novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 13 - Materielle aktiver

Kostpris pr. 1. januar 2012 4.011

Valutakursregulering (33)

Køb af aktiviteter og virksomheder -

Årets tilgang 51

Årets afgang (38)

Overført til/(fra) andre poster 501

Kostpris pr. 31. december 2012 4.492

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2012 1.764

Valutakursregulering (16)

Årets afskrivninger 155

Tilbageførte afskrivninger på årets afgang (30)

Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2012 1.873

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2012 2.619

Kostpris pr. 1. januar 2011 3.665

Valutakursregulering 45

Køb af aktiviteter og virksomheder 44

Årets tilgang 29

Årets afgang (60)

Overført til/(fra) andre poster 288

Kostpris pr. 31. december 2011 4.011

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2011 1.612

Valutakursregulering 19

Årets afskrivninger 184

Tilbageførte afskrivninger på årets afgang (51)

Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2011 1.764

Produktions- Andre anlæg, Materielle

Grunde og anlæg og driftsmateriel aktiver under

bygninger maskiner og inventar opførelse og I alt

forudbetalinger

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

6.279

(31)

2

472

(6)

740

7.456

3.876

(19)

290

(4)

4.143

3.313

5.470

86

10

215

(369)

867

6.279

3.741

62

290

(217)

3.876

1.103

(11)

-

89

(40)

77

1.218

695

(8)

92

(36)

743

475

1.153

16

3

88

(227)

70

1.103

769

13

94

(181)

695

1.499

(20)

-

516

-

(1.318)

677

677

1.700

66

-

958

-

(1.225)

1.499

12.892

(95)

2

1.128

(84)

-

13.843

6.335

(43)

537

(70)

6.759

7.084

11.988

213

57

1.290

(656)

-

12.892

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2011 2.247 2.403 408 1.499 6.557

I ovennævnte køb af materielle aktiver er inkluderet renter på 6 mio. kr. (2011: 16 mio. kr.), som også indgår i

pengestrømsopgørelsen under investeringsaktiviteter.

115

6.122

94

568

(449)

6.335

More magazines by this user
Similar magazines