Redegørelse om evaluering af ensprisreformens ... - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl

Redegørelse om evaluering af ensprisreformens ... - Inatsisartut

1 Sammenfatning og konklusioner

Redegørelsen om evaluering af ensprisreformens hidtidige konsekvenser belyser henholdsvis

konsekvenserne for privatforbrugerne og erhvervslivet. Ensprisreformens konsekvenser for

privatforbrugerne belyses i sammenhæng med skattereformen, idet reformerne blev indført i

sammenhæng. Når de hidtidige konsekvenser for erhvervslivet belyses, vil det være med særligt

fokus på hotelbranchen og fiskeindustrien. Disse sektorer er blevet udvalgt, fordi de er i direkte

konkurrence på verdensmarkedet og bidrager væsentligt til eksportindtjeningen.

Privatforbrugerne

Der er indikationer på, at ensprisreformen har haft indflydelse på elforbruget hos privatforbrugerne.

Privatforbrugerne har hævet eller sænket deres forbrug alt efter, om elpriser er faldet eller steget.

Derimod er der intet, der tyder på, at ensprisreformen har haft nogen effekt på vandforbruget hos

privatforbrugerne.

Ved ensprisreformen er det fortsat borgerne i Nuuk og Landskassen, der udligner tarifforskelle. Der

sker således en prismæssig omfordeling fra borgerne i Nuuk til fiskeindustrien, samt til byer og

bygder der modtager tilskud til at nedsætte tarifferne til maksimalprisen. I de byer, hvor der er

placeret en rejefabrik, er fiskeindustrien også med til at holde tarifferne nede for resten af byens el-

og vandkunder.

Skatte- og ensprisreformen har samlet set medvirket til at skabe et større økonomisk råderum for

størstedelen af befolkningen og særligt for de dårligst stillede, hvilket var et af formålene med

reformerne. Det står i kontrast til, at store dele af befolkningen ifølge en spørgeskemaundersøgelse i

sommeren 2006 ikke var af den opfattelse, at de var blevet bedre stillet af skatte- og

ensprisreformen. Derfor har en del af befolkningen en kritisk indstilling til ensprisreformen.

I tiden op til indførelsen af skatte- og ensprisreformen har der været store informationskampagner.

Til trods for de store kampagner om reformerne angav ca. en fjerdedel af befolkning ikke at have

kendskab til ensprisreformen. Derfor kan det overvejes, om der er behov yderligere information om

reformerne og deres konsekvenser.

På baggrund af Grønlands Statistisks befolkningsstatistik kan det konkluderes, at reformerne ikke

hidtil har haft synlige konsekvenser for bosætningsmønstret. Dette harmonerer fint med, at store

dele af befolkningen er blevet bedre stillet som følge af reformerne. Herudover kan muligheden for

uddannelse og arbejde, familiens trivsel mm. måske spille en større rolle end den disponible

indkomst for, hvor de bosætter sig.

Erhvervslivet

I fiskeindustrien kan der ikke drages en entydig sammenhæng mellem udviklingen i de producerede

el- og vandmængder til fiskeindustrien og ensprisreformen, idet en række andre parametre også

7

More magazines by this user
Similar magazines