Vvs - ventilation - EUC Sjælland

eucsj.dk

Vvs - ventilation - EUC Sjælland

Kurser i Ventilation - i Næstved

Her kan du blandt andet lære om:

Vvs - ventilation

• Klimatekniske målinger og komponenter

• Klimateknik, service og drift

• Indregulering af ventilations- og klimaanlæg

• Måling af termisk og akustisk indeklima

• Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg

Måleteknik og tæthedsprøvning

af ventilationskanal 3 dage - 42069

Mål

Deltageren kan beregne målepunkter og foretage luftmålinger og tæthedsprøvning

ventilationsanlæg efter gældende regler samt udføre efterjusteringer

og udbedring af utætheder.

Vedligehold af ventilationsanlæg 3 dage - 42070

Mål

Deltageren kan tilstandsvurdere mekaniske komponenter som kilremme,

lejer, aksler, ventilatorer og andre bevægelige dele i ventilationsanlæg

samt foretage reparation og udskiftning heraf. Deltageren kan endvidere

tilstandsvurdere vekslere, filtre, specialfiltre, køle- og varmeflader samt

tilsluttede komponenter i ventilationsanlæg og efterfølgende udføre

rengøring, reparation, udskiftning og vedligeholdelse heraf. Deltageren skal

selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.

Brugervejl ved montage og

indregul af ventilationsautomat 3 dage - 42071

Mål

Deltageren kan montere, indstille, indregulere og programmere elektromekaniske

komponenter, styringer og automatik i klima- og ventilationsanlæg,

under hensyn til optimal udnyttelse af energien, indeklimaet og komforten.

Deltageren kan udføre fejlfinding og fejlretning på automatik-styringer

og eltekniske komponenter i klima- og ventilationsanlæg, samt udarbejde

skriftligt dokumentation for klima- og ventilationsanlægs driftsstatus.

Deltageren kan formidle informationer til kunder og driftspersonale om

klima- og ventilationsanlægs funktion og driftsstatus samt vejledning om

de regulerbare parametres konsekvenser for indeklima og energiforbrug.

Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.

EUC Sjælland - din samarbejdspartner i faglighed,

når det gælder kurser og efteruddannelse

Klimatekniske målinger og komponenter 5 dage - 44988

Mål

Deltageren kan, under hensyn til gældende love og standarder samt almen

opfattelse af termisk/atmosfærisk personkomfort, foretage korrekt komponentvalg

til opbygning af klima- og ventilationstekniske anlæg. Deltageren

kan i overensstemmelse med anerkendte normer og standarder udføre

relevante målinger og rapporteringer vedrørende volumenstrømme,

lækager og driftstilstande på klima- og ventilationstekniske anlæg.

Klimateknik, service og drift 5 dage - 44990

Mål

Deltageren kan selvstændigt foretage driftstilstandsbestemmelse, udføre

service, etablere optimale driftsforhold og foretage aftjekning på klimaog

ventilationstekniske anlæg samt opstille vedligeholdelsesskema med

arbejdsbeskrivelser for et aktuelt anlæg.

Indregulering af

ventilations- og klimaanlæg 5 dage - 44997

Mål

Deltageren kan selvstændigt foretage metodevalg samt planlægge og gennemføre

indregulering af ventilations- og klimatekniske anlæg.

Måling af termisk og akustisk indeklima 5 dage - 44998

Mål

Deltageren kan ved relevante målinger foretage vurdering af termisk

indeklima i henhold til gældende standarder. Deltageren kan måle det af

ventilationsanlæg frembragte lydniveau. Deltageren kan udføre relevant

rapportering og dokumentation i forhold til de foretagne målinger.

Klimateknik, drift af

klima- og ventilationsanlæg 5 dage - 44555

Mål

Deltageren kan betjene klima- og ventilationstekniske anlægs regulerings-

og styringssystemer og foretage indstilling, efterjustering og

funktionsafprøvning af reguleringskredse. Deltageren kan udføre montage/

demontage af elmotor samt indstilling af motorbeskyttelsesudstyr og

softstart. Deltageren kan udføre vandkredsopbygninger - shuntregulering,

vandstrømregulering, dobbelt shunt samt fastsætte vandmængder for en

varmeflade ud fra dimensionerende data og herunder bestemme den relative

afkølingseffekt. Deltageren kan foretage indregulering og dokumentere

denne i rapportform. Deltagerne kan udføre arbejde ved og i tavleanlæg

under spænding (L-AUS) i henhold til gældende sikkerhedsbestemmelser i

forbindelse med arbejdet med service og drift på klimaanlæg.

mar12


Vvs - ventilation

Find dit næste kursus

Tjek kursuskalenderen på www.eucsj.dk for næste kursus

samt online-tilmelding.

Tilmelding

Alle skal tilmelde sig elektronisk via kursuskalenderen på www.eucsj.dk

Er du i beskæftigelse/selvstændig

er det din virksomhed og/eller dig, der står for tilmeldingen.

Er du ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse

går du selv ind og tilmelder dig kurset.

Er du ledig uden ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse

sker tilmeldingen via dit jobcenter eller anden aktør.

Er du ledig og på kontanthjælp

sker tilmeldingen via dit jobcenter eller anden aktør.

Økonomi - 2012 priser

Beskæftigede/selvstændige

Kursuspris for ufaglærte/faglærte

118 kr. pr. dag (faglige kurser) eller 178 kr. pr. dag (for it og øvrige kurser)

Kursuspris over faglært niveau, find prisen i kursuskalenderen.

Godtgørelser for ufaglærte/faglærte

Der ydes VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) svarende til 80 pct. af

dagpengesatsen (630 kr. pr dag). Derudover kan der søges om befordringsgodtgørelse

samt tilskud til kost og logi efter gældende regler.

Godtgørelserne skal søges elektronisk via efteruddannelse.dk.

Dette kræver en digital signatur.

Vær opmærksom på eventuel refusionsmulighed fra kompetencefond.

Ledige

Som ledig betaler du ikke selv for at komme på kursus.

Under kurset modtager du en ydelse, svarende til det du plejer at få

(dagpenge/kontanthjælp). Hvis du ønsker at søge transportgodtgørelse

samt tilskud til kost og logi kontakt dit jobcenter eller anden aktør.

Bevis/certifikat

EUC Sjælland udsteder beviser til de personer, der efter underviserens

vurdering har opnået uddannelsens mål.

Obs. Se i øvrigt vvs-kurser indenfor blikkenslagerarbejde og energi

på vores kursuskalender på www.eucsj.dk

Velkommen til kurser og efteruddannelse

EUC Sjælland

Kursussted

Læs mere om kursusstedet på www.eucsj.dk

- kantineforhold, offentlig transport og ruteplanlægning m.v.

Spørgsmål

Du kan kontakte kursussekretæren:

Helle Andersen

Tlf. 25 23 57 92

E-mail: hean@eucsj.dk

I afdelingen vil du møde følgende faglærere:

Allan Vitterup

alvi@eucsj.dk

Søren Hansen

soeh@eucsj.dk

Jagtvej 2, 4700 Næstved

Virksomhedsrådgivning - kompetenceudvikling

Trænger din virksomhed til sparring omkring medarbejder- og organisationsudvikling,

så kontakt EUC Sjællands erfarne konsulenter inden for

kurser og efteruddannelse.

Lars Christensen Tlf. 25 23 58 43 eller lach@eucsj.dk

Bente Egede Tlf. 40 35 17 07 eller beep@eucsj.dk

Ole Nørvang-Holm Tlf. 25 23 58 06 eller olho@eucsj.dk

- Medarbejder- og organisationsudvikling

- Kompetencevurdering

- Skræddersyede kurser

- Rådgivning og vejledning

- Uddannelsesplanlægning

EUC Sjælland i Køge, Haslev, Næstved

tlf: 55 75 33 00 • www.eucsj.dk

More magazines by this user
Similar magazines