opdaterede toilet- og badeforholdene,

mens der i anden

runde satses på køkkenerne.

- Vi hører ofte midaldrende mennesker sige, at de da ”hverken er så gamle eller så syge, at de skal flytte ind på Hannerup

Park”, men det er nok en af de største misforståelser, der findes om os, siger J.N. Kaae, der er formand for Hannerup

Park.


- Ligeledes har vi taget hul på

en sammenlægning af en række

af de mindste lejligheder, således

at vi fremover vil kunne

tilbyde flere fireværelseslejligheder

på næsten 130 kvadratmeter.

Et tiltag vi allerede har

mærket meget stor interesse for.

Som det seneste tiltag har foreningen

stillet en lejlighed til

rådighed for en damefrisør, en

fodterapeut samt en zoneterapeut,

således at beboerne fremover

får endnu tættere til disse

serviceydelser.

En god stemning

For Thora Henriksen, der har

boet i Hannerup Park i fire år,

er den gode stemning og trygheden

i hverdagen afgørende.

- Der er generelt et godt forhold

beboerne imellem. Vil du snakke,

er det absolut en mulighed,

ligesom det er i orden, at man

måske hellere vil passe sig selv.

Vi ”snager ikke”, men kigger

alligevel efter hinanden på den

gode måde, og det giver tryghed,

forklarer hun.

- Og så er det meget betryggende,

at hoveddøren er lukket

om aftenen, så man ikke risikerer

at møde ”ubudne gæster”

på gangene, pointerer Thora

Henriksen, der også er en flittig

bruger af foreningens ”bibliotek”.

Fakta om Hannerup Park

Hannerup Park, det tidligere

Kollektivhuset Hanneruphus,

består af tre fem-etagers blokke,

hvor der er indrettet 124

lejligheder med følgende fordeling:

33 etværelses lejligheder

på omkring 56 kvadratmeter,

88 toværelses lejligheder på

mellem 73 og 82 kvadratmeter

samt to fireværelses lejlig-

Pensionisternes dag i

Fredericia Bowling og Keglecenter

11

hed på 129 kvadratmeter og en

tredje på bedding.

En række af de mindre lejligheder

vil fremover blive lagt

sammen, således at der fremover

bliver flere fireværelses

lejligheder. Antallet ligger dog

endnu ikke fast.

Foruden fælles opholdslokaler,

”bibliotek” og en minikøbmand,

har beboerne også

mulighed for at leje gæsteværelser

til meget rimelige penge,

ligesom det er muligt at låne

stedets selskabslokaler.

Interesserede kan læse mere

og se billeder på hjemmesiden

hanneruppark.dk.

Fredericia Bowling og Keglecenter indbyder hermed, i samarbejde med centrets

klubber, alle pensionister til åbent hus

onsdag d.27. januar 2010 fra kl. 14 – 16

Kom og oplev den hyggelige stemning i centret og prøv at spille kegler eller

bowling under kyndig vejledning. du kan få information om klubberne, deres

aktiviteter, og træningstider, og så er vi vært ved

en kop kaffe.

Bliv en del af et hyggeligt og sjovt fællesskab,

hvor alle kan være med.

Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.

Vi glæder os til at se jer til nogle hyggelige timer i

Fredericia Bowling og Keglecenter.


12

Cafégruppen er for polioramte

og deres pårørende

Landsforeningen for polio-, trafik-

og ulykkesskadede(PTU)

har en lokalforening i Fredericia,

der mødes 2. tirsdag i hver

måned fra 14-16 på I.P.

Schmidts Gård.

Det er ikke nødvendig at være

medlem af PTU, for at komme

med i lokalforeningen. Det er

en ren Café gruppe under PTU

- Cafégruppen er for polioramte

og deres pårørende. Ved møderne

bliver der drukket kaffe

sammen og hygget, imens der

bliver snakket om, hvad der

sker i hverdagen, som godt kan

være problematisk nogen gange.

- De polioramte er en gruppe,

som har det svært i dagligdagen.

Vi er ikke syge, men

handicappede. Tit og ofte med

et usynligt handicap der gør det

svært for vores medmennesker

at forstå, at vi ikke kan holde til

så meget, som de kan, fortæller

Iris Marie Svendsen, som kommer

i lokalforeningen.

PTU er en forening for personer

med varigt bevægelseshandicap,

der har rødder tilbage til

1945, hvor der var mange polioepidemier

(børnelammelse).

Lydavisen Fæstningsjournalen

I dag har polioramte stadig en

central plads i foreningen, men

trafikskadede og ulykkesramte

med lammelser udgør også en

stor del af medlemmerne. PTU

gør også meget for at lindre de

senførger, som mange polioskadede

lider af, når de bliver

ældre.

Har du fået lyst til at læse mere

om Landsforeningen for polio-,

trafik- og ulykkesskadede, kan

du finde mange flere oplysninger

på www.ptu.dk

Lydavisen med lokale nyheder for blinde, svagtseende, ordblinde og andre læsehandicappede udkommer 2

gange ugentlig. Fra april 2008 udkommer den på Cd i daisyformat.

Henvendelse til minna Sandahl Christensen, Ravnsgårdsvej 37, 7000 Fredericia, tlf. 75 94 25 32


Fokus på pårørende

Pårørende til kronisk og alvorligt

syge er de syges vigtigste

ressource. Hjørnestenene i et

nyt tilbud til de pårørende er,

at de får mulighed for tale med

andre i samme situation, bliver

aflastet i dagligdagen, og får relevant

viden om sociale forhold

og sygdom. Hensigten er at

undgå, at de pårørende brænder

ud.

- Vi ved, at det er en stor belastning

for den pårørende, når

et familiemedlem bliver kronisk

eller alvorligt syg, fortæller

projektleder Annie Karen

Pedersen. - Den pårørende skal

både være støtte for den syge,

holde sammen på familien og

løse uendelig mange praktiske

opgaver. Den pårørende er lige

så stresset som den syge, og al

erfaring viser, at den pårørende

er af vital betydning for den

syge.

Det nye 4-årige udviklings-

projekt, er det første af sin art

i Danmark, og sætter fokus på

de pårørendes behov i dagligdagen.

Initiativtager til projektet

er landsorganisationen Frivilligcentre

og Selvhjælp Danmark,

og i første omgang er der

udvalgt 5 kommuner, hvor projektet

skal gennemføres, udvikles

og afprøves. Indenrigs- og

Socialministeriet støtter projektet

og skal på sigt danne model

for pårørendestøtte i andre

kommuner.

Tilbuddet henvender sig til pårørende

til kronisk og alvorligt

syge, personer med en livstruende

sygdom og personer med

f.eks. sclerose, demens, hjerneblødning.

Anonymitet og

fortrolighed

Det er frivilligt og gratis at

deltage i projektet, men borgeren

skal selv ønske at modtage

hjælp fra projektet. Derfor kan

13

man ikke blive henvist til projektets

tilbud.

Alle deltagere, frivillige og

ansatte har tavshedspligt om

private forhold. Der føres ikke

journal, og der videregives ingen

oplysninger, med mindre

lovgivningen påbyder det.

Er du blevet interesseret i at

høre mere om projektet, så kan

du kontakte Kirsten Pedersen

fra Selvhjælp Fredericia – Middelfart

på telefon 72 10 67 73

eller selvhjaelpfa@get2net.dk

Du kan også kontakte projektleder

Annie Karen Pedersen på

annie.selvhjaelp@gmail.com

eller på 5133 4271 onsdage og

torsdage mellem kl. 10 - 15

Faktaboks

En erfaringsdelings- eller

selvhjælpsgruppe kan være

et åndehul for den pårørende.

Gruppen tilbyder erfaringsdeling

med andre i samme

situation. At bringe pårørende

sammen med andre pårørende

giver frirum, accept

og anerkendelse af svære

følelser – og det formindsker

risikoen for depression og

håbløshed.

Aflastning – vil blive udviklet

efter de pårørendes behov

i projektperioden. Samt hvad

selvhjælp kan aftale med frivillige

om de ønskede opgaver.

Viden - vil basere sig på de

aktuelle ønsker og behov i

målgruppen og kan iværksættes,

som enkelte oplysningsmøder

i forhold til specifikke

temaer.


14

Sundhedstjek af ældre

Der kommer til at ske noget

nyt, når forebyggerne kommer

på hjemmebesøg. Et nyt

samarbejde med University

College Lillebælt skal forbygge

nedsat funktionsniveau,

der er aldersbetinget.

Danmarks befolkning bliver

stadig ældre og ældre, fordi

vi er blevet meget bedre til at

passe på vores krop både, hvad

angår kost og motion. Alligevel

oplever mange ældre med alderen,

at de får sværere og sværere

ved at gøre dagligdags ting.

Det kan besværliggøre dagligdagen.

Fredericia Kommune har

indgået et partnerskab med

University College Lillebælt

(UCL). Formålet med partnerskabet

er at udvælge, udvikle

og afprøve de mest gyldige og

målrettede tests, der kan påvise

nedsat funktionsniveau

hos ældre borgere. – Vi vil for

det første gerne måle de ældres

funktionsniveau. Men vi vil

også gerne opspore den tidlige

funktionsnedsættelse, som

den ældre måske ikke en gang

har registreret endnu, fortæller

Finn Marlet, lektor, fysioterapeut,

cand.scient. i Idræt og

Sundhed fra UCL.

Projektet kommer til at foregår

fra 1. februar 2010 til 1. januar

2011. Alle borgere, der modtager

et forebyggende besøg, får

tilbudt at deltage. Det er selvfølgelig

på frivilligt, om man

vil deltage i projektet.

En nedsat funktionsevne kan

være betinget af mange ting.

Det kan være sygdom, dårlig

gangfunktion, forringet syn

og hørelse, hukommelsesproblemer

eller social isolation.

Risikoen for at komme på plejehjem

eller tidligere dødsfald

end jævnaldrende er større,

hvis man har et nedsat funktionsniveau.

Derfor er det et vigtigt

område at sætte ind på.

Vi er alle forskellige

Som mennesker er vi forskellige.

Vores livsstil og livshistorie

er forskellige. Dermed er det

også meget forskelligt, hvordan

og hvor meget vi bliver påvirket

af de biologiske forandringsprocesser.

En mindre nedsat funktionsevne

kan være ”tavs” for den

ældre, forstået på den måde, at

den ældre måske har vænnet

sig gradvis til at kunne mindre

og derfor tilpasset sig ændringerne.

– Vores erfaring er, at

mange lever med en funktionsnedsættelse

i den tro, at den er

”normal”. De er ikke klar over,

at man kan gøre noget ved det,

siger Finn Marlet.

Ved de forebyggende hjemmebesøg

vil forebyggerne anvende

afprøvede tests, som kan afgøre,

om den ældre her og nu er

funktionssvækket eller om den

ældre har en særlig høj risiko

for senere at udvikle funktionssvækkelse.

– Hvis vi opdager

en funktionsnedsættelse tidligt,

er der nemmere at sætte

ind med forebyggende træning

eller motion og på den måde

hjælpe den ældre til at genvinde

kræfterne igen, fortæller Finn

Marlet.

Derfor vil projektet gennem

en sundhedssamtale, med de

berørte borgere, sætte ind med

tidlig forebyggelse af funktionsnedsættelsen

ved hjælp af

rådgivning og henvisning til

fysisk aktivitet.

Den 3. juni. bliver der afholdt

en test dag på seniorkurset,

hvor alle er velkomne til at

komme forbi og få foretaget en

fysisk test af deres funktionsniveau.

Tilbuddet gælder fra 65+.

Her det også oplagt for borgere,

der er med i projektet, at få testet

hvor meget de har forbedret

sig.


Støttecenter fejrede 15

års jubilæum

Den 1. november kunne Solglimt,

der er et støttecenter for

døve, fejre 15 års jubilæum.

Støttecentret har levet en stille

tilværelse, men har lige fra

starten i 1994 været et vigtigt

omdrejningspunkt for døve.

– Blandt vores brugere er der

nogle døve med et eller flere tillægshandicap

som har brug for

støtte og vejledning i hverdagen.

Det netværk har vi været

for vores brugere de sidste 15

år, fortæller afdelingsleder Tove

Rabech Nielsen.

Centret har i dag ca. 45 brugere.

De fleste bor rundt omkring

i byen, men da Solglimt er det

eneste støttecenter for døve i

midt- og Sønderjylland, så centret

har også brugere der kommer

langt fra.

– Det er dog primært i det gamle

region syd, vi har vores bru-

Vestbyens brugerråd

gere. Udover at støtte de døve

brugere i deres hverdag, så er

Solglimt også et godt tegnsprogsmiljø,

hvor de 15 medarbejderne

er tegnsprogsbrugere,

fortæller Tove Rabech Nielsen.

Et behov blev for støtte

Tilbage i 1994, så Jytte Jensen,

der ud over at være en ildsjæl,

også er administrator på Ulleruphus,

at der var et behov for

et støttecenter for døve. Sammen

med Helle Brøgger, chef

for konsulentområdet ved Center

for døve, startede de støttecentret

for døve med fem

brugere og 2 medarbejder. Allerede

året efter var dette tal

vokset til 15, hvor Kurt Nielsen

bliver leder for Solglimt.

– Behovet for støtte er stadig

stort. Døve med et eller flere

tillægshandicap har virkelig

15

brug for at få hjælp til at få så

normal tilværelse som muligt.

Vi sikre, at brugerne får størst

mulig indflydelse på deres eget

liv. Det betyder blandt andet

også, at de har stor indflydelse

på, hvad der foregår i støttecentret

via Brugerråd, husmøder

og udvalg, som de deltager i,

siger Tove Rabech Nielsen.

Jubilæet blev fejret den 1. november

for alle brugere og

medarbejdere. Senere på foråret

bliver der et åbent hus arrangement

for tidligere medlemmer,

ansatte og pårørende.

Vi har mange gange hørt, at der ikke er et Aktivitets Center i Korskær længere. det er ikke

korrekt, der er stadig et godt Aktivitetscenter i kælderen, der sker rigtig mange ting der. Lige

fra Billard - Yatzy - Filtning - Porcelænsmaling - EdB -strikkeklub - m.m. Om fredagen er der

fælles morgenkaffe/spisning og mange flere ting.

der er også tilbud, som Foredrag - Banko - Stolegymnastik - Fredagsdans - Seniorkor.

Jo, vi er her, så bare kik ind og oplev den hyggelige stemning i kælderen.

Og lad mig også lige nævne, at der bliver arrangeret 2-4 ture om året, som brugerrådet giver

tilskud til.

med venlig hilsen og forhåbentlig gensyn.

Vestbyens Brugerråd


16

det sker

Private Foreninger og klubber

Bowlingklubben af 2005 ...................................... 17

Bridge .................................................................... 17

Dansk Handicapforbund ...................................... 17

Dansk Røde KorsFredericia-afdeling .................... 17

Dansk Røde Kors – Elbo Afdeling ....................... 17

De frivilliges hjælpecentral ................................... 17

Diabetesforeningens Lokalforening ...................... 17

Ensomme gamles værn ......................................... 17

Frecia (pensionsklub) for døve .............................. 17

Fredericia Handicap Idrætsforening ..................... 17

Fredericia Senior Bowlingklub ............................. 18

Fredericia Senior Kegler ....................................... 18

Fredericia Stavgangs Forening .............................. 18

Fredericia Tandemklub ......................................... 18

Fredericia Teaterforening ...................................... 18

Fredericia Tegnsprogsforening ............................. 18

Fredericia Ældre Kegler ........................................ 18

FrivilligCenter Fredericia ...................................... 18

Fodslaw Fredericia ................................................ 19

HANDI – Bowl 2000 ............................................ 19

Hannerup Kirke .................................................... 19

Hjernesagen ........................................................... 19

HjerneSagens Børne- og Ungdomsgruppen ......... 19

Hjerneskadeforeningen ......................................... 19

Hjerteforeningen ................................................... 19

Høreforeningen .....................................................20

Idræt i Dagtimerne ................................................20

KCF Kampkunstcenter Fredericia ........................20

Kontaktstedet Korskær .........................................20

Kræftens Bekæmpelse ..........................................20

Langtidssyge, Førtidspensionister, flex- og

skånejobbere i Fredericia ......................................20

Lungeforeningen Boserup Minde ......................... 21

MHS-klubben........................................................ 21

Mix - Bowlerne Fredericia .................................... 21

Nordbo Senior(Pensionisternes samvirke) ............ 21

Parkinsonklubben ................................................. 21

Pensionistforeningenfor Fredericia og Omegn .....22

Pensionisternes Samvirke, Fredericia ...................22

Rygforeningen .......................................................24

Selvhjælp i Fredericia – Middelfart.......................24

Scleroseforeningens lokalafdeling Fredericia,

Middelfart og Assens ............................................24

Scleroseklubben for Fredericia og omegn .............24

Stolemotion for ældre/seniorer ..............................24

Stomiforeningen Copa ..........................................25

Taulov-Skærbæk og omegns pensionistforening ..25

Whistklubber.........................................................25

Ældre Sagen ..........................................................25

Kommunale foreninger

Aktivitetshuset ......................................................28

Bøgeskov Fritidscenter ..........................................28

Depotgården ..........................................................28

Erritsø FritidscenterÆldreklubben .......................28

Fredericia FritidscenterÆldreklubben ...................29

Kommunale Tilbud

midtbyen

I.P. Schmidts Gård ................................................29

Othello ...................................................................30

Vestbyen

Medborgerhuset Korskær ...................................... 31

Ulleruphus ............................................................. 31

Hybyhus

Hybyhus Plejecenter Aktiviteten .......................... 31

Erritsø

Øster Elkjær, Aktiviteten ......................................32

Taulov/Skærbæk

Stævnhøj Plejecenter .............................................33

Tavlhøjcentret........................................................33

Brugerråd for Ældreområdet ................................34

Plejens Administration ..........................................34

Hjemmeplejen .......................................................34

Vikarkorpset..........................................................34

Plejecentre ............................................................34

Dagcentre .............................................................. 35

Aktivitetscentre ..................................................... 35

Cafeer/Cafeterier ................................................... 35

Kiosker ..................................................................36

Madservice ............................................................36

Hvor skal jeg henvende mig? ................................36

Hjælpemiddelafsnittet ...........................................37

Visitatorafdelingen ................................................37

Plejens Administration ..........................................37

Handicaprådet .......................................................38

Klagerådet .............................................................38

Seniorrådet ...........................................................38

Private leverandør til

Fredericia Kommunes hjemmepleje .....................38


PRiVATE FORENiNGER OG

KLuBBER

Bowlingklubben af 2005

Kontaktperson Anton Ejby Pedersen

Tlf. 7594 5012 antonejby@pc.dk

Fredage

Spilletid fra 9.30 - 11

Kontingent kr. 140 pr. måned.

Alle er velkommen i klubben, der er ingen indmeldelsesgebyr,

og der optages gerne folk på venteliste.

Bridge

Mandage kl. 13.30-17

Sted: Øster Elkjær. Ledige pladser

Kontaktperson: Poula Zeilau Tlf: 7592 2372

dansk Handicapforbund

Kontaktpersoner:

Preben Laursen 7592 9180

Inge Marie Holm 7592 1507

Aktiviteterne er midlertidigt stoppet.

dansk Røde Kors

Fredericia-afdeling

Kontaktpersoner:

Aktivitetsledere Lisbeth Larsen, tlf. 7593 1899

Bente Rasmussen, tlf. 7594 3116

Besøgstjenesten

Lillian Hansen Tlf. 7592 9167 / 2726 9167

Nørkleklubben

Kontaktperson: Signe Petersen Tlf.: 7592 5851

dansk Røde Kors – Elbo Afdeling

Taulov, Skærbæk & Herslev

Besøgstjeneste

Kontaktperson: Esther Hermansen Tlf.: 7556 2005

Telefonkæde

Birgit Ørum Tlf. 7556 4439

de frivilliges hjælpecentral

Vendersgade 63

Niels Erik Nielsen, Tlf. 7210 6770

Formand Per Jakob Jørgensen Tlf. 7594 1911

Hjælp til håndværksmæssige småopgaver.

Kan bestilles i FrivilligCenter Fredericia onsdag mel-

lem 9 -12 hos Niels Erik Nielsen

For yderligere oplysning kontakt formanden

17

diabetesforeningens Lokalforening

Formand:Alex Thomsen

Tlf. 7592 9176, abt@egeskovnet.dk

Syrenvej 4, Egeskov, 7000 Fredericia

Arrangementer:

Til arrangementer i SAMKLANG er alle vores medlemmer

velkomne.

Banko

Diabetesforeningens støtteforening, afholder bankospil

hver fredag i lige uger, på adressen Nørrebrogade

131 til gavn for sukkersyge børn og unge i Region

syd, der kan søge legatportioner til hjælp til uddannelse

og kurser – studieture og lignende.

Tirsdag den 2. februar kl. 19

på I P Schmidt gården, vil overlæge Gudrun Steffensen

holde foredrag omkring diabetisk nyresygdom.

Gå ikke glip at et meget interessant foredrag.

mandag den 15 marts.

Besøg på genoptræningscenteret på Viaduktvej, kom

med og se, hvad Centeret kan tilbyde dig som diabetiker,

der vil blive annonceret nærmere om tilmelding

når tiden nærmer sig.

Ensomme gamles værn

Kontaktpersoner:

Helle Rask 7592 3375, Edith Jørgensen 7592 9155

møder

Tirsdag i ulige uger kl. 14.30 i Trinitatis Sognegård

Frecia (pensionsklub) for døve

Kjartan Kollstein, kollok@mail.tele.dk

Møder i ulige uger fra kl. 14-17

Fredericia Handicap idrætsforening

v/ John Andreassen, Skansevej 46, 2. th.

7000 Fredericia, johnskansevej@yahoo.dk

Kasserer, Henning Bechsgaard

Stævnebogårdsvej 15, 7000 Fredericia

Hockey

Tirsdag 17 -18. Festsalen Alleskolen

Boccia

Tirsdag 18.30 - 20. Gymnastiksalen, Alleskolen


18

Svømning

Ingen svømning p.t.

Fodbold

kun sommerperioden

Fredericia Senior Bowlingklub

Formand. Keld E. Andersen

Tlf. 7592 6871 / 2825 1786, kaba4@sol.dk

Torsdage

Spilletid fra kl. 9 – 10.30 samt fra 10.30 - 12.

Kontingent kr. 140 pr. måned.

Personer på venteliste betaler kr. 35 pr. gang.

Alle er velkommen i klubben, der er ingen indmeldelsesgebyr,

og der optages gerne folk på venteliste.

Spillested: Fredericia Idrætscenter

Fredericia Senior Kegler

Formand: Vagn Høj, Tlf.: 7591 2215

amvphoj@gmail.com

Kasserer: Jytte Hansen, Tlf. 7594 0332

Tirsdage

spilletid fra kl. 12.30-15.

Torsdage

spilletid fra kl. 9.30-12. Spillested: Fredericia Idrætscenter.

Kontingent kr. 140 pr. måned

Pensionister over 50 år og ude af arbejdsmarkedet optages

i klubben.

Fredericia Stavgangs Forening

www.fredericia-stavgang.dk

Jette Høyberg Rosenfeldt

kontakt@fredericia-stavgang.dk

tlf. 7593 3003 / 5190 3003

Medlemsgebyr 50 kr./årligt

Kontingent 200 kr. pr. sæson

Perioder 2010:

Forår: 8. januar til 11. juni (– ugerne 7, 13, 17, 19)

Fredage kl. 9.30 -10.30. P – pladsen ved Landsoldaten

Hold 3 Alm. + hurtighold

Hold 5 senior-senior

Stave kan lånes af foreningen den første gang.

Fredericia Tandemklub

Lollandsgade 2-4, Henrik Nygård,

Prangervej 152 II tv. Tlf. 7591 2068

Fatter7000@gmail.com

Tandemcykling for blinde og handicappede

Fredericia Teaterforening

Frankie og Johnny i måneskin 19. jan. kl. 19.30 på

Fredericia Teater

Artistisk syngevariete 24. jan. kl. 16 i Tøjhuset

Ned med alting - op med humøret 14. feb. kl. 16 i

Tøjhuset

Hulemanden 24. feb. kl. 19.30 i Tøjhuset

Ulysses von Ithacia 8. marts kl. 19.30 på Fredericia

Teater

Velkommen i klubben 19. marts kl. 19.30 på Fredericia

Teater

Pinocchio 21. marts kl. 15.30 på Fredericia Teater

Osvald 24. marts kl. 19.30 på Fredericia Teater

Tilbagetog fra Moskva kl. 19.30 på Fredericia Teater

Alle forestillingerne opføres på Fredericia Teater begyndende

kl. 19.30. Billetter kan købes enten på telf.

7592 2560, www.billetnet.dk eller umiddelbart før

forestillingerne.

Fredericia Tegnsprogsforening

Egeskovvej 3, Tlf. 7592 1305, Fax 7592 1307

www.ftsf.dk, email:ftsf@ftsf.dk

Café Tegnsprog

Hver onsdage, kl. 18 – 23. Hver 3. søndage, kl. 10 – 14

Tegnsprogshuset, alle er velkomne

Foreningsaften - forskellige aktiviteter

Hver anden onsdag i lige uger, kl. 18.30-23

Henvises på www.ftsf.dk – aktivitetskalender

Tegnsprogshuset, alle er velkomne

Fredericia Ældre Kegler

Formand: Preben Lindegaard, tlf. 7592 4952

Kasserer Leif Budde, tlf. 7594 0180

Spilletid og sted

Mandag kl. 9.30-12.30

Fredericia Idrætscenter

Der optages gerne folk på venteliste.

FrivilligCenter Fredericia

Center for frivilligt socialt arbejde.

Vendersgade 63, 7000 Fredericia, Tlf.: 7210 6770

Åbent man-/torsdag kl. 9-15

Daglig leder: Margit Nielsen

Formand: Bo A. Lundgren

www.fc-fa.dk – Mail: fc-fa@fc-fa.dk

Stedet, hvor du kan få overblik over de mange foreninger,

som arbejder med frivilligt socialt arbejde i


Fredericia. Vi arbejder med:

• Formidling af frivilligt arbejde

• Foreningsstøtte

• Hjælp til projektstart

• Netværksdannelse

• Aktiviteter for byens borgere

Få en snak og hør om mulighederne for at nyde eller

yde indenfor området med frivilligt socialt arbejde.

Fodslaw Fredericia

www.fodslaw-fredericia.dk

Harry H. Nielsen, fodslaw-fredericia@youmail.dk

Tlf. 7591 2220. Bent Larsen, Tlf. 7595 4506

Vandretur

Hver onsdag kl. 10. P-pladsen mellem Fynsgade og

Oldenborggade. Vi går min. 1 time og max. 1½ time

med passende pauser undervejs i et tempo, hvor alle

med garanti kan være med. Tilmelding er ikke nødvendig,

det er gratis at deltage.

HANdi – Bowl 2000

Formand: Per Kærebo, Tlf. 7558 6563

Kasserer: Christian Thomsen, Tlf. 7586 8618

Sekretær: Britta Hansen, Tlf. 7592 0387

Bowlingklub for personer med et fysisk handicap.

Hver torsdag fra kl. 16.45 – 18

Der er hjælpere til at bringe kuglen hen til rampen.

Fredericia Bowle & Kegle Center i Fredericia Idræts

Center.

Hannerup Kirke

Kaffe og snak i Korskærparken

Hannerup sogn dækker et stort område, og der kan

være langt fra Korskærparken til kirken. Derfor inviterer

en gruppe frivillige fra Hannerup Kirke to torsdage

i måneden på en kop kaffe og en uformel snak.

Vi mødes på Korskærvej 110 i kælderen kl. 14-16 på

følgende dage:

7. januar, 21. januar, 4. februar, 18. februar, 4. marts,

18. marts

Alle er velkommen

Hjernesagen

Aktivitetslokale: I.P. Schmidts Gård,

Vendersgade(2.sals Mødelok.)

møder

Husk altid i god tid at melde jer til de forskellige arrangementer

i 2010:

5. januar kl. 19. Møde aftales ved tilmelding

2. februar kl. 19. Møde aftales ved tilmelding

2. marts kl. 19. Møde aftales ved tilmelding

19

HjerneSagens Børne- og

ungdomsgruppen

Den 9. februar 2002 startede en Børne- og Ungdomsgruppe.

Vores formål er, at bedre kontakten mellem

forældre og børn/unge i Regionen.

Yderligere oplysninger:

Marianne & Jørn Ellehage,

Tlf.7592 9991 / 2075 9144, E-mail: jfe@fmts.dk

Hjerneskadeforeningen

Niels Henry Andersen, Tlf. 7556 4474

Kontingent 200 kr. årligt

møder

Alle møder foregår i Taulov Bibliotek, Højdedraget 2,

Taulov. Mødetider fra kl. 13 - 17

Hjerteforeningen

Fredericia Lokalkomité

Formand: Asbjørn Sejer Poulsen, tlf. 7592 1458.

Sekretær: Birgitte Rasmussen, Axeltorvs Apotek,

tlf. 7592 3800.

Støttegruppe for Hjertepatienter og pårørende.

Kontaktpersoner:

Sygeplejerske Rikke Hansen, tlf. 64 41 49 97

Hugo Mortensen, tlf. 75 91 39 08.

Gymnastik

for tidligere og nuværende hjertepatienter samt deres

pårørende.

Samarbejde mellem Idræt i Dagtimerne og Hjerteforeningen,

tilrettelagt så alle kan være med.

Sted: Fredericia Idrætscenter.

Tidspunkt: Hver onsdag kl. 11 – 12.

Pris: 100 kr. pr. måned.

Beløbet giver også adgang til Idræt i Dagtimernes øvrige

aktiviteter.

Yderligere information: Idræt i Dagtimerne, Fredericia

Idrætscenter, tlf. 7593 1621 eller Fredericia Lokalkomité,

Wagn Ebbesen, tlf. 7592 8489.

Bowling.

Sted: City-Bowling, Vendersgade. Tidspunkt: Den 2.

og 4. torsdag i måneden. Kl. 19 – 21.

Kontaktperson: Hugo Mortensen, tlf. 7591 3908.

Traveture.

Samarbejde med foreningen Fodslaw.

Sted: Start fra P – pladsen, Norgesgade/Fynsgade.


20

Tidspunkt: Hver onsdag kl. 10. Travetur på 1 – 1½

time med en pause undervejs i et tempo, hvor alle kan

være med. Det er gratis at deltage.

Kontaktperson: Wagn Ebbesen, tlf. 7592 8489.

Høreforeningen

Kontaktperson: Kirsten Brandt

Annavej 29, 7000 Fredericia sms 26689184,

k@brandt.mail.dk

Socialt samvær, badminton og svømning

Onsdage (dog ikke i skoleferier) indtil maj måned

2010 kl. 19.30 - 22 på Center for Høretab, Merkurvænget

2.

idræt i dagtimerne

Dorte Pedersen, Tlf. 7593 1621 / 2125 1617

dp@faidh.dk, www.iidfredericia.dk

Åbningstid

Jan.-maj og sept.-dec.: Mandag-fredag kl. 10-14

Fredericia Idrætscenter. Pris 100 kr. pr. md.

motionsgymnastik

Mandag og onsdag kl. 10-11. Hal 4

Hjertegymnastik/lettere gymnastik

Onsdag kl. 11-12. Bordtennislokalet

Svømning

Tirsdag kl. 12-13 og torsdag kl. 11-12

Badminton

mandag-fredag kl. 10-13. Hal 5 og 6

motionsrum

Mandag kl. 11-14 og tirsdag-fredag kl. 10-14

Motionsrummet

Bordtennis

Onsdag kl. 12.30-13.30. Bordtennislokalet

Kegler

Fredag kl. 10-11. Keglebanerne

Vandgymnastik

Fredag kl. 12-13. Badeland (ekstra betaling)

Qigong

Energitræning, der styrker bl.a. koncentration, balance,

åndedræt og kredsløb.

Torsdag kl. 10-11. Bordtennislokalet

Pilates

Fredage kl. 10.30-11.30. Judolokalet (ekstra betaling)

Stolemotion

Korskærparken, Ullerupdalvej 135, kælderen

Torsdage kl. 10-12

Sønderparken, Søndermarksvej 104, festsalen

Mandage kl. 10-12

KCF Kampkunstcenter Fredericia

Dronningensgade 74, 7000 Fredericia

www.kampkunst-fredericia.dk

motion60+

(Dao Yin – Den blide vej til Sundhed & Velvære) Motorisk

balance, koordination, styrke og mere energi.

Tirsdag hold 1: kl.9.30-10.45

Tirsdag hold 2: kl.11-12

Kontaktstedet Korskær

Ullerupdalsvej 63 st., Tlf. 7591 1535

Åbningstider

Mandag og fredag kl. 11-14. Onsdag kl. 13-16

Pga. ejendomsrenovering i lokalerne i Korskærparken

flyttes aktiviteterne på hverdage til Cafeen i alkoholfunktionen,

Gothersgade 44.

Kræftens Bekæmpelse

Lokalforeningen i Fredericia

Formand: Annemarie Mogensen, tlf. 7592 9389

Kasserer: Margit Seelig, tlf. 7594 3715

Sekretær: Pernille Beck Nielsen, tlf. 2711 3812

Træffetid / cafétilbud til kræftramte og deres

pårørende

Den første torsdag i hver måned kl. 15.30 - 17.30

Fredericia Frivilligcenter, Vendersgade 67

Ledere er: Ingrid Rasmussen, tlf. 7556 2679

Lilian Hansen, tlf. 7592 9167

Joan Magnussen, tlf. 7592 6648

Langtidssyge, Førtidspensionister,

flex- og skånejobbere i Fredericia

Georg Lillie

Tlf. 6045 3326 i dagtimerne

Lene Krog Petersen

Tlf. 7558 6040 - efter kl. 20.


Lungeforeningen Boserup minde

Formand: Lisbeth S. Ipsen

Golfsvinget 6, 7000 Fredericia, Tlf. 8753 8055

Næstformand: Else Trampe, Tlf. 7591 3238

Sekretær: Linda Olsen, Tlf. 28923685

Et års medlemskab koster 180 kr.

mHS-klubben

Formand Kirsten Brandt, Annavej 29, Fredericia

Sms: tlf. 2668 9184, k@brandt.mail.dk

Socialt samvær, badminton og svømning

Onsdage (dog ikke i skoleferier) indtil maj måned

2010 kl. 19.30-22 på Center for Høretab, Merkurvænget

2.

Generalforsamling

Onsdag den 17. februar 2010, kl. 19

Pensionistcenteret, Jyllandsgade 8B

Generalforsamling i følge lovene.

Gratis kaffebord v/ tilmelding senest den 10. februar

2010.

Forårskomsammen

Fredag den 23. april 2010, kl. 18

Pensionistcenteret, Jyllandsgade 8B

Spisning og hyggesnak. Pris ca. 100 kr.

Tilmelding senest 14. april 2010

Mix - Bowlerne Fredericia

Formand. Hans Adamsen

Tlf. 75563082 / 24419182. lodo@mail.tele.dk

mandage

Fredericia Idrætscenter

Spilletid fra kl. 10-11.30 bemærk kun 1½ time.

Kontingent kr. 150 pr. måned.

Spillere fra venteliste betaler kr. 30 pr. gang.

Vi mangler nye spillere til klubben. Alle er velkommen

i klubben, der er ingen indmeldelsesgebyr, og der

optages gerne nye medlemmer på venteliste.

Nordbo Senior

(Pensionisternes samvirke)

Sonnesvej 112 v/ endestationen for bus, linje 7

Seniorklubben er åben for alle interesserede seniorer i

Fredericia.

Formand, Leif Thomsen, Tlf. 7592 8834

E-mail: leif.st@vip.cybercity.dk

Medlemskort fra 1/1-31/12: kr. 100

Petanque og Krolf

Vi holder vinterpause, men begynder i april 2010

Henvendelse til Børge Mortensen tlf. 7592 3129

Traveture

Hver torsdag, året rundt, fra kl. 10. Vi mødes ved

”Nordbo”. Vælg mellem ”stor tur” eller ”lille tur”

Henvendelse til Geert Hegelund, tlf. 7592 9015

21

Cykelture

Vi holder vinterpause, men fortsætter igen til foråret.

Tempoet er roligt, så alle kan følge med. Interesserede

kan kontakte Ruth, tlf. 7592 9289

datastue

Datastuen fortsætter efter nytår med 6 hold.

Kontakt Leif Thomsen tlf. 7592 8834 for nærmere oplysninger

og optagelse på et hold.

Tirsdagsklubben

12.01: GODT NYTÅR – vinsmagning.

Vi ønsker hinanden ”Godt nytår”

19.01: Rumænien - med anderledes oplevelser

Rejseforslag fra Schreiber tours

26.01: ”Med fuglen på Viljens vej”

v/ Niels Ole Frederiksen

02.02: På ekspedition med Galathea 3

v/ Peter Roepstorfff

09.02: Sigfred Pedersen v/ Peter Storm

16.02: Ordinær Generalforsamling

m. billedkavalkade og socialt samvær

23.02: Teaterfrokost for medlemmer i Nordbo efter:

”Slagerparade 2010” på teatret

02.03: Inkaerne i Peru v/ Henning Møberg

09.03: Barn under krigen og et spændende liv

v/ Erling Bøgh

16.03: Med rygsæk jorden rundt v/ Clark Poulsen

23.03: Forårsafslutning (Tilmelding ved møderne)

Alle møder begynder kl. 14.

Henvendelse til Benny Lauridsen tlf. 7592 6925

E-mail: benny.lauridsen@mail.dk

Bankospil

Der afholdes bankospil i ”Nordbo” hver mandag kl.

19 fra september til april

Kontaktperson: Hans Jepsen 2852 7988

Læs mere om vore aktiviteter på: www.nordbo-senior.dk


22

Parkinsonklubben

Grethe Pedersen, Tlf. 7595 4203

Inger Larsen, Tlf. 7556 0149

Klubeftermiddag

Første mandag i hver måned kl. 13.30 på I.P Schmidts

Gaard.

Tilmelding dagen før.

Pensionistforeningen

for Fredericia og Omegn

Formand: Fritz Bjerring-Kristensen,

Chr. Winthersvej 12 B. tlf. 7593 1532.

e-mail: fbk@profibermail.dk

Kasserer: Kurt H. Andersen, Enghavevej 11

tlf. 7595 4173. e-mail: khapjedsted@bpanet.dk

Pensionistforeningens kontor,

Ældrecenret Jyllandsgade 8 B, tlf. 7210 6689

Kontoret er åbent hver onsdag i tiden 10.30-12.

Kontingent 100 kr. pr. person pr. år.

Bankospil

14. og 28. januar. 11. og 25. februar. 11. og 25. marts

Dørene åbnes kl. 12.30. Kaffen serveres kl. 13.30.

Spillet begynder kl. 14. Pris 35 kr., der dækker kaffebord

og 3 plader.

Leder: Vagn Aage Dahlhus, tlf. 7592 2178 / 7593 4951

Onsdagsklubbens forårsprogram

13.01 En anderledes tur til Vietnam – med flotte billeder

ved Grete Kaysen Andersen, Taulov

20.01 ”Fremtiden er ikke, hvad den har været!!!” ved

humoristen Mogens Aastrup, Daugård

27.01 Den blomstrende Vestkystvej – fra Ribe til

Gent i Belgien med flotte billeder ved Mette

Møller og Øjvind Jensen Esbjerg

03.02 H.C. Andersens – ”De vilde svaner” ved Lissi

Larsen, Taulov.

10.02 På jagt efter lysende proteiner på Galathea 3

ekspeditionen ved professor Peter Roepstorff,

Fredericia

17.02 Barn i ”Det 3. Rige” Nazi-Tyskland – med billeder

ved Gabriele Guldborg, Odense

24.02 Ugandaoplevelser 2009 – Eventyrlige møder

med mennesker og natur – med billeder - ved

Gunnar Jensen, Middelfart

03.03 Spændende fortællinger om danske sydslesvigere

i 2. verdenskrig – ved Niels Ole Frederiksen,

Middelfart

10.03 På kryds og tværs i Caribien – med eksotiske

billeder ved Else Danbæk og Børge Jørgensen,

Fredericia

17.03 Canada på tværs – med flotte billeder. vved

Signe Ernst og Jørgen Wandahl

24.03 Festlig afslutning med ”Grethe og hendes drenge”

Alle arrangementer finder sted i Ældrecentret, Jyllandsgade

8 B. Onsdage fra kl. 14-16.

Pris: 20 kr. dækker underholdning og kaffe/the med

brød.

Leder. Lisbet Støttrup. Tlf. 7594 2385

Udflugter

Forårsfesten på Fuglsangcentret

Søndag d. 28. marts kl. 13-19

Billetter købes på Kontoret onsdag d. 3.marts kl. 10-

12. Pris : 200 kr. – Medlemskort medbringes

Tysk - Engelsk – Fransk - italiensk

Undervisningen varetages af Pensionistforeningens

Voksenundervisning (PFV) og gennemføres i Ældrecentret.

Mandag: Engelsk hold 1 & 2 kl. 9 - 12.30

Tirsdag: Engelsk hold 2a + Tysk og tysk kl. 9 - 12.30.

Sigrid Jepsen, tlf. 7594 0138

Onsdag: Fransk kl. 9.15 - 11.

Inga Kovstrup, tlf. 7556 3125

Onsdag: Italiensk kl. 10 -11.30

Marie Banke, tlf. 7592 3523

Onsdag Hold 3 & 4 engelsk kl. 9 - 12.30.

Lisbet Støttrup, tlf. 7594 2385

Bridge

Mandagsholdet

Ledere: Aase og Hans Jørgen Johansen.

Tlf. 7594 4412

Tirsdagsholdet

Ledere: Inge Høygaard og Henning Rosendahl.

Tlf. 7594 2235 og 7592 2706

Torsdagsholdet

Ledere: Bent Pedersen og Eigil Olsen.

Tlf. 7592 3948 og 7593 3275.

Fredagsholdet (F)

Birgit Bardevig og Poul Andersen.

Tlf. 7555 2195 og 7593 2019

Fredagsholdet (E)

Eigil Olsen. Tlf. 7593 3275

Den lille bridgeklub

Lis Nielsen. Tlf. 2984 0830

Spar 8

Leder: Jørgen Langkilde Tlf. 7592 2118


Pensionisternes Samvirke,

Fredericia

www.samvirke-fredericia.dk

Formand:Benny Lauridsen, tlf.: 7592 6925

E-mail: benny.lauridsen@mail.dk

Klubbens aktiviteter er åbne for alle interesserede

pensionister og efterlønnere i Fredericia.

Repræsentantskabsmøde

Fredag d. 19 marts kl. 14.

Dagsorden udleveres til repræsentanterne, der vælges

ved klubbens arrangementer.

i.P.Schmidtgården

Foredrag

Kontaktperson: Asger Nielsen tlf. 7595 4254,

Erling Hansen tlf. 7592 8303 og Kaj Sletting Nielsen

tlf. 7592 8990

Hver mandag fra kl. 14 til kl. 16.

Program:

06.01 Kl. 12.30: ”Nytårskur” på Hybyhus (se andre

arrangementer)

11.01 ”Længst mulig i eget liv” Hold bevægelsesapparatet

i gang v/ Bente Ankersen

18.01 ”Kultur det skidt, har vi råd?” v/John Bech

Hansen

25.01 Fra Miami, Mexico til Dansk Vestindien, v/

Frank Østergård

01.02 Ældrepolitik på landsplan ved: Jacob Bjerregård

10.02 Fællesmøde i Medborgerhuset Korskær ”Livet

blandt indianerne i Canada ved: Rita Makkannaw”

15.02 Vinterferie uge 7

23.02 ”Dansk Slagerparade 2010” på Fredericia

Teater

01.03 ”40 år på de 7 verdenshave”. Fortsættelse af

tidligere foredrag v/ Marie Finne

08.03 Seniorkoret synger vintersange for og med os

15.03 Malaysia det tropiske paradis v/ Niels Skousen

24.03 Besøg og rundvisning på Tvillingegården

Båring Vig

Nærmere program følger først i marts.

medborgerhuset ”Korskær”

Foredrag

Kontaktperson: Tove Bertelsen. tlf. 7556 3548,

Svend Stokholm Kristensen tlf. 7592 9911

Hver onsdag fra kl. 14 til kl. 16

Program:

06.01 Nytårskur med taler og musik på Hybyhus.

23

13.01 Sognepræst Susanne Knudstorp fortæller ud

fra højskolesangbogen.

20.01 Anette Rye Fredericia. Fortæller om opbygning

af frie børnehaver i Albertslund kommune

i 1960 og opefter.

27.01 Vi ser filmen Carlo og Ester en spændende

film om ældre.

03.02 Seniorsangkoret kommer og synger vintersange

for og med os.

10.02 Rita Makkannaw fortæller om sit liv med indianerne

i Canada.

17.02 ”Retten på vrangen” v/ Dommer Asger Ringgård

Møller

24.02 Jane Findahl fortæller om ungdomspolitikken

i vores kommune.

03.03 Olaf Helius fortæller om sine oplevelser med

kirkens nødhjælpsorganisation i Syd Sudan.

10.03 Torben Schreiber fra Schreiber Tours fortæller

og viser billeder om en kommende tur til

Rumænien.

17.03 ”Luftkaptajn i de tossedes paradis” v/Niels

Skousen.

24.03 Fællestur til Trillingegården med I. P. Smidtgården.

31.03 Afslutning med lidt mad og underholdning.

Seniorkoret

Hver fredag kl. 9.

Kontaktperson: Bendt Thomsen tlf. 7592 2197

Fredagsdans i Beboerhuset Korskær

Hver fredag kl. 13.30.

Kontaktperson: Henry Sørensen, tlf. 4058 0465 og

Ellen Christensen tlf. 2214 9585

den Historiske miniby

Seniorbyggerne

Mandag – fredag kl. 9-12

Kontaktperson: Asger Nielsen, Tlf. 7595 4254

Har du lyst til at hygge dig med andre pensionister og

være med til opbygningen af ”Den Historiske Miniby”,

så kom ud på Seniorværkstedet, Prangervej 2 og

få en kop kaffe og en snak med os.

Guider

Kontaktperson: Ejner Kristensen, tlf. 7592 4373

Har du lyst til at være guide i ”Den Historiske Miniby”

(åben 1.5.-30.9.). Her får du en interessant fritidsinteresse,

hvor du møder fremmede mennesker, får

frisk luft og er med i en spændende markedsføring af

Fredericia.

Fredericia idrætscenter

Svømmeklubben


24

Kontaktperson: Hans Møller tlf. 7595 7206

Man. kl. 10-11 svømning

Tors. kl. 10-11 svømning og badeland.

Bowling

Hver tirs. Kl. 8.30-14.30.

Orla Pedersen tlf. 7592 6102,

Willy Jensen tlf. 7593 4528 og

Ingrid Nielsen tlf. 6138 5737

Andre arrangementer

”Nytårskur” i Festsalen på Hybyhus.

Onsdag d. 6. januar 2010 kl. 12.30-15.00,

Arrangementet er åbent for alle pensionister i Fredericia.

Pris 75,- kr.

Program fås og billetterne købes hos kontaktpersonerne

ved vore arrangementer.

”Slagerparade 2010” på Fredericia Teater

Tirsdag d. 23. februar 2010 kl. 10.30

med Dario Campeotto, Keld & Hilda Heick, Klaus

Strand-Holm (fra Servants) samt 17 årige Louise, der

netop nu kan opleves på TV2

Billetpriser: A 95,- kr. B 80,- kr. C 60,- kr.

A billetterne kan købes i Arbejdernes Landsbank,

Fredericia

B og C billetterne kan købes ved arrangementerne

i Pensionisternes Samvirke eller ved henvendelse til

Benny Lauridsen, tlf. 7592 6925,

benny.lauridsen@mail.dk

Arrangementet er åbent for alle pensionister i Fredericia

Rygforeningen

www.rygforening.dk

Formand Charlotte Glering, Hjortevej 23.

Tlf. 7591 4792

Næstformand Annette Honoré, Teglværksvej 22.

Tlf. 7592 9364

Bassintræning i varmt vand

Mandag kl. 18-19 og kl 19-20.

Fredericia Idrætscenter.

Selvhjælp i Fredericia – middelfart

Vendersgade 63, 7000 Fredericia

www.fredericia-selvhjaelp.dk

Formand: Anna Lütken, Tlf. 7210 6773

Kontoret Kirsten Pedersen, selvhjaelpfa@get2net.dk

Åbningstid: Mand- torsdag kl. 9-13

Scleroseforeningens lokalafdeling

Fredericia, middelfart og Assens

Formand: Vivi Bjørnmose

vaadeng@post.tele.dk, tlf. 6447 2356

Sekretær Jonna K Jørgensen,

jonnaogjans@profibermail.dk, Tlf. 5859 5867

Samtalegruppe og hyggeaften

1. tirsdag i hver måned kl. 18.30-20.30

Skovgade 64 (i gården), Middelfart

Scleroseklubben for Fredericia og

omegn

Formand: Kai Møller Nielsen, kaimn@c.dk,

tlf. 7592 0652

Klubbens formål er at iværksætte arrangementer af

underholdende, oplysende og social karakter for

scleroseramte og pårørende. Klubben arrangerer endvidere

bowling og andre aktiviteter, der måtte være

ønske om. Klubben er tilknyttet Frivillig-Center

Fredericia og kan tilbyde medlemsskab til personer

med kroniske sygdomme ”i familie med dissemineret

sclerose”

Stolemotion for ældre/seniorer

EGiF-Gymnastik.

Torsdage kl. 9.30-11.30. Boligselskabet LAB afd. 11,

Holmbjerggårdsvej 76, Erritsø.

Kontaktpersoner: Ivo Skytt: Tlf. 7594 0425 /

4028 3205 og Valborg Seier: Tlf. 7594 2721

G94

Tirsdage kl. 10.-12.

Beboerhuset på Asgårdsvænget.

Kontaktpersoner: Stine Vestergaard: tlf. 7592 6158

og Else Zabel, tlf. 7592 3353

Tirsdage kl. 10.-11.30

Beboerhus på Chr. Richardts vej 1 A.

Kontaktpersoner: Birthe Ravnsbæk: tlf. 7592 0275 og

Grethe Christiansen: tlf. 7592 8184

TSiF-Gymnastik

Tavlhøjcentret

Tirsdage kl. 13.30-15.30. Onsdage kl. 9.30-11.15

Kontaktpersoner: Margrethe Hornum tlf. 7624 5767

og Kirsten Davidsen tlf. 7556 2244

Skærbækhus

Torsdage kl.13.30-15.30

Kontaktpersoner: Kirsten Davidsen, tlf. 7556 2244 og

Margrethe Hornum, tlf. 7624 5767


idræt i dagtimerne

Torsdage kl. 10-12

Ullerupdalvej 135

Kontaktpersoner: Inga Pedersen, tlf. 7593 4447 og

Ingrid Topp Jørgensen, tlf. 7595 4238

Mandage kl. 10-12

Festlokalet, Sønderparken 104

Kontaktperson: Jytte Matthiesen, tlf. 7592 8041

På alle hold betales et kontingent til den pågældende

forening. Holdene er blevet til gennem et projektsamarbejde

mellem Fredericia Kommune, Dansk Arbejder

Idrætsforbund samt de fire ovenfor nævnte foreninger.

Stol på idræt

Kan du li motion? Har du lyst til at gi’ det videre til

andre? Så bliv frivillig. Vi tilbyder et netværk med andre

instruktører, kurser med træningsprogrammer og

øvelser.

Kontaktperson, Ivo Skytt, Tlf. 7594 0425 / 4028 3205

skytt@post.tele.dk

Stomiforeningen Copa

Sekretariatsleder Britta Mogensen

Rønnedevej 10 1. 4100 Ringsted

Tlf.: 57673525 Fax.: 57673515

sekretariatet@copa.dk, www.copa.dk

Åbningstid:

Man., tirs., tors., og fre. kl. 10-14.

ons., kl. 16-18

Medlemmer kr. 225 pr. år

Pensionister og Støttemedlemmer kr. 125 pr. år.

Lokalformand: Sydøstjylland

Hanne Westergaard, tlf.: 7564 1068 / 2078 0300,

h.westergaard@stofanet.dk

Taulov-Skærbæk og omegns

pensionistforening

Formand Johannes Sørensen, Nebelgårdsvej 55

Tlf. 7556 3726 / 2211 3727

Næstformand Rigmor Laursen, Skærbæk Møllevej 4

Tlf. 7556 2671

Kasserer Jane Nielsen, Søndermarksvej 76

Tlf. 7556 2397

Generalforsamling

Fredag den 15. januar kl. 13.30 på Tavlhøj. Dagsorden

ifølge vedtægterne. Evt. forslag skal være formanden i

hænde senset 8 dage før. Efter generalforamlingen er

der kaffe og banko spil.

Banko

I 2010 afholdes alle bankospil på Tavlhøj

7. jan, 21. jan,

4. feb., 18. feb.,

4. marts, 18. marts

25

Forårsfest

19. mart kl. 17.45 i Elbohallen

2 retters menu, kaffe, lotteri, dans og måske lidt underholdning.

Pris: 160 kr. ikke medlemmer 180 kr.

Tilmelding på listen på Tavlhøj eller Johannes på

2211 3727 senest den 15. marts.

Bestyrelsen

OBS! Opslagstavlen er flyttet længere ned af gangen.

Whistklubber

Ib Andersen, Tlf. 7593 2174, isba@sport.dk

Alt optaget.

Man er velkommen til at ringe for at blive sat på venteliste.

Tove Thorsen, Tlf. 7594 0353, tove@limen.dk.

Tirsdag kl. 19 i Jyllandsgade 8

Ældre Sagen

Formand: Olaf Helios, tlf. 7591 2392

helios@profibermail.dk

Næstformand: S.E. Mengel Thomsen, tlf. 7594 0719.

semt@post9.tele.dk

Sekretær: I.C. Søndergaard, tlf. 7594 0566.

ic.s@mail.tele.dk

Se endvidere hjemmesiden www.aeldresagen-fa.dk

Kontoret: Træffetid efter aftale med formanden Olaf

Helios tlf. 7591 2392.

Tryghedsopkald

Hvorfor føle sig urolig og utryg, når du gratis kan blive

ringet op hver morgen på samme tid af en frivillig

fra Ældre Sagen? Tilmelding: Vera Hansen, tlf. 7592

6694, e-mail: elon.h@mail.tele.dk.dk.

Besøgsven

Mangler du en at tale med? Føler du dig ensom, og

kunne du tænke dig at få kontakt med et menneske

for at få en sludder en gang imellem? Så ring til Anneli

Hübbe på tlf. 7594 4801, hubbeole@tdcadsl.dk.

Demensaflastning

Ældre Sagen råder over 4 demensaflastere.

Har du behov for et par timer til dig selv så kontakt

Litta Poulsen, Ældre Sagen på tlf. 4050 1411 eller

litta.poulsen@sbb-net.dk.

Bisidder

Har du brug for en bisidder uden for familien, f.eks.


26

hos læge, advokat, offentlige myndigheder, møde med

visitatorer eller på anden måde, hvor det giver tryghed,

at der er en med til at huske de aftaler, der er

truffet? En bisidder har tavshedspligt.

Ring til Gunnar Ravn Ældre Sagen, tlf. 75 94 20 49,

egravn@profibermail.dk

indkøbsordning

Tirsdage kl. 10-12.

Har du svært ved at komme til købmand, bank eller

posthus, så ring mandag mellem 8-9 til 7595 7007.

Nærmere ved Knud Erik Jacobsen tlf. 7556 2199,

frejaogandrea@mail.tele.dk.

Sundheds spørgsmål

Et godt liv afhænger også af en god sundhed. Det er

vigtigt at leve sundt. Det er med til at bevare helbredet

– også i en høj alder.

Kontaktperson: Hanne Kjærulf tlf. 7594 2093,

hannekj@mail.dk.

Bliv frivillig hjælper

Glæd dig selv ved at glæde andre. Har du lyst til at

hjælpe ved at blive trygheds-netværker, så kontakt:

Vera Hansen, tlf. 75 92 66 94, elon.h@mail.tele.dk Vi

giver gratis uddannelse og forsikring og yder telefon-

og transportgodtgørelse.

Vi vil også gerne have frivillige medlemmer i vore arbejdsudvalg.

Kontakt formand Olaf Helios 7591 2392

eller en af vore kontaktpersoner.

Bridge

Mandage kl. 10-12.30

Sted: I.P. Schmidtgården. Kontakt Magna Pontoppidan

Pedersen, tlf. 7593 2855.

Lhombre

Torsdage 13-16

Sted: I.P. Schmidtgården. Kontakt Jens Fogh tlf.

7595 4964 / 4198 3650

Vi mangler spillere

Ældremotion for lidt svagere ældre

Mandage kl. 10-12

Sted: I.P.Schmidtgården, Vendersgade

Kontakt Esther Svenning, tlf. 7591 4106

Mandage kl. 10-12

Sted: Sognegården v. Hannerup Kirke

Kontakt Inge Suurballe, tlf. 7592 3085

Mandage kl. 14-16

Sted: C-Café Randalsvej 8 (ved Christianskirken)

Kontakt: Birthe Sørensen, tlf. 7592 0576

Mandage kl. 10-12 (undtagen første mandag i måneden)

Sted: Konfirmandstuen, Lyng Kirke

Kontakt Ingrid Borring, tlf. 7594 3675

Tirsdage kl. 10-12

Sted: Lumbyesvej 2.

Kontakt Inge Daugaard, tlf. 7591 3773

Tirsdage kl. 15-16.30

Sted: Genoptrænings Centret i Hannerup

Kontakt Vera Braüner, tlf 7594 0077

Hold dig i form.

Ældre Sagen Fredericia har indgået en aftale med

motionscentret Dansk Fitness Fredericia på Prangervej

109, som alle vore 50-100 årige medlemmer kan

benytte for kun 199 kr. om måneden. Det betyder fri

adgang til træning og holdaktiviteter dagligt kl. 10 -14

og for en lille merpris på 30 kr kan man udfolde sig

i centrets fulde åbningstid. Særtilbuddet omfatter en

gratis personlig programlægning, hvilket vi absolut

anbefaler, for at sikre korrekt og hensigtsmæssig træning

for den enkelte – yderligere programopfølgning

koster 99 kr.

Søndagscafe

Sted: I.P. Schmidt Gården, klaverstuen

3. januar kl. 14, 7. februar kl. 14, 7. marts kl. 14

Vi hygger os sammen og synger med på udvalgte sange.

Kaffe og kage. Pris: kr. 40

Cafevært: Ruth Hansen, tlf. 7594 3582,

andershpd@mail.tele.dk

Litteratur

1. fredag i hver måned kl. 9.30-12.30

Sted: I.P. Schmidt Gården

Har du lyst til at læse og diskutere bøger med andre.

Kontakt: Hanne Kjærulf tlf. 7594 2093,

hannekj@mail.dk.

Kegler

Mandage kl. 9.30-12.30

Sted: Idrætscentret., Preben Lindegaard

tlf. 7592 4952

Billard

Onsdage:

Sted: FFFIF lokaler i Hannerup

Fra okt. til maj

Kontaktperson: Erik Lauritsen

Tlf. 7594 3319/2256 6161

Whist

Onsdage kl. 9-12.

Sted: Fag og Firma, Hannerup.

Cykelture

Alle torsdage kl. 14

Afg. Medborgerhuset Korskær, Ullerupdalvej


Kontakt Harry Johansen tlf. 7592 3188

Der tilrettelægges spændende ture i vor smukke omegn.

Krav til cyklen: God kvalitet, 3 gear, gode dæk

og normal hjulstørrelse.

Naturgolf

Tirsdage 13-15

Sted: Fag og Firmabanerne, Hannerup

Kontakt: Jenny Koudahl, tlf 7592 6314, jennykoudahl@sbb-net.dk

Traveture

Onsdage kl. 10.

Turen er på 1 time til 1 1/2.

Start: Frederiks Plads, p-pladsen hjørnet Norgesgade-

Fynsgade. I samarbejde med FODSLAW og Hjerteforeningen

Fredericia Tennisklub

Du kan henvende dig til Gunhild Pedersen, tlf. 7592

6082/4140 6082

Seniordans

Onsdage kl. 9.30-11.30,

Aktiviteten I.P.Schmidtgården

Danseleder: Annie Christensen, tlf. 7586 7317

Kontakt: Lizzy Siersbæk, tlf. 7592 6936

Syng sammen

Sted: I.P. Schmidt Gården, klaverstuen

Vi har fundet en til at håndtere tangenterne på klaveret,

så der vil være god støtte til stemmerne.

Starter den 5. januar 2010 og derefter hver anden tirsdag

kl.10-12

Er du interesseret så mød op i klaverstuen på Aktivitetscenteret

IP Smidtgården eller kontakt: Ronald Gejbøl

2446 8012. Pris: 10 kr. til kaffe og kage

Problemer med computeren?

Ældre Sagens lokale edb-rådgivning hjælper dig gerne

telefonisk eller komme hjem til dig og hjælpe.

Kontakt: Henning Høngsmark, tlf. 7592 1348,

hmark@post2.tele.dk(kun telefonisk hjælp) eller

Asger-Ringgaard Møller, tlf. 7594 3129,

asrm@kolding.dk.

Betaling - kun for eventuel kørsel.

EdB-kursus

Elektronisk post og Internet

På dette kursus lærer du at sende og modtage e-mail

samt at bestille varer på Internettet

Der vil maks. være 6 deltagere på holdene.

Hold 3:

Tirsdage 13.15-15, første gang den 13. jan. 2010

Sted: EDB – lokalet på I. P. Schmidt gården

27

Lærer: Asger Ringgård Møller

Tilmelding på: tlf. 7594 3129

Kursus gebyr: 200 kr. for 20 lektioner

Hold 4:

Onsdage 13.15-15, første gang den 14. jan. 2010

Sted: EDB – lokalet på I. P. Schmidt gården

Lærer: Lis Reif

Tilmelding på: tlf. 7591 2348

Kursus gebyr: 200 kr. for 20 lektioner

Undervisningsmaterialer: 35 kr.

Aktivitetskort: Til begge kurser kræves et aktivitetskort

til I. P. Schmidt Gården, pris 70 kr pr. sæson. Beløbet

opkræves i begyndelsen af september måned og

dækker et helt år.

Filmklub

Pris pr film: 155 kr. inklusiv kaffe før forestillingen

og frokost.

Pris: 80 kr. ekskl. frokost.

Tilmelding til:Olaf Helios, tlf. 7591 2392

E-mail: helios@profibermail.dk

Vi vil også i 2010 arrangere filmformiddage den 2.

torsdag i måneden, læs nærmere herom i dagspressen

eller på vores hjemmeside.

En dag på Esbjerg Højskole

4. februar 2010

Afgang: Fredericia Banegård (hvor lokomotivet stod)

kl. 8.40. Sang og fortælletime v/koncertpianist Mats

Rudklint og højskolelærer Niels Ole Frederiksen

Frokost

Busrundtur i Esbjerg med guide

Afslutning og kaffebord

Forventet hjemkomst ca. kl. 16.45

Tilmelding til: Ruth Hansen, tlf. 7594 3582 eller

andershpd@mail.tele.dk

Betaling for turen: fredag den 8. jan. kl. 12-13

Sted: Ældre Sagens kontor I.P. Schmidts Gård

Pris: 375 kr.

Årsmøde

Søndag den 21. marts 2010 kl. 14

Sted: Hotel Kronprinds Frederik

Johannes Larsen museet, Kerteminde

Søndag den 28. marts 2010

I samarbejde med Anton Rejser arrangerer Ældre Sagen

endagstur til Kerteminde.

Afgang med bus fra Fredericia Banegård kl. 9.

I bussen serverer vi kaffe, rundstykker og en lille dram.

I Kerteminde guidet rundvisning på Johannes Larsen

Museet samt tid på egen hånd.

Frokost og kaffe


28

Forventet hjemkomst ca. kl.18

Pris: kr. 495.

Brochure kan rekvireres hos Ole Hansen, 7592 5774 /

6089 1155.

Tilmelding og betaling skal også ske til Ole Hansen,

senest den 26. feb. 2010

my Fair Lady, det Kongelige Teater

Søndag den 30. maj 2010

I samarbejde med Anton Rejser arrangerer Ældre Sagen

endagstur til København

Afgang med bus fra Fredericia Banegård kl. 7.30

I bussen serverer vi kaffe, rundstykker og en lille dram.

Rundvisning på Det Kongelige Teater (Gammel Scene)

Frokost (madpakke)

My Fair Lady på Gammel Scene

Aftensmad på restaurant i centrum

Forventet hjemkomst ca. kl.22.30

Brochure kan rekvireres hos Ole Hansen, 7592 5774 /

6089 1155.

Pris: kr. 1.195 med fuld pension og billet til My Fair

Lady

Depositum: kr. 500, som betales ved tilmelding senest

den 23. feb. 2010

Restbeløb bedes betalt senest den 23. marts 2010

Tilmelding og betaling skal også ske til Ole Hansen

Ældre Sagen ønsker jer alle en glædelig jul og et godt

nytår.

Yderligere info om vores arrangementer findes på:

www.aldresagen-fa.dk

KOmmuNALE FORENiNGER

Aktivitetshuset

Jupitervej, Tlf. 7210 5990

Dagbeskæftigelse, værksted, teen- og ungdomsaktiviteter.

Aktiviteter bl.a.: Foredrag, banko, film, værkstedsarbejde,

diskotek, udflugter, ferieture m. m

Åbningstider

Tirs., tors. og fre. aftener 14-21.30.

En del af husets aktiviteter ligger uden for åbningstid.

Kig i vores interne avis eller ring.

Bøgeskov Fritidscenter

Bøgeskovvej 37, Tlf. 7210 5120

Kaffe og rundstykker, fællessang, billard, bordtennis

m.v.

Banko

1. mandag i hver måned

Andre arrangementer: bowling, musikunderholdning,

udflugter m.m.

Åben for alle – kom og deltag

Mandag og onsdag klokken 9-11

depotgården

Depotgården, Lollandsgade 2-4, Tlf. 7210 6700

Kommunens kultur- og aktivitetshus.

Kontorets åbningstid:

Mandag-torsdag kl. 8.30-12.30.

Lise Armbrust dtla@fredericiakom.dk

Værkstedernes åbningstider:

Man-tors. kl. 9-21

I stueetagen arbejder vi med:

Tekstilværksted (quiltemaskine m.v.),

Maleratelier, keramikværksted. Café.

I kælderen arbejder vi med:

Koldglasværksted, træværksted,

metalværksted,

Perle/smykkeværksted,

knivværksted.

I øvrigt hører følgende grupper

til i Depotgårdens garageanlæg:

Fredericia Stenklub,

Fredericia Tandemklub,

Radioamatørerne,

Pileflettere,

Modelbyggere.

Erritsø Fritidscenter

Ældreklubben

Røde Banke 77, Tlf. 7210 5610

Formand: Verner Asmussen 7594 3073

Åbningstid

Man., ons. og tors. kl. 9-12.

Vi starter dagen med morgenkaffe, rundstykker, sang

og orientering. Medlemskort: 50 kr. årligt.

Aktiviteter:

Gymnastik, arbejde med stoffer på forskellige måder,

arbejde på snedkerværksted, billard, whist, glaskunst,

EDB kursus, og mange andre ting. Der arrangeres

også ture, fester og bankospil.

Banko

29. januar kl. 18.30

26. februar kl. 18.30

26. marts kl. 18.30

Fastelavnsfest

8. februar kl. 9


Vinterferie

15.-19. februar

Generalforsamling

18. marts kl. 9.

Stavgang

hver tirsdag kl. 10.30.

Spørg i klubben efter klubavisen.

Fredericia Fritidscenter

Ældreklubben

Damvej 1, tlf. 7210 5810

Formand Peder Damkjær Nielsen, tlf. 7593 3004

Åbningstid: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9-12

Medlemskort 50 kr. årligt

Aktiviteter

Faste aktiviteter på følgende dage:

Mandag: Morgenkaffe-Orientering.

Systue: Har du noget, der skal ændres, isættes nye

lynlåse, nederdel eller bukser, der skal lægges op. Her

kan vi hjælpe dig.

Knipling: Har du modet, har vi en dygtig instruktør,

der kan lærer dig det.

Træ-og metalslsløjt

Gymnastik for dem over 60

Tirsdag: morgenkaffe-orientering

Oliemaling

Ovnformet glas: Lav dine smykker-fade-skåle m.m.

Stenslibning: smykker m.m.

Sangkor:

EDB for begyndere

Torsdag: Morgenkaffe-Orientering.

Vi laver ovnformet glas. Træ-og metalsløjd, stenslibning,

knipling, gymnastik-EDB for øvede.

KOmmuNALE TiLBud

midTBYEN

i.P. Schmidts Gård og Othello

i.P. Schmidts Gård

Ved Landsoldaten 3, Tlf.: 7210 6585, 7210 6586

Kontaktperson: Karen Margrethe Ladegård, telefontid

kl.8-9. e-mail: sjkl@fredericiakom.dk

Brugerrådet i.P.Schmidt

Brugerrådsformand Flemming Larsen

Tlf. 7592 7248, f.larsen@post11.tele.dk

Næstformand, Annelise Pedersen, Tlf. 7595 7959

Kasserer, Per Eskildsen, Tlf. 7593 1252

29

Cafeteriet

Tlf. 7210 6579

Åbent man-tors 9-16,

fre. 9-14,

lør.-søn. 11.30-13.30. Telefontid og bestilling af forplejning:

hverdage fra kl. 8-10

Træningssal

Træningsassistent Annette Redecker

ipae@fredericiakom.dk, Tlf. 7210 6598

Åbent alle hverdage med almen motion og gymnastik

Ejendomsmester

John Selmer, ipjj@fredericiakom.dk, Tlf. 7210 6582

Aktivitetsvejleder i Aktiviteten

Karen Margrethe Ladegård, Tlf. 7210 6585

Åbent alle hverdage kl. 9-15.

Strik og filt tasker hatte m.m.

Freeform.

Ved Birgit hver man-onsdag fra 9-12

Stavgang ”for den glade vandrer”

Hver tirsdag kl. 9.30. Start ved Landsoldaten

Alice Nielsen

Gymnastik

”få motion og pulsen op”. Hver tirsdag kl. 10-11

v/ Annette Motionslokalet 1. Sal og i den store sal ved

Bente

Patchwork

kreative udfoldelser. Hver mandag 9-15. Aktiviteten

Patchwork

kreative udfoldelser. Hver tirsdag kl. 13. Aktiviteten

Strikkecafe

”her udveksles ideer”. Hver onsdag kl. 13. Aktiviteten

Glaskunst

Alle hverdage, hold oprettes, evt. også aften og weekend.

Tilmelding nødvendig. Galleriet 2 sal.

Keramik

Hver onsdag kl. 13. Værksted i kælderen

madlavning for mænd

Hver onsdag kl. 9-12. Aktivitetens køkken

Træværksted

Alle hverdage kl. 9. Værksted i kælderen

metal Hobby

Mandag + onsdag kl. 9.30 -14. Værksted i kælderen


30

Porcelænsmaling

Hver torsdag kl. 9. Værksted i kælderen

Knipling

Hver torsdag kl. 13 – 15.30. Aktiviteten

Yngre Handicappede

Hver tirsdag kl. 14 -17. Cafeteriet

Bogbinding

Hver torsdag kl. 13. Værksted i kælderen

Billard

Alle dage. 3. sal

Kontakt på tlf. 7210 6585

PC kursus

Tirs.+ Ons. + Tors. PC. Stuen 1. sal

Tilmelding nødvendig. Minimum 4 på hvert hold

Tirsdagsklubbens Bankospil,

fine præmier og dejligt samvær.

Tirsdage d.5., 12., 19 og 26. januar

Tirsdage d.2., 9., 16. og 23. februar

Tirsdage d. 2., 9., 16., 23. og 30. marts

Klaverstuen kl. 13.15

Kun for mænd + 65

Udflugter, fisketure og aktiviteter af social karakter

Mødes den 1. onsdag i hver måned kl. 10-12

Se opslag på I.P.Schmidt eller ring efter program

Den Lille Cafe

Kontaktpersoner: Kaj Henningsen, tlf. 64401897 /

2681 1897. Finn Johansen, tlf. 4053 9790

Onsdagsklub for læseheste

Aktiviteten kl. 14. 1. onsdag i hver måned

Blomsterpigerne

Onsdag i ulige uger fra 9-12 ved Lillian.

I Bogbinderværkstedet.

Læsegruppe

m/Britta oplæsning og socialt samvær

Torsdag d. 21. januar. Torsdag d. 18. februar. Torsdag

d. 18. marts

Glasstuen kl. 10. I.P. Schmidt

3. torsdag i hver måned

Beboerkaffe

Hygge, underholdning, foredrag

Torsdag d. 21. januar. Torsdag d. 18. februar. Torsdag

d. 18. marts. Beboerne fælleslokale på 2. sal. kl. 14

3. torsdag i hver måned

Gymnastik

Hver tirsdag 10-11. Motionslokalet 1. sal v/ Bente

Christensen.

Fredagshygge

m/ kaffe og ”vi lader op til weekenden” brød. Hver

fredag kl. 9.30. Aktiviteten / ingen tilmelding

matine

Søndag d. 24 jannuar kl. 14

Underholdning, kaffe og kage. Se opslag. Klaverstuen

i.P.Schmidt’s 25.års fødseldagsfest.

Den 28. februar. Se opsalg. I cafeteriet

Fæstningsbyens rejser

Torsdag den 4. februar kl. 13.30-15.

Orientering om årets ferierejser og udflugter.

Klaverstuen

Jysk tøjsalg

Salg af dametøj. Tirsdag 2. marts fra kl. 10-14

Ved Aktiviteten

Loppemarked og markedsdag

med forskellige boder. Se opslag. Lørdag den 13.

marts fra kl. 10-14. Ved Aktiviteten i stueetagen.

Othello

Herfordparken 1, Tlf. 7211 3888

Centerleder/distriksleder Grethe Jørgensen,

Tlf.: 7211 3910

Distriksleder Else Jacobsen,Tlf. 7211 3920

Distriktsleder Vakant, Tlf.: 7211 3940

Leder af køkkenerne Marianne Overvad,

Tlf.: 7211 3968

Leder af aktivitetsområdet Ellen Balleby

Tlf.: 7211 3900

Kostkonsulent Rikke Højbjerg, Tlf.: 7211 3966

Bruger-pårørendeformænd:

Birthe Rasmussen, tlf.: 7592 9903

Marlene B Pedersen, tlf.: 7591 3263

Ole Jacobseb, tlf.: 7538 4566

Dagcenter Othello, tlf.: 7211 3901 / 7211 3902

Åben hver dag kl. 8-16.

Arrangementer

VESTBYEN

Brugerrådet(for Vestbyen), Formand Lilian Hansen

Tlf. 7592 9167 lia.kurt@get2net.dk

Kasserer Svend Stokholm Kristensen, Tlf. 7592 9911


medborgerhuset Korskær

Medborgerhuset er åbent for alle. Du kan henvende

dig til projektmedarbejderne fra Medborgercenterprojektet

for nye aktiviteter der er målrettet beboerne

i Korskærparken. Du kan træffe os i Medborgerhuset

mandag til torsdag kl. 13-17 eller på telefon 2256

8840. Aktivitetskælderen er åben for mange aktiviteter

mandag-torsdag kl. 9-15.30 og fredag 9-13

Aktivitetsvejleder Ella Tranberg Jensen, Tlf. 7210 5941

Husk at forny aktivitetskortet. 70 kr. pr. år.

Billard

Daglig fra kl 10.00-15.00

Yatzy

Mandag fra kl. 12.30

Porcelænsmaling

Tirsdag kl. 9-12

EdB

Onsdag kl. 10-13

3d kort og telegrammer

Onsdag kl. 10-12

minibanko

(se opslag)

Torsdage i ulige uger kl. 12.30

Fælles morgenkaffe

Fredag kl. 9.30

Fælles spisning

Fredag kl. 11.30

Banko, Salen:

12. og 26. januar. 9. og 23. februar. 9. og 23. marts

6. og 20. april

Alle dage kl. 13.30. Dørene åbnes kl. 12

Foredragsrække

Onsdag kl. 14 i salen, se opslag.

Stolegymnastik

Torsdage kl. 11-12 i salen. Anette Hermansen tlf. 4116

6133

Seniorkor

Fredag kl. 9-11 i salen,

Fredagsdans

Fredag kl. 13.30 i salen,

Ellen Christensen, tlf. 7592 7032

Henry Sørensen, tlf. 4058 0465

ulleruphus

Stolegymnastik

Mandag kl. 10.30. ”Femmeren”

Spil

Mandag kl. 19. ”Femmeren”

det kreative hjørne

Tirsdag kl. 9.30-11.30. ”Femmeren”

Turgruppen

Onsdag kl. 10.30

Fællessang

Torsdag kl. 11. ”Femmeren”

Café

Fredag kl. 9.30-11.30. ”Femmeren”

mandehjørnet

Torsdage hver anden uge kl. 14.30-16

Gudstjenester

Hver måned. Kirkesalen

Banko og tøjsalg

Hver måned

HYBYHuS

Hybyhus Plejecenter Aktiviteten

Lundingsvej 17, Tlf. 7211 3172

Åbningstider

Dagligt kl. 9-15.30

Gyldigt aktivitetskort

Centerleder: Joan Hartvig tlf: 7211 3151

Souschef: Lotte Bagger.

Leder i udegrupperne: Conni Nielsen tlf.72113187

Brugerråd/Brugerpårørenderåd

Formand: Ulla Buhl tlf. 2810 1182

Næstformand: Lis Gregersen tlf. 7592 2561

Syng sammen

Tirsdage kl. 10-11 i atriet.

Ejner Kristensen

31

Gymnastik

Hver tirsdag kl. 13-14 i salen ved Kamma Varming

tlf. 7592 2867

Knipling

Torsdag kl. 13-15.30

Aase Jensen, Tlf. 7591 1905


32

Brigde

Onsdag kl. 13.30-16.30 på 3. sal

Paula Zeilau, Tlf. 7592 2372

Gudstjeneste

Sidste tirsdag i måneden

Gudstjeneste kl 14.15 i salen.

Derefter kirkekaffe. Hybyhus

Søndagscafe

17. januar, musik Old Timers,

14. februar, musik Villy Josephsen,

14. marts, musik Harmonika.

Værtinde: Helga Andersen

Entre 30 kr. inkl. kaffe og kage kl. 14 i salen

Banko

Fredag den 29. januar,

fredag den 26. februar,

fredag den 26. marts

Alle dage kl. 13.30 i salen

Værtinde Anna-Lise Pedersen.

3 kort inkl. kaffe og kage 25 kr.

Torsdagsbal

Den 4. februar. Billetter købes senest den 1. februar.

Den 25. marts. Billetter købes senest den 22. marts.

Billetter købes i Hybykiosken tlf. 7211 3230, mandagfredag

fra 10-13

Folkedans

Hver tirsdag fra 19-21.30 i salen.

Alle pensionister er velkomne. Så bare mød frisk op.

Kontaktperson Ellen Christensen 2214 9585

Oplæsning

Hver tirsdag ved Børge Olesen.

Der bliver oplæsning af lokale og andre gode historier,

samt kaffe og kage.

ERRiTSø

øster Elkjær, Aktiviteten

Erritsø Bygade 85, Karin Eis, Tlf. 7210 5763

Åbningstid

man.-fre. kl. 9-16

Januar

Torsdag d. 7. kl. 10.15.

Banko alle er velkommen kortpris 5 kr. kaffe kan købes.

Tirsdag d. 12. kl. 14.

Sang og musik Hanne-Jørgen kaffe kan købes.

Februar

Torsdag d. 4. kl. 10.15

Banko, alle er velkommen kortpris 5 kr. kaffe kan købes.

Onsdag d. 17. kl. 10.30.

Gudstjeneste i spisestuen.

Onsdag d. 24. kl. 14

Nostalgikoret, kom og få en hyggelig eftermiddag, se

opslag.

Marts

Torsdag d. 4. kl. 10.15. Banko, alle er velkommen

kortpris 5 kr. kaffe kan købes.

Mandag d. 8 kl. 14. Foredrag/lysbilleder med Børge

Jørgensen fra Iran, se opslag.

Onsdag d. 17. kl. 13.30. Årsmøde Brugerrådet, se omtale,

opslag.

Tirsdag d. 23. kl. 14. Sang og musik, Hanne og Jørgen,

kaffe kan købes.

Selvstyrende grupper på øster Elkjær

EdB

Knud, Jørgen, Jens, Eva.

Der undervises:

Mandag kl. 10-12, Onsdag kl. 8.45.-11 og kl. 11-13

Torsdag kl. 9-11

Bridge

Poula

Mandag kl. 13.30-17.

Knipling

Astrid

Onsdag kl. 9-12 og kl. 13-16.

Patchwork

Kirsten.

Torsdag kl. 13-16. I ulige uger

Blomster gruppe

Fredag kl. 10-12. I lige uger

Åben Billiard stue

hver dag. kl. 9-15.

Henvendelse til Karin Eis tlf.7210 5763.

Årsmøde - med valg til Brugerrådet

Onsdag den 17. marts er der årsmøde med valg til

Brugerrådet i spisestuen på Øster Elkjær kl. 13.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Stemmberettigede er alle pensionister, der er varigt

ude af arbejdsmarkedet, og som bor i Erritsø /Snoghøj

området. Der vil blive serveret kaffe med blødt brød.


Eventuelle forslag skal være formand,Flemming

Fænø, i hænde senest 14 dage før.

Program :

Velkomst v/formanden

Formandens beretning

Regnskab

Valg til Brugerrådet.

Orientering – også om situationen lige nu på ældreområdet

i Fredericia Kommune v/socialudvalgsformanden

Eventuelt

Efter årsmødet og kaffen, bankospil med gode gevinster

(gevinster modtages gerne) 8 kr. pr. spilleplade –

2 for 15. kr., 3 for 20 kr.

Kom og deltag i årsmødet og hør om, hvad der rør sig

på ældreområdet lige nu.

Brugerrådet.

TAuLOV/SKÆRBÆK

Stævnhøj Plejecenter

”Gnisten” aktivitet og dagcenter

Tingvejen 31, Taulov

Åben: hverdage kl. 8-16, Tlf. 7210 5258

Bankospil

En gange om måneden

Sangeftermiddag

Hver onsdag

Gudstjeneste

Første torsdag i hver måned.

Yderligere aktiviteter

En mere detaljeret aktivitetsplan er placeret ved hovedindgangen

Tavlhøjcentret

Højdedraget 1, Taulov. tlf. 7210 5257

Brugerrådet. Fdm. Ellinor Nielsen. Tlf. 2441 6128.

Næstfdm. Ellen Margrethe Agerkvist. Tlf. 7592 4265.

Kasserer: Astrid Petersen. Tlf. 7556 3664.

Cafeteriet

Tlf.7210 5282.

Åbent man.-tors. kl.10-15.

Fre., lør., søn. og helligdage lukket.

Aktivitetslokalerne

er åbent man.-tors. kl. 9-16,

lukket fre., lør. og søn.

Leder af aktivitetsområdet:

Ellen Balleby, Tlf. 7210 6568.

Aktivitetsvejleder: Birte W. Jensen Tlf. 7210 5257.

33

Aktiviteter

Mandage

Porcelænsmaling: kl. 9-12, Anna Bomholt.

Petanque: kl. 10-12, Johannes Sørensen.

Whist: 9-11.30, Poul Bonde.

EDB 1: 10-12, Jens Bagger Christensen og Kurth Sørensen.

Patchwork: 12.30- 15.30, Anna Margrethe Søndergård

og Tove Tannebæk.

Bob: 13-15.30, Carl Erik Christiansen.

Orkis: 13-15, Bodil Andersen.

Glaskunst 1: 13-15.30, Irene Sørensen og Krista Sørensen.

EDB: 13.30-15.30, Jens Bagger Christensen og Kurth

Sørensen.

Tirsdage

Dit liv: 9- 11.30, John Rasmussen og Kirsten Nielsen

Knipling: 9-11.30, Astrid Petersen.

Glaskunst 2: 9-11.30, Heidi Corydon

Gymnastik: 9.30-10.30 og 11-12, Birte W. Jensen.

Bridge. 12.30-15.30, Christen Rasmussen.

Glaskunst 3: 13-15.30, Heidi Corydon.

Hyggegruppe: 13-15.30, Birte W. Jensen.

Kreaktivgruppe: 12.30-15.30, Kristine Olesen.

Slægtsforskning: 13-16, Ulige uger, John Rasmussen

og Søren Reinholdt.

Orkis: 13-15.30, Bodil Andersen

Onsdage

Almuemaling: 9-12, Sonja Nielsen.

Stenslibning: 9-12, Lige uger, Preben Pedersen.

Glaskunst 4: 9-11.30, Bente Høstgård og Anni Rasmussen.

EDB: 9.30-11.30, Knud Erik Jakobsen.

Nisser og trolde 13-15.30, Birthe Strårup.

Glaskunst 5: 13-15.30, Susanne Bonde og Ruth Lind.

EDB: 13-15, Knud Erik Jakobsen.

Sløjd: 13-16, Søren Lind og Torben Nielsen.

Sangkor: 14-16, Jens Tamberg.

Torsdage

Vævning: 9-12, Birte W. Jensen.

Decoupage: 9-12, Birgit Toftgaard.

Glaskunst: 9-11.30, Heidi Corydon.

Akvarelmaling: 9.30-12, Jens Gibe og Patricia Gibe.

EDB fortsættere: 9.30-11.30, Kirsten D. Lind.

Billard: 10-12.

Knipling: 12.30-15.30, Astrid Petersen.

Glaskunst: 13-15.30, Heidi Corydon og Krista Sørensen.


34

Forenklet folkedans: 13.30-15.30, Ellinor Nielsen.

EDB: 13.30-15.30, John Rasmussen og Jens Gibe.

Syng sammen, første torsdag i måneden, 14-15.30,

Maria Jensen.

Studiekreds i litteratur, en mandag i måneden v/ Bodil

Nepper.

Arrangementer på Tavlhøjcentret.

18. januar kl.13.30.

De grå Busser kommer på Tavlhøj og præsenterer nye

ture i 2010. Tilmelding på lisen i forhallen senest d.

11. januar.

25. januar kl. 10 – 11.30

Banko. 22. februar kl. 10 – 11.30.

22.februar kl. 13.30

Kom og hør sognepræst Marianne Frank Larsen.

Banko.

22. marts.

”Påskeharen”. Vi får besøg af børn fra Taulov skole,

der leder efter påskeharen, leger og hygger med os.

29.marts kl. 10-11.30

Påskebanko.

Brugerråd for Ældreområdet

I.P. Schmidt

Brugerrådsformand Flemming Larsen.

Tlf. 7592 7248

Hybyhus

Formand Ulla Buhl. Tlf. 2810 1182

Vestbyen

Brugerrådsformand Lilian Hansen

Tlf. 7592 9167

Erritsø/Snoghøj

Brugerrådsformand Flemming Fænø

Tlf. 7594 2020

Taulov/Skærbæk/Herslev

Brugerrådsformand Ellinor Nielsen

Tlf. 2441 6128

Plejens Administration

Postadresse: Erritsø Bygade 85 A, 1. Sal, 7000 Fredericia.

Hjemmeplejen

udeboende borgere

Distrikt 1 – City

Distriktsleder Monika Larsen. Tlf. 7210 6906

Distrikt 2 – Landsoldaten

Distriktsleder Yvonne Lyngby. Tlf. 7210 6591

Distrikt 3 – Hyby

Distriktsleder Connie Midtgaard Nielsen

Tlf. 7211 3102

Distrikt 4 – Vest

Konstitueret Anni Rasmussen. Tlf. 4131 8718

Distrikt 5/8 – Kunstnerkvarteret/Fælles Nat

Distriktsleder Thomas Ø Bloch. Tlf. 4131 8719

Distrikt 6 – Erritsø - Taulov

Distriktsleder Poul Dauer. Tlf. 7210 5794

Distrikt 7 – Aften

Distriktsleder Eva Ahm Sørensen. Tlf. 4164 0436

Vikarkorpset

Postadresse: Erritsø Bygade 85A, 1. sal, 7000 Fredericia.

Distrikt 9 –Vikarkorps

Distriktsleder Lis Damgaard. Tlf. 7210 6560

Plejecentre

Postadresse: Erritsø Bygade 85A, 1. sal, 7000 Fredericia

Hybyhus

Lundingsvej 17

Centerleder/Distriktsleder Joan Hartvig Nielsen

Tlf. 7211 3151

Bruger-pårørenderådsformand:

Ulla Buhl. Tlf. 2810 1182

madsbyhus

Lumbyesvej 20

Centerleder Jeanette Ringner. Tlf. 7210 6681

Bruger-pårørenderådsformand:

Mona Rüsz. Tlf. 2965 2214

Othello

Herfordparken 1

Konst. distriksleder Annie Rasmussen, 4. og 5. sal

tlf. 4131 8718

Centerleder/distriksleder Grethe Jørgensen, 1. sal

tlf. 2210 0358

Distriksleder Else Jacobsen, 2. og 3. sal

tlf. 4164 0468

Rosenlunden

Nørrebrogade 8

Centerleder Jeanette Ringner

Tlf. 7210 6681

Bruger-pårørenderådsformand:

Mona Rüsz. Tlf. 2965 2214


Stævnhøj

Tingvejen 31

Centerleder / Distriktsleder

Tove Jørgensen, Tlf. 7210 5260

Bruger-pårørenderådsformand:

Else Marie Sørensen, Tlf. 7556 3726

ulleruphus

Lumbyesvej 28

Centerleder / Distriktsleder

Anne Marie Skovgaard Hansen. Tlf. 7210 5890

Bruger-pårørenderådsformand:

Connie Lauridsen. Tlf. 7593 1165

øster Elkjær

Erritsø Bygade 85 A og B

Centerleder/Distriktsleder

Ea Segger. Tlf. 7210 5782

Bruger-pårørenderådsformand:

P.t. ingen

dagcentre

Til visiterede borgere

Postadresse: Erritsø Bygade 85A, 1. sal, 7000 Fredericia

Distriktsleder Ellen Balleby. Tlf. 7211 3900

Hybyhus

Lundingsvej 17. Tlf. 7211 3172

Stævnhøj

Tingvejen 31. Tlf. 7210 5258

Othello

Herfordparken 1. Tlf. 7211 3901 / 7211 3902

Aktivitetscentre

Postadresse: Erritsø Bygade 85A, 1. sal, 7000 Fredericia

Distriktsleder Ellen Balleby. Tlf. 7211 3900

i.P. Schmidts Gård

Aktivitetsvejleder: Vakant

Tlf. 7210 6585 / 7210 6586

Brugerrådsformand:

Flemming Larsen. Tlf. 7592 7248

medborgerhuset Korskær

Aktivitetsvejleder: Ella Jensen. Tlf. 7210 5941

Brugerrådsformand

Lilian Hansen. Tlf. 7592 9167

Tavlhøjcentret

Aktivitetsvejleder Birte W. Jensen. Tlf. 7210 5257

Brugerrådsformand:

Ellinor Nielsen. Tlf. 2441 6128

øster Elkjær

Kontaktperson: Karin Eis. Tlf. 7210 5763

Brugerrådsformand:

Flemming Fænø. Tlf. 7594 2020

Cafeer/Cafeterier

35

Cafè Othello

Herfordparken 1, stuen. Tlf. køkken 7211 3960

Cafeen er åben for daghjemsbrugere, beboere og gæster

på Othello.

Åbningstiden er 11.30-13 på alle hverdage.

Lør, søn og helligdage lukket.

Atriet Hybyhus

Lundingsvej 17. Tlf. 7211 3200

Man, tirs og onsdag 9-14.30. Torsdag 9-15.

Fredag 9-14. Lør, søn og helligdage 10.30-12.30

Køkken Tlf: 7211 3200

Cafeteriet i.P. Schmidts Gård

Ved Landsoldaten 3. Tlf. 7210 6579

Åbningstider:

Man til tors 9-16, Fredag 9-14

Lør, søn og helligdage 11.30 til 13.30

Salg af mad stopper ½ timer før lukketid

øster Elkjær Cafeteria

Erritsø Bygade 85, Tlf. 7210 5767

Åbningstider:

Man til fre 7.30 til 13

Lør, søn og helligdage 07.30-10.15 og 11.30-13

Café ullerup

Lumbyesvej 28. Tlf. 7620 3393

Åbningstider

Man til fre 08.00 til 12.30

Lør, søn og helligdage 11.15-12.30

Cafeteriet Korskærcenteret

Ullerupdalvej 13. Tlf. 7210 5940

Åbningstider

Man-fre kl. 11.-12.30 eller efter behov

Rygning forbudt

Kiosker

Hybykiosken

Lundingsvej 17. Tlf. 7211 3230


36

Åbningstider

Man.-fre. kl. 10-13

Lør -søn. Lukket

ulleruphus

Lumbyessvej 28

Åbningstider: Man., ons., tors. kl. 10-11

madservice

Fælleskøkkenet Elbo i/S

Cheføkonoma Anton Rechnagel

Tlf. 7210 5290. Tlf.tid mandag til fredag kl. 10-12

Kolde færdigretter

Afbestilling og ændring

thar@fredericiakom.dk. Tlf. 7210 5290

Hvor skal jeg henvende mig?

Borgerservicecentret

For telefonisk henvendelse

Mandag-onsdag kl. 9-16. Torsdag kl. 9-18. Fredag kl.

9-14. Tlf. 7210 7730

For personlig henvendelse

Mandag-onsdag kl. 9.30-16. Torsdag kl. 9.30-18

Fredag kl. 9.30-14

Begravelseshjælp ud over sygesikringstilskud.

Efterlevelseshjælp. Kørsel til nærmeste speciallæge.

Ledsagerordningen

Helle Frishøj Hartmann. Tlf. 41248236

demenskonsulenter

Se Plejens Administration

Forebyggende medarbejdere

Aktivitets- og forebyggelsesafdelingen

Erritsø Bygade 85 A, 7000 Fredericia

Anne Grethe Maimburg thag@fredericiakom.dk

Fie Refshauge, sorh@fredericiakom.dk

Karen Margrethe Ladegaard, sjkl@fredericiakom.dk

Karen Ingrid Jensen, phkj@fredericiakom.dk

Rita Mathiesen, harm@fredericiakom.dk

Signe Pedersen, stsp@fredericiakom.dk

Tlf. 7210 6566 mandag-fredag mellem. kl. 8-9

Kontaktpersonordning for døv blinde

Kurt Nielsen, stkn@fredericiakom.dk. Tlf. 7210 5885

GenoptræningsCentret

Viaduktvej 9 Tlf. 7210 6050

Kontaktpersoner: Ledende terapeut Anne-Mette Dalgaard

eller teamleder Ellen Pedersen

Der er én indgang via GenoptræningsCentret for borgere

med behov for aktiv genoptræning og vedligeholdende

træning.

Personalegruppen på GenoptræningsCentret består af:

6 ergoterapeuter, 18 fysioterapeuter, 5 træningsassistenter,

2 administrative medarbejdere, servicepersonale,

1 teamleder og 1 ledende terapeut.

GenoptræningsCentret varetager

• Genoptræning af yngre og ældre borgere som henvises

fra sygehusene med en genoptræningsplan

• Genoptræning af borgere som henvises fra praktiserende

læge eller internt fra kommunen.

• Patientrettet forebyggelse til borgere med en kronisk

sygdom som: Hjerte/kar lidelse, KOL, Knogleskørhed,

gigt eller Diabetes type 2.

Projekt: Længst muligt i eget liv

GenoptræningsCentrets terapeuter deltager aktivt i

delprojekt ”Hverdagsrehabilitering”, hvor borgere

gennem intensiv hjemmetræning støttes til klare daglige

gøremål i hjemmet.

Formålet med GenoptræningsCentrets tilbud

• At borgere efter sygdom eller skade genvinder selvhjulpenhed

i hverdagen

• At støtte ældre borgere som bor i eget hjem eller på

plejecenter til at vedligeholde aktiv funktion i dagligdagen.

Træningen foregår

Din genoptræning eller vedligeholdende træning foregår

som aktiv træning og vejledning på GenoptræningsCentret,

på byens pleje- og aktivitetscentre eller

ved behov i dit hjem.

Opnå god livskvalitet med en kronisk sygdom

Har du fået konstateret

• Type 2 diabetes

• KOL

• Gigt

• Knogleskørhed

Så er du velkommen til via din egen læge at blive henvist

til GenoptræningsCentret. Vi kan hjælpe dig med

fysisk træning på hold og vejledning i forhold til at bevare

en aktiv og sund levestil i dagligdagen.

Forebyggelse af fald

GenoptræningsCentret har etableret et styrke-balancehold

på Hybyhus for ældre borgere, som har problemer

med fald i hjemmet eller stigende gangusikkerhed

udendørs. På grund af stor efterspørgsel, må der påregnes

ventetid til holdet. Tilsvarende kører trænings-


assistenterne ” Gå godt hold” for ældre på alle pleje og

aktivitetscentre.

Forebyggerne

Forebyggende hjemmebesøg

Tlf. 7210 6566 mel. 8-9

Hjælpemiddelafsnittet

Nørrebrogade 131. Tlf. 7210 7301

tlf. tid man.-fre. 8.30-9 og 12-13

www.fredericiakommune.dk/FredericiaKommune/

Menu/borgerservice/sundhedsygdomoghandicap/hjaelpemidler/Udlånshjælpemidler:

kørestole, rollatorer,

plejesenge, el-køretøjer osv.

Boligændringer: Fjernelse af dørtrin, opsætning af

greb, etablering af ramper osv.

udlånshjælpemidler

Sagsbehandlende terapeuter

Børne- og voksen sager

Anita Rasmussen. Tlf. 7211 3380

Børnesager

Tove Sand Jensen. Tlf. 7211 3385

Team A cpr.nr. 01-10

Lis H Jørgensen(01-02) Tlf. 7211 3384

Grete Guttorm(03-04) Tlf. 7211 3378

Fælles indtil videre 09-10 Tlf. 7211 3391

Hanne Andersen(05-06-07) Tlf. 7211 3381

Team B cpr.nr.11-20

Randi Hansen(14-15-16-17) Tlf. 7211 3379

Dorthe Pedersen(18-19-20) Tlf. 7211 3380

Team 3. cpr.nr. 21-31

Eva Tilde Jensen(21-31) Tlf. 7211 3382

Jeanette Rubæk Tlf. 7211 3377

Jane K Lilja-Fisher(21-31) Tlf. 7211 3386

Maiken Hofmann(21-31) Tlf. 7210 7309

Telefontid for alle terapeuterne dagligt mellem 8.30-

9 og 12-13

Kropsbårnehjælpemidler

Ortopæd. sko, inkontinenshjælpemidler, brystproteser,

parykker, diabetes-hjælpemidler osv.

Sagsbehandler, kropsbårne

Rikke Flindt Andersen. Tlf. 7211 3387

Hilde Johansen Tlf. 7211 3388

Karen Møller Langner Tlf. 7211 3389

Anne-Marie Hansen Tlf. 7211 3398

Sagsbehandlere, bilsager

Stina Lundberg Tlf. 7211 3392

Bitthe L. Mandsberg Tlf. 7211 3376

Hjælpemiddeldepotet

Afhentning af hjælpemidler, reparationer m.m.

Tlf. 7210 7302

37

Høreomsorgsvejleder

Ketty Jacobsen. Tlf. 7210 7290 man.-fre. 8-9

Hvis det er nødvendigt, kan man få besøg i hjemmet.

Tilbud:

- Vejledning i praktisk anvendelse og vedligeholdelse

af høreapparater.

- Råd og vejledning til nye brugere af høreapperater.

- Hjælp til vedligeholdelse, f.eks. rensning af ørepropper

og fornyelse af slanger og filtre.

- Vejledning og eftersyn af hørehjælpemidler.

Træffes hver måned på:

Medborgerhuset Korskær, første tors. kl. 14.30-15.30

I.P. Schmidt Gård, første tirs. kl. 11-12

Øster Elkjær, anden tirs. kl. 11-12

Hanneruphus, anden tors. kl. 10-11

Ulleruphus, tredje ons. kl. 11-12

Hybyhus, tredje tors. kl. 10-11

Tavlhøjcentret, sidste tirs. kl. 11-12

Visitatorafdelingen

Mandag til torsdag 8.15-15. Fredag klokken 8.15 -14

Tlf. 7210 7880. Fax 7210 7468

Personlig pleje og praktisk bistand (varig/midlertidig

hjemmehjælp), hjemmesygeplejerske, madservice,

dagcenter, ældrebolig, plejebolig, aflastning, Sydtrafik,

omsorgskørsel, nødkaldeanlæg, omsorgstandpleje.

Plejens Administration

Erritsø Bygade 85 A, 1. sal, 7000 Fredericia

Tlf. 7210 7373. Fax 7210 5773

E-mail: admpleje@fredericiakom.dk

Plejechef Georg Thomsen. Tlf. 7210 5748

Sygeplejefaglig leder Marianne Hansen.

Tlf. 7210 5740

Plejecenterchef Bo Østergaard Kristensen

Tlf. 7210 5743

Leder af administrationen

Marianne Hansen Tlf. 7210 5750

Leder af aktivitetsområdet

Ellen Balleby Tlf. 7211 3900

Udviklingskonsulent

Jørgen Lesmark Tlf. 7210 5795

Kostkonsulent Rikke Højberg Nielsen. Tlf. 7211 3966

Leder af korttidsafsnittet og projektleder for opføl-


38

gende hjemmebesøg

Vibeke Dalgaard. Tlf. 7210 5864

Demenskonsulenter

Tlf. 7210 5797 / 7210 5796 / 72105757

Handicaprådet

Formand Lisbeth Christensen. Tlf. 7594 0029

bylc@fredericiakom.dk

Næstformand Børge Larsen. Tlf. 7592 6946

bl@danmarkc.eu

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske

spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske

spørgsmål, som har betydning for mennesker med

handicap.

Derudover kan handicaprådet tage spørgsmål af mere

generel karakter op til drøftelse og komme med forslag

til initiativer.

Klagerådet

Turan Savas, udpeget af Byrådet

Hanne Lumby, udpeget af Byrådet

Svend-Erik Mengel-Thomsen, formand, udpeget af

Seniorrådet

Finn-Rudolf Reif, Næstformand, udpeget af Seniorrådet

Grethe Lilian Rasmussen, udpeget af Seniorrådet

Børge Larsen, udpeget af DH

Seniorrådet

Formand Flemming Larsen, tlf. 7592 7248

Næstformand Svend-Erik Mengel-Thomsen,

tlf. 7594 0719

Kasserer Annelise Pedersen, tlf. 7595 7959

Finn-Rudolf Reif, tlf. 7591 2348

Karl-Ejner Pedersen, tlf. 7592 5412

Wagn Ebbesen, tlf. 7592 8489

Jytte Buch, tlf. 7594 4820

Tove Bertelsen, tlf. 7556 3548

Grethe Lilian Rasmussen, tlf. 7594 3212

Private leverandør til Fredericia

Kommunes hjemmepleje

danren A/S

Norgesvej 51 Y

6100 Haderslev

Tlf. 2722 5837

TT clean

Solsortevej 25

5500 Middelfart

Tlf. 4053 5777

Caregruppen

Platinvej 26G

6000 Kolding

Tlf. 7697 3339

Elite miljø A/S

Borgerservice

Jernbanegade 32A

6000 Kolding

Tlf. 7012 3465

Kære Pleje

Norgesgade 7A

7000 Fredericia

Tlf. 7010 1875

Total Rengøring

Industrivej 2A

7080 Børkop

Tlf. 7586 2940

Serviceafdelingen

Prangervej 7

7000 Fredericia

Tlf. 7210 7017 mellem 9 og 12


KRYdSORd

BLANDT DE RIGTIGE LØSNINGER TRÆKKES DER LOD OM FEM PRÆMIER:

1. præmien er på 150 kr., 2. præmien er på 100 kr., og de tre følgende udtrukne vindere får hver 75 kr.

Løsningen bringes i næste nummer.

Den udfyldte kryds og tværs klippes ud og sendes/afleveres senest den 1. marts 2010 til

Fredericia Kommune, Pensionist Avisen, Pleje & Sundhed, Rådhuset, 7000 Fredericia.


Krydsordsvindere

1. præmie, 150 kr.

Bent-Ole Furbo Rasmussen

Korskærvej 172, 3. tv, 7000 Fredericia

2. præmie, 100 kr.

Herluf Dahl Christensen

Ægirsvej 4, 7000 Fredericia

3. præmie, 75 kr.

Jens Nicolai Christensen

Søndermarksvej 74, st th,

7000 Fredericia

3. præmie, 75 kr.

Asta Kathrine Buch

Danmarksgade 60 C, 1. tv,

7000 Fredericia

3. præmie, 75 kr.

Bent Larsen

Toftevej 8, 7000 Fredericia

Præmien indsættes på vindernes

nemkonto.

PENSiONiSTAViSEN

uDGIvES AF

Pleje og Sundhed

Rådhuset, 7000 Fredericia,

tlf. 7210 7000.

soan@fredericiakom.dk

Avisen udkommer i januar,

april, juli og oktober.

Gode ideer til Pensionistavisen

sendes til:

Kommunikationsafdelingen

koma@fredericiakom.dk

REDAKTION:

Branding- og Pressechef

Pia Becker (ansv.)

Britta Hallin

Lotte Thing Rasmussen

Jane B. Andersen

Fotos: Ole Olsen

99

KRYdSORdSLøSNiNG

AvISENS

KONTAKTGRuPPE:

Benny Lauridsen

Grethe Lilian Rasmussen

Frances Magdalene Nissen

Margit Nielsen

Ellen Margrethe Agerkvist

Lisbeth Christensen

I. C. Søndergaard

PENSIONISTAVISEN udsendes til alle pensionister i Fredericia Kommune. Får

De ikke Pensionistavisen, bedes De henvende Dem til Pleje & Sundhed, Rådhuset,

tlf. 7210 7355 eller soan@fredericiakom.dk

Her kan efterlønsmodtagere også bestille Pensionistavisen.

PENSIONISTAVISEN er trykt på genbrugspapir med vegetabilske farver.

Tryk: Oberthur Technologies A/S.

FREdERiCiA KOmmuNE

Pensionist Avisen

Pleje & Sundhed. Rådhuset, 7000 Fredericia

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!