Problem

phmetropol.dk

Problem

1.A Problem-Baseret Læring – baggrund og historik

PBL - hvorfor?

Problem-Baseret Læring - PBL – er en læringsform, der på mange måder modsvarer en række af de aktuelle

udfordringer, skoler og lærere står overfor i dag. Såvel i de grundlæggende erhvervsuddannelser som i de korte

og mellemlange videregående uddannelser oplever lærere, at stoftrængslen er betydelig, og at behovet for

metodiske modsvar på dette er påtrængende. Samtidig kan PBL medvirke til at udvikle en række af de nye

kompetencer, der efterspørges i de igangværende reformer af de erhvervsrettede uddannelser.

PBL er et af disse svar. Ikke et nyt svar, men et svar der både har særlige historiske forudsætninger, og også

kan give nye pædagogisk-didaktiske handlemuligheder, hvis det indtænkes konkret i uddannelsernes design.

De videregående tekniske erhvervsrettede uddannelser repræsenterer en særlig udfordring og mulighed. Netop

her er forventningerne om at udvikle brede almene og personlige kompetencer iøjnefaldende. Morgendagens

teknikere skal selvstændigt kunne løse problemer, planlægge, skaffe sig overblik og arbejde kreativt inden for

en lang række områder.

Sådanne kompetencer udvikles erfaringsmæssigt ikke gennem traditionel undervisning og formidling. Kun hvis

den, der skal lære, selvstændigt udfordres af konkrete og meningsfyldte problemstillinger, udvikles evnen til selv

at tage hånd om og ansvar for problemløsninger.

Deltagerstyring og problemorientering er to af de centrale akser i PBL, men i den konkrete pædagogiske praksis

kan dette udmøntes i mange varianter og med større eller mindre betoning af disse elementers betydning for

den konkrete læreproces.

3

More magazines by this user
Similar magazines