Søger - EUC Sjælland

eucsj.dk

Søger - EUC Sjælland

CPH WEST • SYDDANSK ERHVERVSSKOLE

EUC Sjælland • Tradium • Style & Wellness College Aalborg

VIDERE

UDDANNELSE

FRISØR

KOSMETIKER

SPA BBA

WELLNESS

2012


KÆRE

KOLLEGA

Det er nu, vi skal være opdateret for at

navigere i nutiden og guide os ind i

fremtiden.

Frisør- og kosmetiketfagets videreuddannelse

er den kompetente forudsætning

for, at vi kan leve et godt liv som

stolte håndværkere. - Et liv med velfærd.

Nu er der nye, solide og trendrigtige tilbud

i videreuddannelsen.

Læs her og bliv en del af et stadig

bedre fag, som vi, kunderne og det

omgivende samfund kan være tjent

med.

Rigtig god fornøjelse.

Med kollegial hilsen

Poul Monggaard

Dansk

Frisør &

Kosmetiker

Forbund

Dansk Frisør &

Kosmetiker

Forbund

Lersø Parkallé 21,

2100 København Ø.

Tlf. 35 83 18 80

www.dfkf.dk

Danmarks organisation

for selvstændige frisører

& kosmetikere.

Islands Brygge 26, 6. sal

2300 København S.

Tlf. 63 15 74 40

www.dofk.dk

INDHOLD

Skolekontakt ..................3

Praktiske oplysninger ...4

Frisør ...........................5-7

AKTUEL KLIP & frisuredesign, dame

Brude-/aftenfrisering

Konkurrencefrisering/Makeup

Dame/herre

Langthårsfrisering

Trend herre dame mode

Extension

Langthårsfrisering

Parykhåndtering - Parykken som

hjælpemiddel

Jernondulation

Faglig teori indenfor grønne

produkter

Grøn Frisør - Trend herre/damemode

Grøn salon

Makeup og stylist .......8-9

Typebestemt makeup, aften

Makeup film/TV

Makeup og Ekstension

Stylist 1 + 2

SPA ..........................10-12

SPA

Simpel SPA

SPA massage

Kropsbehandlinger

Bad og behandling

Ergonomi

Ernæring for fysisk aktive

Bad og behandlinger

Bodyshape

Hygiejne i pool og bade

Simpel SPA - Haman

Simpel SPA - Herbal Balls

2

Negle........................13-14

Negle og negleteknologi

Manicure med negleteknologi

Skulpturel negleteknologi

Typebestemt make-up

IKV

Kommunikation og konflikthåndtering

Videndeling og læring

Salgsteknik

Traditionel negleteknologi

Avanceret negleteknologi

Kundeservice

Hud ..........................15-16

Ansigtsbehandlinger

Avanceret hudterapi

Specialbehandling med apparatur

Typebestemt makeup aften

Avanceret hudpleje

Mikropigmentering

Mikropigmentist 1

Mikropigmentist 2

Mikropigmentist 3

Mikropigmentist 4

Mikropigmentist 5

BBA - Beauty

Business Akademy......17


KONTAKT TIL

SKOLERNE

Vest for Storebælt:

Øst for Storebælt:

CPH WEST har udlagt undervisning og samarbejder med EUC Sjælland. Syddansk Erhvervsskole

Odense-Vejle har udlagt undervisning og samarbejder med skolen TRADIUM Randers,

og Style & Wellness College Aalborg om følgende AMU mål: Videreuddannelse - Frisør og

Kosmetikerfaget

Syddansk Erhvervsskole

Munkebjerg 130, 5230 Odense. Tlf. 63 12 65 00. www.sde.dk

Nærmere information om kosmetiker/spa-kurser:

Janni Nygaard Christensen, mobil 25 32 46 00, mail: jnc@sde.dk

Nærmere information om frisørkurserne:

Steen Nedergaard, mobil: 30 58 19 65, mail: sne@sde.dk

Kursustilmelding: Malene Baudtler. Tlf: 63 12 64 06, mail: mbb@sde.dk.

Tradium

Vester Allé 26. 8900 Randers. Tlf. 87 10 04 00 www.tradium.dk

Kontaktperson: Helle Hoe. Tlf. 87 10 04 35. Mail: hjh@tradium.dk

Style & Wellness College Aalborg

Rørdalsvej 10. 9000 Aalborg, Tlf. 72 50 51 00 www.swcollege.dk

Kontaktperson: Mette Huus Sørensen.Tlf. 25 26 67 60. Mail: mes@swcollege.dk

CPH WEST

Glentevej 61, 2400 København NV. Tlf. 33 88 00 00 www.cphwest.dk

Kontaktperson: Ulla Dyrmose. Tlf. 33 88 08 81 eller mail: udy@cphwest.dk

EUC Sjælland

Jagtvej 2. 4700 Næstved. Tlf. 55 75 33 00. www.eucsj.dk Mail: eucsj@eucsj.dk

Tilmelding:

Når du har besluttet dig for et kursus tilmelder du dig

enten på www.efteruddannelse.dk eller ringer til den pågældende

skole.

Husk kursusnummer som er anført ved hvert kursus. Det

er din “nøgle” når du skal tilmelde dig.

3


PRAKTISKE

OPLYSNINGER

DELTAGERKRAV

Personer, der har fast bopæl eller har beskæftigelse i Danmark, har adgang til arbejdsmarkedsuddannelse uanset

alder eller uddannelsesbaggrund.

Vær opmærksom på, at der er specielle regler for højtuddannede. Læs eventuelt mere her: Højtuddannede og AMU

For at sikre, at ansøgeren sprogligt vil være i stand til at følge undervisningen med tilfredsstillende resultat, kan det

forud for optagelse til arbejdsmarkedsuddannelse, pålægges ansøgeren at gennemføre en test i undervisningssproget

eller undervisningssprogene.

DELTAGERBETALING

Det koster kun mellem kr. 118 og kr. 176 pr. dag at deltage i kurserne (2011 priser. De nøjagtige priser for 2012 kendes

ikke endnu. Kontakt skolerne for mere information). Kurserne er arbejdsmarkedskurser (AMU). Derfor den lave

deltagerbetaling.

TILSKUDSMULIGHEDER FOR AMU-KURSERNE

Som faglært kan du søge om løntabsgodtgørelse og tilskud til transport ved deltagelse i et AMU-kursus. Sammen med

kursusindkaldelsen modtager du et skema til ansøgning om godtgørelse.

Løntabsgodtgørelse: Som faglært ydes der løntabsgodtgørelse svarerende til ca. kr. 613 pr. dag. (den endelige takst kendes

ikke endnu).

Transport: Du kan få befordringsgodtgørelse mellem hjem og kursussted. Dog ikke for de første 24 km. (tur/retur).

Taksten er kr. 0,94 pr. km. (2010 priser).

Kost og logi: Der godtgøres kr. 450 pr. dag til kost og logi. Ønskes yderligere oplysninger - ring til skolen.

TILMELDING & SPØRGSMÅL

Tilmelding til kurserne kan ske gennem skolernes hjemmesider eller via www.efteruddannelse.dk.

Du kan også maile eller ringe til skolernes kontaktpersoner. Se nedenfor.

SÅDAN GØR DU:

På side 2 får du det hurtige overblik over de kurser der udbydes i Danmark.

Gå ind i kataloget og se indhold, tid, varighed og sted.

Sørg for at have kursusnummeret skrevet ned. Det er nøglen til at finde rundt i

de mange tilbud.

Når du har besluttet dig for et kursus tilmelder du dig enten på

www.efteruddannelse.dk eller ringer til den pågældende skole. Se side 3.

Du modtager efter tilmelding skema til ansøgning om tilskud.

4


FRISØR

CPH West:

Uge

1,2,3,4,5,10,11,12,13,16,

17,18,19,21,23,24,25,34,

35,36,37,41,43,44,45,46,

47,48.

EUC Sjælland:

Uge 9 (man-ons)

CPH West: uge 6,38

CPH West:

43409 uge 8,9,39,40

EUC Sjælland:

3 dage - 8 aftener

(tirsdage)

uge 9-10-11-12 / 37-38-

39-40

AKTUEL KLIP & frisuredesign, dame (43410) Varighed: 3 dage

Den rigtige klipning viser den sande håndværker!

Klip er kunst! Dine kunder læser modeblade og magasiner for at følge med i tidens

trends. Følg deres eksempel - Kom og lær de sidste nye trends og teknikker fra London,

Paris og Milano. Vore dygtige instruktører har været på kurser disse steder og er

sprængfyldt med ideer, som de glæder sig til at dele med dig, så du kan dele dem

med dine kunder.

Brude-/aftenfrisering (410-2) Varighed: 5 dage

Frisering til de store fester!

– Vi skal lege med både det lange og det korte hår.

Vi skal arbejde med de seneste trends. Vi skal lave brudehår og andre spændende frisurer

til årets store fester.

Vind sammen med os? – Så skal du træne!

Konkurrencefrisering/Makeup Dame (447-2)

Konkurrencefrisering og makeup har ført mange af dine kolleger vidt omkring og

skaffet mange gode venner i både ind- og udland. Vi klarer os fantastisk godt til konkurrencerne.

Du træner i, hvordan du vælger model, farve, frisure, makeup og dermed

opnår helhed. Vi arbejder med, hvordan vi præsenterer vor model.

Konkurrencefrisering/herre (437-3)

Kom og træn med os! – Konkurrencefrisering har ført mange af dine

kolleger vidt omkring og skaffet mange gode venner i både ind- og udland. Vi klarer

os fantastisk godt til konkurrencerne. Du træner i, hvordan du vælger model, farve, frisure

og dermed opnår helhed. Vi arbejder med, hvordan vi præsenterer vor model.

Langthårsfrisering (43409) Varighed: 3 dage

I gang med det lange hår!

Synes du langthårs frisurer nærmest kan blive et kunststykke i sig selv – så er det her

kurset for dig. Du vil kunne få bruden til at stråle, gøre nytårsaften endnu mere festlig,

og få dine kunder til at tiltrække sig opmærksomhed ved de store gallafester. Du

vil lære om langthårsfrisering, specielle opsætninger, og hvordan man kan sætte kronen

på værket med pynteeffekter.

Trend herre dame mode 1 (407-3) Varighed: 5

5

Syddansk Erhvervsskole:

16. – 18. januar

27. februar + 05.marts +

12. marts(mandage),

22. – 24. oktober og

12. – 14. november

Tradium, Randers

mandag i uge 9, 10, 11

samt mandag i uge 36,

37, 38

Syddansk Erhvervsskole:

Uge 6 og 38

Syddansk Erhvervsskole:

3. – 7. september

Syddansk Erhvervsskole:

3. – 7. september

Style & Wellness College

Aalborg

27. – 29. februar

Style & Wellness College

Aalborg

30. – 31. januar

(mandag, tirsdag uge 5)

06. – 08. februar (mandag,

tirsdag, onsdag uge

6) Split kursus 5 dage


FRISØR

CPH West:

Uge 5,12

CPH West:

uge 23-24 og 47-48

(mandag til onsdag)

EUC Sjælland:

6 aftener (tirsdage)

Uge 16-17-18/43-44-45

Extension (439-2) Varighed: 5 dage

Lær om påsætning af løse hårdele!

Du har sikkert kunder i din forretning, der synes, de har for kort eller for tyndt hår

og ønsker mere fylde.

Du lærer om de arbejdsprocesser og påsætningsteknikker, som sætter dig i stand til

at opfylde dine kunders ønsker.

Parykhåndtering – Parykken som hjælpemiddel (46948) Varighed: 3 dage

Pænt hår til alle!

Deltageren kan selvstændigt arbejde med parykker i alle faser – før, under og efter påsætningen.

Deltageren kan anvende og tolke måleskema til paryk.

Deltageren kender til opbygning og anvendt materialevalg til parykker, og har samtidig

forståelse for den indbyrdes differentiering af de forskellige parykmondurer og kvaliteter

samt kender til de forskellige kunstfibertyper og ægtehårskvaliteter anvendt i

parykindustrien.

Deltageren kan anvende principperne for tilklipning, omforandring, pleje og vedligehold,

formning og sætning af parykker i såvel kunstfiberhår som ægte hår.

Deltageren kender til toupeers anvendelse og principperne for tilklipning, formning og

sætning samt monteringsmetoder.

Deltageren kan betjene, vejlede og rådgive kunden, der anvender parykken i et varigt

forløb som et personligt hjælpemiddel eller i et midlertidigt forløb i forbindelse med

f.eks. kemoterapi.

Deltageren kender til den lovgivning som parykbrugere er underlagt ved anvendelse af

offentligt tilskud til parykken.

Deltageren kan kommunikere professionelt med baggrund i kendskab til grundlæggende

sygdomslære og etiske principper.

Jernondulation (30018-2) Varighed: 2 dage

Lær at style håret efter tidens trend med bl.a.

inspiration fra serien ”Mad men”.

6

Syddansk Erhvervsskole:

13. – 17. februar

17. – 21. september

Syddansk Erhvervsskole:

uge 23-24 og 47-48

(mandag til onsdag)


FRISØR

CPH West:

Uge 45

CPH West:

Uge 19

CPH West:

Uge 20

Faglig teori indenfor grønne produkter (448-2) Varighed: 5 dage

Kender du kemien bag de grønne produkter?

Hvad indeholder de? – hvilke stoffer skal man undgå? Du får kendskab til indholdet

i de forskellige produkter, og hvad der skal til for at forbedre arbejdsmiljøet. Og så

lærer du, hvordan du kan være med til at gøre din salon ”mere grøn”.

Grøn Frisør - Trend herre/damemode (449-3) Varighed: 5 dage

Rid med på denne grønne bølge!

Deltag i dette kursus, hvor vi med udgangspunkt i tidens trend inden for både

kvinde- og mandemode arbejder med de grønne produkter. Du bliver selvfølgelig

også præsenteret for alt det nye inden for coloration, klip og skæg.

Grøn salon (40924) Varighed: 1 dag

Tænker du grønt?

Det første skridt på vejen for dig, der har planer om at omdanne salonen til en grøn

salon. Du introduceres til de grønne produkter og får viden om lovgivning og om

hvordan du kan vælge og anvende grønne produkter i din salon.

7


MAKEUP & STYLIST

CPH West:

Uge 37

CPH West:

Uge 49

CPH West:

Uge 8-13 og 36-41.

Typebestemt makeup, aften (33391-3) Varighed: 5 dage

Hvordan understreges personligheden?

Stil og farvevalg kan gøre den helt store forskel. Du vil lære, hvad der passer til både

personen og situationen. Vi skal primært arbejde med sminkning indenfor mode, men

også lege lidt med historisk sminkning.

Makeup film/TV (441-2) Varighed: 5 dage

Er du på vej ind i filmverden?

Vil du arbejde med film/TV er det vigtigt, du ved, præcis hvad der skal til, for at få din

model til at tage sig bedst muligt ud. Vi ser og lærer også, hvordan sminkning kan

ændre en persons alder og karakter. – Principper der netop arbejdes med indenfor film

og TV.

Makeup og Ekstension Varighed: 6 uger

Består af:

Typebestemt make-up (33391-3)

Ekstension (439-2)

Make-up film/TV (441-2)

Foto make-up (33395-2)

IKV (40080)

Kvalitet og kundeservice (40015)

Samarbejde i grupper (45983)

Salgsteknik (40003)

- Makeup og ekstension - med bevis!

Vil du arbejde med film/TV teater, foto og modeller på catwalken – så skal du mestre

alle fagets teknikker. På dette forløb har du mulighed for, at blive makeup-artist med

diplom på kun 10 uger. Du vil blive undervist af nogle af branchens dygtigste undervisere,

der alle har flere års professionel erfaring.

Uddannelsen består af en række kurser under AMU-lovgivningen. Det er din garanti

for statskontrolleret kvalitet. På kurset vil du bl.a. lære om Special Effects, Teater og

paryk makeup, Film/TV make-up, stilhistorie, makeup-trends samt foto- og catwalkmakeup.

8

Style & Wellness College

Aalborg

10. - 16. januar

1. - 8. juni

Minus grundlovsdag den

5. juni


MAKEUP & STYLIST

CPH West:

Stylist 1: Uge 2-4

Stylist 2: Uge 8-10,

Stylist 1 og 2

6-ugers forløb: Uge 33-38

Stylist Stylist 1 - 30176-2 Stylist 2 - 33375-2

Varighed: Stylist 1 – 3 uger Stylist 2 – 3 uger

Sådan bliver du Stylist med muligheder!

Har du kreative evner og er du interesseret i mode, stil og design, så er dette kursus

noget for dig. Kurset giver dig mulighed for at arbejde indenfor frisørfaget, kosmetikbranchen,

modebranchen, reklamebranchen og inden for film, TV og teater.

Bemærk at du både kan tage Stylist 1 og Stylist 2 kurserne.

Kursets formål

at styrke dine kreative evner.

at du forstår designbegrebet og designprocessen.

at du har kendskab til analyse af design og danske arkitekter og brugskunstnere.

at du er bevidst om de historiske betingelser for stil og mode.

at du kan stilsætte ud fra modens historie, stilarter og folkekultur.

at du kan stilsætte ud fra de nyeste tendenser inden for mode og design.

at du kan stilsætte modeindustrien, feminismen og make-uppens historie.

du kan foretage en forecast og prognose.

9


SPA

CPH West:

Uge 10 og uge 43.

CPH West:

Uge 11 og uge 44

CPH West:

Mandag-torsdag i 2 uger.

Uge 12-13 og uge 34-35

SPA (40077) Varighed: 3 dage

Vil du være en del af den danske SPA-kultur?

Kurset er for dig, der har lyst til at give dine kunder en unik helhedsoplevelse af velvære,

og være med til at etablere en dansk SPA-kultur.

På kurset vil du lære om andre landes historiske tradition for SPA-kultur. Du vil også

få viden om psykisk og fysisk aktivitet, ernæring og vandets afslappende virkning.

Simpel SPA (40076) Varighed: 3 dage

Et bad er ikke bare et bad!

Hvis du drømmer om at arbejde med SPA og wellness, og kan lide at skabe en tryg

stemning for dine kunder – er det her kursus en god begyndelse. Du vil få viden om

kropsbehandling og vil kunne udføre kropsindpakninger med varmetæpper. På kurset

vil du lære at klargøre et karbad både med og uden jaccusi. Og så vil du naturligvis lære

alt om, hvordan man rengør behandlerplads og bade, så kunderne kan være sikre på,

at hygiejnen er i top.

SPA-MASSAGE

Du vil modtage undervisning i følgende fag:

33398-2 Spa 10 dage

33396-3 Kropsbehandlinger 5 dage

40074 Bad og behandling 8 dage

40392 Ergonomi 2 dage

30080-1 Ernæring for fysisk aktive 5 dage

Bad og behandlinger (40074) Varighed: 8 dage

Bliv professionel behandler!

Hvem drømmer ikke om en helkrops- wellnessmassage efter en travl og hektisk arbejdsuge,

som den ekstra forkælelse, der gør hverdagen lidt lettere? På kurset får du

mulighed for at lære det, der skal til, for at opfylde din kundes drøm.

På kurset vil du få både teoretisk og praktisk viden om kroppens muskler og deres

funktion. Du vil kunne udføre en helkropsmassage på en måde, så du selv undgår overbelastningsskader.

Og så vil du kunne rådgive dine kunder om de grundlæggende bade

og behandlinger i SPA-branchen.

10

Syddansk Erhvervsskole:

30. januar – 1. februar og

1. – 3. oktober

Syddansk Erhvervsskole:

19. – 21. marts

21. – 23. maj og

5. – 7. november

Style & Wellness

College Aalborg

Uge 9

28. februar – 1. marts

Syddansk Erhvervsskole

6. februar – 16. marts

og

8. oktober –

16. november

Syddansk Erhvervsskole:

5. - 14. marts og

26. september - 5. oktober


SPA

CPH West:

Undervisning mandage og

tirsdage.

Uge 9-16 og uge 34-41.

Kropsbehandlinger Varighed: 6 uger i alt

Kroppen i centrum!

Lær hvordan du giver en lækker kropsbehandling. På dette kursus lærer du om cellulitis

og hvorledes du udfører anti-cellulite behandlinger. Desuden lærer du at give vævs -

opstrammende, strukturforfinende og udrensende kropsbehandlinger.

SPA-pakken består af :

Spa 33398-2

Kropsbehandlinger 33396-3

Bodyshape 33382-2

Massage og kropsbehandling på højt niveau

Kurset er for dig, der er interesseret i massage og kropsbehandlinger og som i forvejen

har et kendskab til kroppens anatomi og fysiologi som f.eks. kosmetikere, kosmetologer,

massører og fysioterapeuter.

Kurset giver dig mulighed for at arbejde i SPA-afdelinger på eksempelvis de store hoteller,

kursteder eller indenfor skønhedsbranchen.

Kurset varer 6 uger og afsluttes med en vurdering af dine faglige kompetencer, initiativ

og selvstændighed.

Kursets formål

at du kan vejlede om kost og ernæring.

at du kan foretage forskellige massageformer (velværemassage).

at du kan foretage behandlinger med kropplejeprodukter

at du kender til rengøring af SPA-bade.

Hygiejne i pool og bade (40075) Varighed: 3 dage

Bliv en dygtig behandler i spaområdet!

Lær om den rigtige anvendelse brug af dampbade/sauna, finsk sauna, hamam og

kolde/varme bade. Du lærer at rengøre pool-områder og karbade på en forsvarlig måde.

Hygiejnen skal være effektiv og god. Du lærer at tage vandprøver og at indrapportere

dem til myndighederne.

11

Style & Wellness College

Aalborg

Kropsbehandling

17. – 23. januar

11. – 15. juni

Syddansk Erhvervsskole:

Uge 5 og 38


SPA

Simpel SPA - Hamam (46997) Varighed: 3 dage

Lær om Haman

Deltageren kender til Hamam SPA kultur og historie. Deltageren kan udføre en

”Hamam” behandling med baggrund i viden om hamam produkter og deres virkning.

Deltageren kan sammensætte en Hamam behandling med andre behandlinger og bade.

Deltageren kender til kontraindikationer og kan på den baggrund afbryde en behandling.

Simpel SPA - Herbal Balls (46998)

Lær om Herbal Balls

Deltageren kender til den thailandske SPA, kultur og historie. Deltageren kan udføre

en ”Herbal Balls” massage med baggrund i viden om urternes virkning og kan sammensætte

en korrekt behandling til kunden. Deltageren kender til kontraindikationer

og kan på den baggrund afbryde en behandling. Deltageren kan udføre behandlingen

på en professionel og tryghedsskabende måde.

12

Syddansk Erhvervsskole:

19. – 21. marts,

21. – 23. maj og

5. – 7. november

Syddansk Erhvervsskole:

19. – 21. marts,

21. – 23. maj og

5. – 7. november


NEGLE

CPH West:

Uge 8-13 og uge 36-41

CPH West:

Undervisning

mandag og tirsdag.

Uge 9- 16 og uge 34-41

Negle og negleteknologi Varighed: 6 uger

Negletekniker

Består af:

Manicure med negleteknologi 30126-3

Skulpturel negleteknologi 30165-3

Typebestemt make-up 33391-3

IKV 40080

Kommunikation og konflikthåndtering 44853

Videndeling og læring 45369

Salgsteknik 40003

Kurset giver dig mulighed for at arbejde både selvstændigt eller som specialist inden

for frisør- og kosmetikerbranchen.

Kurset forløber over 6 uger med en afsluttende vurdering af dine faglige kompetencer,

initiativ og selvstændighed.

Formålet med uddannelsen er:

at du kender teorien bag neglene.

at du kan påsætte forskellige former for kunstige negle.

at du kan foretage en efterbehandling.

at du kan udføre dekorativ lakering.

Bemærk at negleteknologi-pakken består af nedenstående kurser, der også kan tages separat.

Traditionel negleteknologi (30187-3) Varighed: 3 uger

Manicure og kunstige negle hitter!

Vil du lære at lave kunstige negle med tips og forskellige toppings materialer, skal du

på dette kursus. Du kan eksempelvis hjælpe en neglebider eller en stewardesse, så neglene

holder. Du vil også lærer minimum 3 forskellige producenters produkter at kende

og bliver introduceret til nogle af neglebranchens leverandører.

Kursets formål:

at du kan lave 10 negle med tip og selvvalgt topmateriale

indenfor gele, acryl eller glasfiber.

at du kan reparerer og opfylde kunstige negle.

at du kan udføre en lille manicure og kender til neglens anatomi/fysiologi.

at du kender til kontraindikationer for udførelsens af kunstige negle,

herunder neglesvamp og mug.

at du kan lave forstærkninger af naturlige negle og reparere disse.

13


NEGLE

CPH West:

Uge 6 og uge 39

CPH West:

Uge 8 og uge 33

NEGLE Varighed: 6 uger ialt

Du vil modtage undervisning i følgende fag:

30053-3 Avanceret negleteknologi 5 dage

30126-3 Manicure med negleteknologi 5 dage

30165-3 Skulpturel negleteknologi 10 dage

30052-3 Avanceret hudterapi 5 dage

45261 Kundeservice 3 dage

40392 Ergonomi 2 dage

Avanceret negleteknologi (30053-3) Varighed: 5 dage

Bliv specialisten i negle!

Målet er, at du kan forholde dig til negleprodukternes sammensætning og anvende din

viden om produkternes kemiske værdi i praksis. Du får forudsætninger for at reparere

påsatte og naturlige negle og anvende opfølgende behandlingsteknikker.

Manicure med negleteknologi (30126-3) Varighed: 5 dage

Manicure som et nyt tilbud i din forretning?

På kurset kan du lære at udføre en grundlæggende manicure, give en god håndmassage,

påsætte ekspresnegle/festnegle og påføre lak.

Du vil selvfølgelig få kendskab til neglens opbygning, form og almindeligt forekommende

neglesygdomme.

14

Syddansk Erhvervsskole:

6. februar – 16. marts

og

8. okt. – 16. nov.


HUD

CPH West:

Undervisning mandage og

tirsdage.

Uge 9-16 og uge 34-41.

Ansigtsbehandlinger Varighed: 6 uger i alt

Består af :

Avanceret hudterapi (30052-3)

Specialbehandling med apparatur (33399-3)

Typebestemt make-up aften (33391-3)

Special behandlinger med apparatur, avanceret

hudterapi og makeup

Pleje af ansigtshuden er mere end almindelig hjemmepleje. Dette kursus giver dig mulighed

for at kunne udføre ansigtsbehandlinger på et højt fagligt niveau. Du kan skræddersy

en ansigtsbehandling med de mest effektive teknologiske redskaber og materialer

indenfor beautybranchen. Du har måske arbejdet med forskellige typer for apparater

og produkter tidligere og har nu brug for en genopfriskning af din viden. Vi introducerer

dig til nye apparater og specialprodukter. Hvordan sikrer vi en opstrammende

behandling med muskelstimulering? Hvilke apparater kan forynge huden og accelererer

hudens celle-turnover? Hvordan påføres specielle masker med algeekstrakter og

gazer? Kan AHA bruges sammen med apparatur?

Kurset forløber over 6 uger med en afsluttende vurdering af dine faglige kompetencer,

initiativ og selvstændighed.

Kursets formål:

at du kan udføre specialbehandlinger med apparatur.

at få en faglig debat og ny viden om, hvor beauty branchen bevæger sig hen og

hvilke problemstillinger vi møder. Hvordan håndtere leverandørerne kundernes

miljø-mistro og -kritik?

at du kan lægge en makeup, der er tidssvarende og trendy.

15

Style & Wellness College

Aalborg

Avanceret hudterapi

24. – 28. september

10. – 16. april


HUD

CPH West:

Kurset oprettes, når der er

et tilstrækkeligt antal kursister.

Mikropigmentering

Mikropigmentist pakken består af nedenstående kurser, der også kan tages separat.

Mikropigmentist 1 (33385-3) 5 dage

Mikropigmentist 2 (33386-3) 2,5 dage

Mikropigmentist 3 (33387-3) 3 dage

Mikropigmentist 4 (33388-3) 2 dage

Mikropigmentist 5 (33389-A3) 17,5 dage

Er du interesseret i skønhed, pleje,

anatomi og fysiologi?

Mikropigmentering er en form for tatovering, der kun foretages i hudens yderste lag.

Teknikken bruges både til eksempelvis kræftpatienter, der i forbindelse med kemo-terapi

har mistet hårene og til raske personer, som eksempelvis ønsker at få optegnet en

læbelinje, en permanent eye-liner eller øjenbryn. Uddannelsen giver dig mulighed for

både at arbejde som selvstændig eller inden for kosmetikbranchen. Kurset varer 6 uger

med en afsluttende prøve, hvor dine faglige kompetencer, initiativ og selvstændighed

vil blive vurderet.

Kursets formål

at du har et solidt kendskab til anatomi og fysiologi.

at du har et indgående kendskab til hygiejne, sygdomslære og anvendt morfologi

(læren om ansigtet).

at du har et solidt kendskab til produkterne herunderkendskab til sundhedsmæssige

risici.

at du med udgangspunkt i ovenstående selvstændigt kan udføre forskellige former

for mikropigmentering.

16


At være

faglig dygtig

er alfa og omega...!

- men kan du drive

en god og sund

forretning?

17

BEAUTY BUSINESS ACADEMY – BBA er frisør- og

kosmetikerfagets egen forretningsmæssige efteruddannelse

for både indehavere og ansatte.

BEAUTY BUSINESS ACADEMY – BBA - lærer dig

om salg, service, kommunikation og kundeforståelse.

Du lærer at bruge IT – Word og Excel, du får

viden om økonomi, mersalg og årsregnskab. Du får

teknikker i samarbejde og ledelse.

Uddannelsen består af 4 moduler med 1 undervisningsdag

hver anden mandag. Du kan sagtens vælge

’kun’ at tage et enkelt eller et par af modulerne. Efter

hvert modul, får du et kursusbevis.

Gennemfør alle 4 moduler og få det europæiske

EUC - Hair Management Certificate.

Professionelle undervisere med indgående kendskab

til branchen.

BEAUTY BUSINESS ACADEMY – BBA er udarbejdet

i samarbejde mellem fagets faglige parter og

CPH WEST.

Hent den specielle BBA

brochure med alle

detaljer på:

www.cphwest.dk

More magazines by this user
Similar magazines