novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 14 - Udskudt skat

Udskudt skat pr. 1. januar (630)

Valutakursregulering (3)

Opkøb af aktiviteter og virksomheder (35)

Skat vedrørende resultatopgørelsen (78)

Skat af egenkapitalposter (66)

Udskudt skat pr. 31. december (812)

Udskudte skatteaktiver 224

Udskudte skatteforpligtelser (1.036)

Udskudt skat pr. 31. december (812)

Immaterielle og materielle aktiver 88

Varebeholdninger 376

Fremførbare underskud og genbeskatningssaldo 25

Aktieoptioner 68

Forpligtelser og andet 169

726

Modregning (502)

Udskudt skat pr. 31. december 2012 224

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

(422)

6

(28)

(26)

(160)

(630)

275

(905)

(630)

Udskudte Udskudte skatteskatteaktiver

forpligtelser I alt

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

(1.168)

(129)

-

-

(241)

(1.538)

502

(1.036)

(1.080)

247

25

68

(72)

(812)

-

(812)

Forfalden efter mere end 12 måneder (730)

Ikke indregnet andel af fremførbare underskud, tax credit, mv. (heraf

52 mio. kr. med udløb i 2032) 81

Immaterielle og materielle aktiver 75

Varebeholdninger 277

Fremførbare underskud og genbeskatningssaldo 36

Aktieoptioner 115

Forpligtelser og andet 246

749

Modregning (474)

Udskudt skat pr. 31. december 2011 275

Udskudte Udskudte skatteskatteaktiver

forpligtelser I alt

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

(1.018)

(145)

-

-

(216)

(1.379)

474

(905)

Forfalden efter mere end 12 måneder (592)

Ikke indregnet andel af fremførbare underskud, mv. (heraf 9 mio. kr.

med udløb i 2017) 38

Udskudte skatteaktiver vedrørende fremførbare skattemæssige underskud er indregnet i det omfang,

underskuddene forventes at kunne realiseres i form af fremtidige skattemæssige overskud.

116

(943)

132

36

115

30

(630)

-

(630)

More magazines by this user
Similar magazines