Henning Larsen Architects med Niras A/S og LiWplanning Aps

billund.dk

Henning Larsen Architects med Niras A/S og LiWplanning Aps

AREALBEREGNING

OMRÅDE:

Ydre zone:

Publikumszone

Ny bygning

Kælder Stue 1. sal Kælder Stue 1. sal I ALT

241

256

Eksisterende bygning

Mellemzone:

Mødeområde med borgerkontakt 182

83

155

420

Indre zone:

Direktion + stab

34

684

718

Børne- & Kulturforvaltningen

1068

1068

Social- & Sundhedsforvaltningen

81

1013

1094

Teknik- & Miljøforvaltningen 68 149 555

772

Fælles:

Fleksible møderum ( fælles)

221

221

Post og scanning

19

19

Betjentstue/teknisk service

35

35

Vareindlevering 66

66

Kantine

240

89

329

Køkken

203

203

Depot og Arkiv

165

290

455

Serverrum

72

72

Teknikrum

179

229

408

Bad/

omklædning

177

177

TOTAL 1367 1590 1239 914 1634 6744

BRUTTO / NETTO FAKTOR

Ny bygning 4196

Ekst. bygning

OMRÅDE: Ny bygning Eksisterende bygn

190

Kælder Stue 1 Sal Kælder Stue I ALT

NETTO

916

1283

936

600

1282

5017

TOTAL BRUTTO 1367 1590 1239 914 1634 6744

BRUTTO/NETTO 1,49 1,24 1,32 1,52 1,27 1,4

2548

687

Anlægsoverslag

ANLÆGSOVERSLAG

Arkitekt

Pos. Ydelse Pris i DKK.

1.1 Bygningsbasis, tilbygning 2.680.000

1.2 Primære bygningsdele, tilbygning 1.303.000

1.3 Komplettering, tilbygning 7.110.000

1.4 Fast inventar, tilbygning 2.631.000

1.5 Efterisolering af eksisterende ydervægge 428.000

1.6 Udskiftning af vinduer 802.000

1.7 Glasfacade omkring ny indre gård 1.295.000

1.8 Nedrivning af komplementerende bygningsdele i eksisterende bygning 450.000

1.9 Øvrige renovering (gulve, lofter, vægge) 1.900.000

Total 18.599.000

Ingeniør

Pos. Ydelse Pris i DKK.

2.1 Nedrivning omkringliggende bygninger 1.425.000

2.2 Råhus tilbygning 13.639.000

2.3 VVS tilbygning 8.157.000

2.4 El Tilbygning 4.660.000

2.5 Nedrivning eksisterende 330.000

2.6 Råhus eksisterende 379.000

2.7 VVS eksisterende 3.665.000

2.8 El eksisterende 2.117.000

Total 34.372.000

Landskab

Pos. Ydelse Pris i DKK.

3.1 Jordarbejder 200.000

3.2 Afvanding 200.000

3.3 Befæstelse 2.800.000

3.4 Kanter og mure 1.000.000

3.5 Inventar: Aktiviteter 1.900.000

3.6 Inventar: Ophold 100.000

3.7 Belysning og udsmykning 500.000

3.8 Beplantning 300.000

Total 7.000.000

Samlede anlægsomkostninger

Pos. Ydelse Pris i DKK.

5.1 Nedrivning 1.984.500

5.2 Renovering 9.527.400

5.3 Nybyg 36.162.000

5.4 Rådhustorv og parkering 6.300.000

5.5 Uforudsete udgifter (15% af håndværkerudgifter) 8.096.085

5.6 Geografisk indeksering (Midtjylland) 0,9

Total 62.069.985

Beregningen er i denne fase behæftet med en usikkerhed på +/- 20%.

Alle priser er i danske kroner (DKK) ekskl. moms, med mindre andet er angivet.

14717 41

More magazines by this user
Similar magazines