novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 19 - Aktiekapital

Aktiekapital

Nominel værdi

A-aktiekapital 107

B-aktiekapital 543

Aktiekapital pr. 31. december 650

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

2012 2011

Stk. Stk.

Antal aktier

A-aktier a 2 kr./stk. 53.743.600 53.743.600

B-aktier a 2 kr./stk. 271.256.400 271.256.400

Aktier i alt pr. 31. december 325.000.000 325.000.000

Hver A-aktie giver ret til 20 stemmer, mens en B-aktie giver ret til 2 stemmer.

Bestyrelsen foretager en årlig vurdering af, om fastholdelsen af A- og B-aktiestrukturen er optimal.

Det er fortsat bestyrelsens vurdering, at det er den bedste måde at sikre Novozymes' langsigtede

udvikling på, og at den derfor er til gavn for selskabets aktionærer og andre interessenter.

2012 2011

Stk. Stk.

Aktier i omløb

Antal pr. 1. januar 315.084.570 314.707.510

Køb af egne aktier (5.247.588) (2.455.000)

Salg af egne aktier 2.388.384 2.832.060

Antal aktier i omløb pr. 31. december 312.225.366 315.084.570

107

543

650

119

More magazines by this user
Similar magazines