Download invitation

dsko.org

Download invitation

BILLEDDIAGNOSTIK FOR ONKOLOGER

I samarbejde med FYO afholder SKA kursus for yngre onkologer med minimum 1 års onkologisk erfaring og

onkologiske speciallæger med lyst til fordybelse i evidensbaserede overvejelser omkring billeddagnostiske

modalitieter. Kurset består af en vekslen mellem case baserede foredrag - aktivt involverende plenum -

gruppediskussioner og praktiske øverlser.

Kursusledelse: overlæge Anne Kiil Bertelsen og læge Trine Juhler-Nøttrup, FYO

EFTER KURSET SKAL KURSISTERNE:

Have kendskab til de fundamentale forudsætninger for forskellige billeddiagnostiske modaliteter, deres

fordele og begrænsninger.

Kunne udføre tilfredsstillende diagnostik af akutte tilstande baseret på radiologiske undersøgelser, bl.a.

røntgen af thorax, oversigt over abdomen og MR columna totalis.

Kunne vurdere om nogle modaliteter er andre overlegne med hensyn til at kunne forudsige patienternes

prognose.

Kunne vurdere om de foretagne billeddiagnostiske undersøgelser i en given situation er tilstrækkelige, og hvis

ikke kunne foreslå supplerende undersøgelser.

Kende til begrænsningerne for sammenligning af fund baseret på forskellige billeddannende modaliteter.

Kunne redegøre for forskellige billedmodaliteters styrker og begrænsninger i forbindelse med indtegning af

targetvoluminae til planlægning af radioterapi.

MÅLGRUPPE: Yngre onkologer med minimum 1 års onkologisk erfaring og onkologiske speciallæger vil have

fortrinsret.

FORM: Case baserede foredrag, gruppediskussioner og praktiske øvelser

PRIS: 1200 kr. for medlemmer af FYO, 1500 kr. for ikke medlemmer, inkl. frokost.

Overnatning er ikke inkluderet.

DELTAGERE: Maximalt 18

KONTAKT: hanne.skovfoged@rh.regionh.dk


SKA/FYO kursus i billeddiagnostik

17-18. januar 2012

Radioterapiklinikken, afsnit 3995

Rigshospitalet

17. januar 2012

08:30 Registrering. Kaffe og morgenbrød

09:00 Velkomst og introduktion FYO

09:15 CT scanning Anne Kiil Bertelsen

Kroppens anatomi

10:15 CT scanning Mirjana Josipovic

Teknik, indstilling og stråledosis

11:00 Pause

11:15 Onkologiske sygdomme i Hoved-hals Anne Kiil Bertelsen

regionen.

Diagnostik, stadieinddeling og

radioterapiplanlægning

12:00 Frokost

13:00 Gruppearbejde: Hoved-hals Anne Kiil Bertelsen

13:45 Onkologiske sygdomme i Thorax. Anna Kalhauge

Diagnostik og stadieinddeling

14:30 Pause

14:45 Gruppearbejde: Thorax Anna Kalhauge

15.30 Isotop undersøgelser Annika Loft Jacobsen

Teknik, muligheder, begrænsninger,

kombinerede modaliteter

16:30 Pause

16:45 Billeddannelse og

radioterapiplanlægning

17:15 Slut

Trine Juhler-Nøttrup

18. januar 2012

08:30 MR Scanning Vibeke Løgager

Teknik, muligheder og begrænsninger

09:30 CNS: Tværsnit og hjernemetastaser Helle Hjort Johansen

Diagnostik og radioterapiplanlægning

10:15 Pause

10:30 Gruppearbejde CNS Helle Hjort Johansen

11:15 Konventionel røntgen – med eksempler Elena Markova

12:15 Frokost

13:15 Onkologiske sygdomme i rectum Erik Lundorf

14:00 Gruppearbejde rectum Erik Lundorf

14:45 Pause

15.00 UL

Fokus på diagnostik og terapi af

leverlæsioner

Afventer speaker

15.45 Evaluering Trine Juhler-Nøttrup

Kursusledelse: Anne Kiil Berthelsen, overlæge, Rigshospitalet

Trine Juhler-Nøttrup, afdelingslæge, FYO.

Hanne Skovfoged, projektsygeplejerske, SKA

Undervisere:

Radiolog Anne Kiil Berthelsen, overlæge, Radioterapiklinikken, Rigshospitalet

Radiolog Anna Kalhauge, overlæge, Rigshospitalet

Nuklearmediciner Annika Loft Jakobsen, overlæge, PET & Cyklotronenheden,

Rigshospitalet

Radiolog Helle Hjort Johansen, overlæge, Radiologisk afdeling, Herlev Hospital

Radiolog Vibeke Løgager, overlæge, Radiologisk afdeling, Herlev Hospital

Radiolog Erik Lundorf, overlæge, MR-centeret, Aarhus Universitetshospital

Radiolog Elena Markova, overlæge, Radioterapiklinikken, Rigshospitalet

Fysiker Mirjana Josipovic, Radioterapiklinikken, Rigshospitalet

Onkolog Trine Juhler-Nøttrup, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital

More magazines by this user
Similar magazines