Redegørelse om videregivelse af masseoplysninger til private efter ...

richter.lisa15

Redegørelse om videregivelse af masseoplysninger til private efter ...

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 Baggrund og systematik 3

1.1 Indledning.........................................................................................................................3

1.2 Systematik ........................................................................................................................3

Kapitel 2 Præsentation af gældende regler 5

2.1 Offentlighedsloven ...........................................................................................................5

Pligtmæssig offentlighed ....................................................................................................5

Meroffentlighed..................................................................................................................6

2.2 Tavshedspligt....................................................................................................................8

Dansk ret.............................................................................................................................8

EU-retten ............................................................................................................................9

2.3 Undtagelser til reglerne om tavshedspligt - særlovgivning..............................................9

2.4 Persondataloven..............................................................................................................11

2.5 Lov om aktindsigt i miljøoplysninger ............................................................................11

Kapitel 3 Sagsmateriale i digital form 12

3.1 Videregivelse..................................................................................................................12

Vurdering efter persondatalovens § 6...............................................................................13

Interesseafvejning efter persondatalovens § 7..................................................................14

Interesseafvejning efter persondatalovens § 8..................................................................15

Modtagerens forpligtelser i henhold til persondataloven .................................................16

Orientering til de registrerede om dataindsigts-videregivelsen........................................16

Fristregler for behandling af aktindsigtsbegæringer.........................................................16

Klagesagsbehandling........................................................................................................16

3.2 Betalingsspørgsmål.........................................................................................................17

3.3 Udfordringer og fremtidsmuligheder..............................................................................19

Kapitel 4 Sammenfatning og anbefalinger 24

4.1 Sammenfatning vedrørende gældende regler .................................................................24

4.2 Anbefalinger vedrørende praktisk ekspedition af indsigtssager i Fødevareministeriet..25

Bilag 1 27

Datatilsynets brev af 5. marts 2004 til DICAR ....................................................................27

Bilag 2 31

Uddrag af Offentlighedsloven ..............................................................................................31

Bilag 3 34

Uddrag af Persondataloven...................................................................................................34

Behandlingsregler for ikke-følsomme oplysninger ..........................................................34

Behandlingsregler for følsomme oplysninger ..................................................................34

Bilag 4 38

Lov om aktindsigt i miljøoplysninger (* 1) 38

2

More magazines by this user
Similar magazines