novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 3 - Personaleomkostninger

Lønninger 2.400

Pensioner 226

Andre omkostninger til social sikring 183

Andre personaleomkostninger 137

Aktiebaseret aflønning 99

Personaleomkostninger i alt 3.045

Indregnet i resultatopgørelsen i følgende poster:

Produktionsomkostninger 1.093

Salgs- og distributionsomkostninger 690

Forsknings- og udviklingsomkostninger 798

Administrationsomkostninger

Indregnet i aktiver som:

455

3.036

Forskydning i lønandel indregnet i varebeholdninger 9

Personaleomkostninger i alt 3.045

Geografisk fordeling:

Danmark 1.710

Øvrige Europa, Mellemøsten & Afrika 194

Nordamerika 678

Asien & Oceanien 333

Latinamerika 130

Personaleomkostninger i alt 3.045

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

2.246

209

172

139

111

2.877

1.043

622

766

445

2.876

1

2.877

1.627

243

601

292

114

2.877

Gennemsnitligt antal medarbejdere i koncernen 5.950 5.751

Gennemsnitligt antal medarbejdere i R&D-afdelingen 1.371 1.204

Andel af medarbejdere uden for Danmark

i % af samlet antal medarbejdere 57% 57%

Geografisk fordeling af medarbejdere, se note 43.

108

More magazines by this user
Similar magazines