ECL Comfort 100M Brugervejledning og ... - Danfoss Varme

varme.danfoss.dk

ECL Comfort 100M Brugervejledning og ... - Danfoss Varme

Temperaturindstilling

8

8

18

12 6 18

Temperaturindstilling

9

9

18

12

6

12

6

3

12 6 18

3

12 6 18 12 6 18 12 6 18 12 6 18 12 6

12 6 18 12 6 18 12 6 18 12 6 18 12 6

Temperaturindstilling uden rumtemperaturføler

(parallelforskydning af varmekurven)

Hvis De ikke har installeret en rumtemperaturføler, kender

Deres varmeanlæg ikke den nøjagtige rumtemperatur.

Derfor kan De kun benytte temperaturindstillingsknappen

til at hæve eller sænke fremløbstemperaturen. Dette svarer

omtrent til, at De kan ændre rumtemperaturen med +/- 8 °C.

Temperaturindstilling med rumtemperaturføler

Hvis De har en rumtemperaturføler, vil midten af

temperaturindstillingsknappen svare til en rumtemperatur på

20 °C. Rumtemperaturen kan indstilles inden for et område

fra 12 til 28 °C.

Karakteristiske individuelle indstillinger.

• Med rumtemperaturføler.

Hvis De ikke opnår ønsket komforttemperatur?

Vær sikker på, at De har åbnet helt for radiatortermostaten i

rummet, hvor føleren er placeret.

• Uden rumtemperaturføler.

Rummet synes at være for koldt?

Inden De justerer komforttemperaturen på Deres regulator,

anbefales det at danne et program for Deres ønskede

temperaturer ved at indstille og regulere Deres termostater

manuelt.

Skulle disse justeringer ikke være tilstrækkelige til, at

Deres anlæg kan opretholde de ønskede temperaturer, er

fremløbstemperaturen for lav. Hæv fremløbstemperaturen ved

at dreje knap D med uret.

Se også side 12: Indstilling af varmekurven.

Temperaturindstilling uden rumtemperaturføler

(parallelforskydning af varmekurven)

Hvis De ikke har installeret en rumtemperaturføler, kender

Deres varmeanlæg ikke den nøjagtige rumtemperatur.

Derfor kan De kun benytte temperaturindstillingsknappen

til at hæve eller sænke fremløbstemperaturen. Dette svarer

omtrent til, at De kan ændre rumtemperaturen med +/- 8 °C.

Temperaturindstilling med rumtemperaturføler

Hvis De har en rumtemperaturføler, vil midten af

temperaturindstillingsknappen svare til en rumtemperatur på

20 °C. Rumtemperaturen kan indstilles inden for et område

fra 12 til 28 °C.

Karakteristiske individuelle indstillinger.

• Med rumtemperaturføler.

Hvis De ikke opnår ønsket komforttemperatur?

Vær sikker på, at De har åbnet helt for radiatortermostaten i

rummet, hvor føleren er placeret.

• Uden rumtemperaturføler.

Rummet synes at være for koldt?

Inden De justerer komforttemperaturen på Deres regulator,

anbefales det at danne et program for Deres ønskede

temperaturer ved at indstille og regulere Deres termostater

manuelt.

Skulle disse justeringer ikke være tilstrækkelige til, at

Deres anlæg kan opretholde de ønskede temperaturer, er

fremløbstemperaturen for lav. Hæv fremløbstemperaturen ved

at dreje knap D med uret.

Se også side 12: Indstilling af varmekurven.

9

9

More magazines by this user
Similar magazines