Henning Larsen Architects med Niras A/S og LiWplanning Aps

billund.dk

Henning Larsen Architects med Niras A/S og LiWplanning Aps

Enkelte steder i asfalten er der dyser med små stråler vand, som vil

skabe lyde.

Langs facaden er placeret beton plinte, som personalet kan benytte

i en pause. Det er både muligt at sidde på en plint under taget og at

sidde på en plint i det fri.

Rådhuspladsens belægning trækkes ned over trampen/rampen

gennem bygningen og flettes med englandskabet.

ENGEN

I Englandskabet nord for bygningen er søen trukket tæt på bygningen,

så dens karakter kommer tæt på facaderne og hen foran kantines

terrasse. Terrænet gennem landskabspassagen markeres langs kanterne

af betonkanter, som i mødet med engen danner siddekanter for

en amfiscene.

Kanterne følger det bevægede terræn både i form og i højder og

danner overgangen mellem engen og parkerings- og aktivitetspladsen.

De hvide betonkanter går i et med terrænet og bliver til hvide thermoplast

striber som markerer parkeringspladser.

På aktivitetspladsen placeres forskellige boldbaner til basket og

minifodbold. Et bøjlelandskab med forskellige træningsfunktioner til

balance, step, armbøjningsfelter m.m.

Det foreslås at flytte statuen ”Pigen med fårene” til englandskabet

mod nord. Langs facaden mod øst placeres cykel-parkering samt ved

hovedindgangen indpasses de i betonkanterne ved regnvands bedet

og ved indgangen mod nord placeres cykel-p. Der er i alt 110 pladser.

Vareindlevering og afhentning af renovation foreslås at ske fra Vesterbrogade

mod vest. Alternativ sker det fra rådhuspladsen mod vest.

Der er i alt plads til parkering af 190 biler, hvoraf der tæt på hovedadgangen

vil være 2 handicap pladser.

ØST: LEG FOR DE MINDRE BØRN OG OPHOLD

Plinte

Cykelbane

Vanddyser

Cykelparkering

Trampoliner

Rådhus Skiffer Hvid beton Asfalt Vandspejl Hvid beton Plæne med stedvist høje græsser Fortov Vej

14717 17

Gynger

More magazines by this user
Similar magazines