S e r p e n S A e n e u S - Kristelig Lægeforening Danmark

klf.dk.org

S e r p e n S A e n e u S - Kristelig Lægeforening Danmark

Lederartikel

Leder

v/ formand Ellen Kappelgaard

Som ny formand for Kristelig Lægeforening vil

jeg gerne takke for den tillid og opbakning jeg

har mødt i forbindelse med valget.

Det er fortsat meget nyt for mig, men jeg ser

med både spænding og ydmyghed frem til opgaven.

Sammen med mig har jeg den øvrige bestyrelse,

som har mere erfaring i arbejdet end

jeg, så det er godt. Og jeg håber, at også øvrige

medlemmer vil bidrage med input til arbejdet,

sådan at foreningen må være en levende og givende

forening, vi har lyst til at invitere kolleger

med ind i!

Når det gælder 2013, har bestyrelsen fastlagt temaet

”Evangelisation eller passion”. Hvad ligger

der mon i det?

For mig at se knytter temaet sig meget direkte

til den del af Kristelig Lægeforenings formål, der

hedder: ”at fremme kristendommens indflydelse

i medlemmernes lægegerning”. Fokus er udfordringen

i, hvordan det er at være kristen læge,

hvordan man lever det ud.

En læge har primært et arbejde at udføre uanset

livsholdning og tro. Men holdningerne og synet

på menneskelivet vil uvægerlig præge måden,

den enkelte møder patienterne på. I nogle

situationer kan en kristen læge havne i alvorlige

dilemmaer, når man på den ene side er offentligt

ansat og på den anden side vil arbejde

Ellen Kappelgaard

ud fra et menneskesyn, der værdsætter menneskelivet

fra begyndelse til afslutning. Men også

i den ganske almindelige hverdag er spørgsmålet,

hvordan kristendommen har indflydelse på

den måde, jeg er på og det arbejde, jeg udfører.

Kan det overhovedet mærkes? Og skal det

egentlig kunne det?

En kristen læge er normalt ikke ansat som forkynder.

Men en kristen læge brænder ikke blot

for at være en god læge, men ønsker også, at

ens medmennesker, herunder patienterne må

tro på evangeliet om Jesus Kristus. Det er også

i den sammenhæng, at passionen kommer ind.

Glæd jer til at deltage i møder om dette tema og

mulige dilemmaer. På vintermødet i København

og forårsmødet i Århus vil nogle af vore lægekolleger

give oplæg om deres tanker og erfaringer

ud fra temaet. På årsmødet får vi besøg af psykiater

Pablo Martinez fra Spanien. Han vil belyse

temaet ud fra mere internationale erfaringer og

sætte det i relation til vores kultur og samfund.

Jeg håber rigtig mange af jer har lyst til at være

med til arrangementerne og være med til at nuancere

debatten.

Men inden da kan vi endnu engang fejre jul og

derfor ønskes I en glædelig jul og et godt nytår i

hjem, på arbejdet og i menigheden.

03.12 3

More magazines by this user
Similar magazines