novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 5 - Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

Revision 8

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed -

Skatterådgivning 6

Andre ydelser 3

Honorar til den generalforsamlingsvalgte revisor 17

Note 6 - Af- og nedskrivninger

Indregnet i resultatopgørelsen i følgende poster:

Produktionsomkostninger 414

Salgs- og distributionsomkostninger 24

Forsknings- og udviklingsomkostninger 79

Administrationsomkostninger 20

Af- og nedskrivninger vedrørende materielle aktiver 537

Indregnet i resultatopgørelsen i følgende poster:

Produktionsomkostninger 79

Salgs- og distributionsomkostninger 16

Forsknings- og udviklingsomkostninger 69

Administrationsomkostninger 2

Af- og nedskrivninger vedrørende immaterielle aktiver 166

Af- og nedskrivninger 703

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

8

-

6

2

16

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Ingen nedskrivninger er foretaget på knowhow i 2012 (2011: 30 mio. kr. i produktionsomkostninger).

Note 7 - Andre driftsindtægter, netto

Indtægter og tilskud vedr. forskningsprojekter/-samarbejder 34

Andre driftsindtægter, netto 27

Gevinst/(tab) ved salg af aktiviteter 17

Andre driftsindtægter, netto 78

445

24

75

24

568

112

10

92

4

218

786

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

49

23

(22)

50

111

More magazines by this user
Similar magazines