novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Hoved- og nøgletal 2012-2008

Resultatopgørelse (mio. kr.)

Omsætning 11.234

Bruttoresultat 6.423

Forsknings- og udviklingsomkostninger 1.527

EBITDA 3.448

Resultat af primær drift / EBIT 2.745

Resultat af finansielle poster, netto (161)

Årets resultat 2.016

Balance (mio. kr.)

Langfristede aktiver 10.223

Aktiver i alt 15.113

Egenkapital 9.568

Langfristede forpligtelser 2.925

Investeret kapital 10.998

Rentebærende gæld, netto 1.430

Investeringer og pengestrømme (mio. kr.)

Pengestrømme fra driftsaktivitet 2.758

Køb af materielle aktiver 1.128

Nettoinvesteringer ekskl. opkøb 1.177

Frie pengestrømme ekskl. opkøb og frasalg 1.581

Opkøb af aktiviteter og virksomheder 732

Frie pengestrømme 849

2012 2011 2010 2009 2008

10.510

5.908

1.464

3.126

2.340

75

1.828

9.053

13.842

8.824

2.661

9.843

1.019

2.709

1.290

1.316

1.393

1.530

(33)

9.724

5.412

1.360

2.796

2.117

6

1.614

7.057

12.593

7.836

2.249

8.182

346

2.324

1.326

1.326

998

23

975

8.448

4.700

1.207

2.252

1.688

(67)

1.194

5.991

10.890

5.841

2.528

6.790

949

1.817

1.009

978

839

-

839

8.146

4.359

1.096

2.060

1.504

(85)

1.062

5.641

9.925

4.476

2.563

5.856

1.380

1.697

902

942

755

-

755

Nøgletal

Salgsvækst, DKK % 7

8 15

4 10

Salgsvækst, lokal valuta % 3 10 10

2 13

Salgsvækst, organisk

Forsknings- og udviklingsomkostninger

% 4

7 11

2 13

i procent af nettoomsætningen % 13,6 13,9 14,0 14,3 13,5

Bruttomargin % 57,2 56,2 55,7 55,6 53,5

EBITDA-margin % 30,7 29,7 28,8 26,7 25,3

Overskudsgrad (primær drift) % 24,4 22,3 21,8 20,0 18,5

Overskudsgrad (årets resultat) % 17,9 17,4 16,6 14,1 13,0

Effektiv skatteprocent % 22,0 24,3 24,0 26,3 25,2

Egenkapitalandel % 63,3 63,7 62,2 53,6 45,1

Egenkapitalens forrentning % 21,9 21,9 23,6 23,1 26,1

Afkast af investeret kapital (ROIC), inkl. goodwil % 19,9 21,3 22,2 20,3 19,5

Afkast af investeret kapital (ROIC), ekskl. goodwi% 21,6 23,0 23,7 21,8 21,2

WACC efter skat % 4,7 4,5 5,6 7,0 7,4

Resultat pr. aktie (EPS), udvandet* kr. 6,33 5,71 5,05 3,79 3,37

Udbytte pr. aktie (2012 foreslået)* kr. 2,20 1,90 1,60 1,15 1,05

* Omregnet for årene 2008-2010 for at afspejle 1:5-aktiesplit af selskabets A- og B-aktier.

Miljø- og socialdata

Udvikling i vandeffektivitet (i forhold til 2005) % 32

Udvikling i energieffektivitet (i forhold til 2005) % 38

Udvikling i CO2-effektivitet (i forhold til 2005) % 55

Reduktion i CO2-udledning gennem kundernes Mio.

anvendelse af vores produkter

tons 48

Antal ansatte Antal 6.041

Personaleomsætning % 8,1

Frekvens af arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 3,0

Medarbejdertilfredshed Score 78

Udviklingsmuligheder Score 75

Touch the World Score 83

30

34

47

29

30

38

27

27

24

23

21

14

45 40 27 28

5.824 5.432 5.275 5.146

8,3 7,5 6,7 11,3

4,3 4,1 5,1 4,9

77 76 77 70

74 73 74 68

n.a n.a n.a n.a

11

More magazines by this user
Similar magazines