Gamle og nye konfirmander - Skt. Markus Kirke

markuskirken.dk

Gamle og nye konfirmander - Skt. Markus Kirke

Indhold

Prædiken . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Sommerkoncerter . . . . . . . . . . . 7

Markus Kirkens kunstudstilling . . 9

Et jubilæum er på vej . . . . . . . . . 11

Ældremøderne . . . . . . . . . . . . . 11

Syng dig glad . . . . . . . . . . . . . . 12

Babysalmesang . . . . . . . . . . . . .13

Høstgudstjeneste . . . . . . . . . . . .14

Gamle og nye konfirmander . . . . 14

Kirkestafet . . . . . . . . . . . . . . . .14

Gudstjenester . . . . . . . . . . . . . .15

Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Udgives af Sankt Markus Sogns menighedsråd

og distribueres i sognet i et oplag på 5.500

eksemplarer 3 gange årligt. Deadline for indlæg til

næste udgave er 1. august og indleveres bedst som

e-mail til Carsten Ljungkvist på

carstenljungkvist@yahoo.dk som word-fil.

Menighedsrådets formand

Sekretariatsleder Benedicte Baumgarten

Vestervang 10,5 1053, 8000 Århus C

Tlf. 2098 7629.

b.baumgarten@RN.dk

Redaktion: Carsten Ljungkvist (ansv)

og Peter Brøndum.

Grafisk tilrettelægning: Søren Bo Grafisk Tegnestue

Trykning: e-tryk/One Way tryk A/S

Adresser

www.markuskirken.dk

Sognepræst Peter Brøndum

Træffes i kirken kl. 12-13

(undt. mandag) og efter aftale.

Privat: Ærøgade 3, 8000 Århus C.

Tlf. 86 19 56 21. pebr@mail.dk

Sognepræst Bente Møller Rasmussen

Træffes bedst kl. 12-13 (undtagen

fredag) og ellers efter aftale.

Privat: Vestervang 9 V, lejl. 954,

8000 Århus C. Tlf. 86 81 86 15.

bmr@km.dk

Kordegn Karin Wyrtz

Sankt Markus sogns kordegnekontor

Skt. Markus Kirkeplads 1, 8000 Århus C.

Træffes man.-fre. kl. 9-13,

torsd. tillige kl. 16-18,

tlf. 86 12 94 36 - fax 86 12 97 36.

Privat: Tingstedet 31, 8220 Brabrand.

Tlf. 86 26 23 03. kw@markuskirken.dk

Organist Per Skriver

Tlf. priv. 86 18 19 14

organist@newmail.dk

Kirketjener Jens Hvidkjær

Mobil 20 16 50 20.

Nordre Strandvej 83

8240 Risskov.

Kirkeværge

Elektriker Jørgen Thomas Pedersen

Randersvej 5 st.tv.

8200 Århus N

Tlf. 2967 0242

More magazines by this user
Similar magazines