Seniorkursus ”Længst muligt i eget liv”

ucf.dk

Seniorkursus ”Længst muligt i eget liv”

Seniorkursus ”Længst muligt i eget liv”

Det forebyggende hjemmebesøg og

seniorkursus


Tilbud om forebyggelse til ældre

borgere i Fredericia Kommune

De forebyggende hjemmebesøg

Seniorkurset ”Længst muligt i eget liv”

Tidlig opsporing af kronisk sygdom

KOL

Type 2 diabetes

Hjerte-kar-sygdomme

Tidlig opsporing af funktionsnedsættelse hos ældre


Det forebyggende hjemmebesøg

Tilbydes til alle borgere 75 + i Fredericia Kommune

Borgere der ikke modtager pleje og praktisk hjælp

Et årligt besøg

Tilbud om et årligt forebyggende hjemmebesøg

Målrettet forebyggende besøg (2. besøg)

Seniorkursus 65+

Afholdes to gange årligt

Informationsarrangementer om det forebyggende

hjemmebesøg


Det forebyggende hjemmebesøg

- samtalen

Få kontakt og skabe en tidlig og tæt relation

Brev og telefonsamtale

1½ time inkl. dokumentation

Besøget foregår i borgerens hjem

Borgeren sætter dagsordenen for besøget

hvilke problematikker optager borgeren

Samtalen og livshistorien er et vigtigt redskab

Forebyggelse

Opsporing af sygdom eller tab af funktionsevne

Trivsel, funktionsevne, livsindhold, boligforhold, social kontakt og

økonomi

Ønsker og forventninger borgeren har til sin hverdag og fremtid

Fokus på ressourcer, positive egenskaber og færdigheder

Vejlede og henvise til tilbud på sundhed -, social- og boligområdet

Aktiviteter i lokalområdet


Det målrettede besøg

En sundhedsmæssig gevinst – forsinke entreen til plejen

Borgere som er motiveret for adfærdsændring

Særlig risiko for KOL, type 2 diabetes eller hjerte-karsygdom

Begyndende demens

Depression

Fald

Socialt netværk – ensomhed / isolation (eksistentielt og socialt)

Træthed

Samlevende med kronisk sygdom

Efter henvendelse fra den praktiserende læge

Efter indlæggelse

Nyblevne enker eller enkemænd

Borgere der flytter

Traume (overfald, tyveri, voldtægt mm.)


Kontakt til borgerne

Fem forebyggende medarbejdere

3.500 borgere 75+

3.000 borgere i målgruppen

Ca. 1.500 borgere får et forebyggende besøg

25 pct. modtager et målrettet forebyggende besøg

2008: 1.999 forebyggende hjemmebesøg

Døve borgere (25)


Seniorkursus

Målrettet borgere 65+

Foregår to gange årligt

Temadage

Foredrag

Test

Rådgivning/vejledning


Overordnede mål for seniorkurset

At borgeren tager ansvar for sin tredje og fjerde alder

(tager aktive sundhedsfremmende valg)

At borgeren øger sin viden om forebyggelse,

sundhedsfremme, livskvalitet og mulighed for selv at

gøre noget

At borgeren reflekterer over og planlægger sin aldring,

så den bliver så god som mulig

At borgeren arbejder på at forblive uafhængig

At borgeren informeres om kommunale tilbud

(forventningsafstemning)


Emner til seniorkurset

Hvor finder vi dem?

De forebyggende hjemmebesøg

Evaluering fra seniorkurset

Borgerinvoleringsgruppen

Kroniske (folke)sygdomme

Kommunale udgifter

Pleje

Rehabilitering

Indlæggelser

Tilbud og aktiviteter i Fredericia Kommune


Emner og indhold i seniorkurset

Bevare funktionsevne

Kriser

Social

funktionsevne

Den teknologiske

udvikling

Fysisk

funktionsevne

Den

ældre

Seksualitet

Mental

funktionsevne

Økonomi


Seniorkursus forår 2009

Du bliver ikke yngre – så fat det

dog

Fysisk aktivitet som ældre – lyst

eller sur pligt?

Kend din krop

Parforhold, seksualitet og socialt

netværk i alderdommen

Nye og fremtidige teknologier til

hjælp og selvhjælp i hverdagen

Ny folkepensionist – hvad så med

økonomien?

Selvrealisering - fra arbejdsliv til

pensionisttilværelse


Pressemeddelelser

Annoncer

Borgerinformation

Ugeavisen og Pensionistavisen

Folder

De forebyggende

hjemmebesøg

Seniorklubber og foreninger

Borgerinvolveringsgruppen


Resultat af seniorkurset forår 2009

Ca. 500 (700) borgere

Gennemsnitsalder 72,3 år (69,7-73,6 år)

Andel i pct. yngre end 75 år (50,9-75 pct.)

95,2-100 pct. angiver, at seniorkurset lever op til deres

forventning

85,7-100 pct. angiver, at indholdet af de enkelte

temadage er relevant

78,6 – 100 pct. angiver, at de kan anvende budskaber

fra temadagen


Evaluering forår 2009

Efterspørger tests

Efterspørger temadage om sundhed og trivsel

Bedre pressedækning

Større lokaler

Placeres i lokalområdet

En oplægsholder pr temadag

Maks. to timers varighed pr. temadag

Teleslynge

Flere frivillige


Seniorkurset – efterår 2009

Med hjernen i behold (76)

Smertehåndtering – når kroniske smerter bliver en del af

livet (46)

Gevinster ved fysisk aktivitet som ældre (42)

Funktionstest (24)

KOL (42)

Lungefunktionsundersøgelse (38)

Ældres livsmod (100)

Begges bækkenbund – fra regnorm til anakonda

Nye og fremtidige teknologier til hjælp og selvhjælp

Måling af blodsukker

Livet som ældre – tanker om helbred, seksualitet og døden


Evaluering af seniorkurset

Seniorkurset efterår 2009 Smertehåndtering Fysisk aktivitet KOL

Antal deltagere 46 42 22

Antal spørgeskemaer 36 33 17

Svarprocent 78% 79% 77%

Gen. Alder i år 72,4 74,9 72,1

Aldersspredning 55-84 65-85 67-79

Yngre end 75 år 64% 45% 73,3 %

Ej deltaget ved tidligere

temadage 72,2% 72,2% 93,3%


Resultater fra seniorkursus efterår

2007

Gevinster ved fysisk aktivitet som ældre

Test 24 borgere

2.45 m up-and-go

To risiko for tab funktionel mobilitet

10 ud af 16 i normalområdet var tæt på grænsen til at være i risiko for tab af

funktionel mobilitet

Rejse sætte sig

Alle i normalområdet eller over gennemsnittet

6 min. gangtest

Fire personer i risiko for at udvikle tab af funktionel mobilitet

KOL

38 borgere fik en spiometri

12 opsporet med konkret mistanke om KOL (31,6%)

2 hvor der var tvivl om KOL

2 havde diagnosen KOL


Seniorkursus 2010

Hvad gør vi nu…….

Fordeling af temadagene

Borgerinvolvering

Mere ejerskab

Samarbejde med lokale foreninger

Folderen

Yngre målgrupper?

Ressourcesvage målgrupper?

Etniske minoriteter?

More magazines by this user
Similar magazines