S e r p e n S A e n e u S - Kristelig Lægeforening Danmark

klf.dk.org

S e r p e n S A e n e u S - Kristelig Lægeforening Danmark

Generalforsamling

J. Spørgsmål og kommentarer fra plenum

I Mht formandsberetningen.

1. I England er der mange organisationer

som er gået sammen i Care Not

Killing. Det kunne være gavnligt med

et lignende samarbejde i Danmark.

2. Skal vi have et venskabsland?

3. Der er bred opbakning fra salen mht.

foreningsmedlemmers udtalelser i

dagspressen. Der kan næppe opnås

fuldstændig enighed i alle spørgsmål,

men det er vigtigt at foreningen giver

sine holdninger til kende gennem eksempelvis

udtalelser eller kronikker.

4. Skal foreningen engagere sig i selskab

for medicinsk etik, filosofi og

metode?

a. Formentlig ikke på organisatorisk

basis, men det vil være positivt,

hvis enkeltpersoner med interesse

vil engagere sig.

II Mht. studenterarbejdet: Aktivitetsniveauet

kan bølge frem og tilbage. Hvad kan

man gøre for at bibeholde kontinuiteten?

Hvordan fastholder vi kontakten til yngre

læger?

III Mht. det internationale arbejde

1, Der er omkring 65 medlemslande i

ICMDA. Herudover kontakt til en række

andre lande.

IV Mht. Serpens Aeneus

1. Der siges stor tak til HPJ for hans store

arbejde med Serpens.

2. Når Serpens sendes ud, kommer der

gerne en 10-15 eksemplarer retur.

Medlemmer opfordres til at kontakte

KLF, når de skifter adresse.

K. Alle rapporter godkendes

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab

for 2011 til godkendelse og fremlæggelse

af budget for 2013

a. Godkendt af revisoren.

b. Godkendes af årsmødet

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer

a. Ingen indkomne

5. Valg af formand.

a. Hans Holmsgaard modtager ikke genvalg.

b. Bestyrelsen foreslår Ellen Kappelgaard (EK)

I EK er psykiater, bor i Rønne på Bornholm.

Tidl. Medlem af Etisk Råd.

II Fulgt foreningens arbejde siden studietiden

c. Der er ikke øvrige kandidater. Ellen Kappelgaard

vælges som formand med akklamation.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

a. Lilia Bredtoft og Anne Bodilsen er på valg og

villige til genvalg

b. Ingen øvrige kandidater. Lilia Bredtoft og

Anne Bodilsen genvælges med akklamation.

7. Valg af bestyrelsessuppleant

a. Hans Paulli Jørgensen er villig til genvalg,

men ”vil ikke stå i vejen”.

b. Ellen Mølgaard stiller op som suppleant.

I Ellen Mølgaard har tidligere siddet i bestyrelsen.

C. Ellen Mølgaard vælges som suppleant

8. Valg af revisor

a. Samme revisor som sidst. Beierholm v. A.

Bjerglund Andersen

9. Fastsættelse af kontingent

a. 500 kr. for læger

b. 750 kr. for lægepar

c. 100 kr. for studentermedlemmer

03.12 5

More magazines by this user
Similar magazines