Fundamenter og terrændæk til - Weber

weber.dk

Fundamenter og terrændæk til - Weber

Fundamenter og terrændæk til

lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020

Fremtidssikrede løsninger med

Leca ® produkter


2

I bygningsreglementet BR 10 er

der fastsat krav om, hvor stort

energiforbruget i nybyggeri må

være. Der er desuden udstukket

rammer for, hvor stort energiforbruget

må være, når der skal bygges

huse i fremtiden.

Disse rammer er i dag betegnet

som en ”lavenergiklasse 2015”,

hvor rammen er planlagt indført

som et generelt krav i 2015, og

en ny ”bygningsklasse 2020”, der

Lavenergiklasse 2015

Ved lavenergiklasse 2015 er der krav til:

• Energirammen

• Det dimensionerende transmissionstab

for klimaskærmen

• Lufttæthed

• Dokumentation for lufttæthed og

overophedning

Der er ikke skærpede krav til varmetabet

fra de enkelte konstruktioner ud over de

generelle maksimale krav.

Energirammen omfatter det samlede

maksimale behov for tilført energi til

opvarmning, ventilation, køling, varmt

brugsvand og i visse bygninger og

belysning.

Kravet til energirammen er:

For boliger m.m.:

Maks. 30 + 1000/A (kWh/m 2 pr. år).

For kontorer m.m.:

Maks. 41 + 1000/A (kWh/m 2 pr. år).

A er det opvarmede etageareal.

Det dimensionerende transmissionstab

er den varmemængde, der strømmer

gennem en bygnings klimaskærm ved

indvendige og udvendige temperaturer,

der er fastlagt i DS 418.

Kravet i bygningsreglementet for rum i

normal etagehøjde er:

• Maks. 4 W/m 2 klimaskærm ekskl.

vinduer og døre for bygninger i

1 etage

• Maks. 5 W/m 2 klimaskærm ekskl.

vinduer og døre for bygninger i

2 etager

• Maks. 6 W/m 2 klimaskærm ekskl.

vinduer og døre for bygninger i

3 eller flere etager

i hovedtræk er planlagt indført

som et generelt krav i offentligt nybyggeri

i 2018 og i andet nybyg-

geri i 2020.

Denne brochure indeholder forslag

til løsninger for fundamenter

og terrændæk, der kan indgå i

projekter, hvor de fremtidige

energibestemmelser ønskes opfyldt

med kendte materialer

og metoder.

Lufttæthed

Det utilsigtede luftskifte må ikke overstige

1,0 l/s pr m 2 etageareal ved trykprøvning

med 50 Pa ved normal rumhøjde.

Dette krav gælder for bygninger opvarmet

til 15 ºC og derover.

Dokumentation

Der stilles krav om dokumentation af lufttæthed

ved prøvning for alt nybyggeri.

Der stilles krav om dokumentation af

temperaturforholdene om sommeren for

kritiske rum.

Bygningsklasse 2020

Ved bygningsklasse 2020 er der krav til:

• Energirammen

• Det dimensionerende transmissionstab

fra klimaskærmen

• Lufttæthed

• Dokumentation for energiberegningen,

lufttætheden og overophedning

• Specielle krav til vinduer, døre,

porte og lemme

• Specielle krav til mindste glasareal

• Specielle krav til ventilationsanlæg

Der er - bortset fra yderdøre, lemme og

porte - ikke skærpede krav til varmetabet

fra de enkelte konstruktioner ud over de

generelle maksimale krav.

Energirammen gælder for bygninger

opvarmet til over 15 ºC og skal opfylde

følgende krav:

For boliger m.m.:

Maks. 20 (kWh/m 2 pr. år).

For kontorer m.m.:

Maks. 25 (kWh/m 2 pr. år).

Det dimensionerende transmissionstab

skal opfylde følgende krav for rum i normal

etagehøjde:

• Maks. 3,7 W/m 2 klimaskærm ekskl.

vinduer og døre for bygninger i

1 etage

• Maks. 4,7 W/m 2 klimaskærm ekskl.

vinduer og døre for bygninger i

2 etager

• Maks. 5,7 W/m 2 klimaskærm ekskl.

vinduer og døre for bygninger i

3 eller flere etager

Lufttæthed

Det utilsigtede luftskifte må ikke overstige

0,5 l/s pr m 2 etageareal ved trykprøvning

med 50 Pa ved normal rumhøjde.

Dokumentation m.m.

Der stilles krav om dokumentation af lufttæthed

ved prøvning for alt nybyggeri.

Ved mindst 10 % af byggesagerne skal

kommunen have dokumentation for en

korrekt udført energiberegning.

Der stilles krav om dokumentation af

temperaturforholdene om sommeren for

kritiske rum.

Der stilles krav til dagslysforhold.

Der stilles krav til virkningsgrad for ventilationsanlæg.

Der stilles krav om, at CO 2 -indholdet i

kontorer, institutioner og skoler ikke overstiger

900 ppm i længere perioder.


Forslag til løsninger

Ydervægsfundament og middeltung bagmur

(mursten, elementer 1500 kg/m³)

2 skifter 390 mm Leca ® termblokke og 1 skifte 390 mm

Leca ® blokke 600.

15 mm kantisolering mellem fundament og gulvbeton.

Linjetabet Y f for dette fundament er 0,098 W/m K ved et terrændæk

med U-værdien 0,10 W/m 2 K.

Linjetabet Y f er 0,090 W/m K, hvis isoleringen i terrændækket

inkluderer 75 mm isolering over gulvbetonen.

Ydervægsfundament og middeltung bagmur

(mursten, elementer 1500 kg/m³)

2 skifter 450 mm Leca ® termblokke.

15 mm kantisolering mellem fundament og gulvbeton.

Linjetabet Y f for dette fundament er 0,103 W/m K ved et terrændæk

med U-værdien 0,10 W/m 2 K.

Linjetabet Y f er 0,089 W/m K, hvis isoleringen i terrændækket

inkluderer 75 mm isolering over gulvbetonen.

Ydervægsfundament og middeltung bagmur

(mursten, elementer 1500 kg/m³)

2 skifter 450 mm Leca ® termblokke og 1 skifte 450 mm

Leca ® blokke 600 (350 mm + 100 mm).

15 mm kantisolering mellem fundament og gulvbeton.

Linjetabet Y f for dette fundament er 0,088 W/m K ved et terrændæk

med U-værdien 0,10 W/m 2 K.

Linjetabet Y f er 0,081 W/m K, hvis isoleringen i terrændækket

inkluderer 75 mm isolering over gulvbetonen.

Ydervægsfundament under let ydervæg

2 skifter 330 mm Leca ® termblokke.

50 mm kantisolering mellem fundament og gulvbeton.

Linjetabet Y f for dette fundament er 0,085 W/m K ved et

terrændæk med U-værdien 0,10 W/m 2 K.

Linjetabet Y f er 0,063 W/m K, hvis isoleringen i terrændækket

inkluderer 75 mm isolering over gulvbetonen.

3


Terrændæk

100 mm beton (uden gulvvarme).

200 mm polystyren med grafit,

klasse 80 (l = 0,031 W/m K).

150 mm Leca ® 10-20 coated

(isolerende suglag som radonsikring).

U-værdi = 0,10 W/m 2 K.

Terrændæk

100 mm beton (uden gulvvarme).

300 mm polystyren, klasse 80

(l = 0,038 W/m K).

150 mm Leca ® 10-20 coated

(isolerende suglag som radonsikring).

U-værdi = 0,09 W/m 2 K.

Terrændæk

75 mm isolering

(l = 0,034 W/m K) over beton

Fugtspærre

100 mm beton.

200 mm polystyren, klasse 80

(l = 0,038 W/m K).

150 mm Leca ® 10-20 coated

(isolerende suglag som radonsikring).

U-værdi = 0,09 W/m 2 K.

Fundamenter og terrændæk er mere udførligt beskrevet i de enkelte konstruktionsbrochurer,

som kan downloades eller bestilles på www.weber.dk/leca

www.weber.dk/leca

Saint-Gobain Weber A/S

Randersvej 75, Hinge

DK-8940 Randers SV

Tel.: +45 70 10 10 25

Fax: +45 87 61 02 05

Hensigten med brochuren er at

videregive nyttige erfaringer om

Leca ® produkternes egenskaber

og anvendelse. Informationerne

er udarbejdet som forslag til brug

for de ansvarlige ved den enkelte

opgaves projektering og udførelse.

Saint-Gobain Weber A/S påtager

sig ikke ansvar for dimensionering,

projektering eller noget juridisk

ansvar for de vejledende informationer

indeholdt i denne brochure.

Løsningerne er udviklet med tilskud

fra EU-Class1 projektet

www.class1.dk

Dato: September 2011

Gruppe: Terrændæk og fundamenter

Leca ® letklinker produceres i Danmark af Saint-Gobain Weber A/S, som er en

miljøbevidst virksomhed, der er underlagt både intern og ekstern kvalitetskontrol.

Saint-Gobain Weber A/S, Leca ® værket, har kvalitetsstyringssystem efter

DS/EN ISO 9001 og miljøstyringssystem efter DS/EN ISO 14001.

More magazines by this user
Similar magazines