novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 8 - Finansielle indtægter

Renteindtægter 13

Valutagevinst vedrørende derivater, netto -

Øvrige valutakursgevinster, netto -

Aktiebaseret aflønning og kursregulering af værdipapirer 9

Finansielle indtægter 22

Note 9 - Finansielle omkostninger

Renteomkostninger 80

Andre finansielle omkostninger 23

Andel af tab i associeret selskab 3

Øvrige valutakurstab, netto 83

Aktiebaseret aflønning og kursregulering af værdipapirer -

Aktiverede renteomkostninger (anvendt rentesats 3,8% p.a. (2011: 3,9%)) (6)

Finansielle omkostninger 183

Note 10 - Skat af årets resultat

Aktuel skat af årets resultat 525

Ændring i udskudt skat 75

Regulering vedr. tidligere år (32)

Skat i resultatopgørelsen 568

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

18

161

29

-

208

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

110

20

-

-

19

(16)

133

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Opgørelse af effektiv skatteprocent:

Selskabsskattesats i Danmark 25,0% 25,0%

Ikke-fradragsberettigede omkostninger, netto 0,5% 0,6%

Afvigelse i udenlandske skattesatser (0,3)% (0,7)%

Øvrige reguleringer (3,2)% (0,6)%

Effektiv skatteprocent 22,0% 24,3%

112

487

69

31

587

More magazines by this user
Similar magazines