Nr. 15 - Juni 2009 - Skødstrup Skole - SkoleIntra

skoedstrup.skole.skoleintra.dk

Nr. 15 - Juni 2009 - Skødstrup Skole - SkoleIntra

ROSEN

Myreslugere og tukaner

Konstitueret SFO-leder

16 års valgret

Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 15 - Juni 2009 - 4. årgang

Nye børnehaveklasseelever

Nye medarbejdere

Parkering på skolen

Skatteøen

Koncert på skolen

...og kalenderen

El Pueblo

Normsæt for elever, forældre og ansatte og hav en god Påske


ROSEN

Redaktion

Anne Littauer - skoleleder

(redaktør, ansvarshavende)

Kresten Horn - lærer

Silja M. Axelsen, 8.c

Anne Katrine Bagai, 9.c

Mikkel Gaarde

Foto

Anne Littauer

Mikkel Gaarde

Lay-out

Søren Torp

Næste deadline

25. september, 2009

Indlæg kan sendes til

ali@aarhus.dk

Tryk

Lasertryk.

Oplag

600 stk

Forsiden

Motionsdagen

Bladet udkommer 4 gange årligt

Digt

Som en sommerdag

du mærker varmen.

Som Amors pil

du mærker kærligheden.

Alt er trygt når du er her

jeg passer på dig

for du er mig kær.

Som dag og nat

et eventyr du er.

Der er altid noget at lave

når du er her.

Så er det sommer igen

af Anne Littauer

…og sommerferien nærmer sig. Som altid

slutter vi med marked på sidste skoledag.

Alle, forældre, bedsteforældre og lokale

institutioner er velkomne. Det foregår kl.

8.30 – 10.30 udenfor ved mellemtrinnet.

Der er sket meget i år, især med vores

fysiske rammer. Om kort tid er al byggeri

og modernisering færdiggjort, og vores

nye kombibibliotek bliver indviet fredag

den 14. august.

Klyngerne har fået udluftningsanlæg,

ovenlysvinduer og døre fra alle klasseværelser

ud til det fri.

7. – 9. har fået to fine fællesrum, og

mellemtrinnet får en helt ny fløj, hvor det

gamle skolebibliotek lå. Der skal 4.- klasserne

bo i undervisningstiden. I SFO-tiden

skal både 3. og 4. klasserne huses i denne

fløj samt fløjen overfor (den gamle SFO).

Nogle forældre og elever har været

forundrede over, at vi har haft råd til at

iværksætte al det byggeri, når vi samtidig

sparer på skolefest og udvekslingsrejser

m.v. og lægger klasser sammen. Hvad er

forklaringen på det? Jo, den er, at der er

forskellige pengekasser i Børn og Unge.

Skolen får hvert år én stor pengepose at

drive skole for. Skal der moderniseres eller

udbygges, søger vi ekstra penge i kommunen.

Skødstrup Skoles modernisering, incl.

kombiblioteket, er en sådan ekstrabevilling,

som er blevet behandlet og vedtaget

i Byrådet. Byggeriet betales således ikke af

vores driftsmidler og influerer altså ikke på

vores øvrige økonomi.

Vi bestræber os i øvrigt på, at være opmærksomme

på de muligheder der er for

at søge midler til forbedring af skolen. Ser

vi muligheder, så er det om at være klar

ved computeren og sende en ansøgning af

sted. Vi har således søgt penge flere forskellige

steder i dette forår: offentlige puljer,

kommunale projekter og private fonde.

Foreløbig har vi fået ja, til en ansøgning

vedr. et projekt Århus Kommune kalder:

Lyst til at lære. Projektet er inspireret af

en fjernsynsserie, der skildrede Gaurslund

Skole som i 100 dage arbejdede med læringsstile.

Det fik de vældig gode resultater

ud af.

Vi omformer ikke Skødstrup Skole

100 dage, men et arbejde med principperne

i læringsstile vil gradvist blive sat i gang

i skolens afdelinger over de kommende 3

år. En af skolens lærere bliver i forbindelse

med projektet sendt til USA i sommerferien,

for at blive certificeret i at undervise

andre lærere og pædagoger i læringsstile.

På vegne af hele skolens personale ønsker

jeg jer hermed en rigtig dejlig sommer.

Venlig hilsen Anne Littauer


Stadig sund 6. årgang

af Charlotte Aalund

Som I kunne læse i Rosen for nogle måneder

siden, har 6. klasserne siden skolestarten

i august deltaget i et spændende

projekt omkring sundhed, kost, motion

og dets betydning for læring – og for livet

generelt.

Vi skrev dengang bl.a. om, hvordan

vi sammen med resten af skolen havde

cykelkampagne i august og herefter for

alvor tog fat på det sunde projekt med temaugerne

”Den fede skole”.

Sundhed i fagene

Siden har vi haft fokus på sundhed i forskellige

fag og forløb. For eksempel har vi

i hjemkundskab lavet sund morgenmad,

og vi har lavet eksempler på, hvad sunde

madpakker kunne bestå af. Og det bedste

af det hele var, at det selvfølgelig smagte

godt! For at kunne vide hvornår morgenmad/madpakker

egentlig er sunde, har

vi også fordybet os i det mere teoretiske

omkring ernæring, så vi kunne finde hoved

og hale i proteiner, kalorier, mættede

og umættede fedtstoffer, langsomme og

hurtige kulhydrater osv. osv. Alt dette blev

godt bakket op i natur/teknik, hvor alle

også har lært en masse om kroppens reaktion

på kost og motion.

Temadag

I april havde vi en temadag, som bestod

af to forskellige indgangsvinkler til sundhed:

Formiddagen bød på en introduktion

til begrebet ”social pejling”, som vel omfatter

en mere mental form for sundhed.

Kort fortalt handler social pejling om, at

det er meget, meget almindeligt for børn

(og voksne) at overvurdere hvad andre

kan, tør, må osv. - f.eks. i forhold til det at

ryge og drikke. Målet med denne formiddag

var at få børnenes øjne op for disse

overdrivelser, så de har det i baghovedet

og forhåbentlig ikke lader sig presse pga.

af det.

Efter en sund og forfriskende frokost

sammen i kantinen var det tid til pubertets-

og sexualundervisning i mindre pige-

og drengegrupper med ”Sexløberne” fra

Sundhedshuset i Århus. Lærerne måtte

ikke være i klasserne, men jeg tror, at alle

havde en rigtig spændende, lærerig og

sjov eftermiddag – i hvert fald at dømme

ud fra de glade og grinende ansigter, som

sagde farvel til hinanden efter en lang og

god dag.

Sunde ud-af-huset-aktiviteter

I løbet af foråret har vi også været ude

at udvide vores horisont på det motionsmæssige

område. Vi ville gerne præsentere

børnene for nogle motionsmuligheder,

som mange måske ikke kendte. Første tur

gik til danseskolen ”Let’s Dance” i Risskov,

hvor alle skulle prøve dansekunsten af.

Musikken flød opmuntrende ud af højtalerne,

og der blevet danset Grease-”moves”

med stor fornøjelse – drengene som

Danny og pigerne som Sandy.

Et par uger efter besøgte vi DGI-huset,

hvor vi fik en rundvisning i alle de aktiviteter,

som huset har at byde på, og herefter

kunne vi fyre krudtet af ved at spille

”Balle-bold” og springe på air-track og

stortrampolin i springcentret.

Alt i alt har vi fået sat fokus på sundhed

i mange former gennem årets løb, og det

har været lærerigt for både elever og lærere.

Vi håber, at nogle af idéerne vil forplante

sig og blive gentaget i de kommende

år, så andre klasser også kan få glæde

af de sunde tiltag.

Det er målet i Århus Kommune,

at alle børn og unge

bevæger sig mindst 1 time

om dagen


My´ren efter

sommerferien 2009

af Herdis Holst

Indtil sommerferien 2009 består My´ren af ca. 70 børn

fra 4. klasserne og ca. 3½ medarbejdere. Vi har haft lokaler

i blok 5, hvor de 3 af 4. klasserne holder til.

Efter sommerferien bliver My´ren helt anderledes – nu

vil den nemlig bestå af både 3. og 4. klasser. Det betyder

også, at der bliver 8-9 medarbejdere. De fleste er på nuværende

tidspunkt allerede ansat, dog er alle ikke startet i

SFO endnu. Jeg forventer at være tilbage som fritidspædagogisk

leder i My´ren igen efter sommerferien.

Lokaler

Lokalerne vi har til rådighed er stadig Blok 5, hvor de

kommende 5. klasser skal gå i skole om formiddagen, om

eftermiddagen skal lokalerne så bruges til SFO lokaler. Så

må vi håber at 5. klasserne kan huske at rydde op efter

sig.

Vi har også forhallen ved musiklokalet hvor der er bordtennis

og, i hvert fald en tid endnu, har vi Himmelhuset.

Vi får da heldigvis også flere lokaler (vi får jo mange

flere børn), nemlig den fløj, hvor der nu er den store ombygning

i gang. Det gamle skolebibliotek bliver til 3 klasselokaler,

et lille SFO lokale og et torv, der hænger sammen

med gangen.

Dette torv bliver vores samlingssted, her vil der altid

være mindst en voksen, som børnene siger goddag og

farvel til. Denne voksne er også den, der hjælper børnene

med at klare det at komme til fodbold o.s.v.

Besøgsdage i 3. og 4. klasse

Alle klasser får deres klassepædagog blandt medarbejderne

i My´ren, dog er der ikke afsat ret mange timer til 4.

klasserne, men 3. klassernes klassepædagog vil fungere,

som I kender det fra klyngerne.

I tiden op til sommerferien, vil vi lave besøgsdage for de

kommende 3. og 4. klasser, så de kan få en fornemmelse

af, hvad der er af muligheder og udfordringer, når man bliver

så stor, at man kommer i My´ren.

Forældrene vil blive informeret gennem skoleintra gennem

vores nyhedsbrev MYRE-FRITZ omkring den 1. i hver

måned.

Legepladsfest

Som de fleste nok har set, er der sket en masse på

udendørs sarealerne. Den store nye legeplads blev indviet

den 15. maj, da SFO holdt ”legepladsfest”, og der kommer

mere nyt efterhånden, så de store børn også har gode

muligheder for at få brugt deres krop på mange forskellige

måder.

Vi glæder os til at tage imod alle børnene i den ”nye”

My´ren efter ferien.

SFO Hobbitten


Polen 2009

med 8.a

af Mikkel Holm S.

Vi tog af sted til Polen Lørdag d. 9 Maj og

kom hjem torsdag d. 14 Maj. Polen var nok

et af de lande, som det gik hårdest ud over

i 2. verdenskrig. Det kan også godt mærkes,

når man lige er kommet over den polske

grænse.

Men efter man ligesom har været i Polen

i noget tid, opdager man, at Polen faktisk

har en utrolig smuk natur og en helt unik

arkitektur.

Vi tog af sted til Polen lørdag d. 9 maj

og kom hjem torsdag d. 14 maj. Alle i 8.a

havde hver deres ven, som de boede ved.

Jeg boede ved to drenge, der hed Jakub og

Wojtek. De kunne begge to engelsk sådan

rimelig godt. Man kunne i hvert fald godt

forstå, hvad de sagde.

Vi boede lidt uden for storbyen Krakow,

som er den næststørste by i Polen (Hovedstaden

i Polen er Warszawa). Vi var inde i

Krakow et par gange, og det er en vildt fed

by.

Der er flere store shopping centre i Krakow,

Men det største ligger lige i centrum

af Krakow. Det shopping center, der ligger i

centrum af Krakow, er ca. dobbelt så stort

som Bruhns galleri.

Den sidste dag vi var i Polen, onsdag,

skulle vi se en kæmpe saltmine. Minen

hedder ”Wielicka salt mine” og er fredet af

UNESCO. Minen består af 3000 kamre og

har en total længde på 300 km. Minen når

ned på en dybde af 327 meter. Både på vej

ned til Polen og på vej hjem kørte vi i tog

hele vejen.

Det tog, der tog længst tid, var det tog

fra Berlin til Krakow, og det tog omkring 12

timer.

I september 2009 kommer den polske

klasse og besøger os.

London 2009 med 8.c

Af Silja Maigaard Axelsen 8.c

”Og jeg gir’ ik’ en tur til London baby”, rapper

Marc Johnson i en sang.

Men 8.c fik en tur til London den 2. maj

2009. Kl. 17.00 vinkede vi farvel til Danmark

og steg på færgen fra Esbjerg til Harwich.

Stemningen var høj hos unge såvel som

gamle.

Middagen efter gik vi rundt i London Underground

og prøvede at finde et tog, som

førte til vores hotel.

”Kings Hotel” havde en flot facade, men

inde bag gemte der sig kakerlakker på badeværelserne,

mug i hjørnerne og en morgenmadsbuffet

bestående af toastbrød og

cornflakes.

På få dage nåede vi at se så meget forskelligt,

at vi ikke kunne holde styr på alle

de nye indtryk i vores små hjerner. Her kan

bl.a. nævnes Camden Market, Big Ben,

Buckingham Palace, Science Museum og

Madam Tussauds. Men mest fascinerende

af alt, var da vi sad i Dominion Theater og

så Queen-musicalen ”We Will Rock You”.

Skuespillernes stemmer var fantastiske.

Inden vi vendte snuden hjemad, nåede vi

lige et smut forbi Piccadilly Circus, et kæmpe

cirkus af tøj– og skobutikker. Pigerne gik

amok med de engelske pund og var udmattede

nok til en 17-timers sejltur tilbage til

Esbjerg.


ROSEN knoppen

Konfirmation

af Sara Marie Nielsen, 7.c

Forberedelsen: Konfirmationsforberedelsen

forløber over mindst 48 timer. Den kan

forgå på skolerne, men det er efterhånden

blevet mere almindeligt, at den forgår i et

konfirmandlokale enten i kirken eller i menighedshuset

som den gør her i Skødstrup.

Forberedelsen består i en gennemgang af

centrale dele af den kristne tro set i lyset af

de unges erfaringer. Der er ofte behov for

at diskutere identitetsproblemer. Mange i

konfirmationsalderen, er usikre og ønsker

at blive accepteret og bekræftet.

Frivilligt at blive konfirmeret

I dag er det frivilligt, om man vælger at

lade sig konfirmere. I 1995 valgte fx 86,5%

at gøre det. Den eneste forudsætning er

naturligvis, at man er døbt. Hvis man ikke

er døbt og ønsker at blive konfirmeret, kan

man med sine forældres tilladelse lade sig

døbe i forbindelse med en gudstjeneste

umiddelbart inden konfirmationsdagen. I

1995 blev 5% af en årgang konfirmander

døbt i forbindelse med konfirmation.

Forældre og søskende får plads på den

bænk deres konfirmand sidder ud for.Den

øvrige del af familien og bekendte må sætte

sig på de ikke reserverede pladser. Man skal

komme i god tid, hvis man ønsker en plads.

Ritualet i kirken

Konfirmanderne samles i præstegården

først, og går derfra sammen med præsten

i procession fra præstegården til kirken.

Kirkeklokkerne slår ni bedeslag, hvorefter

orglet sætter i gang. Alle i kirken rejser sig

nu op og konfirmanderne kommer ind. I det

øjeblik præsten står stille foran alteret sætter

man sig ned igen.

Det kirkelige ritual: Nu følger indgangsbønnen

og den første salme, og herefter

hilser præsten på menigheden med ordene:

”herren være med jer” og vender sig mod

menigheden læser han/hun op enten fra

det gamle eller det nye testermente. Imens

står alle tilhørerne op, sådan som man

plejer at gøre, når der bliver læst op fra

bibelen. Efter næste salme går præsten op

på prædikestolen og læser evangeliet op.

Så følger prædiken, kirkebøn, bekendtgørelser

og til sidst den apostolske hilsen, der er

at citat fra der nye testamente. Derfor står

man igen op under dens fremsigelse

Mini konfirmand

Mini konfirmand er noget du kan gå til i

enten anden, eller tredje klasse. Det er en

slags kristendoms undervisning. Til mini

konfirmand, læser man historier og ser film

omkring kristendommen, man kommer op i

kirken og laver forskellige kreative ting, som

symboliserer kristendommen. Det foregår

efter skoletid. Det er præsterne som underviser.

Det er valgfrit, og mange børn er

glade for det, så det er meget populært.


Stort og småt fra skolen

af Anne Littauer

Skolebestyrelsen

Regitse Fugl har når skoleåret 08/09 slutter,

ikke længere børn på skolen. Hun udtræder

derfor af bestyrelsen. Regitse har været

medlem af bestyrelsen i 3 år. Tak for din

deltagelse og for din engagerede indsats.

På vegne af skolens bestyrelse

Anne Littauer

Hvor mange

er vi på skolen?

Nu vi slutter skoleåret har vi 799 elever på

skolen. I kommende skoleår bliver vi omkring

840 elever.

Ifølge prognoserne vil vi fortsat stige i

samme tempo de næste 3 år. Så det varer

ikke længe før vi runder de 900 elever.

Vi håber derfor, at kommunen giver os

midler til at sætte det gamle folkebiblioteks

lokaler i stand, så vi kan få en nye fløj der,

med klasselokaler og fællesrum.

Middelalder teater

27. maj var alle sejl sat til, da alle børn i

klynge 300 viste teater. Om formiddagen

var der inviteret gæster fra de øvrige klynger,

og sidst på eftermiddagen var forældrene

inviteret.

Klynge havde arbejdet med et tema om

middelalder. Stykket kædede det hele sammen,

så alt meget af det børnene havde

lært om middelalderen var med på en eller

anden måde. Der var gabestokken, kirkens

betydning, sygdom og død og meget mere.

Alle børn kendte deres plads, hvad enten

de sang i kor, var musikere eller skuespillere.

Det var en imponerende forestilling! Alt

klappede. Børnene sang nogle dejlige sange,

der var bevægelse i stykket, der var fin

musik og alle deltog med liv og sjæl.

Det var en oplevelse at se. Et af højdepunkterne

var, da der pludselig myldrede

en masse grise hen mod scenen, mellem

stolene vi sad på. Det var 0. klassebørn med

griseører og grisehale, der kom kravlende i

flok. Et skønt syn!

Indretning af kombibiblioteket

I projektgruppen for kombibiblioteket besluttede

vi os for, at biblioteket ikke kun

skulle være noget særligt uden på. Også

med hensyn til indretning ønskede vi at biblioteket

skulle være noget særligt.

Derfor har vi fået indretningsarkitekt

Gitte Schelde, til at tegne en indretningsplan

for det 400 m2 store rum. Det er der

kommet noget spændende ud af. Planen

kan ikke helt opfyldes fra starten, det har

vi ikke råd til, men så ved vi hvad vi skal arbejde

hen imod.

Folkebiblioteket hjælper med pengene,

og desuden søger vi midler hvor det er

muligt.

Vi glæder os til at indvie det nye kombibibliotek

fredag den 14. august 09. Der vil

bibliotekets navn blive afsløret, og dermed

vinderen af vores navne og logokonkurrence.


Kantinen

Bestil og betal abonnement på mælk frugt

og kildevand hjemmefra.

www.dinskolebutik.borgerservice.dk

”Din Skolebutik” er åben for tilmelding for

skoleåret 09/10 fra den 13 juli 2009.

Oprydning i

garderoberne

Børnenes garderober skal tømmes d. 26

juni. Efterladte genstande vil blive fjernet.

Kik evt. i spanden med glemt tøj.

Skolens kontor

holder åbent mandag d.29 juni til d.2 juli kl.

8.00-14.00.

Vi er på kontoret igen fra mandag d. 3

august og indtil d. 7 august er åbningstiden

kl. 9.00-14.00.

Derefter har vi som sædvanligt åbningstid

kl.7.45 - 15.00

Folkeskolens

afgangsprøver

Skolens tre 9. klasser har i uge 19 været

til skriftlige afgangsprøver i fagene dansk

- læsning og retstavning, matematik og

dansk - skriftlig fremstilling. Ugen efter var

der digitale prøver i udtræksfagene biologi

og geografi. 9.A var til prøve i biologi. 9.BC

oppe i geografi.

I ugerne 23 til 25 afvikledes de mundtlige

prøver, hvor dansk, engelsk og fysik er obligatoriske

for alle tre klasser. I de mundtlige

udtræksfag var 9.A til prøve i historie, 9.B i

kristendom og 9.C i samfundsfag.

Torsdag den 25. juni er der dimission, hvor

eleverne får udleveret deres prøvebeviser.

Kalender

10/8 Skolestart for 1.-9. klasse 8.00-11.45

13/8 Første skoledag for 0. klasserne 9.00 - 11.45

14/8 Indvielse af nyt kombibibliotek

september Elevfotografering

for 0., 1., 4., 7. og 9. klasserne

9/10 Motionsdag

10/10 Efterårsferie

Sidste skoledag

Kl. 08.00-08.30:

Klasserne gør deres boder klar, ved mellemtrinet.

Kl.08.30-10.30:

Markedet er åbent og der er optræden på

scenen.

Kl. 10.30:

Markedet afsluttes med sommerferiesangen.

Kl.10.40-11.15:

Oprydning. Når boderne er fjernet, har 5.

klasserne oprydningstjans på og omkring

markedspladsen.

Kl.11.15-11.40:

Alle børn i klasserne med klasselærerne.

Forældre, bedsteforældre, dagpleje mødre

og andre interesserede er velkommen til at

besøge vores marked.

God

sommerferie

Alle børn og forældre ønskes

en rigtig god sommerferie

Venlig hilsen

skolens ledelseog personale

More magazines by this user
Similar magazines