Auktionen

kunstbib.dk

Auktionen

AKTIESELSKABET

SAGFØRERNES AUKTIONER

Farvergade 6 — Telefon 7352

KATALOG

til

Auktionen

Onsdag den 16. Juni 1920, Form . Kl. 10

og følg. Dage i

F a rv erg a d e 6

over

Pretiosa, Sølv, Plet, Glas,

Porcelæn, Dækketøj, Møbler,

Lysekromer, Malerier m. m.

Onsdag Kl. 1 sælges 3 Flygler, 3 Fortepianoer, 1 Pengeskab,

1 Fonograf m. Valser og 2 Skrivemaskiner.

Torsdag Kl. 1 sælge* 2 Arbejdsvogne.

Fredag Kl. 121/a sælges Malerier, Tegninger, Akvareller og

Raderinger.

Eftersyn: Tirsdag den 15. Juni Kl. 10—3.

Kommissioner modtages af:

aut. Taxatrice Fru Bruun-Jacobsen, Ny Toldbodgade ?7,

Telf. Palæ 1327 u

CHR. BACKHAUSEN, „RIPCRHUS", KØBENHAVN 0.


Auktionsvilkaar.

§ i.

Alt sælges paa nærmere Approbation og i den Stand, hvori

det ved Hammerslaget forefindes, og ligger fra dette for Køberens

Regning og Risiko i alle Maader.

§ 2.

Det købte skal afhentes Auktionsdagen efter Udleveringsseddel.

§ 3 -

Hvad der ikke afhentes til ovennævnte Tid, kan uden videre

Varsel stilles til ny Auktion for første Købers Regning. Den,

der køber til en anden, hæfter som Selvskyldnerkautionist.

§ 4.

Betalingen, foruden Auktionsbudet 12V2 % af sam me i Auktionsomkostninger,

erlægges ved Hammerslaget eller paa Anfordring

til undertegnede Aktieselskab, dog kunne Inkassator personlig

bekendte vederhæftige Købere forvente 4 Ugers rentefri Kredit.

Ejendomsretten til det solgte overgaar først til Køberen ved Købesum

m ens fulde Erlæggelse.

§ 5-

Betales ikke til rette Tid, er Køberen underkastet Retsforfølgning

efter Repl. Kap. 41 og Udpantningsloven af 29. Marts 1873

Tillægskonditioner forbeholdes.

København, i Juni 1920.

Aktieselskabet

„ Sagførernes Auktioner

Farvergade 6.

Paa Begæring af

Protokolsekretær i Højesteret, H. Friis

Frk. Æ len K ir s tin e A ndersens (af Brønshøj) Dødsbo

Sølv m. m.

1 2 Spiseskeer

2 2 —

3 7 — Empire

4 1 Sukkertang

5 1 Ragoutske

6 1 Pnncheske

7 2 Thesier

8 16 Theskeer

9 4 gi. Skeer, Plet

10 1 Flødeske

11 1 Puncheske, Konkylie

12 1 Guldbrosche

13 1 Chatelaine, 2 Spænd'

14 1 Gulduhr m. Kæde

15 9 Sølv Nakker, sep.

Plet, Glas,

16 6 Gafler

17 6 Knive

18 6 Par Knive og Gafler

19 1 Osteklokke

20 l —


21 1 Sukkerskaal og Flødekande

22 1 — — høj

23 1 — - — stor

24 1 Æggefad, 1 Glasskaal

25 2 Glas Smørkander m. Laag

26 1 — —

27 3 Smørassietter, 1 Salatkumme

28 9 Glas •

29 9 — spidse

30 6 — runde

31 6 — m. Blomster

32 6 Ølglas, 2 Saltkar

53 18 div. Glas

34 l Plat de menage

35 1 blaa chin. Vase

36 6 smaa Tallerkener

37 1 Kagefad

38 1 Chokoladekande

39 1 —

40 1 Kagefad

41 6 Par Kopper

42 2 Assietter m. Blomster

43 12 Tallerkener, B. & G.

44 3 Theskebakker, 1 Thekande, l Skylleskaal

45 2 Karafler

46 3 ostind. Fade, 1 Tallerken

47 1 — Kande

48 2 Kobber Lampetter

49 2 — Jardinierer

50 1 — Maskine

51 1 — Kaffekande m. Fyrfad

52 2 — Jardinierer, gennembr.

53 1 — Kande, lille

54 1 — Kedel paa Ben og Laag

55 1 — —

56 1 — Kasserolle

57 1 — — paa Ben

58 1 — — flad

59 2 Mælkesier

60 1 Kobber Laag

61 1 — Dørslag

4

62 1 Kobber Tragt

63 1 — Pande paa 3 Ben

64 1 Rivejern

65 1 Kasserolle

66 1 stor Malm Morter

67 1 mindre — —

68 i — —

69 1 Messsing Kaffekande m Fyrfad

70 2 Lysestager

71 2 —

72 1 Messing Strygejern

73 1 Lyseplade, 1 Lysestage

74 1 Lampe

5

Møbler m. m.

75 2 Mah. Senge m. Madrasser

76 1 — Servante m. Tilbehør

77 I Haandklædestativ

78 2 smaa antikke Spejle

79 1 antik Ramme

80 1 Spejl i Mah. Ramme

81 2 Skilderier, Thorvaldsen, Chr. [V

82 1 Navneklud i Ramme

83 1 Skilderi, Ingemann

84 4 -

85 1 — Kongefamilien

86 2 -

87 2 — smaa

88 1 Garn vin de

89 1 Nød. Sofa, 6 Stole, 1 Lænestol m. grønt Plyds

90 1 — Bord paa Krydsfod

91 l — Sofa, 4 Stole og 2 Lænestole —

92 1 — ovalt Bord

93 1 gul Kommode

94 1 grøn malet Kiste

95 1 malet Skab

96 1 — Bord


97 1 Eg. Buffet

98 1 — Spisebord

99 8 — udsk. Stole

100 1 — Dækketøjsskab

101 1 Mah. Piedestal

102 2 malede Borde

103 1 — —

104 1 lille antikt Spejl

105 1 Toiletspejl

106 2 Lamper

107 1 Skærm

108 1 malet Skab

109 1 Chiffonniere

110 3 Skilderier.

111 6 smaa Vaser

112 2 blaa —

113 1 grøn Figur

114 2 Bonbonnierer m. Laag

115 1 Weedgewood Skaal, 3 Pore. Figurer

116 1 fransk Vase

117 2 Fag hvide Gardiner m. Stang

118 2 Urtepotter

119 2 hvide Figurer

120 1 Pore. Skrivetøj

121 1 engelsk Thekande, 1 Bæger

122 2 hvide Figurer

123 1 Sofa m. rødt Repps

124 4 Stole - —

125 1 lille Bord

126 l — Skab

127 L Klapbord

128 1 forg. Spejl

129 2 Fag hvide Gardiner

130 1 Lænestol m. rødt Repps

131 l Stueuhr i malet Kasse

132 1 Skilderi, Amagerstykke

133 5 —

134 1 Pillespejl i Nød. Ramme m. lav Konsol

135 2 Rullegardiner .

136 1 Mah. Spejl, oval Ramme

137 1 Skilderi

6

138 1 Mah. Chiffonniere

139 1 Fag hvide Gardiner m. Kappi

140 1 „ - -

141 1 broderet Tæppe

142 3 store tærnede Duge

143 1 _ _

144 4 Duge

145 2 smaa Duge

146 9 Servietter

147 1 Bordtæppe

148 2 Pudevaar

149 1 Pose m. Hørgarn

150 2 Overdyner, rødstribede

151 2 Underdyner, blaastribede

152 1 Langpude

153 2 Hovedpuder

154 3 Underdyner

155 - 2 Overdyner

156 4 Langpuder

157 4 Hovedpuder

158 2 franske Skamler

159 1 Gasbord

159a Carl Bloch, 1884,

159 b — 1885,

159 c — 1882,

159d — 1888.

159 e — 1883,

159 f — 1887,

159g — 1887,

159h — 1883,

159 i — 1882,

159 j

-------

159 k

159 1 ---

1884,

1883,

7

Raderinger

sælges Fredag Kl. 12V*

GI. Kone m. Hætte

GI. Mand

Skovsø, Maaneskin

Skovvej

Strandparti

Skovsø

Baadebro

Skovparti

Landevej ni. Telefonpæle

Landskab

Strandbred

Landskab m. Huse

*


159m Carl Bloch, 1883, Stenet Strandbred

159 n — 1885, Ung Pige ved Strandbred

159 o . — 1883, Landskab oa. Høstak

159 p — 1886, Konen ra. Spurvene

159q — 1884, Bag Bondegaarden

159 r — 1884, Landskab, Aftan

159 s — 1887, Skovparti, Udsigt til Havet

8

160 1 Mah. Sekretær m. Overdel

161 1 Chesterfield Sofa, 2 Lænestole og 2 Salonstole

m. Bøffellæder

162 1 Eg. Bord m. Krydsfod

163 1 Loftsbelysning

164 1 x —

165 1 - (

166 8 Plet Gafler

167 1 — Flødeske

168 1 Marmor Relief af Petersen Dan, sælges

Fredag Kl. 127*

169 1 Bog af Mark Twain

170 100 Pakker Cigaretter, sep.

171 1 Radering af Carl Bloch, GI. Huse

172 1 — - — Stenet

Strandbred

173 1 — - — Børn ved

Stranden

174 1 — - — Stranden

175 1 — - —

ved Hellebæk

Huse ved

Stranden

176 1 — - — Konen m.

Spurvene

177 1 — - — Norsk Brud

178 1 — - — Andedammen

i Hellebæk

179 1 — - — Helllebæk

Plantage, Maaneskin

180 1 Guld Dameuhr

«

sælges

Fredag

Kl. 12%

*

181 1 Sølv Dameuhr

182 1 Fyldepen

183 1 Akvarel af Lonis Moe

184 1 — - Poul Fischer

185 1 — - J. E. C. Rasmussen,

Fra Grønland

187 1 Guld Herreuhr

187a 2 polstrede Kurvestole

187b 1 Kurvestol

187c 2 Billeder, holl. Kunst

187d 1 Symaskine

187e 1 Violoncel, sælges Onsdag Kl. 1

187 f 2 Fag haandbroderede Portierer

187g 1 - — Gardiner

187h 1 Mah. Konsolskab

187 i 1 Damecykle

187 j 1 Blomsteraltan

187k 5 Karaffer

1871 Lysemanchetter

187m 1 Kulkasse

187n 1 Osteklokke

1870 1 Kakkelovn

187p 1 Rygebord

187q 1 Tæppemaskine

187r 2 Overfrakker

187 s 2 Par Benklæder

1871 1 Vest, 1 Manchetskjorte

187u 2 Lysekroner

187v 1 Bonekost

187x 2 Sølv Kompotskeer

187y 2 — Salkar m. blaat Glas

187z 1 Hovedsmykke

187æ Div. Mønter

9

Paa Begæring af

Overretssagfører Hj. Gehrke

Frk. Hansine liseh ers Dødsbo

187 1 Sølv Strøbøsse

sælges

Fredag

Kl. 1 2 V,


10

188 1 Sølv Peberbøsse m. 3 Ben

189 3 — Theskeer m. Musling

190 1 — Servietbaand

191 1 — Sauceske

192 2 — Gafler

193 2 — Spiseskeer

194 5 — Dessertgafler

195 1 — Sukkerske

196 1 — Kageske

197 2 — Syltetøjsskeer

198 1 — Kaffekande

199 4 — Spiseskeer m. Musling

200 4 Plet Flaskebakker, 2 do. Flaskeskilte

20J 1 — Plat de Menage

202 1 — Brødbakke m. Hank

203 2 — Flaskebakker m. Træbunde

204 6 Frugtknive

205 1 rødlak. oval Bakke

206 1 Karaffel, firk. riflet

207 4 Glas m. Bort

208 ] Vinkande

209 1 Likørkande

210 1 sleben Kumme

211 ] Karaffel m. 2 Glas og Bakke

212 4 Ølglas

213 15 Sherryglas

214 3 Likørglas. 3 Snapseglas

215 1 Krystal Blomstervase

216 2 Zwibelglas, div. smaa Blomsterglas

217 4 blaa Lysemanchetter

218 1 Pore. Theskebakke

219 1 Kaffekande, musselmalet kbh. P.

220 1 Thekande — —

221 1 Sukkerskaal, 1 Flødekande, 1 Smørkande, do.

222 l Mælkekande, 2 Assietter, ottek.

223 6 Par Kopper, kbh. Pore.

224 1 Kabaret, B. & G.

225 6 Par Kopper m. rød og forg. Bort, Kbh. P.

226 2 „ — forg. kantede, B. & G.

227 1 Kaffekande, 1 Sukkerskaal, 1 Flødekande,

l Skylleskaal

228 1 Kagefad, 1 Assiet, 1 Plat de Menage m. rød

Kant, B.&G.

229 8 Kagetallerkener m. blaa Kant, B. & G.

230 6 Tallerkener, dybe, forg.

231 4 — m. rød Kant

232 14 Kagetallerkener m. fg. Kant

233 3 Par Kopper, 3 Par hvide do.

234 8 Æggebægre

235 1 Fad, 1 Sauceskaal, 12 flade Tallerkener, 8 dybe

do., 8 smaa do.

236 1 tærnet Drejls Dug

237 1 blomstr. — —

238 1 - — —

239 1 Drejls Dug m. 4 Servietter, mønstr.

240 2 — — tærnede

241 1 — — _

242 1 — — stortærnet

243 1 Damaskes Dug m. Blomster

244 12 Drejls Servietter, tærnede

245 6 — — — smaa

246 6 Theservietter m. Broderi

247 2 Par Stouts Lagener

248 5 „ — —

249 5 Stk. — —

250 10 Pudevaar

251 10 Bygkorns Haandklæder

252 6 Drejl — stribede

253 7 Haandklæder

254 9 Viskestykker

255 2 Badeha andklæder

256 1 Sengtæppe, strikket

257 Div. hvide Gardiner

258 1 Bordløber, 11 Servietter m. blaa Bort

259 2 — m. blaa Bort

260 Div. Broderier og Pyntestykker

261 1 Sofa m. gult Plyds

262 5 Mah. Stole m. —

263 1 Lænestol — —

264 1 højryg. Stol — —

265 1 Mah. Taburet m. Broderi

266 1 Skrivebordsstol m. rødt Plyds

11


267

268

269

270

27]

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

12

1 Fortepiano i Nød. Kasse, A. Marschall, sælges

Onsdag Kl. 1

1 Mah. Spillebord m. Søjlefod, Chr. V III

2 — Pillespejle m. Konsoller

1 — Piedestal, oval

1 — Kommode m. Søjler

1 Metalbord m. Marmorplade

1 Bord m. Søjlefod, marmoreret Plade

1 Eg. Stander m. 2 Underhylder

1 Bord m. rødt Piyd s

1 lakeret Gyngestol

1 Messing Hængelampe

1 bronceret Kandelaber til 6 Lys

1 Biscuit Relief i Træfatning

1 Glas Flacon m. Fad, dec m. Blomster

1 højt Blomsterglas

1 Krystal Bordklokke m. Sølvhaandtag

1 Par Kopper m. La ag, kantede, forg. og dec. m.

1 Opsats dec. m. Blomster

1 Urtepotte, dec.

2 Biscuit Figurer, m. forg. Hylder

1 Krystal Flakon, gul og hvid

blaat, K. P.

1 Glasvase, grøn, dec. m. Ranker og Fugle

2 pressede Lysestager, 1 Flacon

2 Malm Stager

1 — Morter m. Støder

2 ovale Fogli etter

1 Klokkestreng m. Kanevasbroderi og Glashaandtag

1 Majolika Skaal

Diverse Nips

1 Fag hvide Gardiner m. Kappe og Stang

1 — røde Granite Gardiner m. Kappe og Ringstang

2 — — Damaskes Gardiner m. Kappe

1 — — Granite — —

1 — hvide — — og Stang

1 Brysseler Gulvtæppe, 1 do. Fodtæppe

1 Oliemaleri, Kirkeparti

1 — En Faarehyrde

sælges

1 — En Savoyard

Fredag

1

1Vinterstykke

En Trægruppe

Kl. 121/,

307 2 Glasmalerier

308 6 smaa Billeder i Ramme

309 1 Mah. Seng m. 2 Krølhaarsmadrasser

310 1 — Kommode m. 4 buede Skuffer

311 1 — Nodeskab

312 1 — Spillebord

313 1 — firk. Bord'

314 1 — Syskrin

315 1 — Dokumentskrin

316 1 Nød Toiletspejl

317 1 Zink Servante

318 1 Puf m. Broderi, 2 Rygpuder

319 1 Damestol m. Granite

320 1 malet Klædeskab

321 1 Gvngeskammel

322 1 Trædesymaskine

323 1 Trækasse til Brændsel

324 1 Metal Krone til 6 l,ys

325 1 hvidlakeret Skrin m. Staalbeslag

326 1 Skrivetøj, dec. m. Blomster

327 1 Lithografi, Istedslaget

328 1 Kiplampe

329 l Forsats, 1 Stativ m. 3 Stk. Messing Ildtøi

330 1 høj Kulkasse

331 1 Stk. Linoleum

332 1 Fag Linnedstofs Gardiner

333 1 Brysseler Gulvtæppe

334 1 forg. Tafieluhr m. Slagværk

335 2 Farvebilleder

336 1 malet Klædeskab

337 Køkkentøj af Jern, Emaille, Træ m. m.

13

Paa Begæring af

Sagfører Chr. Ørn

fhv. Kultusminister E nevo ld Sørensen's og tidl. afdøde

Hustrus Dødsbo

338 1 Eg. Panelsofa m. Mekka

339 1 - trekantet Skrivebordsstol m. do.


9

14

340 2 græske Stole m. Mekka

341 1 Kurvelænestol m. 1 Pude

342 1 amerik. Gyngestol

343 1 dobb. Nødd. Bogskab

344 1 Eg. Arbejdsbord

345 1 - Skrivebord m. Skabe

346 1 Standlampe m. Bord

347 4 Sofapuder

348 1 Gulvtæppe

349 1 Kakkelovnsskærm

350 2 Fag blomstr. Portierer m. Stang og Rullegardin

351 1 Askebæger, K. P.

352 3 — 1 Cigaretæske og Tændstikstativ

353 1 Skrivetøj, K. P.

354 1 Bordlampe m. grøn Skærm

355 1 Barometer

356 2 Messing Lysestager

357 1 Nødd. Regulatoruhr

358 1 Lysekrone m. 3 Blus

359 1 lille Maleri, Skibe i Sundet, sælges Fredag

Kl. 12 V.

360 4 Skilderier

361 1 Loup

362 1 Radering, Kronborg, sælges Fredag Kl. 127*

363 1 Fotogravure, Dame

364 1 Olietryk

365 2 Malerier, Landskaber 1 sælges

366 1 — Haveparti ) Fredag Kl. 1278

367 2 Bogreoler

368 1 Avismappe

369 1 Papirkurv

370 1 Kakkelovnsforsats

371 1 broderet Sofastykke

372 1 overpolstret Sofa og 2 Lænestole m. rødt Betræk

373 1 sort Salonbord

374 1 Klaverstol m. rødt Damask

375 1 Nødd. Sybord

376 1 Majolika Søjle

377 1 hvidt Skindtæppe

378 1 rødt Gulvtæppe

379 1 forg. Pillespej m. Marmorkonsol

380 Klaverbænk

381 lille forg. Bord m. Marmorplade

382 Bornholineruhr i hvid Kasse /

383 Mah. Chatol

384 Krystal Blomsterglas

385 — ' Flacon

386 Staalampe m. Silkeskærm

387 lille Vase, K. P.

388 romersk Olielampe

389 Plet Visitkortskaal

390 mælkehvid Glasskaal

391 Sofapude

392 forg. Hylde

393 smaa Porcelæns Vaser m. Laag

394 poleret Blomsterstativ

395 Fag røde Klædesportierer m. Kappe

396 Stk. lange hvide Gardiner

397 Prismeampel

398 Prisme Lysekrone, 9 Blus, m. Bronce

399 Messing Staalampe

400 Askebægre, 1 Cigaretæske

401 . Pore. Skaal m. Laag, 2 Tivoliligurer 905—06

402 Sølv Bæger, Tivoli

403 Sølvplet Opsats

404 Plet Cigarlampe

405 — Tændstikæske

406 — J ardinierer

407 Figur, Elefant

408 smaa Sølvrammer

409 Plet Rammer

410 Sofapude m. Roser

411 Miniaturbillede

412 norske Billeder i forg. Rammer

413 Skilderier

414 Radering, Frants Henningsen, sælges Fredag

K l 121/,

415 Lithografi

416 Maleri, Alma Mørck, Landskab, sælges

417 — Landskab j- Fredag

418 — Klippelandskab Kl. 127,

419 Lithografi, Teglstrup Hegn

15


16

420 1 Maleri, V. Bille, Marine, I sælges

421 1 — Marine, 1875 \ Fredag Kl. 127,

422 1 presset Blomsterglas

423 3 Rullegardiner

424 1 Nødd. Fortepiano, Hindsberg. sælges Onsdag

Kl 1

425 1 Eg. Buffet

426 1 - Spisebord

427 12 - Stole

428 1 - Bakkebord

429 1 Feltseng

430 2 Vattæpper

431 1 blaa Hovedpude

432 1 grønt Divantæppe ra. Oplikation

433 1 Nødd. Sekretær

434 1 Maleri, Marine, sig. O. L., sælges Fredag Kl, 121/*

435 1 lyst Gulvtæppe

436 1 Fag grønne Filtgardiner m. Aplikation og Stang

437 1 Messing Lysekrone m. 4 Blus

438 2 Kandelabre in. Marmor

439 1 Messing Spejl

440 1 rød Klædeskappe m. Stang

441 2 sorte Metal Kandelabre

442 1 Nødd. Pillespejl m. Lampetter

443 1 Bord m. rødt Piyd s

444 1 Maleri, sign. H. S. Fra Italien, sælges Fredag

Kl. 12 7a

445 8 forsk. Majolikavaser

446 4 — Vaser

447 Div. Nød. Stole m. rødt Plyds

448 1 — Toiletmøbel

449 1 — Servante m. Marmoropsats

450 1 Servantestel

451 2 Plet Lysestager

452 1 Overdyne

453 1 Uldtæppe

454 2 Hovedpuder, 1 Langpude

455 1 Stk. Voksdug

456 1 Sengehimmel m. Drapperi

457 1 Kiplampe

458 1 elektr. AmDel

459 1 Nød. Sengeskab

460 2 Sofapuder

461 1 lille Kukuhr

462 2 Relieffer (Dag & Nat)

463 1 Litografi, Dronning Blanka

464 1 Terrakottarelief

465 1 Nød. Spejl

466 1 Strygebrædt

467 1 Klædekurv

468 1 elektr. Kuppel

469 1 malet Linnedskab

470 1 Fajance Bækken

471 1 Nød. Pillespejl m. Konsol

472 2 Stk. Granite Portierer

473 1 rød Løber

474 1 Ampel

475 3 Malerier, sælges Fredag Kl. 127

476 8 Skilderier

477 1 malet Kommode

478 1 Jernseng m. Hømadras

479 1 Sengetæppe

48U 1 Overdyne, 1 Underdyne, 1 Pude

481 1 Staalampe

482 2 Stole

483 1 Puf

484 l Servante m. Stel

485 1 Toiletspejl

486 3 Billeder

487 1 Vridemaskine, 1 Zinkbaille

488 1 elek. Strygejern

489 1 Gasstrygeapparat

490 1 Varmedunk

491 1 Gasovn, 2 Gasapparater

492 1 Køkkenvægt, 2 Gratinfade

493 7 Blomsterglas

494 1 Glas Mælkekande

495 1 Trappestige

496 1 svensk Stol

497 2 Fyr. Borde

498 Div. Køkkensager

499 — Værktøj

17


20

581 1 Plat de Menagestativ

582 6 Glasbakker m. Nikkel

583 1 Nikkel Plat de Menage

584 Diverse

585 3 broderede Løbere

586 14 Isservietter

587 6 Mellemlægsservietter

588 4 broderede Lyseduge

589 17 Frynd seservietter

590 2 Gardiner, 2 Gardinholdere, 1 Divantæppe

591 8 Glas Foglietter

592 l Collier best. af 97 Stk. store ægte orientalske

Perler samt Gnldlaas m. 8 Diamanter

og en orient, ægte Perle

593 1 — m. 261 Stk. ægte orientalske Perler m.

en antik fransk emailleret Guldlaas m.

Inskription „Don D ’ Amitie“

594 1 — m. 4 Rader ca. 930 Stk. ægte orientalske

Perler m. Guldlaas fattet m. ægte orient.

Per i er.

595 1 — best. af 12 ægte Ametyster fattet i Guld

samt en dertil hør. Brosche m. Ametyst

596 1 ægte Coralarmbaand fattet i Guld

597 1 — Halsbaand, langlige Perler

598 1 — — m. Laas, tunde Perler

599 1 — — in. et Coralkors

600 1 — — mindre Perler m. Laas

601 1 — — m. Laas

602 1 — — „ —

603 1 Sølvmedaille af Kong Gustav d. 3die af Sverige

fra 1774

604 1 Sølvforgyldt Medaille af Kong Frederik d. 3die

Souverainitetens Indf. i Danmark m. Brystbill. af

den oldenborgske Kongestamme. Slagen 1660.

605 1 do. do., præget i Anl. af Dronning Caroline Mathildes

Kroning og Salving 1. Maj 1767.

21

606 1 originalt Miniatur Portrait af Kong Christian

d. 7de i Ramme m. Krone

607 1 — — af Kong Frederik d. 6te i

sort Ramme

608 1 — — af Kong Frederik d. 4de i

Harnisk, i ægte forg. rococco Ramme, 1731.

609 l do. pendent af Dronning Anna Sophia Reventlow

i lign Ramme 1731

610 l Par originale Bronze Kirkelysestager fra det

17. Aarhunrede

611 1 Par originale Tinlysestager, snoet Arbejde

612 1 Samling Miniaturbilleder af den oldenb. Kongestamme

m. flere, ialt 18 Stk. sat op i Ramme

Paa Begæring af

Sagfører J. Wenzzel.

613 1 Mah. Pillespejl m. Konsolskab

614 1 — Spisebord

615 1 — Taffeluhr m. Konsol

616 1 malet Kommode

617 1 — Skrivebord

618 1 Chaiselongue m. Mekka

619 6 Salonstole „ —

620 1 Lænestol —

621 1 elek. Messing Krone

622 1 — Bordlampe

623 1 Lommeuhr

624 1 Træseng m. Sengetøj

625 1 Klædeskab

626 1 Bord

627 3 Stole m. Træsæder

Begæring af

Overretsagfører William Hauberg.

628 1 Nød. Bogskab

629 1 — Spillebord

630 1 Kommode

631 1 —


€32 1 mørkt Eg. Spisestuemøblement, udsk. best. af

1 dobb. Buffet m. slebet Spejl

1 — Dækketøjskab

1 Spisebord m. 3 Plader

12 Spisestuestole

633 1 Messing Kakkelovnsforsats

634 2 Mah. Senge m. Fjedermadrasser

635 1 — Toiletmøbel

636 1 — Servante m. Marmor

637 1 — Sølvskab m. Spejlopsats

22

Paa Begæring af

Overretssagfører Edmund Petersen.

638 1 Eg. antik Panelsofa m. rødt Plyds

639 1 sach. Opsats m. 3 Skaale og 6 Lampetter

640 1 Berliner Pore. Vase

641 2 Porcel. Kakkelovnsvaser

Paa Begæring af

Overretssagfører J. Trier

Murersvend A . J a n e n s k y ’s Dødsbo

642 1 Eg. Buffet

643 1 — Spisebord

644 6 — Stole

645 1 elektr. Krone

646 1 Chaiselongue

647 1 Amagerhylde

648 Div. Nips

649 1 Uhr •

650 Div. Skilderier

651 5 Messing Urtepotteskjulere

652 1 Plet Sukker- og Flødeske

653 12 — Spiseskeer

654 12 — Gafler

t

23

655 12 Plet Theskeer

656 1 — Kageske

657 1 — Potageske

658 1 — Opsats m. Glasskaal

659 1 Nikkel Kageskaal

660 1 Stativ m. 6 Frugtknive

661 1 Plat de Menage

6H2 1 Vinkaraffel

663 1 Nikkel Smørkande

664 Div. GI asvaser

665 2 Krus

666 Glas og Porcelæn

667 1 elektr. Strygejern

668 2 Messing Lysestager

669 1 sort Søjle

670 2 Træsenge

671 2 Dyner, 2 Puder

672 1 Servante m. Marmoropsats

673 2 Rørstole

674 Div. Toiletsager

675 Køkkentøj og Fajance

676 1 Køkkenvægt

677 l Kødhakkemaskine

678 1 Kulkasse

679 Diverse

680 1 Symaskine

Paa Begæring af

Overretssagfører Albert Qoldschmidt

fhv. Musiklærerinde Frk. JEmma Juby’s (Jubi)

Dødsbo

681 1 lille Maleri, Landskab, sælges Fredag Kl, 121/.

682 1 Klavertaburet

683 1 Klædeskab

684 1 Træseng m. Sengklæder

68F> 1 Gummi Bækken

686 1 Dame Sølvuhr


24

687 1 Salonbord

688 1 Skærm

689 1 Mah. Sybord

690 1 firekantet Bord

691 4 Mah. Salonstole

692 1 Armstol

693 1 Lænestol

694 1 Mah. Piedestal, antik

695 2 Fag hvide og 2 Fag røde Gardiner

696 l Pore. Bordlampe

697 1 lille Bordlampe

698 1 Fodskammel

699 1 Skærm

700 1 Servante m. Marmorplade

701 1 lille Tæppe

702 1 Sofa

703 7 Skilderier

704 1 Syæske

705 Div. Linned- og Dækketøj

706 1 Vækkeuhr

707 Div. Porcelæn

708 1 Symaskine

709 1 Majolikavase

710 Div. Nips

711 4 Sølv Spiseskeer

712 3 Plet Gafler

713 4 Sølv Dessertgafler

714 2 Plet Paalægsgafler

715 1 Sølv Dessertske

716 1 — Thesi

717' 1 — Saltske

718 9 Theskeer

719 3 Platter, 5 Sofapuder

720 Garderobe

721 Diverse

722 2 Ørenringe

723 1 Ring

25

Paa Begæring af

Overretssagfører Albert Goldschmidt

724 1 Dameskrivebord

725 1 Mah. Skrivebord in. Skabe og Reol

726 1 — Arbejdsbord

727 1 — Lænestol m. broderet Betræk

728 1 — Skrivebordsstol m. grønt Plyds

729 1 — højryg. Sofa - — —

730 4 — — Stole - — —

731 1 — Rygebord

732 1 Eg. Buffet m. Opsats

733 1 — Spisebord m. Plader

734 1 — Dækketøjsskab

735 1 — Anretterbord m. Opsats

736 12— Spisestuestole m. Læderbetræk

737 ] Mah. 3-dobbelt Klædeskab m. Spejl

738 2 — Natborde m. Marmorplader

739 1 — Servante m. Marmoropsats

740 1 Divan

741 1 Skab

742 2 Stole

743 1 Brysseler Tæppe

744 1 Kokus —

745 1 Bronce Narcissus Statuette

746 1 Malm Lysekrone

747 1 elekt. — -

748 1 lille elek. Lampe

749 1 Messing Bordlampe

750 1 — —

751 1 Malm Skrivebordsgarniture, best. af: 1 Skrivetøj

1 Lysestage, l Brevpresser, 1 Blæksuger og 1

Papirkniv

752 1 Malm Skrivetøj

753 2 — Lysestager

754 1 — Pennebakke m. do. Blæksug«r

755 1 Messing Cigar- og 1 Cigaretbæger, 1 Tændstikstativ.

2 Askebægre, 2 do. mindre


756 2 store Vaser, Delfter Fajance

757 2 Blomstervaser — —

758 2 — _ _

759 1 — _ _

760 1 Frugtskaal — —

761 1 Spritlampe m. Kedel

762 1 Keramik Vandfordamper

763 1 Symaskine

764 1 trefløjet Skærm

765 1 Bord tæppe

766 1 Entrespejl

767 2 Brødknive

768 1 Servantestel

769 1 Kakkelovnsforsats

770 12 Krystal Ølglas

771 12 — Rødvinsglas

772 12 — Vinglas

773 1 — Snapsekaraffel

774 6 — Snapseglas

775 6 Par hvide Kopper, B. & G.

776 2 - Kopper, chin. Pore.

777 4 - — — —

778 3 Saltkar

779 6 Krystal Ølglas

780 1 Kaffekande, K. P.

781 1 Spisestel, K. P., bst. af: 12 store fl. Tallerkener^

12 dybe do., 12 Dessert do., 14 Kompot do.r

1 Sauceskaal, 1 stor Terrin, 3 Stegefade, 1

rundt Fad, 1 dybt do., 3 runde Fade

782 12 dybe og 12 flade Fajance Tallerkener

783 6 Par Kopper, K. P.

784 1 Skaal, —

785 1 Lerthepotte

786 2 Gasapparater

787 1 Høkasse, 1 Spand

Paa Begæring af

Overretssagfører L. Heine

788 1 Fag røde Reppsgardiner m. Kappe

789 Div. Fryndser og Klunker

790 2 Fag olivengrønne Reppsgardiner m. Kapper

791 2 — — Portierer m. Fryndser og

Snore

792 1 fransk Sjal

793 1 Løber

794 2 Forliggere

795 1 Fag Gardiner, Klunker og Snore

796 1 Fortepiano 1 Mah. Kasse, sælges Onsdag Kl. 1

797 1 stor elekt. Prismekrone

798 3 Fag gule Trækgardiner

799 1 Amagerhylde

800 1 lille Hylde

801 1 Chaiselongue

802 1 — m. rødt Fløjl

803 1 Eg. Panelsofa m. Mekka

804 2 - højr. Stole —

805 1 Lænestol —

806 1 Pianostol m. blaat Fløjl

807 1 Lænestol — —

808 2 —

8(i9 2 Eg. Stole m. Rørsæder

810 1 - Arbejdsbord

811 1 elek. Prismelysekrone

812 1 Maleri

813 1 Standlampe m. Skærm

814 1 rundt Bord

815 1 trek. Bord m. rødt Fløjl

816 1 Søjle

817 2 Blomstergueridons

818 1 Plat de Menage

819 1 elek. Læselampe m. Skærm

820 1 - Lampe m. Kuppel

821 1 Krystal Osteklokke

822 2 udsk. forg. Spejle

823 1 Armlysestage

824 1 Lysestage

825 1 elekt. Prismeampel

826 1 forg. udsk. Hylde

827 Div. Gardinringe, 1 Sykurv

828 1 Æbleskivepande, 1 Buddingeform


28

829 1 Kasse Diverse

830 1 — —

831 1 — —

832 1 Brændekasse

833 2 Vinkarafler

834 1 Rullepølsepresse

835

836

1 Lysestage

I Glasvaser

837 2 Glaskrus m. Laag

838 1 elek. Ampel

839 1 Eakkekniv, 1 Træbænk, 2 Grydelaag, 1 Brødmaskine

840 1 Servantestel m, 2 Vandkander

841 1 Toiletkumme

842 1 stor Krukke, 1 lille Spejl

843 1 forg. Hylde, 2 Fotografirammer

844 1

V askebrædt, 1 Slibebrædt

845 3 Blomsterstativer, 3 Hakkebrædter

846 1 Staffeli

847 7 Fag Persienner

848 1 Bord hakke m. Børste

849* 1 Symaskine

850 1 jap. Krukke

851 2 Pore. Baster

852 1 Biscuitfigur

853 4 Dekorationsfade

854 15 — Tallerkener

855 1 elek. Lampe

856 4 Dekorationskopper, 2 Par smaa Kopper

857 1 Krystal Skaal

858 1 Figur

859 2 smaa Buster

860 2 Urner

861 1 Figur, Hund

862 1 Urne paa Broncefod

863 2 chin Vaser

864 1 Blomstervase

865 2 smaa Krukker, 1 Blomsterskaal

866 1 Visitkortskaal

867 2 Askebægre, 1 Par jap. Kopper

868 3 Billeder i Ramme

J

29,

869 1 Smørkande

870 1 Gulvtæppe

871 1 Rulle Pap

872 1 stort Spejl m, Mannorkonsol og Underdel m. Spejl

873 1 dobb. Servante m Marmorplade

874 1 — Klædeskab

875 1 Trappestige

876 1 Messing Lysekrone mk 4 Blus

877 Div. Gardinstænger

878 1 Saltkar, 1 Køkkenstol

879 3 store Fade

880 2 Petroleumslamper

881 Div. Koste, 2 Rullegardiner

882 1 Gasapparat, 1 Kaffekande

Paa Begæring af

Overretssagfører Lauritz Holm.

Enkefru Herlha Lavaens Dødsbo

883 1 stor Prisme Lysekrone

884 1 „ dobb. Mah. Klædesko

885 1 Pillespejl m. Konsolskab

886 1 Spillebord

* 887 Div. Billeder i Rammer

888 1 Sybord

889 1 Kurvebord

890 1 betrukket Bord

891 4 Blomsterstativer

892 1 Gasovn

893 2 Fag Portiere m. Kapper

894 1 Gasapparat

895 3 Figurer

896 1 Søjle

897 1 Bronce Visitkortskaal

898 1 Bidét

899 3 Stole m. Rørsæder

900 1 Opsats


30

901 24 Champagneglas

902 1 Plat de Menage

903 2 Brødbakker

904 2 Lysestager

905 1 Bonbonniere

906 3 Bakker, 1 Køkkenstol

907 1 Nød. indl. Salonbord

908 1 Jernseng

909 1 Kiplampe

910 1 elek. Ampel

911 1 — Arm m. Kuppel

912 Div. Gardinstænger og Rullegardiner

913 — Køkkentøj

914 Diverse

Paa Begæring af

Overretssagfører Knud Jarner

Snedkermester A. C. 2fielsens Dødsbo

915 1 Herreskrivebord

916 1 Klædeskab

917 1 græsk Stol

918 1 Mah. Bord

919 1 Divan m. Sengetøj

920 1 Servante m. Marmorplade

921 1 Kommode

922 1 Barometer

923 1 Klapstol

9i4 1 Skibsuhr

925 l dobbeltkapslet Uhr

926 1 Sølvuhr

927 Fajance og Køkkensager

928 1 Bænk

929 Div. Bøger

930 1 Træstol

931 1 Ampel

932 Garderobe

31

933 1 Buffet

934 1 Spisebord

935 6 Stole

936 1 Rokkestol

937 1 Rygebord

938 1 Læsebord

939 1 fransk Flygel i sortpol. Kasse 1 sælges

940 1 Flygel, Hornung og Møller J Onsdag Kl. 1

941 1 Jernseng

942 1 elekt. Krone m. Kupler

943 1 Skab m. Glasdøre

944 2 Mah. Stole

945 8 Stole

946 1 Kurvestol

947 1 Nød. Spisebord m. 2 Plader

948 2 Beværterborde

949 1 Nød. Pillespejl m. Konsolskab

950 2 Senge m. Madrasser

951 1 Servante

952 1 Toiletmøbel

953 1 Mah. Sybord

954 1 rundt Salonbord

955 Div. Fuglebure og Ædekasser

956 1 elekt. Krone m. Pærer og Kupler

957 1 Hængelampe

958 1 gul Silkekjole

959 4 Persienner

960 Div. Gardinstænger

961 2 Rullegardiner

962 Div. Nips

963 1 Rejseskrin

964 2 Gipsfigurer

965 1 Hængelampe

966 Div. indb. Bøger

967 - Bøger og Hefter

968 1 Kniplebrædt

969 1 elekt-. Strygejern

970 6 Strudsfjer

971 ] Eg. Skrivebord

972 1 Sofa og 4 Stole m. Granite

973 1 Hængelampe


32

974 1 Eg. Buffet

975 1 Spisebord m. Plader

976 1 Anretterbord

977 5 Stole

978 1 Bord

979 10 Gardinstænger

980 3 Lænestole, indlagte

981 1 — m. rødt Plyds

982 1 Maleri

983 1 Seng m. Madras

984 1 Barneseng m. 2 Madrasser

986 1 Sybord

986 1 dob. Linnedskab

987 8 Stole

988 1 Spejl

989 1 enkelt Skab

990 1 Rulle

991 1 lille Skab

992 1 Flygel i Mah. Kasse, mrk. Erard, sælges

Onsdag Kl. 1

993 1 Vinterfrakke

994 1 Straagulvtæppe

Paa Begæring af

Overretssagfører Oluf Bay

995 2 forg. Spejle

996 1 Etagere

997 1 Buftet

998 1 Spisbord

999 12 Stole

1000 2 Anretterborde

1001 1 Nød. Bogskab

1002 1 Spillebord

1003 1 Plet Kaffekande

1004 2 Stativer m. Æggebæger og 12 Skeer

1005 1 Opsats m. Krystal Skaal

1006 1 Nød. Skab

1007 Div. Skilderier

1008 1 Pengeskab, sælges Onsdag Kl. 1

1009 Jernseng m. Sengetøj

1010 1 Bord

1011 1 Chaiaelongue

1012 Diverse

1013 24 Champagneglas

1014 19 Krystal Glas

1015 5 Lamper

1016 1 Sykurv

1017 1 Natstol

1018 1 Spejl m. Konsol

1019 1 Trappestige, 1 Bænk

1020 1 Hylde, 3 Skamler

1021 3 Haandklædestativer

1022 8 Gardinstænger

1023 1 Vaskebord, 3 Blomsterstativer

1024 5 Kasser 2 Kufferter

1025 1 Konsol

1026 1 Gasovn, 1 Sølvtøjkasse

1027 1 Plade m. 6 Strygejern

1028 3 Lænestole

1029 1 Natbord

1030 1 Bord

1031 1 Kakkelovnsskærm

1032 26 Skilderier

1033 1 Maleri

1034 4 Thermometre

1036 1 Fejemaskine

1036 1 Istang

1037 1 Flødeske

1038 1 Kageske

1039 4 Platter

1040 1 Christusfigur

33

Paa Begæring af

Overretssagfører Alb. V. Jørgensen

1041 6 Rullegardiner

1042 1 forg. Marmorbord


34

1043 l Plet Brødbakke

1044 1 — Bordklokke

1045 1 Medicinskab

1046 21 Billeder og Raderinger i Ramme

1047 2 Gardinstænger

1048 1 Jernseng

1049 1 Stk. rødt Filt

1060 Papes griechisck-deutsches Handworterbnch, 2 Bd.

1051 Supplement til Kleins Lovsamling fra 1668-1904

1052 Ude og Hjemme 1879 - 80

1053 Worsaae, Danmarks Oldtid

1054 Newport illustrated

1055 Nord. Fortidsminder, udg. af Oldskriftsselskabet

105$ Hederici Lexicon 2 Bd. 1-4

1057 1.1. Rousseau Deuvres Paris 1791 ukompl.

Paa Begæring af

Overretssagfører Helweg-Larsen

1058 1 Chaiselongue m. rødt Damask

Paa Begæring a;

Sagfører R. N. Rasmussen

1059 1 Haveslange, ca. 10 Metr.

1060 1 Græsslaamaskine

1061 2 Vandkander, 2 Dunke

1062 Div. Haveredskaber

1063 2 hvidlak. Haveborde

1064 1 — Havebænk

1065 6 — Havestole

1066 2 Haveborde

1067 6 Havestole

35

Paa Begæring af

Overretssagfører Emil Petersen

1068 1 stort Gulvtæppe

1069 2 Fag Portiere m. Kapper og Stænger

1070 1 Lysekrone til 4 Blus

1071 4 Loftsbelysninger

1072 1 Lysekrone, mat Glas

Paa Begæring af

Overretssagfører Jakob Jakobsen.

Johan P eter T u x væ rd s Dødsbo

1073 2 Overfrakker

1074 5 Diplomatfrakker

1075 10 Veste

1076 1 strikket Trøje

1077 6 Par Benklæder

1078 9 — Underbenklæder

1079 5 Natskorter

1080 18 Strømper

1081 2 Støvler

1082 15 Lommetørklæder

1083 1 Par Galosch«r

1084 1 — Slippers, 1 Par Gamascher

1085 2 Hatte, 1 Kasket, 3 Halstørklæder

1086 17 Flipper

1087 24 Slips

1088 4 Handsker, 1 Par Seler

1089 1 Lorgnet

1090 2 Kufferter

1091 1 HaandkulTert m. Diverse

1092 2 Suspensorium, 2 Strømpeholdere

1093 1 Haandspejl

1094 1 Uhr m. Kæde, 1 Slipsnaal, 1 Par Manchetknapper


36

Paa Begæring af

Det Nederlandske Generalkonsulat

1095 1249 Vs & Leverpostej

1096 951 Ds. Sardiner

1097 83 - Smør a 5 Ibs.

1098 250 - Bønner

1099 250 ■ Ærter

1100 999 - Kødkonserves

1101 250 - Fiskeboller

1102 335 kg. stødt Melis

1103 745 Ds. Boiled Beef

1104 110 kg. hug. Sukker

1105 115 - Kakao

1106 65 - Kaffe

11()7 100 - Blommer

1108 220 - Æbler

1109 418 Pk. Tilsætning

1110 1 Fonograf m. 28 Valser l sælges Onsdag Kl. 1

1111 1 Skrivemaskine I

1112 6 Stiger

1113 1 Autograf

1114 2 Frankermaskiner

1115 2 Kuvertlukkere

1116 1 elek. Kogeapparat

1117 1 Skrivemaskine, sælges Onsdag Kl. 1

'1118 1 Petroleumsovn

1119 6 St. W.C. Sæder m. Bagstykke

1120 6 - — — - —

1121 6 - — — uden —

1122 6 - — — — —

1122a 1 Sæk Kemikalier \ sælges

1122b 4 Ks. Ægpresserveringsvædske J Torsdag Kl. 1

Paa Begæring af

Overretssagfører J. S. Ulrich

1123 l tospands Arbejdsvogn m. Stang | sælges

1124 1 — — — > Torsdag

1125 2 Svingler j Kl. 1

Malerier

fælges Fredag Kl. 12^

1126 Valset, Blomster

1127 Prof. C. F. Sørensen, Tegning

1128 Prof. F. C. Kjærchouw, Skovsø, Tegning

1129 S. Mikkelsen, Foraarsdag

1130 Georg Andersen, Roser i Krukke

1131 B. F., Skovsø, 1885

1132 C. Grambv, Solnedgang

1133 A. Biilow, Skibe i Taage

1134 P. Holst, Ved Bondegaarden

1135 Jacob Jørgensen, Graavejrsdag

1136 — — Ved Stranden

1137 — — Klitten ved Kerteminde

1138 Simony Jensen, Skovparti

1139 P. Hols, Frugter

1140 Jacob Jørgensen, Baad paa Strand

1141 A. Silio Jensen, Morgensol

1142 Georg Andersen, Strand Villingebæk

1143 — — Landskab m. Bondehus

1144 — — Høstlandskab

1145 A. Boesen, Skovparti

1146 O. Gramby, Solnedgang

1147 Aage Bertelsen, I Udkanten af Skoven

1 148 Ubekendt, Sommerdag ved Fjorden

1149 Simony Jensen, Pige m. Dukken

1150 Efter Vilh. Kyhn, Sommeraften ved Himmelbjerbjerget

Fotogravere


38

1151 Th. Fabricius, Landskab

1152 Ubekendt, Hus ved Vejen, Akvarel

1153 Elias Petersen, Strand Tisvilde

1154 A. Biilow, Ved Havnemolen

1155 Prof. F. O. Sørensen, Tegning

1156 — — —

1157 — — —

1158 — — —

More magazines by this user
Similar magazines