novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 11 - Immaterielle aktiver

Kostpris pr. 1. januar 2012 270

Valutakursregulering -

Køb af aktiviteter og virksomheder -

Årets tilgang 21

Årets afgang (71)

Overført til/(fra) andre poster 5

Kostpris pr. 31. december 2012 225

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2012 247

Valutakursregulering -

Årets afskrivninger 9

Årets afgang (71)

Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2012 185

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2012 40

Kostpris pr. 1. januar 2011 269

Valutakursregulering 1

Køb af aktiviteter og virksomheder -

Årets tilgang -

Årets afgang -

Kostpris pr. 31. december 2011 270

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2011 236

Valutakursregulering 1

Årets afskrivninger 10

Årets nedskrivninger -

Årets afgang -

Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2011 247

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2011 23

Der er ikke foretaget nedskrivninger i 2012 (2011: 30 mio kr.).

Erhvervede

Færdiggjorte it- patenter, vare- IT-udviklingsudviklings-

mærker, licenser projekter under

projekter og knowhow Goodwill udførelse I alt

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

1.896

(15)

600

11

-

-

2.492

578

(2)

157

-

733

1.759

1.048

(9)

1.047

-

(190)

1.896

535

(2)

178

30

(163)

578

1.318

835

(31)

7

-

-

-

811

-

-

-

-

-

811

529

(28)

360

-

(26)

835

16

-

-

-

(16)

-

835

45

-

-

22

-

(5)

62

62

11

-

-

34

-

45

45

113

3.046

(46)

607

54

(71)

-

3.590

825

(2)

166

(71)

918

2.672

1.857

(36)

1.407

34

(216)

3.046

787

(1)

188

30

(179)

825

2.221

More magazines by this user
Similar magazines