Se præsentation fra mødet her - Pharmadanmark

pharmadanmark.dk

Se præsentation fra mødet her - Pharmadanmark

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013


DAGSORDEN • PFA Plus – Fremtidens pensionsløsning • Hvad er det nye? • Investering og afkast • Forsikringsdækninger • Skattereform og Pensionstallet • Hvis du vil vide noget mere! Søren Palfelt, marts 2013


KORT OM PFA PENSION? • Landets største kommercielle pensionsselskab • PFA s forretningsmodel er lig med side 3 kundeejerskab RESULTATER 2012 • Løbende indbetalinger på 21,5 mia. kr. • Balance på 370 mia. kr. • KundeKapital på 18 mia. kr. • Solvensdækning på 210 pct. • Investeringsafkast for 2012 på 31 mia. kr.


side 4 Den 1. marts 2013 opdateres jeres pension - Det er der to gode grunde til 1. 2. Mere til pension • Lavere omkostninger til administration • Fra 3% til 1,5% af indbetalingerne Bedre afkastpotentiale i PFA Plus Markedsrente – Vi optimerer mulighederne i pensionsordningerne. Verden er i forandring og pensionsselskaberne tilpasser sig markederne og til de regler der gælder på pensionsområdet Ændringerne er blevet gennemført i samarbejde med Pharmadanmark og en uvildig forsikringsmægler


side 5 HVAD BESTÅR ÆNDRINGEN AF? Pharmadanmarks Pensioner indtil 1. marts • Forsikring • Opsparing Pharmadanmarks pensioner i fremtiden (PFA PLUS) • Forsikring • Opsparing - På en ny måde for fremtidig indbetaling Din opsparing flyttes kun hvis du selv beder om det


side 6 Vigtigt budskab Personer over 60 år skal AKTIVT bede om at bliver overflyttet til ny PFA Plus Personer med en kollektiv pensionsordning skal AKTIVT bede om at blive overflyttet til ny PFA Plus


OPSPARINGSMULIGHEDER side 7


VALGMULIGHEDER MED SIKKERHED Forsigtighed betyder meget for PFA og Pharmadanmark. PFA Plus har indbygget en automatik, der sikrer, at vi mindsker din risiko, jo tættere du kommer på pensionen. MULIGHED FOR EKSTRA UDBETALINGSSIKRING I PROFIL A+B side 8 Afkast


side 9 OPSPARING I TRADITIONEL DEPOTRENTE Afkast før PAL 2010 2011 2012 Gennemsnitsrente Depotrente 3,90% 4,00% 2,40% ER INKL. 5 % I KUNDEKAPITAL


AFKAST 2011 i PFA PLUS side 10 Afkast på PFA Plus året 2011 År til pensionering 30 15 5 PFA Plus profil D -6,6% -1,5% 1,1% PFA Plus profil C -3,1% 0,6% 2,7% PFA Plus profil B 0,4% 2,7% 4,3% PFA Plus profil A 4,0% 4,8% 5,8% Afkast er vist incl. 5% kundekapital Afkast


PROFIL D HAR GIVET DET HØJESTE AFKAST I 2012 side 11 Afkast på PFA Plus i 2012 År til pensionering 30 15 5 0 PFA Plus profil D 18,20% 15,21% 13,68% 13,27% PFA Plus profil C 16,13% 14,00% 12,79% 12,47% PFA PLUS PROFIL B 14,08% 12,80% 11,90% 11,66% PFA Plus profil A 12,06% 11,59% 11,01% 10,85% AFKASTET FOR PFA PLUS PROFILERNE ER INKL. 5 % I KUNDEKAPITAL


Fremtidens pensionsopsparing 1. marts 2013 får Pharmadanmark ny pensionsordning • Vi vil optimere opsparingsvilkår • Det er PFA der investerer dine penge • Omkostninger og priser nedsættes Det gælder for dig! • Er du fyldt 60 år fortsætter alt som det plejer • Er du offentlig ansat med kollektiv pension fortsætter alt som det plejer • Det er KUN fremtidig præmie der indbetales til PFA Plus • DU bestemmer om din nuværende opsparing skal flyttes til PFA Plus - Du har i dag en forsikring og en opsparing – Det har du også efter 1. marts 2013 - Ingen får forringet deres forsikringsdækninger side 12


PFA KUNDEKAPITAL BETYDER FLERE PENGE TIL DIG • PFA KundeKapital er vores måde at fordele vores overskud til kunderne • Forrentningen af PFA KundeKapital er fastsat til 20% i 2013 • 5 % af indbetalingerne og opsparing kan placeres i PFA KundeKapital FORRENTNING AF INDIVIDUEL KUNDEKAPITAL FØR SKAT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 29,4% 29,4% 20,0% 20,0% 20,0% 12,3% 12,6% 20,0% 20,0% side 13


OVERFØRSELSTILLÆG side 14


HVIS DU VIL SAMLE DIN OPSPARING I PFA PLUS Du kan flytte din opsparing til PFA Plus Så skal du udfylde en overførselsblanket – PFA sørger for resten Du kan vælge at lade din eksisterende opsparing blive, hvor den er Så skal du ikke foretage dig noget side 15 OVERFØRER DU DIT EKSISTERENDE DEPOT FRA PFA TRADITIONEL TIL PFA PLUS, FÅR DU ET OVERFØRSELSTILLÆG


TA’ STILLING TIL DINE FORSIKRINGSDÆKNINGER side 16


side 17 DU HAR FORTSAT GODE FORSIKRINGER, DER DÆKKER DIG OG DINE EVT. BØRN Forsikring af dit helbred Forsikring af dit liv PFA Kritisk sygdom PFA Erhvervsevne PFA Liv Børnepension indtil barnet fylder 21 år Engangsbeløb Kan også vælges til dine børn Løbende udbetaling Engangsbeløb/løbende pension Løbende pension Basisdækning Man får ikke forringet sine forsikringsdækninger ved overgang til PFA Plus Forsikring Mulighed for ekstra dækning Max 500.000 kr. Op til 80% af din løn Op til 800% af din løn Op til 25% af din løn


HVIS DU VIL ÆNDRE DINE FORSIKRINGSDÆKNINGER Vil du forhøje dine forsikringsdækninger? Tag en snak med en pensionsrådgiver Hvis du ønsker at have basisdækningerne eller fortsætte med uændrede dækninger som du havde i PFA Traditionel Så skal du ikke foretage dig noget side 18


HVEM SKAL HAVE PENGENE? Som udgangspunkt bliver pengene udbetalt til din nærmeste pårørende Nærmeste pårørende? Så skal du ikke gøre noget Andre? Så skal du udfylde en begunstigelseserklæring Du finder en begunstigelseserklæring på www.pfa.dk BEMÆRK AT BEGUNSTIGELSEN PÅ DIN GAMLE POLICE IKKE FØLGER MED OVER PÅ DIN NYE POLICE I PFA PLUS side 19


HVEM SKAL HAVE PENGENE? NÆRMESTE PÅRØRENDE I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 1 2 3 4 side 20 Ægtefælle/registreret partner Samlever i ægteskabslignende forhold, hvor et af følgende gælder: • I har boet sammen i min. to år ved dødsfaldet • Ved dødsfaldet bor I sammen og har, har haft eller venter barn sammen Livsarvinger, dvs. børn, børnebørn osv. Arvinger efter testamente


SKATTEREFORM side 21


ÆNDRINGER, DER FÅR BETYDNING FOR DIN PENSIONSORDNING Fra 1. januar 2013 kan der ikke længere indbetales til kapitalpension Den enkelte kan vælge at betale afgiften på sin kapitalpension i 2013(2014). Hvis afgiften er 40 procent opnås en besparelse på 2,7 procentpoint. Ny opsparingsmulighed for beskattede midler på op til 27.600 kr. årligt. Fremtidige indbetalinger i PFA fordeles til ratepension for 50.000 kr. og dernæst til livrente(livspension) side 22


PFA PENSIONSTALLET side 24


PFA ANBEFALER ET PENSIONSTAL MELLEM 70 - 80 Pensionstallet fortæller forskellen på din nettoindkomst i dag og din nettoindkomst som pensionist. Har du et pensionstal på 80, vil du have 80% af din nuværende nettoløn til rådighed i 20 år, når du går på pension. side 25 HØJT PENSIONSTAL PFA’S ANBEFALEDE PENSIONSTAL MELLEM 70 OG 80 LAVT PENSIONSTAL


EN KVALIFICERET ANBEFALING side 26


RÅDGIVNING – DER TAGER UDGANGSPUNKT I DIT BEHOV side 27 RÅDGIVNING VIA TELEFONEN I PFA tilbyder vi rådgivning via telefonen. Det passer til mange, da det giver hurtig adgang til en rådgiver, man skal ikke bruge tid på transport og er hurtigt tilbage i arbejdet. Har du generelle spørgsmål til sin pensionsordning kan det ofte klares med en opringning til PFA Rådgivningscenter. VEND SKÆRMEN Rådgivning via telefon kan kombineres med at du, på din egen pc, får vist de dokumenter og billeder, som PFA’s rådgiver viser. Det giver større forståelse, når du og rådgiveren deler fælles visuelt grundlag. Du kan blive rådgivet til kl. 20. RÅDGIVNING HOS PHARMADANMARK ELLER HOS PFA I PFA tilbyder vi selvfølgelig også rådgivning ansigt til ansigt efter aftale. Det kan foregå her hos Pharmadanmark i kendte omgivelser eller hos PFA på vores hovedkontor. BOOK DEN RÅDGIVNINGSSAMTALE DER PASSER TIL DIG PÅ TELEFON 39 17 60 19


ALLE DOKUMENTER LIGGER PÅ MIN PENSION MINE DOKUMENTER Elektronisk dokumentarkiv hvor du: • Har adgang til dokumenter med uddybende information • Kan finde elektroniske udgaver af de dokumenter, PFA har sendt til dig med posten. PENSIONSBEVIS OG VILKÅR I ’Mine dokumenter’ ligger blandt andet dit pensionsbevis og dine pensionsvilkår, som er de juridisk bindende dokumenter for ordningen side 28


OPSUMMERING – HVAD SKER DER 1. MARTS 1. marts 2013 Din opsparing Hvad sker der, hvis jeg ikke gør noget? Hvis jeg vil vide mere side 29 • Dine fremtidige indbetalinger går til PFA Plus og markedsrente • Personer over 60 år og dem med kollektiv pension fortsætter i disse ordninger • Alle dine forsikringsdækninger har minimum samme størrelse som før 1. marts • Flyttes kun til PFA Plus hvis du beder om det • Bliver stående på den pensionsopsparing du hele tiden har haft • HVIS du flytter din opsparing har du mulighed for at få et overførselstillæg • Så har Pharmadanmark(mægler) og PFA sikret at du får en god pensionsordning • Den valgte investeringsprofil er ens for alle under Pharmadanmarks ordning • Du får automatisk de lavere omkostninger samt de lave forsikringspriser • Kontakt PFA’s kundecenter på 7012 5000 • Book en samtale på Pharmadanmarks hjemmeside • PFA’s hjemmeside under Min Pension

More magazines by this user
Similar magazines