novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 1 - Forretningssegmenter

Novozymes' forretningssegmenter afspejler den måde, hvorpå aktiviteterne er opdelt og styret. De fleste produktionsfaciliteter

er fælles for hele Enzyme Business, hvorfor aktiviteterne betragtes som integrerede. Omsætningen i Enzyme Business kan derfor

ikke opdeles i yderligere aktiviteter. Bruttoresultatet er den primære parameter, som ledelsen anvender til at vurdere

segmenternes opnåede resultater.

Enzyme Business udvikler og producerer industrielle enzymer til en bred vifte af industrier. BioBusiness består af to aktiviteter:

mikroorganismer og biofarma. Mikroorganismer udvikler og producerer mikrobiologiske løsninger til forskellige industrier samt

enzymatiske pesticider, samt biogødning og biologisk udbytteforbedring til landbrugsindustrien. Biofarma udvikler og producerer

rekombinante ingredienser og teknologier til farmaceutiske virksomheder og producenter af medicinsk udstyr.

Produktionsomkostningerne er direkte fordelt. Funktionerne vedrørende salg og distribution, forskning og udvikling samt

administration anses som fælles for begge segmenter, og derfor samles omkostningerne vedrørende disse funktioner under

Corporate-funktionen. Salg mellem segmenterne er fratrukket i det sælgende selskabs omsætning og udgør 28 mio. kr. for 2012

(2011: 16 mio. kr.).

2012 2011

Enzyme Bio- Enzyme Bio-

Resultatopgørelse Business Business Corporate I alt Business Business Corporate I alt

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

Omsætning 10.163 1.071

- 11.234

Produktionsomkostninger 4.251 560

- 4.811

Bruttoresultat 5.912 511

- 6.423

Salgs- og distributionsomkostninger 1.421 1.421

Forsknings- og udviklingsomkostninge 1.527 1.527

Administrationsomkostninger 808 808

Andre driftsindtægter, netto 78 78

Resultat af primær drift / EBIT 2.745

Investeringer

Immaterielle aktiver 26

Materielle aktiver 903

Investeringer i alt 929

Afskrivninger

Immaterielle aktiver 36

Materielle aktiver 363

Afskrivninger i alt 399

Nedskrivninger

Immaterielle aktiver -

Nedskrivninger i alt -

Driftsaktiver

Varebeholdninger 1.633

Tilgodehavender fra salg 1.936

11

85

96

43

51

94

-

-

175

144

17

140

157

87

123

210

-

-

-

-

54

1.128

1.182

166

537

703

-

-

1.808

2.080

9.489

3.921

5.568

29

962

991

37

371

408

-

-

1.603

1.859

1.021

681

340

2

210

212

45

74

119

30

30

138

112

-

-

-

1.376

1.464

778

50

3

118

121

106

123

229

-

-

-

-

106

10.510

4.602

5.908

1.376

1.464

778

50

2.340

34

1.290

1.324

188

568

756

30

30

1.741

1.971

More magazines by this user
Similar magazines