S e r p e n S A e n e u S - Kristelig Lægeforening Danmark

klf.dk.org

S e r p e n S A e n e u S - Kristelig Lægeforening Danmark

4

Generalforsamling 2012 v/referent Boje Kvorning Ehmsen

1 Valg af dirigent

a. Svend Prytz blev valgt til dirigent.

2 Fremlæggelse af bestyrelses- og udvalgsberetninger

til godkendelse.

a. Formand Hans Holmsgaard: 4 medlemmer

afgået ved døden. Æret været deres minde.

Præsentation af tre nye lægemedlemmer.

Præsentation af nye studenter.

b. Der henvises til den skriftlige beretning i Serpens

for formandsberetning. Taler ved årsmøde

2013 bliver Pablo Martinez (Spansk

psykiater og forfatter). Taler ved årsmøde

2014 bliver Peter Saunders (fra det britiske,

kristne lægeforbund: Christian Medical Fellowship).

c. Hans Holmsgaard har været til konference

om eutanasi i Edinburgh. Der berettes fra

denne.

d. Hans Holmsgaard takker for støtten i hans

formandsperiode.

e. Beretning fra studenterarbejde

v/ Anders Winther Voldby og Anne Bodilsen

I I Odense samles typisk 6-10 personer i

studenterfællesskabet Kristne Medicinere

(KM). Mødes hver 14. dag.

II København: Omkring 40 aktive. Typisk

fremmøde ca 20. Lokal bestyrelse på 4

personer. Opstart af KYL – Kristne Yngre

Læger: Mødes hver 2. måned. En kontinuation

af KMs arbejde og et forsøg på at

fastholde tilknytning til foreningen efter

dimission fra universitetet. Fremmøde ca

6-10.

III Anne Bodilsen har ansvaret for Århus og

Aalborg. Endnu ikke opstartet KM i Aalborg,

men der er kontakt til få kristne medicinstuderende.

IV Peter beretter fra Århus: Fremmøde på

Generalforsamling

ca. 20 personer. Oprettet en lokal bestyrelse.

Får besøg af læger, eller mødes

ude hos læger. Møde hver 14. dag i medicinerhuset.

f. Missionsudvalget v. Lisbeth M. Thøstesen

I Hilsen fra Steen Mølgaard Andersen fra

Tanzania. Steen takker for den tilsendte

dermatologibog med farvebilleder.

II Jutta og Henrik Jørgensen på Zanzibar er

associeret til foreningen.

III James og Gry Abel er udsendt for Adventistkirken

i Tchad ved et hospital og inviterer

interesserede ned og besøge deres

arbejde.

1. Der er allerede to danske medicinstuderende

på ophold ved dette hospital

IV Ane Bøndergaard Iversen måtte rejse

hjem tidligere fra Etiopien end planlagt

pga. pludseligt dødsfald i familien

g. Det internationale arbejde v. Kristian Kristensen

I Beretning fra International Christan Medical

and Dental Association (ICMDA)

II Næste verdenskongres bliver i Rotterdam

19-26. juli i 2014

III Der arbejdes på at oprette en kristen lægeforening

i Kina

IV ICMDA i Eurasia arbejder på et beskedent

budget. Opfordring til støtte i form af

”work a day for ICMDA”

h. Serpens Aeneus v. Hans Paulli Jørgensen (HPJ)

I HPJ træder af som formand for redaktionskomitéen.

Boje Ehmsen overtager

formandsposten. Der henvises til beretningen

i Serpens. HPJ og Preben Bredesgaard

fortsætter i redaktionsudvalget.

I Hjemmesiden ved webmaster Ida Helsø

I Alle medlemmer er velkomne til at sende

indhold til Ida, som så vil uploade det til

hjemmesiden.

S e r p e n S A e n e u S

More magazines by this user
Similar magazines