novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 1 - Forretningssegmenter - fortsat

Geografisk fordeling

Omsætning

Danmark 106

Øvrige Europa, Mellemøsten & Afrika 4.032

Nordamerika 3.716

Asien & Oceanien 2.200

Latinamerika 1.180

Omsætning i alt 11.234

Immaterielle og materielle aktiver

Danmark 4.646

Øvrige Europa, Mellemøsten & Afrika 81

Nordamerika 2.685

Asien & Oceanien 1.953

Latinamerika 391

Immaterielle og materielle aktiver i alt 9.756

Anlægsinvesteringer

Danmark 378

Øvrige Europa, Mellemøsten & Afrika 20

Nordamerika 576

Asien & Oceanien 173

Latinamerika 35

Investeringer i alt 1.182

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Koncernen driver virksomhed i fire geografiske områder: Europa/MEA, Nordamerika, Asien &

Oceanien samt Latinamerika.

Note 2 - Omsætning

Vaskemiddelenzymer 3.780

Føde- og drikkevareenzymer 3.186

Bioenergienzymer 1.748

Foder- og andre tekniske enzymer 1.449

Mikroorganismer 944

Biofarma 127

Omsætning i alt 11.234

112

3.707

3.691

1.958

1.042

10.510

4.010

74

2.288

1.967

439

8.778

358

39

648

250

29

1.324

Den geografiske fordeling sker ud fra placeringen af koncernens omsætning, immaterielle og

materielle aktiver samt anlægsinvesteringer. Den geografiske fordeling af omsætningen registreres

som værende til det land, hvor kunden er hjemmehørende. For en række strategiske kunder leveres

der centralt til anviste lokationer, og den endelige modtager er ikke kendt. Den geografiske fordeling

af omsætningen kan derfor indeholde væsentlige ændringer årene imellem, såfremt leveringsstedet til

de strategiske kunder ændres.

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

3.325

3.033

1.782

1.349

767

254

10.510

Heraf udgør salget til de fem største kunder i % af omsætningen 28% 28%

107

More magazines by this user
Similar magazines